Cursus: GUI, webdesign, etc. psychologie en human efficiency

Cursus. Naar perfecte interfaces met harde psychologie over bewegen, waarnemen, taal, leren en denken. Beleving, bruikbaar, Design, experience, intuïtie, look and feel, marketing, persoonlijke meningen en techniek worden even opzij gezet. Concretisering: in requirements en honderden bekende interfaces en problemen, vooral die van cursisten.


Theoretische basis

Interface-design kan praktisch zijn met guidelines, normen, standaarden en dergelijke. Het cursusboek geeft er zo'n 260. Een lijst met normen blijkt echter niet voldoende om te komen tot een goed interface. Veel problemen zijn inmiddels opgelost met gezond verstand en door vallen en opstaan. Maar net zo min als een arts een ernstige ziekte kan oplossen met gezond verstand en vallen en opstaan, zo kan een interface designer niet de interface problemen oplossen die er nu nog zijn.
Andere oplossingen komen in het vizier als de ontwerper beschikt over meer dan common sense, net als bij de professionele arts.

Kennis van zaken zet de gebruikelijke interfacebegrippen in een ander licht. Het gaat niet om:•personaliseren (persoonlijkheid) en persona’s maar aanpassen aan de taak,


•het gaat niet om help voor een hulpbehoevende maar sturing van de gebruiker naar een hoger expert level,


•een navigatieprobleem maar om een juiste conceptuele structuur
,

•het gebruik van metaforen laat vooral zien dat de ontwerper niet snapt waar het om gaat.
Dat blijkt uit een analyse van de concepten

•homepages,
, desktops, tag clouds en personal assistants.


Interessant is oplossingen voor het interfaceprobleem tegen een psycho­logisch daglicht te houden: zoals beleving, gebruiks­vriendelijkheid, intuïtief, keep it stupid simple (KISS), mensgericht ontwerpen, persuasive design, smart, social interfaces, usability, user centered design,(user)experience en verplaatsen in de gebruiker.
Wat de psychologie betreft gaat het onder andere om:

Waarneempsychologie
Generiek waarnemen.
Aandacht trekken versus aandacht sturen. Gebruik van kleur en geluid.
Taalpsychologiee
Waarom woorden (on)duidelijk zijn.
Leerpsychologiee
Het werkgeheugen wordt vaak vergeten.
De gebruiker niet 'helpen' maar sluw, ongemerkt zijn handelingen verkorten.Het werkgeheugen wordt vaak vergeten.
Denkpsychologie
Van papieren-jaar-denken naar dynamisch-nu-denken.
Anticiperen: vergeten voorkomen door vooruitzien.
Metaforen zijn valkuilen die niet opvallen.
Psychologie van list bedrog en intimidatie.
De werkelijkheid tonen die de gebruiker kent en ziet of een onzichtbare werkelijkheid tonen die de gebruiker nodig heeft.
De toekomst van de toegepaste cognitieve psychologie
Is cognitive psychology dead?.
Cognitive psychology will control the future
Een weten­schappelijk verantwoorde en professionele aanpak voor 'het interface­probleem' staat in Why designers can't understand their users. In principe gaat de cursus niet over de verantwoording van die aanpak maar de cursisten krijgen dit boek wel. Ook is er een webpage die deze aanpak beschrijft.
Why designers can“t understand their users, developing a systematic approach using cognitive psycho­logy, usability


