Handelings­psychologie, gebruiksvriendelijkheid, OV, verkeer, leren rekenen, toekomst

Handelingspsychologie: ’wat is’ en ’toepassen’ in ICT, OV, verkeer, leren rekenen en toekomst kijken. Luisteren naar wat mensen zeggen te doen en te beleven of kijken naar wat zij doen.


handelingspsychologie
Op deze pagina:

Handelings­psychologie en:
... gebruiksvriendelijkheid
... public info systems
... leren rekenen
... testen, diagnostiek en sturing

abacus lusabacus rekenen optellen aftrekken handelingspsychologie


OV-verstoringsinformatie kan niet (beter) want de OV-denk- en computersystemen gaan uit van een papieren jaardienstregeling. Dat spoorboekje kent geen verstoringen. Dit uitgangspunt is goed te zien op de huidige borden.

More, click and go to: OV kan reizigers geen verstorings’informatie geven, volgens de psychologie
Handelings­psychologie De handelings­pyschologie is een Europese psychologische traditie
van Parreren 1981,
Naar wikipedia voor meer over de Nederlandse leerpsycholoog van Parreren.
De construerende en procesmatige aanpak is in de jaren zeventig van de vorige eeuw met veel succes toegepast door Russische psychologen. Van Parreren (1981) heeft dit uitgangspunt geïntroduceerd in Nederland voor de onderwijs­proceskunde.
De aanpak is aanzienlijk minder bekend dan de Amerikaanse aanpak. De handelings­psychologie werkt bewustzijn niet uit in de richting van Stimulus Response of beleving maar materialistisch. Dat wil zeggen dat materiële ontwikkelingen het bezit en daarmee  het lot van de mens bepalen Analoog daaraan ontwikkelt de cognitie zich op basis van materiële handelingen. Zo leert een mens mentale (hoofd-) reken­handelingen door te beginnen met materiële optelhandelingen  met blokjes Er zijn motorische, visuele, verbale, geheugen- en cognitieve handelingen met concrete blokjes maar ook met abstracte begrippen. De instrumenten voor deze handelingen zijn de spieren, de ogen, het taalvermogen en de hersenen.Handelings­psychologie
en
gebruiks­vriendelijkheid

De motorische handelingen van een GUI-gebruiker komen veel overeen met de motorische handelingen van een éénjarige. Bij gebrek aan taal gaat deze nog aanwijzend door het leven. Later wordt die motorische handeling een verbale handeling: Tie, tie, tie, ik hebben! wijst een kind als hij een koekje wil.GUI's zijn aanvankelijk ook door Franse cognitieve ontwikkelingspsychologen ontwikkeld. Vijfjarigen kunnen namelijk nog geen tests invullen en dat vinden psychologen erg onhandig. De onderzoeker kan kinderen wel plaatjes op een beeldscherm laten aanwijzen.Het concrete cognitieve handelen van vijfjarigen sprak Amerikaanse designers wel aan. Nu instrueren gebruikers hun computer met een muis zoals vijfjarigen communiceren: Tie, tie, tie, printen!Een concrete en complete toepassing van de handelings­psychologie voor gebruiksvriendelijkheid staat in het boek
Voorbeelden van de toepassing van de handelings­psychologie op gebruiksvriendelijkheid
GUI and webgrammar graphics statistics futur next generation infographics

GUI and webaandacht sturing trekken kleurgebruik geel rood oranje infographics

GUI and webgrammar for graphics icons pictograms signs infographics

GUI and webdesktop bureaublad

GUI and webantropometrie handen hand vriendelijk in de hand houden

GUI and webGUI graphical user interface command user commandline prompt MS-DOS

GUI and webguidelines normen richtlijnen standaarden design usability

GUI and webhandelingspsychologie Parreren leerpsychologie kwalitatief

GUI and webpieptonen help leerpsychologie dimmen van opties

GUI and webkeep is stupid simple kiss eenvoudig simpel

GUI and webnavigatie met menu of tabel startpagina desktop

GUI and web

GUI and webvisuele auditieve tactiele communicatie sociale media ringtones trillen

