Leonard Verhoef

Zoeken in humanefficiency.nl

Denk­onderzoek

Zes jaar onderzocht Leonard Verhoef de ontwikkeling van het menselijk denken.
Een resultaat is de Kwantiwijzer:
een test die niet zegt hoe goed een kind rekent maar waar het kind aan toe is en daarmee dus hoe de eventuele rekenproblemen opgelost kunnen worden.
Verder zoekt hij op wetenschappelijk verantwoorde wijze een antwoord op de vraag waarom ontwerpers hun gebruikers maar niet kunnen begrijpen. Dat is niet omdat die ontwerpers dommelingen zijn (Norman gaat in die richting) of omdat het management zijn werk niet goed doet (Cooper zoekt het daar). Ook is dat niet omdat gebruikers dom zijn (digibeten). Hij zoekt de schuld meer bij de psychologie. Een vervolg is de redeneerwijzer waarmee hij samen met de filosoof Thomas Cool uitkomt voor de universiteit van Leiden, in de Battle of the universities (2008)
Wat teksten over reken-denkonderzoek
telraam lusabacus rekenenAnalyse van het optellen en aftrekken op de basisschool
leren rekenen volgens bartjes De computer als oplosser van rekenproblemen van kinderen. Niet alleen diagnostiek en ook niet alleen nakijken van sommen.
arabische reken leermeester Het algoritme leren of leren algoritmiseren
Leren rekenen en therapie in de supermarkt
Niet meer rekenen en wel goed denken met computers en graphics GUI en web

Hij was als psycholoog betrokken bij het ontwerpen van apparatuur voor professionals (process operators, trein- en weg verkeersleiders, bestuurders van auto’s, schepen en hogesnelheidstreinen, tunnelveiligheid) en publiek (reisinformatie in OV en op de weg, verkoopautomaten, reisplanners en dynamische panelen).
 • Ergonomen richtten zich aanvankelijk op leesbaarheid (tekenafmeting, tekenvorm en contrast).
 • Er zijn inmiddels veel pogingen gedaan om interfaces te verbeteren: beleving, gebruiks­vriendelijkheid, intuïtief, keep it stupid simple (KISS), mensgericht ontwerpen, persuasive design, smart, social interfaces, usability, user centered design,(user)experience en verplaatsen in de gebruiker.Leonard Verhoef is de afgelopen vijfentwintig jaar altijd uitgegaan van het menselijk oog, het menselijk geheugen, het menselijk denken en aan de taak. Daarbij maakt hij gebruik van de kennis die de functiepsychologie daarover heeft.
 • Ontwerpspecificaties Al snel verlegde hij zijn bijdrage van op wetenschappelijke wijze achteraf constateren van bedienproblemen, naar het vooraf op basis van de functiepsychologie specificeren van ontwerpen zonder bedienproblemen. Een tamelijk compromisloos gerealiseerd ontwerp voor professionals is European Train Control System, driver MMI, voor de snelheidsbeheersing van Europese Hogesnelheidstreinen.

  .
  Dit ontwerp krijgt een eervolle vermelding bij de designprijs van de stad Rotterdam. Een ander bekend en tamelijk compromisloos ontwerp voor publiek is de oorspronkelijke versie van de touchscreen treinkaart automaat van de NS. Het is gebleken dat ook negentigjarigen deze automaat zonder uitleg, hulp etc. goed kunnen bedienen. De wijze waarop naar zijn idee de psychologische functieleer toegepast moet worden formuleert hij in Why designers can't understand their users. Hij maakt dit concreet in de boeken GUI, webontwerp, psychologie en human efficiency 1 en 2. Why designers can“t understand their users, developing a systematic approach using cognitive psychology, usability
  Compromisloze ontwerpen Om de psychologie zuiver te kunnen tonen laat hij management, marketing, techniek, design en opinies van gebruikers buiten beschouwing. Concrete voorbeelden van ontwerpen zijn een reisplanner, een bushalte van de toekomst, een kassabon van de supermarkt, een bankdagafschrift, een kilometerteller, een kookwekker en diverse verkoopautomaten. Ook heeft hij enige tijd de rust genomen om eens na te gaan wat de psychologie betekent voor GUI's en Windows. Dit leidde onder andere tot tweedaagse cursus met analyses van schermen van Windows, Office, Internet en Grafische User Interfaces. De cursus verantwoordt in detail uitgewerkte compromisloze, psychologische schermen voor onder andere electronic banking, de zandloper (progress indicator), het are you sure window, een print scherm en een zoekscherm. Deze ontwerpen suggereren dat er voor elke taak eigenlijk maar één interface de ware is. boek, cognitief, gui, webdesign, psychologie, gebruiksvriendelijkheid, ontwerp, usability

  Examples of designs he contributed to
  Complex data  Demo cognitief psychologisch verantwoorde
  'kilometerteller', vooral voor de bestuurder
  van een zelfrijdende auto.

  complex process presentation
  Upper right red,
  Close to disaster

  complex process presentation
  All OK.

  complex process presentation
  Upper right yellow low,
  take care!

  complex process presentation
  Upper right yellow high,
  take care!
  Source: Verhoef Holslag,
  2010.

  leerroute beheers systeem
  Source: LBS/Holslag Verhoef.


  Sourrce: Holslag Verhoef


  How much information
  can be in one of these
  smiley?
  Source: Verhoef Holslag,
  2010.


  Design of tables


  Graphics for aesthetics,
  OECD house style.
  Source: OECD quarterly
  growth table.
  http://stats.oecd.org/Index.aspx


  No graphics, data only.
  Same data as previous
  table.


  Same data as previous
  table.
  Graphics for content.
  OECD, adapted by
  Verhoef for demo.


  Design of scales  One variable,
  six parameters,
  233 milliseconds
  perception time.


  An effective problem solving
  tool.
  Source: Holslag & Verhoef.


  Portrait or
  landscape?

  train traffic control information portrait orientation
  What is better for a
  train traffic
  controler?
 • portrait ...
 • train traffic control information landscape orientation

 • ...landscape?

 • Source: Holslag & Verhoef.

  What is better
  for car driving?
  tom tom autonavigatie scherm
 • ... realistic landscape?
  Source: Tom Tom, 2010.


 • auto route reisplanner reizen
 • alphanumerical portrait
  ...?
 • In this case the best
  orientation is ...

  Source: Verhoef, 2010.

  etcs ermts mmi dmi planning
 • abstract portrait ...?

 • Source: ETCS/Verhoef.

  Train traffic
  control


  How to present
  tracks and platforms?
  Presentation of tracks and platforms for train traffic controlers
 • This way?

 • Presentation of tracks and platforms for train traffic controlers
 • Or this way?

 • Source: NS/Verhoef.

  Naar top.  Public info en OV-onderzoek

  Hij heeft veel onderzoek en ontwerpwerk gedaan voor public info en public transport.    Hij heeft zich vooral gericht op complexe problemen voor het publiek (reizigers, automobilisten, schippers en vluchters) en voor professionals (process-, trein- en verkeersleiders).
  Wat teksten over public en OV info

  structuur hoefijzer winkelcentrum
  Bewegwijzeraars moeten meer egocentrisch werken
  voorgrond, achtergrondCommuniceren met de OV-chipkaart
  experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer Historie en toekomst van dynamische OV-vertrektijdenborden
  experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoerHistorie en toekomst van perron- en halte-OV-vertrektijdenborden
  voorgrond, achtergrondKijken achter de horizon, oriëntatie scherm autonavigatie
  voorgrond, achtergrondHoe aanleggen uitleggen
  voorgrond, achtergrond Hoe onderzoek je het denken van reizigers
  voorgrond, achtergrondMet het OV naar het Oog van de reiziger, klanttevredenheid zonder onderzoek
  voorgrond, achtergrondOV kan reizigers geen verstoringsinfo geven
  Een psychologische veiligheidsstrategie, van veiligheid met regels naar veiligheid met ontwerppsychologie
  voorgrond, achtergrondTeksten en grafische symbolen op automaten
  voorgrond, achtergrond Vertrektijd is passé, leve de afteltijd
  voorgrond, achtergrondVoor de business in het OV bestaat de reiziger niet
  voorgrond, achtergrondWaarom vergeet de reiziger check-out bij de OV-chipkaart
   

  Cursus:

  Designing information for fast, safe and errorless passenger, car driver and skipper performance
  ..............................................................
  Decision making of vending machine users
  Discords in signposting
  From buttons for fingers towards graphics for brains, past and future of ticket vending machines
  Traffic sign maximum length vehicle. Improving graphic sign language using a word grammar
  Less other train accidents on level crossings
  Logo, complex company logo
  Logo, one logo, nine interpretations
  Passenger reactions and passenger actions: improving public transport
  Pictogram, lift and arrows
  Pictogram, muster station confusion
  Naming public transport lines for passengers
  Naming ring roads
  Naming targets for way finding
  A new conceptual structure for passenger information
  The information street
  The right way for wrong driving way signs
  Threats and opportunities for wayfinding systems
  Turn right please, navigation screens should obey perception
  Structuring chaotic space with a visual list
  Why car park signs should lie
  Course:
  Designing information for fast, safe and errorless passenger, car driver and skipper performance.