Praktische toepassing

Kan een cursus met zo'n theoretische achtergrond wel praktisch zijn? Ja dat kan. Simpel omdat een goede theorie 'operatio­naliseer­baar en testbaar' moet zijn. Meestal betekent dit dat de psycholoog een theorie vertaalt in onderzoeksitems. Maar een psycholoog kan natuurlijk ook concretiseren in requirements en interfaces. Bovendien is een van de theoretische uitgangspunten van de hier gevolgde handelingstheorie:niet constateren van performance maar construeren van performance. Dat is één.Ten tweede zijn er honderden voorbeelden van interfaces die ondubbelzinnig wel of niet in overeenstemming zijn met die theorie. Rechts op deze pagina staan zulke voorbeelden. boek, cognitief, gui, webdesign, psychologie, gebruiksvriendelijkheid, ontwerp, usability
 • Het bekendste voorbeeld was de oorspronkelijke interface van de NS-treinkaartautomaat. De interface daarvan is door mij gespecificeerd. Deze specificaties zijn in het oorspronkelijke ontwerp vrijwel geheel door NS gevolgd en daarmee was de automaat naar mijn idee een goed voorbeeld van 'human efficiency'. Het openbaar vervoer kent iedereen en ik ben bij veel interfaces betrokken geweest. Dat levert zo nodig meer voorbeelden.
 • Windows en Office leveren ook vele voorbeelden. Er zijn weinig voorbeelden van de Mac. Natuurlijk is de Mac mooier, werkt die technisch beter en zitten er minder knulligheden in de interface. Maar ook de Mac gebruikt een bureaublad, menu's en tabbladen, om maar eens wat te noemen. Daar zijn forse vraagtekens bij te plaatsen.
 •  
 • Verder zijn er voorbeelden die ik speciaal voor de cursus gemaakt heb. Deze voorbeelden zijn zuiver; ze tonen het psycho­logische punt zonder mitsen en maren en de inhoud is in enkele seconden te begrijpen.

 • Ook op deze site heb ik wat voorbeelden proberen te realiseren.
  (1) Zo is het aanraakveld zo groot mogelijk gemaakt. Dat werkt sneller en is RSI-onvriendelijk.
  (2) Donkerblauw betekent: klikbaar. Geen technisch en grafisch onderscheid in buttons, links, tabs, menu opties, etc.
  (3) Overigens ben ik psycholoog en geen designer.

  Verder heeft de browser het laatste woord, zo zijn er geen toetsshortcuts die de lezer voor RSI behoeden, soms is de uitlijning anders dan bedoeld en sommige browsers tonen de tooltips onhandig of niet.
 • Het belangrijkst is natuurlijk de concretisering naar de interfaces die de deelnemers inbrengen.

 • Veel voorbeelden komen uit mijn dertigjarige adviespraktijk.  
 • Naar top.

  Programma

  De inbreng van de gebruikers bepaalt welke van de volgende onderwerpen aan de orde komen.

  Welke uitgangspunten

  - De marketing als uitgangspunt.
  - De mening van de gebruiker als uitgangspunt.
  - User experience als uitgangspunt.
  - De ergonomie als uitgangspunt.
  - Usability als uitgangspunt.
  - Psycho­logische uitgangspunten.

  Efficiënte invoer

  - Hoe clicken te vereenvoudigen.
  - Hoe de reistijd van de cursor over het scherm te verminderen.
  - Hoe de toetsinvoer te verminderen: entry of selection.

  Waarnemen

  Sturing van de aandacht en herkennen van informatie
  - Gebruik afmeting, vorm, tekst, icons, vet, dimmed, kleur, knipperen

  Waar informatie plaatsen?

  Rustige schermen

  Waarnemen en tabellen

  - Inefficiënte tabellen.
  - Tabs, inspringen en gecentreerde teksten.
  - Wat in rijen en wat in kolommen, portret of landschap.
  - Het ontwerpen van tabellen.

  Taal

  - Waarom ingaan op taal?
  - Taal, een schat verborgen onder graphics.
  - Wat maakt woorden onduidelijk.
  - Welke IT woorden zijn jargon.
  - Wat is er mis metOK enClose.
  - Verwacht niet te veel vanvoice-input.

  Leren en onthouden

  - De ultimateAre you sure? interface.
  - De ultimate zandloper (progress indicator).

  Help
  - Kan Help helpen?
  - Wat is er mis met deTip van de dag?
  - Wat is er mis met wizards?
  - Wat is er mis met personal assistants?
  - Help die helpt.

  Guidelines, consistentie en standaarden
  - De beperkingen van guidelines, consistentie en standaarden.
  - Wat is beter dan consistentie.

  Metaforen
  - Waarom zijn metaforen (desktop, window, bar, gallery, etc) aantrekkelijk voor ontwerpers.
  - De beperkingen van metaforen.
  - Alternatieven voor metaforen.
  - Het paradoxale van metaforen.
  - Metaforen als valkuil.

  Denken

  Mentale belasting
  - Interfaces die mentale belasting vergroten.
  - Ontwerpen om mentale belasting te verkleinen.

