Grammatica voor graphics

Voor een beeldtaal gelden dezelfde regels als voor de woordtaal. Grammaticale beeldtaalfouten leiden tot onduidelijkheden, misverstanden, langer leren, langer kijken en gevaarlijke situaties.


Een goede woordtaal staat toe in grammaticaal correcte zinnen onzin te verkondigen. Dit experimentele bord is grammaticaal gezien correct maar de lezer begrijpt dat de boodschap onzinnig is. Bij de huidige verkeersborden is dat omgekeerd.De psychologische achtergrond
Grammatica's voor graphics beschrijven veelal hoe grafieken getallen en hun relaties moeten tonen. Daarbij kan de ontwerper bijvoorbeeld uitgaan de traditionele grafieken, esthetisch design en van Andere grammatica's voor graphics beschrijven hoe de ontwerper grafische elementen in een veld moet ordenen (Engelhart, 2002). In de vorige eeuw kwam de focus bij design te liggen. Het streven werd: internationale standaarden voor borden die empirisch onderzocht waren op begrijpelijkheid. (W. Bakker, 2002). Dit leidde onder andere tot goede bewegwijzering in het internationale openbaar vervoer. Onduidelijk blijft echter waarom sommige borden onbegrijpelijk zijn. Het ontbreken van inzicht daarin is extra lastig nu de boodschappen ingewikkelder worden. Hier een grammatica voor graphics die uitgaat van de wijze waarop de taalhersenen werken. Inzicht in dat proces geeft inzicht in de begrijpelijkheid van borden. Borden met een correcte grammatica leiden tot: minder ongelukken, afschaffing van het onderdeel bordenkennis bij het rijbewijs, minder dolen en doden bij scheepsrampen en brandende tunnels.

Het centrum van Wernicke en Broca zijn in de linker hersenen de organische motoren van de taal. De biologie bouwt organismen zo dat zij overleven. Deze ingenieuze motoren zijn daarom niet alleen bruikbaar voor Nederlands maar werken ook voor Chinees. Die motoren werken niet alleen voor woord-talen maar ook voor bewegings-talen (gebarentaal, dans). De woord-grammatica die de jonge bordenontwerper o; p de basisschool leerde, geldt dus ook voor de borden die hij maakt. Grammaticaal correcte zinnen zijn sneller waar te nemen (te lezen), en verminderen misverstanden. Dit blijkt uit de voorbeelden en de onderzoeksgegevens.

De woordgrammatica leren jonge kinderen al vanzelf toepassen. Later maakt de school de regels expliciet. Onderstaande pagina’s tonen weg-, water-, wandelaars- en vluchtborden mét en zonder grammaticale fouten. Onderzoeksresultaten tonen dat grammaticaal correcte borden 89% beter begrepen worden dan borden met grammaticale fouten.

Woordgrammatica is niet de enige confrontatie die sign Design te wachten staat. Recent hersen­onderzoek (Poeppel, D., 2015) is dicht bij een koppeling tussen woordgrammatica, zoals Chomsky beschreef, en de fysiologische processen in de hersenen. Hoe gaat sign Design de incompatibiliteit tussen de huidige verkeers- en veiligheidsborden en de werking van de hersenen verantwoorden?

Meer grammar for graphics
Behalve een grammar voor graphics ook psychologie voor:

Naar top.

Zoeken in humanefficiency.nl

Contact


cognitieve psychologie, gebruiksvriendelijkheid, interface design, mmi, ontwerp, usability, web page design

+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.