  Screen design transport
  Examples of designs he contributed to.
  Design of in car systems


  Speed control information for cars.
  Point with cursor for an explanation.


  Design of train indicators

  Departure in 30 min.


  Grey half circle:
  Go shoping.
  Departure in 30 min.

  Departure in 15 min..
  Yellow 1/4 circle:
  Go to train.
  Departure in 15 min.


  Departure in 30 sec.

  Source: Amersfoort, The Netherlands, 2008.


  Orange half circle:
  Hurry up!
  Departure in 30 sec.

  Source: Experimental
  designs, Verhoef 2010.


  Trains indicator Amsterdam approx. 1990-2010

  Experimental design destinations indicator.
  Source: Verhoef.

  Design ticket vending


  Check in/out Dutch electronic public transport ticket system (trip costs, debit remaining, bye bye ).

  Experimental check in/out device.
  Source: Verhoef
  NS touch screen train ticket vending machine
  NS touch screen train
  ticket vending machine
  Routing problems
  solved using ...  Ticket vending machine.
  Language optionfirst step
  (hierarchical solution)?
  Source: Belgium Railways.


  Ticket vending machine.
  Change language any time
  (parallel solution).
  Source: NS/ Verhoef.

  Netherlands Railways touch screen train ticket vending machine.

  It looks like a menu.
  However,
  no hierarchical steps.
  What is the structure?"

  Which button is
  to help whizzkids
  and it-specialists?
  Source: NS/Verhoef.


  coffee drink vending machine, use of gray out.
  The train ticket vending
  machine solution is general
  applicable. It also can
  be used for complex drink
  vending machines.
  Source: Verhoef.

  Naar top.  Een grammatica voor graphics:


  begrijpelijke bordjes op weg-, vaar-, loop- en vluchtwegen
  Grammatica's voor graphics beschrijven veelal hoe grafieken getallen en hun relaties moeten tonen. Daarbij kan de ontwerper bijvoorbeeld uitgaan de traditionele grafieken, esthetisch design en van de psychologie. Andere grammatica's voor graphics beschrijven hoe de ontwerper grafische elementen in een veld moet ordenen (Engelhart, 2002). In de vorige eeuw kwam de focus bij sign design te liggen op de gebruiker. Het streven werd: internationale standaarden voor borden die empirisch onderzocht waren op begrijpelijkheid. (W. Bakker, 2002). Dit leidde onder andere tot goede bewegwijzering in het internationale openbaar vervoer. Onduidelijk blijft echter waarom sommige borden onbegrijpelijk zijn. Het ontbreken van inzicht daarin is extra lastig nu de te communiceren boodschappen ingewikkelder worden. Hier een grammatica voor graphics die uitgaat van de wijze waarop de taalhersenen werken. Inzicht in dat proces geeft inzicht in de begrijpelijkheid van borden. Borden met een correcte grammatica leiden tot: minder ongelukken, afschaffing van het onderdeel bordenkennis bij het rijbewijs, minder dolen en doden bij scheepsrampen en brandende tunnels.

  Het centrum van Wernicke en Broca zijn in de linker hersenen de organische motoren van de taal. De biologie bouwt organismen zo dat zij overleven. Deze ingenieuze motoren zijn daarom niet alleen bruikbaar voor Nederlands maar werken ook voor Chinees. Die motoren werken niet alleen voor woord-talen maar ook voor bewegings-talen (gebarentaal, dans). De woord-grammatica die de jonge bordenontwerper o; p de basisschool leerde, geldt dus ook voor de borden die hij maakt. Grammaticaal correcte zinnen zijn sneller waar te nemen (te lezen), verkorten de leertijd en verminderen misverstanden. Dit blijkt uit de voorbeelden en de onderzoeksgegevens.

  De woordgrammatica leren jonge kinderen al vanzelf toepassen. Later maakt de school de regels expliciet. Onderstaande pagina’s tonen weg-, water-, wandelaars- en vluchtborden mét en zonder grammaticale fouten. Onderzoeksresultaten tonen dat grammaticaal correcte borden 75% beter begrepen worden dan borden met grammaticale fouten.

  Woordgrammatica is niet de enige confrontatie die sign Design te wachten staat. Recent hersen­onderzoek (Poeppel, D., 2015) is dicht bij een koppeling tussen woordgrammatica, zoals Chomsky beschreef, en de fysiologische processen in de hersenen. Hoe gaat sign Design de incompatibiliteit tussen de huidige verkeers- en veiligheidsborden en de werking van de hersenen verantwoorden?
  Naar top.

  Toekomst­onderzoek

  Je kunt kijken in de toekomst door trends te zoeken, te kijken wat early adapters doen, statistieken te analyseren, de laatste modes of hypes te ontdekken of gewoon zelf met de media een trend maken.Je kunt ook kijken wat het denken van de mens past. Past het niet dan wordt het wat tot de nieuwigheid er af is en moet je weer wat nieuws verzinnen. Past het wel dan blijft het passen zolang de hersenen niet veranderen.    Dan praat je over perioden van tienduizenden jaren. Met de denkpsychologie kun je hedendaagse ontwerpen scherp naast de mens zetten. De discrepantie die dan zichtbaar wordt, geeft verwarring, gelach en laat zien wat het compromisloze, ultieme, psychologische ontwerp is dat we in de toekomst zullen gebruiken.
  Wat teksten over toekomst
  Techniek
  Help voor whizzkids
  Typekamer vorige eeuw: wel 8 uur per da g typen maar geen RSI.
  Homepage van morgen
  Kilometers tellen versus snelheid beheersen.
  Hoe betalen we in de toekomst parkeergeld: technische en psychologische oplossingen.
  Wat is het verschil tussenen desk-top, e-book, e-reader, handheld, hands-top, hand-top, iBook, iPad, iPhone, iPod, lap-top, note-book, pda, smart-phone, tablet en een ultra-book?
  Waarom mocht oma niet E-stemmen toen zij jong was?
  From buttons for fingers towards graphics for brains, past and future of ticket vending machines

  Geld
  De bank wordt overbodig
  Betalen, lenen, sparen, nu en morgen
  Fiscus rekent meteen af
  Ideaal betalen
  Pinnen is te moeilijk voor banken
  Waarom kijkt de bank naar de zon bij het betalen van rente?
  When Things Start to Think,boekbespreking

  Onderwijs
  Leren lezen en therapie in de supermarkt
  Het algoritme leren of leren algoritmiseren

  Maatschappelijk
  Cognitive psychology will control the future
  De moderne mens: meester of slaaf?
  Redeneer-wijzer
  Voorspellers, een kritiek op de toekomstindustrie, boekbespreking

  Huishouden
  Inductie koken: minder stress en meer toekomst

  Naar top.


  Onderzoek en vooral ontwerp voor safe high speed train driving

  Examples of (experimental ETCS designs
  he contributed to.

  Experimental
  speedometers


  Analog classical
  experimental clock design
  Train speed: 192.
  Maximum permitted speed
  200. Next target permitted
  speed 40. Good for general
  maintain speed task,
  bad for planning and when
  close to intervention.

  Analog design, screen
  version


  Diagrammatic design,
  vertical version.
  Braking curve should
  not touch maximum
  permitted speed curve.
  The tongue below should
  fit in the pipe above.
  Good for planning and
  insight, bad when
  close to intervention.


  Diagrammatic design,
  horizontal version.
  Comparable with
  vertical version.


  Animated design
  Braking curve should not
  touch max permitted
  speed curve. The “vehicle”
  in front should not be too
  close. Good when close to
  intervention, bad for
  planning and insight.

  etcs mmi, ermts, high speed driving speedometer
  Speed and
  safety information
  for high speed train
  drivers.
  The one that is now
  standard.
  Source: ETCS/Verhoef.

  To top of this list of pictures.


  Consistency


  Cab with inconsistent
  interfaces. Visible, even
  at low resolution.
  Inconsistent presentation
  and input of:
  date, time, numbers, colours,
  enter procedures, control of
  attention.