GUI and webopenbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

GUI and webtag clould psychologie gebruiksvriendelijkheid

GUI and websturing trekken aandacht

GUI and webskimmen pasfraude NS automaat beleving openbaar vervoer

GUI and webtoetsen toetsenborden typen ergonomie

GUI and websmartphone

GUI and webmetaforen antropomorf denken begrijpen

GUI and webduidelijk onduidelijk woorden termen jargon

GUI and webhomepage startpageweb map structuur

GUI and webtest kennis psychologie

Naar top.Handelings­psychologie
en public information systems
Reishandelingen kunnen zijn:

 • motorisch, zoals lopen naar het perron,

 • visueel, zoals het zoeken van een station in een lijst, verbaal zoals het lezen van de term Thalys,

 • een geheugenhandeling, zoals weten dat Thalys betekent naar Parijs

 • en cognitief zoals het berekenen van de loopsnelheid die nodig is om de Thalys op perron 15 te halen. Het is dus eenvoudig te bepalen wat een handeling is.
 • handelingspsychologie
  vertrektijd openbaar vervoer toekomst handelingspsychologie
  Hoeveel kijk-, onthoud-, (reken)denkhandelingen moet de reiziger uitvoeren om te weten hoe hard hij moet lopen om deze trein te halen?
  vertrektijd openbaar vervoer toekomst handelingspsychologie
  Als de reiziger één keer vijf minuten wachtend op een trein dit bord op het perron heeft gezien, hoe vaak zal hij daarna een trein halen die hij met de gebruikelijk borden niet zou halen?

   
  De bovenstaande experimentele vertrektijdpresentatie kan worden naar de presentatie rechts.

  OV-verstoringsinformatie kan niet (beter) want de OV-denk- en computersystemen gaan uit van een papieren jaardienstregeling. Dat spoorboekje kent geen verstoringen. Dit uitgangspunt is goed te zien op de huidige borden.

  More, click and go to: OV kan reizigers geen verstorings’informatie geven, volgens de psychologie

  Voorbeelden van de toepassing van de handelings­psychologie bij public information systems
  Public infowayfinding signing

  Public infohistory futur train and public transport ticket vending machines

  Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

  Public infodesign company logo icon pictogram

  Public infodesign company logo aegon icon pictogram

  Public infosignposting wayfinding signing arrows

  Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

  Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

  Public infowayfinding signposting signing

  Public info public transporttrain ticket vending machines

  Public info public transportNaming public transport lines for passengers

  Public info public transportpublic transport information on dynamic panels

  Public info public transport ovchipuser experience questionaire research

  Public info road trafficTom Tom infographics car navigation

  Public info road trafficother train accidents level crossings

  Public info road trafficNaming ring roads

  Public info road trafficcar park indicators

  Public info road trafficwrong way driving traffic signs

  Public info waterwaypictogram muster station assemply point IMO ferry signing

  Public infobewegwijzering borden icons pictogrammen verdwalen

  Public infoleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  Public info public transportcompany identity en marketing versus noodzakelijke reizigers informatie

  Public info public transportmarketing company identity

  Public info public transport

  Public info public transportdelay announcement departure public transport dynamic indicator

  Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

  Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

  Public info public transporticonen pictogram beelden op verkoopautomaten

  Public info public transportopenbaar vervoer vertrektijden dynamische panelen vertraging verstoring

  Public info public transport ovchipov-chipkaart in-checken out-checken

  Public info public transport ovchipov-chipkaart check-out check-in

  Public info road traffictom tom navigatie auto

  Public info road trafficleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  Public info waterwayvaarweg verkeersborden aanleggen watersport

  Toekomst geldparkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat road traffic

  Toekomst geldrente sparen toekomst

  Naar top.  Handelings­psychologie
  en leren rekenen
  Onder leiding van Van Parreren is de aanpak uitgewerkt voor het leren rekenen. Zo is het leerproces voor Dit leerproces van rekenhandelingen is daarmee eenvoudig Daarmee zijn veel rekenproblemen tot groep 3 opgelost. Niet het kind bleek problemen te hebben met het leren rekenen maar het onderwijs bleek moeite te hebben met het onderwijzen van het rekenen.De focus van het onderwijs is een productmatige aanpak: Hoe lang doet een kind over tien optelsommetjes? en: Foei, vier fouten, opnieuw!. Ook nu handelen rekenmeester nog wel zo.
   
