Aandachttrekken niet met tekst
Waarnemingspsychologie

Vormen kunnen de ogen slecht naar zich toe trekken. Dat geldt vooral voor teksten.
Praktijk

De tekst Let op en een uitroepteken betekenen wel Kijk goed hier. maar zeggen dat visueel fluisterend in een veelal lawaaierige omgeving.
Denkpsychologie

Als de ogen de tekst opmerken dan weet het verstand nog niet wat aandacht nodig heeft.
De zwakke aandachttrekkende kracht van vorm en tekst heeft de ontwerper gecompenseerd met een uitroepteken van grote afmeting en een andere kleur. De fiets verdwijnt daardoor.Aandachttrekken niet met rood
Waarnemingspsychologie

De gevoeligheid van het oog voor kleuren bij daglicht. Het oog is voor rood aanzienlijk minder gevoelig dan voor groen en geel, met name in de periferie (ooghoeken). Rood kan niet goed in de aandacht dringen.Aandachttrekken met geel
Kleurpsychologie

Het oog is voor geel aanzienlijk gevoeliger dan voor rood.
Praktijk

Lastig is wel dat geel op een lichte achtergrond weinig contrast heeft en daardoor minder opvalt.

Dit is op te lossen door het gele oppervlak te vergroten. Hoe vaker ontwerpers voor Kijk hier! de kleur geel kiezen, hoe ook het geheugen de ogen naar het geel zullen sturen.
  spookrijder bord Nederland   
Naar top.Geel, rood en oranje naast elkaar
Er zijn geen afwijkingen   Er is een afwijking Er is een afwijking, NU handelen Het onheil is niet meer te voorkomen, game over.

Wat moet de reiziger doen?

Alles is zoals altijd. Als de reiziger zijn trein kent en alles is wit dan hoeft hij niet naar het bord te kijken.
 
De gele info even lezen, ook de ervaren reiziger moet dat.

NU HIER kijken en direct beslissen mogelijk haal je de trein dan nog net. Geen tijd voor koffie.

Totaal andere oplossing kiezen, bv. met andere trein dan gepland of met de auto gaan.


Wat is het proces?

Onverstoord proces, geen afwijkingen.
 
Trein vertrekt over 15 minuten, koffie halen kan nog wel. Andere vertrektijd en spoor dan gebruikelijk.Meer of minder stops dan gebruikelijk. De (ervaren) reiziger verwacht de info niet.

Er is een afwijking er is weinig tijd daar op te anticiperen. De trein vertrekt over 15 seconden rennen dus!

Trein is vertrokken of opgeheven

Hoe is de presentatie?


wit

 
geel

oranje

rood

Psychologische overwegingen

De standaard kleur, op dit donkerblauwe bord is dat wit. Op een wit bord bijvoorbeeld zwart of zeer donkerblauw.
 
Geel valt goed op maar heeft geen alerterende of alarmerende bijbetekenis (zoals rood en oranje wel hebben). Bij geel loopt het proces wel door als je niets doet maar je moet het gele wel weten niet vergeten

Oranje heeft vaak een aandachttrekkende betekenis. Een stoplicht op oranje betekent net als hier: Nu beslissen: doorrijden of stoppen.

Het rood moet zo licht mogelijk zijn zodat het goed zichtbaar is op de donkere achtergrond. Vooral kleine rode elementen vallen gemakkelijk weg.
 
Naar top.Wat mag de lezer niet?
Grammatica

Woordtaal heeft een sterke structuur doordat de structuur lineair is en zinnen kent. Er zijn consistente afspraken voor interpunctie. Daardoor is duidelijk wat bij wat hoort: wát heeft aandacht nodig en wát is verboden.


Bij de tekst: De tien geboden zijn: 1. Gij zult niet doden, 2. etc.. staat er wel één maal niet maar die ene niet geldt tien maal blijkt uit de interpunctie. Met woorden als behalve, en, of, noch en met combinaties van die woorden zijn ingewikkelde wel/niet relaties duidelijk te maken.
Een algemeen verbod maakt niet duidelijk wat verboden is.
21% weet wat dit bord voor schippers betekent. (n=24).
Hetzelfde bord maar dan voor automobilisten.
Mogen vrachtwagens en bussen hier wel parkeren?
Human performance

67% weet het goede antwoord bij het linker bord. (n=24).
  Wat mag hier niet?
Human performance

13% weet wat verboden is. Foute antwoorden zijn:niet douchen, pas op voor overstekende kinderen, verboden voor kinderen, geen sanitair, (n=24).
Wat mag hier niet?
Human performance

 61% weet wat hier niet mag. (n=23). Foute antwoorden zijn:geen bedden met hoge leuning, niet rijden met bed, er zijn geen bedden, aardschokken, niet slapen in bed (2x)
  Een juist kleurgebruik maakt ingewikkelde boodschappen duidelijker.
Naar top.

Meer grammar for graphics


Icon designaandacht trekken met rood geel bewegwijzering icon pictogram infographics

Icon designvoorgrond achtergrond pictrogram contrast bewegwijzering infographics

Icon designgrammar for graphics icons pictograms signs infographics

Icon designmensen kinderen ouderen afbeelden op afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designmensen beelden icon pictogram bewegwijzering bord lift infographics

Icon designverbod ontkennen doorstrepen bord icon pictogram bewegwijzering infographics road traffic

Icon design perspectief 3-d 3-dimensionaal bewegwijzering bord icon pictogram bord infographics

Icon designpijl richting icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designvoorkant of zijkant afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designwater afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designconcreet of abstract afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designboot aanleggen in haven afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designverkeersbord spoorwegovergang pictrogram

Icon designverzamelplaats calamiteiten bord icon pictogram

Icon designspookrijden verkeersbord pictrogramBehalve een grammar voor graphics ook psychologie voor:

ICTx Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic   Public design NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum Icon/sign design  3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde Psychologiehelderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel Toekomst volgens psychologie

          Leren rekenen

leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation Hogesnelheidstrein (ERMTS)

  ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist Wetenschappelijke verantwoording

 

Naar top.
Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.