  Cab with consistent
  interfaces. No differences in
  presentation and input of:
  date, time, numbers, colours,
  enter procedures, control of
  attention.


  Consistent icon design.
  The graphic elements can
  be combined for current
  functions and for functions
  to be developped. The
  graphic elements are like
  words. Designers can create
  new sentences. Drivers
  knowing the elements can
  understand new
  combinations of

  words/icons.

  To top of this list of pictdures.  Use of colours


  Same use of colours for all
  information. Colour is used
  for control of attention.


  Use of colour, white: no
  braking curve.


  Use of colour, yellow:
  brake shortly.


  Use of colour, orange:
  brake now!!


  Use of colour, red:
  brake too late, intervention.

  This use of colour for
  control of user's attention
  can be used for any systems,
  for instance for passengers
  and teachers.


  To top of mmi concepts list.
  Planning

  At the right maximum train
  speed profile ahead. Lower
  maximum speed at 1000m.

  The planning design was
  based on the experimental
  diagrammatic design
  (see above).


  Time to intervention

  The small square at the top
  left shows that there is
  sufficient time to safety
  system brake intervention.


  Train braking curve is
  close to safety braking
  curve. The square top
  left shows time to
  intervention of the
  safety system. Time
  to intervention depends
  on maximum permitted
  speed minus current
  speed and the traction/
  brake application. When
  looking outside the
  square is in the visal
  periphery but will be
  noticed when it comes
  up because: the
  periphery is sensitive
  for changes, for high
  contrast changes and
  the square is at the
  top of the screen.
  This design was based
  on the experimental
  animated design
  (see above).

  Naar top.

  Pers

  TV
  Psychologie en design, in de serie This Happened. 2013

  NOS op 3, waarom vergeten reizigers uit te checken? 2013

  De Rekenkamer KRO, een programma over de kosten van de OV-chipkaart. 2013  Papieren media

  WDI, no. 10, oktober, pag. 2. www.wolterendros.nl/nieuws/images/200310wdi.pdf

  Beaten M. (1991). Koffieboon kan het woord koffie niet vervangen, Interview met L. Verhoef. Trouw, no. Zaterdag 16 februari 1991.

  Berckel, F. van, (1990). Pictogram staat voor concessie en compromis, Interview met L. Verhoef. Design, vol. 4, no. 1, pag. 32-33.

  Bie, R. de, (1997). Treincomputer dingt mee naar designprijs. Koppeling, no. 354.

  Bowen, D.J. (1994). Dutch Eurodisplay may presage standard for HSR Cab Displays. High Speed Transport news, vol. 3, no. 4.

  Braun, B. (2007). Alles kan slimmer. Mare, www.leidenuniv.nl/mare/2007/04/08.html.

  Commijs, H. (1988). 't Is niet eenvoudig geweest om het zover te krijgen, De Silhouette is simpel te bedienen. Rotterdam: Van NelleVan Nelle Grootverbruik Zakennieuws, vol. 3, no. 2, pag. 3.

  Evenhuis, A. (1997). Tussen mens en machine, Taal & teken op het spoor. Trouw, no. 6 februari 1997.

  Freeke, I. (2005). It's the psychology, stupid! SIGCHI, vol. Avondlezing 8 sep 2005 door L. Verhoef.

  Goossens, G. (2008). Interview: dr. Leonard Verhoef. Web designer, no. 6, pag. 28.

  Groen, J. (2007). Ontwerpen zonder menu. Computable, no. 5 oktober. www.computable.nl/artikel.jsp?rubriek=1458048&id=2155189.

  Heuts, P. (2007). Psychologie achter de informatieborden. OV-magazine, no. 8. www.ovmagazine.nl/LinkClick.aspx?fileticket=fSEA4SwOOaQ%3D&tabid=345&mid=1074.

  Jury report Rotterdam Design Prize 1997, (1997). ETCS MMI' interface for train drivers. www.designprijs.nl/archief/dpr1997/97/juryrapport.html.

  Pol, M. van der, (2009). , Keep it Simple Stupid, Bright, no. feb-mrt, pag. 36-41, www.bright.nl/26-kiss-keep-it-simple-stupid

  Kraaijeveld, K. (2002). Interface blijft aanmodderen, zelfs in 3D. de Volkskrant, 25 april 2002

  Kwant, J., (2009). Snap je machine, Flow.

  Noë, F. (1993). Software-ergonomie blijft missiewerk. Automatiserings Gids, no 23 juli.

  Nomination Rotterdam Design Prize 1997, (1997). ETCS MMI interface for train drivers. www.designprijs.nl/archief/dpr1997/97/19e.html.

  Noorderlicht, (2007). Gebruiksvriendelijke computers, 18-sep-07. noorderlicht.vpro.nl/afleveringen/35386001/

  Ordelman, T. (1989). Een mens heeft meer dan alleen handen en voeten, Interview met L. Verhoef. Siemens Interview, trends in computers en communicatie, no. 34.

  Simlinger, Review of “Why designers can’t understand their users”

  Teleac, (2007). (On)handige apparaten. Teleac radio, Hoe? Zo!, no. 15 oktober 2007.

  Velden, A. van der, (1990). De Kaartenmaker wil te veel en durft te weinig, interview. Het Parool, no. Zaterdag 6 oktober 1990, pag. 31.

  Verkaik-Smeets, (1991). Ergonomie van het gezonde verstand. PC+, no. 18 december, pag. 18-20.

  Vrijenhoef, H. (1979). Rekenonderwijs de kwantiwijzer: een diagnostisch instrumentarium voor het rekenonderwijs O4, maandblad voor de verzorging van het onderwijs. Vol. 9, no 11. pag. 2-5.

  Voorronde academische jaarprijs, (2008). Sokrates presenteert een Redeneer-wijzer. www.nieuws.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=2046.

  Weststrate, P. (1988). Er moet nog veel veranderen, Interview met L. Verhoef. Haagse Courant, vol. Zaterdag 30 april.

  Willemse, C. (2008). Trends in IT, Wat wil de gebruiker? Exin. www.exin.nl/Nieuws/Magazine/~/media/Documents%20NL/PDF%20EXIN%20Nieuws/EXIN%20Nieuws%20febr%202008%20pdf.ashx.

  Naar top.

  Artikelen, lezingen en rapporten

  Berg, W. van den, H.A.A. van Eerde en L.W.M. Verhoef, (1979). Interimrapport III, SVO projekt Kwantiwijzer. Utrecht: Psychologisch Laboratorium Rijks Universiteit.

  Berg, W. van den, H.A.A. van Eerde en L.W.M. Verhoef, (1980). Interimrapport IV, SVO projekt Kwantiwijzer. Utrecht: Psychologisch Laboratorium Rijks Universiteit.

  Bosman, J, Kartman, Stuifmeel, Peters, Rookmaaker, Vorderegger, Verhoef, (1990).

  Buying and selling ergonomics at Netherlands Railways. Ergonomics,33, (3), 321-340.

  Bruijn, D.W. de, L.W.M. Verhoef, (1996). Station Maastricht als case voor de bewegwijzering van stations, Rapport 1707. Utrecht: SE Arbo/ Ergonomie.

  Bruijn, D.W. Rookmaaker, D.P. & Verhoef, L.W.M. (1997). Towards next generation passenger information. World congress on railway research conference 1997.

  Eerde, H.A.A. van Eerde, & Verhoef, L.W.M. (1978). Het leren optellen en aftrekken op de basisschool. In: Kanselaar, & Peeck Strategieën in leer- en onderwijsprocessen, 65-77.

  Eerde, H.A.A. van, & L.W.M. Verhoef, (1978). Analyse van het optellen en aftrekken op de basisschool. Pedagogische Studiën, 55 354 - 367.

  Göbel, M.P. Maessen, E.J.M. D.P. Rookmaaker, L.W.M. Verhoef, J.R. Vorderegger, (1996). Driver input for ETCS. Utrecht: UIC/Erri, A200/M02-B0642-01.01-96118.

  Haarbrink, M. Verhoef, L.W.M. (1996). Produktie-Knelpunten bij TARGA, Programma van eisen voor een produktie-planmiddel. Almere: Human Efficiency.

  Holslag, R. & L.W.M. Verhoef, (1995). Concept Pictogrammentaal voor asielzoekers, Vragen en onderzoeksopzet. Almere: Human Efficiency.

  Holslag, R. & Verhoef, L.W.M. (1994). Van onbegrijpelijke dictator naar onzichtbaar hulpmiddel. Infocom,1, (1), 8-12.