  De focus in het onderwijs ligt niet op de handelingen die uitgevoerd moeten worden. Onderwijs met focus op de handeling kan er als volgt uitzien.
 • Hoe reken jij 7+5 uit? ... 12, ja dat is goed maar weet je ook een manier zonder op de vingers te tellen? Eerst eventueel een motorische handeling (tellen op de vingers, bijvoorbeeld) en dan een visuele handeling (blokjes tellen, zonder aan te raken maar met je ogen). Door de blokjes slim te kleuren kan de onderwijzer (een mens of een computer) de blokjes slim neerleggen zodat het blokjes-tellende ziet kind dat 7+5=(7-1+5+1)=6+6=1. De som 6+6 hebben veel kinderen al snel geautomatiseerd.
 • De lus-abacus is zo gemaakt dat het kind de juiste mentale rekenhandelingen ziet. Via deze visuele handelingen kunnen kinderen hun motorische rekenhandelingen tot mentale handelingen (rekenen uit het hoofd). Eventueel voegt de leerkracht er nog een ondersteunende verbale handeling aan toe.
 • leren rekenen lusabacus optellen aftrekken handelingspsychologie handelingspsychologie leren rekenen optellen aftrekken Lusabacus

  Met is het mogelijk inwissel- en positiestelsel-handelingen met het tientallig getallensysteem met de handen uit te voeren en met de ogen te zien. Ook de oneindigheid van het positiestelsel naar twee kanten toe is zichtbaar: je kunt eindeloos veel lus-abacussen naast elkaar zetten. Meer lus-abacussen aan de linkerkant voor steeds grotere getallen en meer lus-abacussen aan de rechterkant voor steeds meer decimalen.
   
  leren rekenen MAB Mab rekenblokken

  Met dit materiaal zijn wel inwisselhandelingen mogelijk maar aanzienlijk omslachtiger dan met de lus-abacus. Dit belemmert verkorting tot mentale rekenhandelingen.
  Bovendien is verkorting alleen mogelijk tussen de hoeveelheden een, tien, honderd en duizend. Het materiaal dwingt handelen volgens het positiestelsel niet af. Ook is de oneindigheid naar meer tientallen en naar decimalen is niet duidelijk.
  Voorbeelden van de toepassing van de handelings­psychologie op het leren rekenen
  Leren rekenengraphics for quantitative data next generation

  Leren rekenenleren tellen rekenen optellen en aftrekken op de basisschool

  Leren rekenenrekenonderwijs optellen aftrekken basisschool computer diagnostiek remedial teaching

  Leren rekenentoekomst onderwijs leren lezen rekenen supermarkt

  Leren rekenenleren rekenen optellen aftrekken basisschool nieuwe intelligentie algoritme

  Naar top.  Testen, diagnostiek en sturing De handelings­psychologie leidt tot een andere manier van testen, diagnosticeren en sturen van psychologische processen.
     
  Klassieke testen en vragenlijsten    Handelingspsychologische wijzers

  Geragsbepaling enige tijd nádat gebleken is
  dat het (leer)proces mogelijk mislukt is.

  Gedragsbepaling direct nadat, een handeling uitgevoerd wordt.

  Uitgestelde monitoring.
  Bijvoorbeeld: de partner­relatie staat op springen, de Cito-toets wordt afgenomen.
     
  Directe monitoring.
  Bijvoorbeeld de partner wil een escalerende opmerking geven,

  Verantwoording vooral statistisch: berekenen van betrouwbaarheid, validiteit en populatie­parameters (gemiddelde, standaardafwijking).
     
  Verantwoording vooral gebaseerd op een analyse van het (leer)psychologische proces.

  Industriële processen zijn minstens zo complex als psychologische processen. De klassieke test- en vragenlijst sturingsmethode is daar ongebruikelijk. Een piloot kijkt niet ná de landing op zijn bestemming uit zijn raampje om de berg te zien waar tegen te pletter gevlogen is.
     
  Zoals een piloot: voortdurend monitoren (Komt er een berg aan?), direct en bijsturen.

