Grammatica voor graphics

De taalhersenen bepalen de grammatica. Voor een beeldtaal geldt dezelfde grammatica als voor de woordtaal. Grammaticale (beeld)­taal­fouten leiden tot onduidelijkheden, misverstanden, langer leren, langer kijken en gevaarlijke situaties. Grammaticaal correcte borden zijn begrijpelijker, beperken (rij- en vaar-)examens en verminderen het aantal doden in het verkeer en bij calamiteiten. Achtergrond, voorbeelden en onderzoeks­resultaten.  
 


1 Graphic grammars for graphics

Grammatica’s voor graphics beschrijven veelal hoe grafieken getallen en hun relaties moeten tonen. Daarbij kan de ontwerper bijvoorbeeld uitgaan de traditionele grafieken met een x-as en een y-as in een rechthoek of een cirkel.Andere grammatica’s voor graphics beschrijven hoe de ontwerper grafische elementen in een veld moet ordenen

In de vorige eeuw kwam de focus op design. Het streven werd: internationale standaarden voor borden die empirisch onderzocht waren op begrijpelijkheid Dit leidde onder andere tot goede bewegwijzering in het inter­nationale openbaar vervoer. Onduidelijk blijft echter waarom sommige borden onbegrijpelijk zijn. Het ontbreken van inzicht daarin is extra lastig nu de bood­schappen ingewikkelder worden.

Op deze pagina een grammatica voor graphics die uitgaat van de wijze waarop de taal­hersenen werken. Inzicht in dat proces geeft inzicht in de begrijpe­lijkheid van borden. Borden met een correcte grammatica leiden tot: minder ongelukken, afschaffing van het onderdeel bordenkennis bij het rijbewijs, minder dolen en doden bij scheepsrampen en brandende tunnels.


2 Psycho­logical grammar for graphics

Het centrum van Wernicke en Broca zijn in de linker hersenen de organische motoren van de taal. De biologie bouwt organismen zo, dat ze overleven.De taal-motor is daarom niet alleen bruikbaar voor Nederlands maar ook voor Chinees. Hij werkt niet alleen voor woord-talen maar ook voor bewegings-talen (gebarentaal, dans). De woord-grammatica die de jonge borden­ontwerper op de basisschool leerde, geldt dus ook voor de borden die hij als volwassene maakt.

De woord­grammatica leren jonge kinderen al vanzelf toepassen. Twee, of zelfs drie, moedertalen tegelijk zijn voor de vierjarige geen probleem. Later maakt de school de regels expliciet met lessen in grammatica.

Onderstaande pagina’s tonen weg-, water-, wandelaars- en vluchtborden mét en zonder grammaticale fouten. Grammaticaal correcte zinnen zijn sneller waar te nemen (te lezen), en verminderen misverstanden met wel 89%. Dit blijkt uit onderstaande voorbeelden en onderzoek.


De woord­grammatica is overigens niet de enige confrontatie die sign Design te wachten staat.

Recent hersen­onderzoek is dicht bij een koppeling tussen woord­grammatica, zoals Chomsky beschreef, en de fysiologische processen in de hersenen.

Met de traditionele paper-technology was het eigenlijk alleen mogelijk rechthoekige xy-grafieken te maken. Die zijn nog veel op schermen te zien. Maar met grafische en dynamische e-technieken geven meer mogelijkheden Neem nu de kilometer teller rechts.
De km-teller van de toekomst: Een technische teller van kilometers of informatie voor het denken van de bestuurder bij het uitvoeren van zijn speed control taak. Vooral bij de zelfrijdende auto is het in de gaten houden van de techniek van belang.

Klik voor meer daarover.

Het worden spannende tijden: hoe gaat Sign Design verantwoorden dat er zoveel discrepantie is tussen de huidige verkeers- en veiligheidsborden aan de ene kant en de (woord)grammatica en de werking van de hersenen aan de andere kant?
Naar top.Woordgrammatica toegepast op signs.

Context ⇵

Lang. ⇵

Unclear word ⇵

Why unclear ⇵

Clear word ⇵

Why clear ⇵


Financeduidelijk woorden taal kaart
duidelijk woorden taal kaart
Preposition of place missing (the orientation of the card).duidelijk woorden taal kaartGeneral

Antonymous background (black-white visual contrast) presentation, obscuring non-antonymous objects (vase - 2 faces). Pictures having the same luminance contrast direction, e.g. a black man and a black woman on a white background.


Public signsGeographical knowledge needed to understand the orange city shaped sign (Brussels).Rather general and international icon for city centre.


Transp. roadJargon.
Unclear who (no personal pronoun for emergency service).
Flashing light is pronoun for the other car.


Transp. road

Preposition of place without a noun.duidelijk beelden duidelijk beelden Preposition of place with a noun.


Transp. road

Technology (old camera) used, is described.
(Speed control sign UK.)


Transp. road

Preposition of place: driving on or towards circle road, driving clockwise or anti-clockwise?ringweg ...Transp. pub.City transport, metro(politain).
E.g. Docklands Light Railways, London, UK.
Target location of passenger in words and graphics.