  Holslag, R. & Verhoef, L.W.M. (1995). De gebruiker bestaat niet. Infocom,1, 368.

  Holslag, R. & Verhoef, L.W.M. (1995). Zoeken, vinden en ook verwerken van juridische informatie, de eerste schetsen voor een zoeksysteem toepasbaar in verschillende databanken. Diemen: Holslag.

  Hoog, R. de & Verhoef, L. (1989). Mens-Computer Interactie of de computer als fiets. In: Wester, Tutorials AI Toepassingen ’89, Den Haag: Stichting Informatica Congressen.

  Hoogstraten, J. & L.W.M. Verhoef, (1996). Driver training simulators for light rail transport. In: ITEC-Conference, 16/18. April The Hague.

  Kartman, H. & Verhoef, L.W.M. (1990). The passenger between marketing and ergonomics. Ergonomics,33, (3), 332-334.

  Maessen, E.J.M. D.P. Rookmaaker, L.W.M. Verhoef & J.R. Vorderegger, (1995). Development of a European solution for the Man-Machine ETCS Interface.

  Maessen, N. & L.W.M. Verhoef, (1996). Usability test of MobiDisk. Utrecht: Se Arbo/ Ergonomie, project 1639.

  Maessen, N. Verhoef, L.W.M. & Vorderegger, J.R. (1994). Development of a European solution for the Man-Machine Interface (European train cabs), Part II Evaluation and Suggested Presentation for a Euro Display. Utrecht: UIC/ERRI/A200/M.f4-945222-01.0-9412.

  Rijpkema, H. Holslag, R. Vorderegger, J. & Verhoef, L.W.M. (1994). The cab display test as a driving simulator, ETCS/ERRI project. In: World Congress on Railway Research, 1217-1219.

  Rookmaaker, D.P. Verhoef, L.W.M. & J.R. Vorderegger, (1996). A Task Based Interface For European Train Drivers, Stech’96 24-26 September 1996. Birmingham: Inst. of Mechanical Engineers.

  Rookmaaker, D.P. Verhoef, L.W.M. & Vorderegger, J.R. (1996). A Task Based interface for European train drivers. In: Better Journey Time - Better business, 79-84.

  Rookmaaker, D.P. Verhoef, L.W.M. and Vorderegger, J.R, (1991). The presentation of Train Control Information, Part I Orientation: analysis, criteria and presentation. Utrecht: Netherlands Railways, SE ARBO/A&E/1991/1125-part I.

  Rookmaaker, D.P. Verhoef, L.W.M. & Vorderegger, J.R. ERTMS (ETCS/EIRENE) MMI, The Man Machine Interface of the European Train Control System and the European Radio System for Railways. Utrecht: UIC www.humanefficiency.nl/etcs/etcs-dmi.shtml

  Rookmaaker, D.P. Verhoef, L.W.M. Vorderegger, J.R. (1996). A Task Based interface for European train drivers, ImechE conference. Birmingham: Inst. of Mech. Engineers.

  Rookmaaker, D.P. Verhoef, L.W.M. Vorderegger, J.R. & Maessen, E.J.M. (1994). The presentation of speed control information of ETCS train drivers. In: World Congress on Railway Research. Paris, SNCF Dir. de la Recherche, 959-964.

  Spijker, H. van, Lenior, T.M.J. & Verhoef, L.W.M. (1984). Informatieverwerking en besluitvorming bij treindienstleiders, Deel I: Explorerend onderzoek naar mogelijke afhandelingsstrategieën. TH Twente Werkgroep Ergonomie. Rapport nr WE 84.025.

  Vorderegger, J.R. Verhoef, L.W.M. & Rookmaaker, D.P. (1997). EIRENE-MMI, Basic options and principles (phase 2). Utrecht: Arbo Management Groep \ Ergonomics.

  Vorderegger, J.R. & L.W.M. Verhoef, (1998). Een taak-gebaseerde interface voor Europese treinbestuurders. Tijdschrift voor ergonomie, Vol. 23, (1), 36847.

  Vorderegger, J.R. Verhoef, L.W.M. & Rookmaaker, D.P. (1997). Eirene - MMI (phase 5), Requirements and Design Proposals. Utrecht: Arbo Management Groep\ Ergonomics.

  Verhoef, L.W.M. (1983). De effektiviteit van een elektronisch mededelingenbord voor reizigers Utrecht: N.V. Nederlandse Spoorwegen Pz 2.4./Centrale Adviesgroep Ergonomie Rapport no. 357.

  Verhoef, L.W.M. (1983). Denk beter na over uw keuken Service Serie. Vol. 39 “Huis‘84“.

  Verhoef, L.W.M. (1983). Human reliability in the process control centre conferentieverslag 20-21 april Manchester. Tijdschrift voor Ergonomie. Vol. 8, no 2.

  Verhoef, L.W.M. (1983). Leren rekenen met de computer Het algoritme leren of leren algoritmiseren. Jeugd in school en wereld. Vol. 67, no 6 pag. 381-385. www.humanefficiency.nl/rekenen/rekenen_algoritmen_ondewijs.shtml

  Verhoef, L.W.M. (1984). De leesbaarheid van informatie op treinaanwijzers zoals uitgevoerd in Amersfoort en Arnhem Utrecht: N.V. Nederlandse Spoorwegen, Pz. 2.4./Centrale Adviesgroep Ergonomie.

  Verhoef, L.W.M. (1984). Oordeel van gebruiker en ergonoom over een CTA-bediening N.V. Nederlandse Spoorwegen, Centrale Adviesgroep Ergonomie, rapport 349.

  Verhoef, L.W.M. (1984). Vinger-vriendelijke toetsen Samson. no 30834 Secretaresse Handboek.

  Verhoef, L.W.M. (1984). Vinger-vriendelijke toetsen Kantoor en efficiëncy. Vol. 23, no 3 pag. 17-25.

  Verhoef, L.W.M. (1984). Welke informatie moet op een treinaanwijzer staan? Utrecht: NV Nederlandse Spoorwegen, PZ 2.4. /CAE rapport no 349c.

  Verhoef, L.W.M. (1985). De bediening van het Wenzel Omroepsysteem Utrecht: N.V. Nederlandse Spoorwegen Pz. 2.4./ Centrale Adviesgroep Ergonomie, rapport nr 578.

  Verhoef, L.W.M. (1985). De bediening van treinaanwijzers Ergonomische evaluatie van Mini-Bepac. Utrecht: NV Nederlandse Spoorwegen, Pz 2.4. projekt nr 778.

  Verhoef, L.W.M. (1985). Een nieuwe keuken is denkwerk Huis‘85. ServiceSerie. Vol. 46, pag. 28-30.

  Verhoef, L.W.M. (1985). Ergonomische evaluatie van de nieuwe kaartjes-automaat; de Autelca type B100 Utrecht: Nederlandse Spoorwegen Pz. 2.4. CAE projekt nr 776.

  Verhoef, L.W.M. (1985). Van gebruikersvriendelijkheid naar cognitieve engineering Computable supplement Software Engineering. pag. 16-19.

  Verhoef, L.W.M. (1986). Computers en menselijke taken Utrecht: N.V. Nederlandse Spoorwegen afd. Pz OVG nr 235.5. Aktuele sociale ontwikkelingen. Vol. 4, no 4 pag. 18-21.

  Verhoef, L.W.M. (1986). De plaatsing van aanwijzers in Utrecht CS Utrecht: NV Nederlandse Spoorwegen, Pz 2.4./ CAE Rapport no 985A.

  Verhoef, L.W.M. (1986). Het algoritme leren of leren algoritmiseren? Jeugd in school en wereld. Vol. 70, no april pag. 20-22.

  Verhoef, L.W.M. (1986). Het sorteren van reizigers Problemen van en oplossingen voor de ‘sluis‘ in de hal van Amsterdam CS. Utrecht: NV Nederlandse Spoorwegen, Pz 2.4. projekt nr 956.

  Verhoef, L.W.M. (1986). Perceptual and Cognitive aspects of Ticket Vending machines Utrecht: University of Utrecht, Ergonomic Psychology.

  Verhoef, L.W.M. (1986). Perceptual and Cognitive aspects of Ticket Vending machines Utrecht: NV. Nederlandse Spoorwegen afd. Pz 2.4.

  Verhoef, L.W.M. (1986). The presentation of train traffic control information 2nd Seminar on Human Factors Technology for Next-Generation Transportation Vehicles. Rome: Int. Center for Transportation Studies.