  Aanpassen
  - Waarom aanpassen?
  - Het ontwerpen van interfaces voor aanpassing.

  Navigatie en het menu

  - Wat maakt een menu, een geografische en een virtuele structuur zo aantrekkelijk voor ontwerpers?
  - Wat maakt deze structuur zo onverteerbaar voor gebruikers?
  - Het conceptuele (en visuele ) ontwerp van verteerbare structuren .

  Naar top.


  Werkwijze

  Een programma-onderdeel begint met een anekdote of een klein experiment. Op deze wijze ontstaat er een link tussen de persoonlijke ervaringen van de deelnemers, de psycho­logische kennis en onderzoeks­gegevens. Concretisering volgt door de psycho­logische processen te vertalen in handelingen met interface elementen en in 'requirements' voor de interface.

  Vervolgens komt de test: hoe zijn deze requirements toegepast. We beginnen met ontwerpen van anderen en daarna op de ingebrachte interfaces. Ook de cursusleider legt zijn ontwerpen op tafel. Bij inbreng van eigen ontwerpen is er het risico dat iemands stokpaard sneuvelt. Ook het omgekeerde gebeurt trouwens: een schijnbaar misbaksel blijkt na en psycho­logische analyse een gouden ei te zijn. Een cognitief psycho­logische blik op interfaces is voor velen een eye opener. Technische, financiële en intellectuele hoogstandjes zijn daarbij vrijwel nooit nodig.
  Naar top.

  Unieke van deze cursus

  Niet gebruikelijke invalshoeken...
  Er zijn verschillende invalshoeken voor interface ontwerp.
  Nadat standaarden en richtlijnen niet bleken te leiden tot goede interfaces werd gebruiks­vriendelijkheid het sleutel­woord. Microsoft mikte even op social interfaces (Gates, 1995) en in de academische wereld werd user centered design populair (van der Veer, 2007). Usability kwam daar voor in de plaats. Verder kregen we onder andere look and feel, intuïtieve interfaces en verplaatsen in de gebruiker. Rond het jaar 2000 duikt (user)experience en beleving op. Rond 2010 duikt persuasion op. Dit zijn goede doelstellingen maar een eenduidige concretisering is lastig. Dat geeft teveel ruimte voor persoonlijke invulling en hobby's.
      ... maar psycho­logische handelingen.
  In deze cursus ligt het accent op inzicht in het menselijk handelen. Het uitgangspunt is dat een gebruiker motorische, visuele, taal-, denk- en leerhandelingen uitvoert met de interface. Concretisering kan dan maar op één manier. Het visuele fixatie­gebied is bijvoorbeeld vijf graden en details die daar buiten vallen worden niet onderscheiden, welk amateur psycho­logisch verhaal de designer ook houdt.

  Motivatie en emotie zijn natuurlijk wel van belang maar komen niet aan de orde. Ten eerste is dat een heel ander psycho­logisch en fysiologisch verhaal. Ten tweede heeft het geen zin een gebruiker te vragen waarom hij het beeldscherm door het raam gooide wanneer de onderzoeker vooraf al kan weten dat de interface niet gebruiksvriendelijk is. Ten derde is, wat de interface betreft, de emotie niet meer relevant wanneer het systeem gebruiksvriendelijk is. Vraag je daar dan toch naar dan is het antwoord: Gebruiksvriendelijk? Man waar heb je het over, laat me toch rustig doorwerken, ik was net zo lekker bezig.
    Niet interface-elementen...
  Een gebruikelijke ingang bij interface design is kijken naar de technische grafische elementen op het scherm. Vaak zijn dat metaforische interface-element zoals: advanced, bar, button, desktop, graphic, help, menu, ok, personal assistant, tabs, tip of the day, window en wizard.
  ... maar handelingen met interface-elementen.
  Deze gebruikelijke interface-elementen worden in de cursus getoetst aan de psycho­logische handelingen die gebruikers er mee uitvoeren: vinger-, oog-, taal-, leer- en denkhandelingen. Toetsing is eenvoudig: de tijd die nodig is voor de handeling, het aantal gemaakte fouten wat de gebruiker betreft en de kosten en de kwaliteit van het product wat de taak betreft.