  Bijsturing (indien aanwezig) later
  wanneer de relatie niet meer te redden is, of het schooljaar over moet.
  Vroeger kon de psycholoog alleen beschikken over papieren test-instrumenten die een totaalbeeld gaven van de situatie enige tijd geleden. De genoemde Kwantiwijzer was een papieren wijzer die het leerproces optellen en aftrekken tot 100 in kaart bracht en bijstuurde.
     
  Bijsturing direct nadat,
  een handeling fout uitgevoerd wordt. Eigenlijk zelfs liever nog vóórdat

  Met e-technieken is het mogelijk op handelings­nivo direct bij te sturen. Op dit moment zijn er elektronische wijzers.

  Psychologie­wijzer

  psychologische kennis voor ontwerpers
  Kennistest cognitieve psychologie voor GUI, user experience, Webdesign, beeldschermen etc. Niet wat gebruikers, wat iedereen, wat ontwerpers, etc. vinden maar harde wetenschappelijke, streng empirisch bewezen kennis. De Psychologiewijzer toont grafisch en dynamisch waar de invuller zit bij het leren van psychologische kennis voor ontwerpers. Wat is zijn kennis van de bewegings-, de waarneem-, de taal-, de geheugen- en de denkpsychologie. kennis psychologie wijzer handelingspsychologie
  Kenniswijzer toepassen
  denkpsychologie
  Relatie­wijzer

  ontrafel zelf je (partner)­relatie
  Jouw relatie: direct en interactief grafisch in beeld met een beoordeling. Veel suggesties voor verbetering van jouw relatie. Niet soft maar hard en zeer concreet gebaseerd op jouw antwoorden. relatie therapie wijzer handelingspsychologie
  Handelings­psychologie
  toegepast op partner­relaties
  Naar top.


  Meer toepassingen van de psychologie bij GUI en web.
  GUI and webaandacht sturing trekken kleurgebruik geel rood oranje infographics

  Toekomst psychologie

  handelingspsychologie Parreren leerpsychologie kwalitatief

  tunnelveiligheid met psychologie

  leren onderwijzen opleiden handelingen verkorten instampen memoriseren

  leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  GUI and webdesktop bureaublad

  GUI and webGUI graphical user interface command user commandline prompt MS-DOS

  GUI and webhandelingspsychologie Parreren leerpsychologie kwalitatief

  GUI and webpieptonen help leerpsychologie dimmen van opties

  GUI and webtag clould psychologie gebruiksvriendelijkheid

  GUI and webmetaforen antropomorf denken begrijpen

  GUI and webduidelijk onduidelijk woorden termen jargon

  GUI and webtest kennis psychologie

  Leren rekenenleren tellen rekenen optellen en aftrekken op de basisschool

  Psychologietesten, diagnosticeren gedrag

  Psychologietoekomst van de toegepaste cognitievecognitief denkpsychologie

  Psychologie denkentoegepaste cognitief denkpsychologie

  Psychologie denkenhoe denken mensen emotie toekomst psychologie

  Psychologie denkenmetaforen toegepaste cognitief denkpsychologie

  Psychologie denkentoegepaste cognitief denkpsychologie

  Psychologie emotietoegepaste cognitief denkpsychologie

  Psychologie kennistesttest kennis psychologie

  Psychologie kijkenaandacht trekken sturen met kleur geel rood oranje en geluid

  Psychologie kijken

  Psychologie leren onthoudenleren vergeten onthouden instampen

  Psychologie leren verkortenleren onderwijzen tellen optellen aftrekken rekenen op de basisschool

  Psychologie leren werkgeheugenwerkgeheugen vergeten onthouden stm

  Psychologie taaleen plaatje zegt meer dan 1000 woorden

  Public infoleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  Public info road trafficleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  Toekomst

  Toekomstbank papieren dagafschrift

  Toekomst onderwijsrekenen basisschool nieuwe intelligentie algoritme

  Toekomst psychologieleren lezen in de supermarkt

  Toekomst psychologie

  Naar top.  Zoeken in humanefficiency.nl  Contact


  +31 (653) 739 750
  Parkstraat 19
  3581 PB Utrecht
  Nederland

  leonardverhoef@gmail.com
  Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
  Naar top.