  Verhoef, L.W.M. (1986). Treindienstleiden nu en morgen Een ergonomische analyse.

  Verhoef, L.W.M. (1986). Using a ticket vending machine A perceptual model. pag. 173-178. In: Oborne Contemporary Ergonomics.

  Verhoef, L.W.M. (1987). Bediening beoordeeld Bussum: Vida. pag. 64-68. Symposium 19 mei 1987 in Noordwijk: “Automaat wordt Maatwerk“.

  Verhoef, L.W.M. (1987). Het gebruikersvriendelijk maken van centrale parkeerautomaten Verkeerskunde. Vol. 38, no 3 pag. 122-124.

  Verhoef, L.W.M. (1987). Hoe? ‘Zo invoeren.‘ Utrecht: Nederlandse Spoorwegen, Pz 2.4. CAE notitie 16 december 1987.

  Verhoef, L.W.M. (1987). How not to design a ticket vending machine PTRC Transport and planning summer annual meeting 1987.

  Verhoef, L.W.M. (1987). Teksten en grafische symbolen op automaten Tijdschrift voor Ergonomie. Vol. 12, no 4 pag. 8-13. www.humanefficiency.nl/public/teksten_pictogrammen_automaten.shtml

  Verhoef, L.W.M. (1987). Uitgangspunten bij het ontwerpen van procespresentaties pag. 190-199. Cape ‘87 Ontwikkelingen rond technische automatisering.

  Verhoef, L.W.M. (1987). Varianten van emplacements-informatie Utrecht: Nederlandse Spoorwegen, Pz 2.4. CAE rapport no 918.

  Verhoef, L.W.M. (1989). De funktie van funktie-toetsen op kassa‘s Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1988). Decision making of vending machine users Applied Ergonomics. Vol. 19, no 2 pag. 103-109. www.humanefficiency.nl/public/decision_making_vending_machine_users.shtml

  Verhoef, L.W.M. (1988). Halaanwijzers hoe wel en hoe niet . Utrecht. NV Nederlandse Spoorwegen, Pz 2.4. /CAE.

  Verhoef, L.W.M. (1988). Human memory and train ticket vending machines Proceedings: Bio-psych. aspekty vedeckotechnickeno rozvoje v dopravnich systemech. Karlovy Vary:.

  Verhoef, L.W.M. (1988). Legibility and dynamic displays European Sign magazine. no 4 pag. 34-40.

  Verhoef, L.W.M. (1988). Lesbarkeit und dynamische Displays European Sign magazine. no 4 pag. 34-40.

  Verhoef, L.W.M. (1988). Lisibilit‚ et affichages dynamiques European Sign magazine. no 4 pag. 34-40.

  Verhoef, L.W.M. (1988). Onruststokers in een bewegwijzering Lezing Sign Benelux “Bewegwijzering“. Utrecht Jaarbeurs: Expo Consult Maarssen.

  Verhoef, L.W.M. (1989). Die Info-Strasse Eine visuelle Struktur in einem physischen Chaos. European Sign Magazine. Vol. 5.

  Verhoef, L.W.M. (1989). Discords in signposting European Sign Magazine. no 5 pag. 24-38.

  Verhoef, L.W.M. (1989). Fauteurs de troubles dans une signalisation European Sign Magazine. no 5 pag. 24-38.

  Verhoef, L.W.M. (1989). Landkaarten in informatie voor reizigers Utrecht: NV. Nederlandse Spoorwegen afd. Pz 2.4.

  Verhoef, L.W.M. (1989). Le couloir d‘informations Une structure visuelle dans un chaos mat‚riel. European Sign Magazine. Vol. 5.

  Verhoef, L.W.M. (1989). Parkeerautomaten psychologisch getest Vexpansie. no juni pag. 17-18.

  Verhoef, L.W.M. (1989). Software design en menselijke efficiëntie Amsterdam: Computable Seminars.

  Verhoef, L.W.M. (1989). The Info street A visual structure in a physical chaos. European Sign Magazine. no 5 pag. 24-38.

  Verhoef, L.W.M. (1989). Twee ergonomische problemen van de groenteweegschaal Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1989). Unruhe stifter in der Beschilderung European Sign Magazine. no 5 pag. 24-38.

  Verhoef, L.W.M. (1989). Van vaste velden naar vrije vensters Een ergonomisch programma van wensen voor een samengevoegde meldkamer. Utrecht: Human Efficiency bv.

  Verhoef, L.W.M. (1990). A logo European Sign Magazine. no 2 pag. 44-45. www.humanefficiency.nl/public/logo_ambiguous.shtml

  Verhoef, L.W.M. (1990). Alerte! European Sign Magazine. no 3 pag. 81. www.humanefficiency.nl/public/pictogram_muster_station.shtml

  Verhoef, L.W.M. (1990). De Masse der Information Nicht zu klein, aber auch nicht zu gross. European Sign Magazine. no 3 pag. 74-75.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Der Eiffelturm European Sign Magazine. no 1 pag. 71-73.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Doolhof giro-blauw, post-rood, telecom-groen Elsevier. Vol. 46, no 35 pag. 78-79.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Ein logo European Sign Magazine. no 2 pag. 44-45.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Emergency! European Sign Magazine. no 3 pag. 81. www.humanefficiency.nl/public/pictogram_muster_station.shtml

  Verhoef, L.W.M. (1990). Ergonomics and Train Ticket Vending Machines Rail International. no February pag. 19-22.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Ergonomie bei Fahrkartenautomaten Schienen der Welt. no Februar pag. 19-22.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Ergonomische aanbevelingen Informatieterminal Utrecht: Human Efficiency bv.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Ergonomische evaluatie Concerto Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Gebruikersvriendelijkheid van software Lezing op de studiedag ‘De optimale beeldschermwerkplek‘. Eindhoven: Euroforum.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Getting The Attention Billboard. European Sign Magazine. no 4 pag. 43-44.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Hilfe! European Sign Magazine. no 3 pag. 81. www.humanefficiency.nl/public/pictogram_muster_station.shtml

  Verhoef, L.W.M. (1990). Im Brennpunkt Plakatwerbung. European Sign Magazine. no 4 pag. 43-44.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Informatie voor buspassagiers op het stationsplein Eindhoven Utrecht: Human Efficiency bv.

  Verhoef, L.W.M. (1990). L‘ ergonomie et les distributeurs de billets Rail International. no Février pag. 19-22.

  Verhoef, L.W.M. (1990). La Tour Eiffel European Sign Magazine. no 1 pag. 71-73.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Les dimensions de l‘information Pas trop petit, pas trop grand. European Sign Magazine. no 3 pag. 75-76.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Logo European Sign Magazine. no 2 pag. 44-45. www.humanefficiency.nl/public/logo_company.shtml

  Verhoef, L.W.M. (1990). Open of dicht, goed in het zicht Psychologie. Vol. 9, no september pag. 50-51.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Pleins feux sur le panneau d‘affichage European Sign Magazine. no 4 pag. 43-44.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Problemen bij het ontwerpen van publieksapparatuur Amsterdam: Nederlandse Vereniging voor Ergonomie. Avondlezingencyclus Ergonomie 8 november 1990.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Ratax Utax ou Taxi? Vol. European Sign Magazine, no 3 pag. 73-74.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Ratax Utax oder Taxi? Vol. European Sign Magazine, no 3 pag. 73-74.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Ratax Utax or Taxi? Vol. European Sign Magazine, no 3 pag. 73-74.

  Verhoef, L.W.M. (1990). The Eiffel Tower European Sign Magazine. no 1 pag. 71-73. www.humanefficiency.nl/public/pictogram_elevator_arrows.shtml

  Verhoef, L.W.M. (1990). The size of information presented Not too small, but also not too large. European Sign Magazine. no 3 pag. 67-72.