   

  Géén ontwerpstappenplannen...
  In deze cursus geen stappenplannen noch een bepaalde ontwerp­methodologie.
  ... maar inzicht.
  Het psycho­logisch inzicht dat de cursus biedt, past altijd in de werkwijze die men gewend is.
  Naar top.

  Het resultaat

  Het is even wennen niet uit te gaan van gebruikelijke concepten maar van concrete psycho­logische processen. Maar er zijn wel wat voordelen.
   
 • Psycho­logische processen zijn onafhankelijk van de interface-design techniek. De duurzaamheid van nieuwe modes, snufjes en technieken kan getoetst worden aan de psycho­logische processen.
 • De processen zijn tijdloos; welke interface-design begrippen er ook nog in de mode komen en welke verrassingen de techniek ook in petto heeft.De psychologie blijft de komende 100 000 jaar een onveranderlijke toetssteen.
 •  
 • De processen zijn domeinloos. In deze cursus ligt de focus toevallig op GUI en webdesign. Tijdens de cursus wordt zo nodig moeiteloos geschakeld naar domeinen waar de cursusleider ervaring èn ontwerpvoorbeelden van heeft (public transport information systems, onderwijs, process en traffic operators, traffic users (automobilisten, schippers, voetgangers in een winkelcentrum en machinisten van hoge snelheidstreinen). Switchen naar het domein van de cursisten is eenvoudig, zelfs wanneer het gaat om complexe domeinen. De cursist kan van werkkring veranderen zonder opnieuw naar cursus te moeten: de vingers, de ogen, de taal, het geheugen en het denken van de gebruikers van zijn nieuwe werkomgeving functioneren op dezelfde wijze als die van zijn vorige werkomgeving.
 • De cursus geeft zicht op de interface evolutie die loopt van techniek­vriendelijke interfaces naar interfaces die geheel aangepast zijn aan de mens en zijn taak. Gebruiks­vriendelijk­heid is geen issue meer.
 • Naar top.


  Deelnemers

  Voor wie
  De cursus is voor interface-designers, software ontwikkelaars, managers van human-computer interface projecten en ergonomen. Ook psycho­logen volgen de cursus. De vertaling van psycho­logische processen naar interfaces is kennelijk erg lastig. Voor grafisch geschoolden kan de cursus een verrijking zijn omdat zij minder bekend zijn met psycho­logische overwegingen van ontwerpmogelijkheden. Ook de verbale en de conceptuele vormgeving heeft bij grafisch ontwerp soms minder aandacht.


  Nieuwe middelen als e-book, e-reader, iBook, iPad, iPhone, iPod, pda en allerlei 'smart' dingen zijn voor de vingers onhandiger en geven de ogen minder ruimte. Voor het verstand is niet te begrijpen wat zo'n apparaat eigenlijk is. Ontwerpers moeten zich dan extra precies houden aan wat er over het bewegen, waarnemen en denken in de cursus gezegd wordt.
  Voorkennis
  Programmeerkennis en psycho­logische kennis zijn niet noodzakelijk.

  Het is gebleken dat deelnemers de benadering uitdagend en onconventioneel vinden. Het is daarom gewenst dat de deelnemers open staan voor nieuwe ideeën.
  Naar top.

  Historie van de cursus

  Het begin: invoer en beeldscherm
  De cursus richt zich op de menselijke functies. Evolutionair gezien veranderen deze nauwelijks. Ook deze cursus verandert dus nauwelijks. Twintig jaar geleden werd deze cursus ook gegeven met MS-DOS voorbeelden. Toen GUIs en Windows opkwamen bleef de psycho­logie hetzelfde en werden alleen de voorbeelden vervangen.
  Nu: complexe systemen en navigeren
  Bij het ontwerpen van complexe systemen zoals wij die vandaag kennen, zijn taal, begrijpelijkheid, leren en denken belangrijk. Deze lastige onderwerpen zijn in de loop der jaren voor de cursus voldoende uitgewerkt.
  Naar top.
  Naar top.
  Interfaces waaraan
  de trainer substantiëel
  bijdroeg en ontwerpen
  die besproken kunnen
  worden.  Public transport
  Road traffic
  Waterway traffic
  Road traffic signs

  Complex data  Demo cognitief psychologisch verantwoorde
  'kilometerteller', vooral voor de bestuurder
  van een zelfrijdende auto.

  complex process presentation
  Upper right red,
  Close to disaster

  complex process presentation
  All OK.

  complex process presentation
  Upper right yellow low,
  take care!

  complex process presentation
  Upper right yellow high,
  take care!
  Source: Verhoef Holslag,
  2010.

  leerroute beheers systeem
  Source: LBS/Holslag Verhoef.