  Verhoef, L.W.M. (1991). 60013 Telefoon- of hulpdienst? Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Adviezen bewegwijzering Deltaziekenhuis Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Arbeidsanalyse ten behoeve van training van cognitieve vaardigheden pag. 61-97. In: Algera: Analyse van arbeid vanuit verschillende perspectieven.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Aus dem Auge, aus der Kurve European Sign Magazine. no 3 pag. 91.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Des tableaux de trains dynamiques vus sous l‘angle ergonomique Rail International. Vol. 22, no 1 pag. 36740.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Désignations de listes chercher avec l‘esprit et chercher avec les yeux. European Sign Magazine. no 5 pag. 71-72.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Double vision European Sign Magazine. no 2 pag. 67-68.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Drie twijfelachtige uitgangspunten van ontwerpers Design. Vol. 5, no 1 pag. 31-34.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Dynamic Train Indicators Viewed Ergonomically Rail International. Vol. 22, no 1 pag. 36740.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Ergonomisch ontwerp C6 bedieningssysteem Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Ergonomische aantekeningen bij ABN/AMRO informatie voor beleggers Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Ergonomische Betrachtung dynamischer Zuganzeiger Rail International. Vol. 22, no 1 pag. 36740.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Kaderitus Gebruik van kaders vaak overbodig. PC+. no 27 juni pag. 14-15.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Kritiek op Harvard Graphics Pc+. Vol. 7, no 5.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Labels in lists Search with your mind and search with your eyes. European Sign Magazine. no 5 pag. 61-66.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Loin des yeux, maquer un virage European Sign Magazine. no 3 pag. 91.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Markierung von Listen Die Such mit Auge und Verstand. European Sign Magazine. no 5 pag. 67-70.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Met het oog op het beeld Universiteit Leiden: Studium Generale. Beeld- versus leescultuur.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Op het verkeerde spoor Psychologie. Vol. 10, no 1 pag. 43.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Out of sight, out of road European Sign Magazine. no 3 pag. 90.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Pictogrammen voor koffie, melk en suiker Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Plaza contre Mobil European Sign Magazine. no 1 pag. 71-72.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Plaza gegen Mobil European Sign Magazine. no 1 pag. 71-72.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Plaza versus Mobil European Sign Magazine. no 1 pag. 71-72.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Veel treinen of weinig bestemmingen? Tijdschrift voor Ergonomie. Vol. 16, no 3 pag. 36772.

  Verhoef, L.W.M. (1991). What does Van Zanten sell? European Sign Magazine. no 6 pag. 40-41.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Zweideutig European Sign Magazine. no 2 pag. 67-68.

  Verhoef, L.W.M. (1992). Als ergonomen en psychologen zich bemoeien met procesoverzichten Procesoverzichten realistisch weergeven: zo moet het dus niet. PolyTechnisch tijdschrift. Vol. 47, no 3 pag. iA2-iA5.

  Verhoef, L.W.M. (1992). Felua, een ster als een lijst Uitgangspunten voor de bewegwijzering op het Felua terrein. Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1992). Paneelwand maakt plaats voor beeldschermen Presentatie van procesvoorstellingen, hoe moet dat? PolyTechnisch tijdschrift. Vol. 47, no 4 pag. iA2-iA5.

  Verhoef, L.W.M. (1992). The ultimate drink vending machine Ergonomic requirements. Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1993). A new conceptual structure for travel information Applied Ergonomics. Vol. 24, no 4 pag. 263-269. www.humanefficiency.nl/public/new_conceptual_structure_passenger_information.shtml

  Verhoef, L.W.M. (1993). Afleveringsbon Ergonomische opmerkingen. Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1993). Centrale Verkeersinformatie HVL Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1993). Characteristics of a tool for a securities trader The future of Bloomberg like systems from a human factors point of view. Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1993). Computertelefoondialoog voor het bestellen van formulieren Enkele ergonomische opmerkingen. Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1993). De voor- en nadelen van het pictogram PC+: 36546. pag. 26-27.

  Verhoef, L.W.M. (1993). Een kort ergonomisch onderzoek in het kader van de Veldtest Amsterdam CS van de Kaartjesautomaat Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1993). Het perspectief van de Duitse Reisplanner (Hafas) Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1993). Telematica staat ver van de gebruiker Utrecht: NVI. Elektronische informatie: Van medium naar Markt, Grand Hotel Huis ter Duin, Noordwijk aan Zee, 9 juni 1993.

  Verhoef, L.W.M. (1994). Kleurstelling sorteerinstallatie Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1994). Teksten kredietklanten Nederland Ergonomische opmerkingen. Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1994). Wat vindt het oog er zelf allemaal van Lezing voor de Hoge School Groningen. Groningen: Vol. Vrijdag 25 november.

  Verhoef, L.W.M. (1994). Zoeken en lezen bij pikken en pakken Verminderen van fouten bij het sorteren van pakjes bestemd voor Wehkampklanten. Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1995). De brieven van Transconto ergonomische opmerkingen. Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1995). Een ergonoom in Maurik Opmerkingen naar aanleiding van een dag observeren in Maurik. Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1995). Met Marco Polo gebruikersvriendelijk door Nederland Utrecht: Se Arbo/ Ergonomie.

  Verhoef, L.W.M. (1995). Met Marco Polo gebruikersvriendelijk van A naar B Utrecht: Se Arbo/ Ergonomie.

  Verhoef, L.W.M. (1995). Poolen met lijnen Funkties voor het metro beheerssysteem vanuit een ergonomisch perspectief. Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1995). Software ergonomie Eindhoven: Euroforum.

  Verhoef, L.W.M. (1995). Stap 1, Wie, wat, waar Specificatie Reizigersinformatiesysteem Busstation Amersfoort. Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1995). Stap 2, Wat de busreizigers moeten weten Specificatie Reizigersinformatiesysteem Busstation Amersfoort. Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1995). Stap 3, Welke media zijn nodig Specificatie Reizigersinformatiesysteem Busstation Amersfoort. Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1996). 150 Ergonomische tips voor Mobi Disk reisplannermakers Utrecht: Se Arbo \Ergonomie.

  Verhoef, L.W.M. (1996). Aanwijzingen plaatsing Looprouteschermen Amersfoort CS Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1996). Capaciteitsoverzicht metro GVB Amsterdam Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1996). Een reisplanner die de treinreis met 30 minuten verkort Lezing Workshop MRI, 27 nov 96: Den Haag. ANWB.

  Verhoef, L.W.M. (1996). MRI-reisplanner ergonomische evaluatie. Utrecht: Se Arbo/ Ergonomie.

  Verhoef, L.W.M. (1996). Proposal for the development of the ultimate travelplanner Utrecht: Se Arbo/ Ergonomie.

  Verhoef, L.W.M. (1996). Travel Center Tussenrapport ergonomische evaluatie. Utrecht: Se Arbo/ Ergonomie.

  Verhoef, L.W.M. (1996). Verkeersleiden bij het GVB Amsterdam van gisteren naar morgen. Almere: Human Efficiency. Lezing 7 november 1996.

  Verhoef, L.W.M. (1997). Beter Er-op-uit met de NS-Reisplanner 250 tips voor NS-Reisplannermakers. Utrecht: SeArbo.

  Verhoef, L.W.M. (1997). Een desk voor een Image+ operator Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1997). EIRENE MMI project: ergonomic issues Workshop The European Man Machine Interface; background, choices and technology, Jan. 9th 1997. Paris: UIC.

  Verhoef, L.W.M. (1998). A psychological approach to sustainability (im)Material: Explorations Toward Sustainability, 2nd & 3rd October. Eindhoven: Design Academy. (im)Material, explorations Towards Sustainability, 2nd & 3rd October, 1998.

  Verhoef, L.W.M. (1999). De MiniAutomaat Frame Button of Touch Screen? Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1999). Detailontwerp MiniAutomaat Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1999). Dolen met bordjes of thuis in elk pakhuis Seminar Routing 19 maart 1999. Utrecht: Dutch Design Center Initiative. www.ddc-i.nl/seminars/view/21/routing-schiphol-routing-villa-vpro-naturalis-leiden-habitats

  Verhoef, L.W.M. (1999). Het centrum uit het museum en het museum in het centrum Hoe maak je bezoekers duidelijk dat het AHM meer is dan een museum. Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1999). Improving Software Quality for Users San Francisco: Software Research Institute. Quality Week 1999 Tutorial Notes, 24-25 May, 12th International Software Quality Week.

  Verhoef, L.W.M. (1999). Intensieve bebouwing psychologisch meten Vrom.

  Verhoef, L.W.M. (1999). Interfaces voor complexe systemen Den Haag: Air. PierView‘99, 1 april 1999.

  Verhoef, L.W.M. (1999). Met één knop naar de bushalte van de volgende eeuw Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1999). Minder alarmen door betere bediening Workshop T&S Criminaliteitspreventie, Vermindering onnodige alarmeringen en intelligente sensoren, Woerden 8 november 1999. Den Haag: Senter.

  Verhoef, L.W.M. (1999). Nu komt nog Symposium Communicatie in de 21ste eeuw, 15 juni 1999. Utrecht: Tappan.

  Verhoef, L.W.M. (1999). Specificatie Burenbel interface Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1999). Virtuele realiteit met een computer of cognitieve realiteit met een ganzeveer Den Haag: Senter. Congres technologie criminaliteitspreventie, 6 april 1999.

  Verhoef, L.W.M. (2000). Aantrekkelijke en interactieve websites bouwen Vlaamse Ingenieurskamer.

  Verhoef, L.W.M. (2000). Dialoogtesten MiniAutomaat maart 2000 Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2000). Gebruiksvriendelijk Webdesign Seminar. Eindhoven: Euroforum.

  Verhoef, L.W.M. (2000). Hoe gebruiksvriendelijke interfaces bouwen Vlaamse Ingenieurskamer.

  Verhoef, L.W.M. (2000). Kruip eens in de huid van de Internetgebruiker.

  Verhoef, L.W.M. (2000). Precision Measurement & the user 4th networking event for LabVIEW users, April 26th, Carlton Beach Hotel Scheveningen. Den Haag: AIR Technical automation.

  Verhoef, L.W.M. (2000). Software ergonomie en Windows Seminar. Eindhoven: Euroforum.

  Verhoef, L.W.M. (2000). Van Windows via psychologisch verantwoorde interfaces naar …, ja waar gaan we heen? Lezing 8 maart 2000. Nieuwegein: Centric.

  Verhoef, L.W.M. (2000). Vermindering valse alarmen beveiligingsapparatuur Onderzoeksverslag. Almere: Human Efficiency. Senter, project nummerTSC98004.

  Verhoef, L.W.M. (2000). Website 2000, Workshop Gebruiksvriendelijk Webdesign Seminar. Eindhoven: Euroforum.

  Verhoef, L.W.M. (2001). ‘Help‘ is ongelukkige aanduiding voor ‘uitleg‘ Automatisering Gids. no 39 pag. 21. www.humanefficiency.nl/gui/help_psychologie2.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2001). Gebruik van metaforen is riskant Automatisering Gids. no 38 pag. 19. www.humanefficiency.nl/gui/metaforen_gui.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2001). Het ‘menu‘ is combinatie van spraak- en taalstoornissen Automatisering Gids. no 37 pag. 17. www.humanefficiency.nl/gui/menu_navigatie.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2001). Personaliseren en psychologie Kijken in de etalage van de klant. Informatie. Vol. 43, no mei pag. 38-41. www.humanefficiency.nl/gui/personaliseren_aanpassen.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2002). Psychologie achter de nieuwe touch screen treinkaart automaat van NS 6 feb 2002 SIGCHI Nederland. Utrecht.

  Verhoef, L.W.M. (2002). Psychology and GUI which one is the beast, which one is the beauty? pag. 16-17. Synergy unlimited. www.humanefficiency.nl/gui/gui_psychologie.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2003). Huidige interfaces hebben geen toekomst Automatisering Gids. no 6 pag. 17. www.humanefficiency.nl/gui/personal_assistant.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2003). Knelpunten van knooppuntbewegwijzering Utrecht: Human Efficiency. no 8 pag. 15.

  Verhoef, L.W.M. (2003). Psychologen moeten leiding nemen bij interfaceproblemen Automatisering Gids. no 40 pag. 17. www.humanefficiency.nl/gui/guidelines_normen.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2003). Psycholoog moet technicus dialoogontwerpen dicteren Automatisering Gids. Vol. 37666, no 7 pag. 15. www.humanefficiency.nl/gui/help_psychologie.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2003). Van een piepende leermeester word je niet wijzer Automatisering Gids. Vol. 37673, no 8 pag. 15.

  Verhoef, L.W.M. (2004). Psychologie, reisinformatie en toekomst Delft: POA-TU Delft.

  Verhoef, L.W.M. (2004). Psychologische evaluatie van de Vipas parkeerautomaat Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2004). SAP for users or users for SAP Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2004). Van vaste prijzen oplezen naar variabele prijzen beheersen Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2005). Beleef de psychologie ook eens.

  Verhoef, L.W.M. (2005). Development of a strategy for the ergonomic design Paris: UIC. Vol. UIC ERTMS Regional CMI Workshop, 23rd November 2005.

  Verhoef, L.W.M. (2005). Waarom ook nog psychologie erbij richtlijnen voor de luie interface designer. Sigchi avondlezing 8 september 2005.

  Verhoef, L.W.M. (2006). De fiscus rekent meteen af De trend: de jaaraangifte wordt ‘nu‘-aangifte, op een belastbaar bedrag wordt direct belasting ingehouden. NRC-next. Vol. woensdag 29 maart, pag. 39. www.humanefficiency.nl/toekomst/betalen_belasting.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2006). De trend: De bank wordt overbodig NRC-next. Vol. woensdag 10 mei, pag. 39. www.humanefficiency.nl/toekomst/bankenoverbodig.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2006). Desktop, top of flop? Utrecht: Human Efficiency. www.humanefficiency.nl/gui/desktop_psychologie.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2006). GUI, webontwerp, psychologie en human efficiency Deel 2: help, normen, belasting, navigatie en conceptueel ontwerp. Utrecht: Human Efficiency. www.humanefficiency.nl/gui.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2006). GUI, webontwerp, psychologie en human efficiency Deel 1: invoer, scherm en tekst. Utrecht: Human Efficiency. www.humanefficiency.nl/gui.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2006). Handelingspsychologie en interface design Utrecht: Human Efficiency. www.humanefficiency.nl/gui/handeling_psychologie.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2006). Help voor whizzkids Human Efficiency. www.humanefficiency.nl/toekomst/help_voor_whizzkids.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2006). Het gevaar van RSI De trend: om muisarmen te voorkomen, worden oplossingen bedacht. Die leiden tot nieuwe klachten. NRC-next. Vol. dinsdag 4 april, pag. 31. www.humanefficiency.nl/toekomst/rsi_voorkomen.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2006). Ideaal betalen Utrecht: Human Efficiency. www.humanefficiency.nl/toekomst/betalen_internet.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2006). Leren lezen en therapie bij de kassa Utrecht: Human Efficiency. www.humanefficiency.nl/toekomst/leren_lezen.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2006). Met de trein naar de hypotheek van de toekomst Branches die je vóór zijn tonen je toekomst. Utrecht: Human Efficiency. ING, hotel mortgages, 28 september 2006.

  Verhoef, L.W.M. (2006). Waarom kijkt een bankdirecteur naar de zon als hij rente uitbetaalt? Utrecht: Human Efficiency. www.humanefficiency.nl/toekomst/betalen_rente.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2007). Bediening op afstand Hoe en een beetje waarom. Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2007). De homepage van morgen Usabilityweb Magazine. no 3 pag. 13-16. www.humanefficiency.nl/toekomst/homepage_toekomst.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2007). Een albatros in de ET2000 of een kortere reistijd Een albatros in de ET2000 of een kortere reistijd. Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2007). Gebruiksvriendelijkheid en complexiteit van de ET2000 Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2007). Hoe ‘Geen electronische tickets‘? Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2007). Skimmen Verdediging èn aanval vanuit de cognitieve psychologie. Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2007). Ticket vending machines, from buttons for fingers towards graphics for brains IIID, International Institute for Information Design. Vol. Vienna, 2-3 okt 2007, Simlinger, Barrierfree information for public transport. www.iiid-expertforum.net/2007/Programme07.aspx

  Verhoef, L.W.M. (2007). Why designers can‘t understand their users Developing a systematic approach using cognitive psychology. Utrecht: Human Efficiency. www.humanefficiency.nl/designers_understanding.shtml

  Verhoef, L.W.M. ( 2008). Aanvullingen PvE RegioNet Cognitief psychologische detaillering, met name van de dynamische informatie. Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. ( 2008). Cognitieve psychologie in het openbaar vervoer reisinformatie duidelijker en goedkoper. Utrecht: KPVV: Begrijpelijk Openbaar Vervoer. no 9 maart 2008. www.humanefficiency.nl/public/cognitieve_psychologie_openbaar_vervoer.shtml

  Verhoef, L.W.M. ( 2008). De effecten van een vooroverhellende pasinvoer op de treinkaartautomaat Utrecht: Human Efficiency. Voor NS-reizigers.