  Sourrce: Holslag Verhoef


  How much information
  can be in one of these
  smiley?
  Source: Verhoef Holslag,
  2010.


  Design of tables


  Graphics for aesthetics,
  OECD house style.
  Source: OECD quarterly
  growth table.
  http://stats.oecd.org/Index.aspx


  No graphics, data only.
  Same data as previous
  table.


  Same data as previous
  table.
  Graphics for content.
  OECD, adapted by
  Verhoef for demo.


  Design of scales  One variable,
  six parameters,
  233 milliseconds
  perception time.


  An effective problem solving
  tool.
  Source: Holslag & Verhoef.


  Portrait or
  landscape?

  train traffic control information portrait orientation
  What is better for a
  train traffic
  controler?
 • portrait ...
 • train traffic control information landscape orientation

 • ...landscape?

 • Source: Holslag & Verhoef.

  What is better
  for car driving?
  tom tom autonavigatie scherm
 • ... realistic landscape?
  Source: Tom Tom, 2010.


 • auto route reisplanner reizen
 • alphanumerical portrait
  ...?
 • In this case the best
  orientation is ...

  Source: Verhoef, 2010.

  etcs ermts mmi dmi planning
 • abstract portrait ...?

 • Source: ETCS/Verhoef.

  Train traffic
  control


  How to present
  tracks and platforms?
  Presentation of tracks and platforms for train traffic controlers
 • This way?

 • Presentation of tracks and platforms for train traffic controlers
 • Or this way?

 • Source: NS/Verhoef.

  Public transport signs  Design of in car systems


  Speed control information for cars.
  Point with cursor for an explanation.


  Design of train indicators

  Departure in 30 min.


  Grey half circle:
  Go shoping.
  Departure in 30 min.

  Departure in 15 min..
  Yellow 1/4 circle:
  Go to train.
  Departure in 15 min.


  Departure in 30 sec.

  Source: Amersfoort, The Netherlands, 2008.


  Orange half circle:
  Hurry up!
  Departure in 30 sec.

  Source: Experimental
  designs, Verhoef 2010.


  Trains indicator Amsterdam approx. 1990-2010

  Experimental design destinations indicator.
  Source: Verhoef.

  Design ticket vending


  Check in/out Dutch electronic public transport ticket system (trip costs, debit remaining, bye bye ).

  Experimental check in/out device.
  Source: Verhoef
  NS touch screen train ticket vending machine
  NS touch screen train
  ticket vending machine
  Routing problems
  solved using ...  Ticket vending machine.
  Language optionfirst step
  (hierarchical solution)?
  Source: Belgium Railways.


  Ticket vending machine.
  Change language any time
  (parallel solution).
  Source: NS/ Verhoef.

  Netherlands Railways touch screen train ticket vending machine.

  It looks like a menu.
  However,
  no hierarchical steps.
  What is the structure?"

  Which button is
  to help whizzkids
  and it-specialists?
  Source: NS/Verhoef.


  coffee drink vending machine, use of gray out.
  The train ticket vending
  machine solution is general
  applicable. It also can
  be used for complex drink
  vending machines.
  Source: Verhoef.

  Road traffic signs  Complex data

  line graphs usability
  What is after this generation
  of graphs?
  Source: www.gapminder.org.

  visualizing database and complex data usability
  This?
  Yes, it is after.
  Yes, it is futuristic.
  Has it future?
  Probably not
  because ...
  Source: IBM.


  three dimensional presentation of complex data
  Probably
  h's got new
  software
  for his birthday.
  Source: Volkskrant.

  visualizing database and complex data, usability
  Or this? New, for most of us.
  Futuristic: no,
  more than
  20 years old.
  Has it future?
  Certainly yes
  because ...

  visualizing database and complex data, multi dimensional, usability
  Why tell these 20
  year old
  character smileys ...
  ... more than
  today's smileys?