  Verhoef, L.W.M. ( 2008). Gevolgen van het veranderen van de hoek van het beeldscherm van de treinkaartautomaat Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. ( 2008). Hoe onderzoek je het denken van reizigers Verkeerskunde. no 7 pag. 63. www.humanefficiency.nl/public/onderzoek_denken_reizigers.shtml

  Verhoef, L.W.M. ( 2008). Making selecting a colour complex Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. ( 2008). Presenting numbers to teachers, train drivers and travelers IIID, International Institute for Information Design. Vol. Eskilstuna, June 25-28. In: Porathe Applications of Information Design 2008. www.humanefficiency.nl/gui/teachers_drivers_travellers.shtml

  Verhoef, L.W.M. ( 2008). Tag clouds zijn te mistig Human Efficiency. www.humanefficiency.nl/gui/tag_clouds.shtml

  Verhoef, L.W.M. ( 2008). Transformatie ok, maar voor de interface nee Conferentie Apeldoorn-it, Transformatica, 21 jan 2008. www.humanefficiency.nl/gui/transformatica_ok.shtml

  Verhoef, L.W.M. ( 2008). Vertrektijd is passé, leve de afteltijd Vertrektijd laat zien in welke eeuw de bordenmaker leeft. OV-magazine. Vol. 3 jul, pag. 26-27. www.humanefficiency.nl/public/vertrektijd_openbaar_vervoer.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2009). Amber Alert op DRIPS boven snelwegen Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2009). Betalen, lenen, sparen nu en morgen. Utrecht: Human Efficiency. www.humanefficiency.nl/toekomst/betalen_lenen_sparen.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2009). Data in statistics or statistics in data understanding complex numerical relations with your eyes only. IIID and OECD conference: DD4D, Data designed for decisions, Enhancing Social, economic and environmental progress. June 2009. no 18-20 June. www.humanefficiency.nl/gui/data_in_statistics.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2009). De ontsnapping uit de gui Avondlezing CHI. 30 okt 2009. www.humanefficiency.nl/gui/multi_dimensional_interfaces.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2009). Ergonomische evaluatie betaalterminal vx810 Utrecht: Human Efficiency. Voor NS-reizigers.

  Verhoef, L.W.M. (2009). From buttons for fingers towards graphics for brains: history and future of ticket vending machines. Third International Conference on Rail Human Factors, 3rd to 5th March, Lille, France. www.humanefficiency.nl/public/history_vending_machines.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2009). Human factors in technical design history and future of presenting complex quantitative data. Grongingen: Vol. Lecture Fac. Of Economics and Business.

  Verhoef, L.W.M. (2009). Is cognitive psychology dead? Utrecht: Human Efficiency. www.humanefficiency.nl/gui/cognitive_psychology_dead.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2009). Met KISS heb je het mis Utrecht: Human Efficiency. www.humanefficiency.nl/gui/kiss_simpel.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2009). Moet je voor smart bij design zijn? Utrecht: Human Efficiency. www.humanefficiency.nl/gui/smart_design.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2009). Observaties pasgeleider Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2009). Reizigersgebruik van het NS-antiskim voorzet model Observatie en interpretatie van invoergedrag. Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2009). Ring roads - what should we call them? Applying cognitive psychology to road signs. Traffic Engineering & Control. no September. www.humanefficiency.nl/public/naming_ring_roads.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2009). Van knoppen drukken naar proces beheersen Een psychologisch verlanglijstje voor machinisten en treindienstleiders van morgen. Utrecht: Human Efficiency. Voor ProRail.

  Verhoef, L.W.M. (2009). Why car park signs should lie Traffic Engineering & Control. Vol. 50, no 7 pag. 2-3. www.humanefficiency.nl/public/why_car_park_signs_should_lie.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2009). Zeker met C-Zam of langzamer met de ‘snelle‘ CCV Ergonomische vergelijking van twee betaalterminals. Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2010). Aandacht trekken of aandacht sturen? De ontwerper als bestuurder van de ogen van de gebruiker. Tilburg: Eindhovense school. Lezing 9 februari 2010.

  Verhoef, L.W.M. (2010). Bewegwijzeraars moeten meer egocentrisch werken Verkeer in beeld. Vol. 5 okt. no 5 pag. 34-36. www.humanefficiency.nl/public/bewegwijzering_verdwalen_pictogram.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2010). De doorstroomtoner voor aandachtsturing Hoe gebruik je voorspelde aankomsttijden voor treindienstleiders. Human Efficiency. Voor ProRail.

  Verhoef, L.W.M. (2010). Hoe beleeft een cognitief psycholoog belevingsonderzoek? Beleving en ontwerp. Groningen: Faculty of Economics and Business. Lezing 8 juni 2010.

  Verhoef, L.W.M. (2010). Kijken achter de horizon Landschap- versus portretoriëntatie bij in-car navigatie. Verkeer in beeld. pag. 38-39.
  www.humanefficiency.nl/public/auto_navigatie_scherm_orientatie.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2010). Met het OV naar het ‘Oog van de reiziger‘ Klanttevredenheid zonder onderzoek. KPVV: Oog voor de klant, 10 september 2010 in Oog van de reizigerAntropia te Driebergen. www.humanefficiency.nl/public/beleving_openbaar_vervoer.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2010). Psychologische en gebruikerseisen voor lokalisatie verificatie BD-werkplekken Utrecht: Human Efficiency. Voor ProRail.

  Verhoef, L.W.M. (2010). Reishistorie en productenlijst op de automaat Ergonomisch advies. Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2010). Turn right please Why navigation screens should obey the rules of perception. Traffic Engineering & Control. no November. www.humanefficiency.nl/public/car_navigation_screen_orientation.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2010). User experience, ervaringen in het openbaar vervoer Beleving meten of handelingen construeren? Tijdschrift voor Ergonomie. Vol. 35, no 5 pag. 5-11. www.humanefficiency.nl/gui/user_experience_beleving.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2010). Van ‘Oog voor de reiziger‘ naar het ‘‘Oog van de reiziger‘ KPVV Colloquium “Oog voor de klant”, 10 sep. 2010. www.humanefficiency.nl/public/beleving_openbaar_vervoer.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2010). Van túnnelvisie naar tunnel vísie Een eerste stap naar de volgende generatie bedieninterface voor wegverkeersleiders. Utrecht: Human Efficiency. Voor RWS.

  Verhoef, L.W.M. (2011). Less ‘other train’‘ accidents on level crossings Hide technology, hide the real situation and lie. Traffic Engineering & Control. Vol. In press.www.humanefficiency.nl/public/level_crossing.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2011). Moderne mens: meester of slaaf? waarom de slaaf maar geen meester wordt. Leiden: Labyrint. Congres 2011, De Moderne Mens. www.humanefficiency.nl/toekomst/moderne_mens.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2011). OV kán reizigers helemaal geen verstorings­informatie geven dit blijkt uit psychologische analyses van dynamische OV-informatie-borden. Human Efficiency. www.humanefficiency.nl/public/openbaar_vervoer_verstoring_vertraging.shtml

  Verhoef, L.W.M. (2011). Passengers reactions or passengers actions How to improve public transport. Vienna: International Expert Forum Traffic & Transport Information Systems, Traffic, Transport and Social Media. September 2011.Submitted.

  Verhoef, L.W.M. (2011). Reishistorie en productenlijst op de automaat Utrecht: Human Efficiency. Voor NS-reizigers.

  Verhoef, L.W.M. (2011). The right way for wrong driving way signs Complex signs increase wrong way driving, simple signs decrease wrong way driving. Traffic Engineering & Control. Vol. In press. www.humanefficiency.nl/public/wrong_way_driving_signs.shtml

  Verhoef, L.W.M. (submitted). Multidimensional interfaces. www.humanefficiency.nl/multidimensional_interface_design.shtml

  Verhoef, L.W.M. & Kassenberg, M. (2011). Reizigersperspectief CICO met de OV-chipkaart in de railketen Den Haag: Van Brienen.

  Verhoef, L.W.M. & Vorderegger, J.R. (1995). MMI Man Machine Interface. Utrecht: Erri.

  Verhoef, L.W.M. & Weitenberg, A.I.M. (1997). Bedieningsonderzoek AVP op de B8060-NS Utrecht: AMG\Ergonomie.

  Verhoef, L.W.M. & Weitenberg, A.I.M. (1998). Plan van aanpak Vermindering valse alarmen beveiligingsapparatuur. Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. & Weitenberg, N. (1998). Bewegwijzering Nederlands Filmmuseum Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. Zwaga, H.J.G. & Koelega, H.S. (1983). Training operators for complex supervision and control systems. A literature review from a training point of view. Utrecht: Psychological Laboratory, University of Utrecht, Report no 33.  Bijgewerkt tot 2012

  .

  Zoeken in humanefficiency.nl

  Contact


  cognitieve psychologie, gebruiksvriendelijkheid, interface design, mmi, ontwerp, usability, web page design
  Human Efficiency
  Leonard Verhoef

  +31 (653) 739 750

  Parkstraat 19
  3581 PB Utrecht
  Nederland

  leonardverhoef@gmail.com
  Kamer van koophandel, inschrijvingsnummer: 39057871, Utrecht.
  Naar top.