  Traditional GUI elements


  type mismatch

  What is the problem here?
  Why the designer
  made this error?

  Progress indicator, hour glass.
  15 requirements
  for “are you sure?“
  How many
  requirements meets
  this window?

  error with tab interface
  A traditional window
  and tabs, what is
  the psychological
  evaluation of
  this kind of windows?

  presenting files in a directory, gui
  One way to order files.

  presenting files in a directory, gui
  Another way to
  order files
  Which one is best?
  Why?

  Word main menu
  What is better?
  Horizontal menu?
  Vertical menu?
  What are advantages
  of the latter?

  Word main menu.
  The Word main menu,
  what is an alternative?
  Not using other words
  of course but...

  Desktop and usability
  Hmm, the desktop.
  What is the visual and
  conceptual structure
  the inventers had
  in mind?.


  Tape recorder as metaphor for printer.
  Hmmm, another
  metaphor
  Tape recorder
  for printer.
  Good idea?

  date calendar input usability
  What is the difference
  between a calender
  on paper and
  on a screen?


  dancing paperclip to solve usability problems
  Can a dancing
  paperclip solve
  userunfriendlyness?"
  Why not?
  Some perfect designs
  A form to order supermarket products.

  Why is this
  a perfect design?

  A combination of marketing and usability
  Why is this
  a perfect design?

  Pie charts, usability
  Why does the eye
  like pie charts?
  Why do brains
  not like them?

  MS-DOS file directory, usability
  And why brains
  liked this one?Waterway traffic signs
  To top of list of pictures.


  Meer psycho­logie voor Gui en web


  Design van beeps, ringtones, trillen en vegen
  Desktop, top of flop?
  Gebruik van metaforen is riskant
    GUI en psychologie, welke de beauty, welke de beast?
  Handelingspsychologie en interface design
  Help is ongelukkige term voor uitleg
  Homepage van morgen


  Huidige interfaces hebben geen toekomst
  Handvriendelijkheid van handhelds
    Menu combineert spraak- en taalstoornissen
  Met KISS heb je het mis
  Smart technology in traveller’s future: van dictatoriaal wensdenken naar dienend design
  Niemand, zelfs de ontwerpers, weten wat het is:
  een desk-top, e-book, e-reader, gsm, handheld, hands-top, hand-top, iBook, iPad, iPhone, iPod, lap-top, note-book, pda, smart phone, tablet en een ultra-book
    Personaliseren en aanpassen
  Psycholoog moet technicus detailontwerp dicteren
    Gebruik van metaforen is riskant
  Tag clouds zijn te mistig
    Tansformatie ok, voor interface nee
  User experience, ervaringen in het openbaar vervoer
  Van piepende meester word je niet wijzer
  Vingervriendelijke toetsen

  From putting data in statistics to controlling conclusions.

  Is cognitive psychology dead?

  Presenting numbers to teachers, drivers, travellers.
  Kenniswijzer interface-psycho­logiekenniswijzer toegepaste cognitieve psychologie
  Behalve psycho­logie voor gui en web ook psycho­logie voor:
  Public information: bewegwijzering, dynamische (reis)informatie, kaartverkoop, OV-chip, ed.   

    Grammatica voor graphics: Begrijpelijke bordjes op straat, stations en auto- en waterwegen.                

  Toekomst: ons dagelijks leven in een technische toekomst, maar volgens de psychologie    huisalarm  typekamer  typekamer      

  Leren rekenen op de basisschool: computers, toekomst, didactiek


  Snelheidsbeheersingsinformatie (ATB) voor machinisten van hogesnelheidstreinen (ERMTS).      

  Naar top.

  Zoeken in humanefficiency.nl

  Contact


  cognitieve psychologie, gebruiksvriendelijkheid, interface design, mmi, ontwerp, usability, web page design
  Human Efficiency
  Leonard Verhoef

  +31 (653) 739 750

  Parkstraat 19
  3581 PB Utrecht
  Nederland

  leonardverhoef@gmail.com
  Kamer van koophandel, inschrijvingsnummer: 39057871, Utrecht.
  Naar top.