Transp. pub.City transport/ metro(politain).
E.g. Docklands Light Railways, London, UK.
Target location of passenger in words and graphics.


Finance

The machine is not:
a human teller (casher).
Not automatic: user action is required.
E-teller, Banknote/money
issuing machine. Geldmachine/apparaat.
There is a machine (not a human operator).
User action is required.


Finance

Mixing up man-machine antonym. Human bank clerk or a money machine (7x24)?Banknote/money e-issuing.
E-geldmachine/apparaat (24/7).
ICTBasket.

Orders.ICTCookie.Methaphor, incorrect (You don’t get baked dough. You give personal infomation. This negative fact gets a positive emotional load (getting a cookie).Personal data and behaviour recorder.Your behaviour and personal data is recorded/used/sold and the data is beyond your control.


ICT

Jargon ICT.Contact. E-chat (versus man-chat, chat machine (versus: Chat with collaborator 8-17,7/7.).


Transp. pub.City transport, metro(politain).
E.g. Docklands Light Railways, London, UK.
Indication of the location target (city) of the passenger.


Transp. pub.City transport, metro(politain).
E.g. Docklands Light Railways, London, UK. elevated train chicago
Target location of passenger in words and graphics.


Transp. pub.City transport, metro(politain).
E.g. Docklands Light Railways, London, UK. elevated train chicago
Target location of passenger in words and graphics.


Transp. pub.City transport, metro(politain).
E.g. Docklands Light Railways, London, UK.
Target location of passenger in words and graphics.


Transp. pub.City transport, metro(politain).
E.g. Docklands Light Railways, London, UK.
Target location of passenger in words and graphics.


Transp. pub.City transport/ metro(politain).
E.g. Docklands Light Railways, London, UK.
Indication of the location target (region) of the passenger.


Transp. roadThere is no graphic for
what is not allowed.
Kiss and ride.Stopping a few seconds is allowed.


Transp. road

Compatibility languages low.Circle road/line.duidelijk woorden taalCompatibility languages high.


Transp. road

Compatibility languages low.Circle road/line.duidelijk woorden taal Compatibility languages high.


Transp. road

Infrequently used word.
Error: wrong word.
Circle road/line.duidelijk woorden taalCompatibility languages high.


Transp. road
Outer/inner loop (of circle road). traffic ring roads wording ...

Belt, circle, peripheral, ring or round way, which word is the best choice?

Met klik meer.Ambiguous: inner lane of circle road or inner circle road (in case of two circle roads).Circle road, (anti)clockwise. ... Not ambiguous.


Transp. road

Infrequently used word.
Error: wrong word.
Circle road/line.duidelijk woorden taalCompatibility languages high.


Transp. road

Compatibility languages low.Circle road/line.duidelijk woorden taalCompatibility languages high.


Transp. road

Ambiguous: wrong lane or being lost?
Sign: Unclear who is red car, you or other driver (no personal pronoun).
Ghost driving.duidelijk woorden taal Word ghost expresses extreme dangerous and confusing situation. Unusual sign alerts to unusual situation.


Finance

Old technology Telepass (card), for new app/qr scantechnology.App.&scan payment.No plastic card movements but smart phone scan movements for renting an electric scooter.


Transp. pub.Thalys.

To Paris (trains to).Compatible with target of passenger.


Transp. road

Jargon technical.
The car driver does not want to go to (motorway) M10. Ambiguous: two directions.
Destination names. E.g. the motorway Florence, Pisa, Livorno:
Lipifi is ...
The road name shows where the passenger wants to go. No direction confusion


Transp. road

Mixing up man-machine antonym. Not a human officer is controling but a machine.Contrôles vitesse.Driver’s task related: Your speed is being watched 24/7.


Transp. road

Infrequently used word.
Error: wrong word: périphérique is an area, not a line.
Circle road/line.duidelijk woorden taalCompatibility languages high.


Transp. road

Compatibility languages low.Circle road/line.duidelijk woorden taalCompatibility languages high.


Finance

Mixing up man-machine antonym. Human bank clerk or a money machine (7x24)?Parking ticket payment machine. Not man - man but machine - man.


Public

Different types of humans (man,woman, child) for a group (just equeal humans). (Meanign of the sign is: Assembling point for humans in case of emergency, not for families only.). duidelijk woorden pictogram iconPublic signs

Antonymous background (black-white visual contrast) presentation, obscuring two non-antonymous object (dolphins).


Transp. road duidelijk pictogram icon Different types of humans (man/woman) for a group (just equal humans). (Meaning: elevator, not hangout area.)Transp. road Meaning: pedestrian area for all types of humans.
• not: singles not allowed,
• not: male - female couples only,
• not: males with young girls only.
Transp. road

Antonymous background (black-white visual contrast) presentation, obscuring two non-antonymous object (list of destinations and (white) arrows).


Transp. road

Antonymous background (black-white visual contrast) presentation, obscuring non-antonymous object (tunnel). One picture having the same luminance contrast direction, i.e. a black tunnel on a white background.


Transp. road

Antonym (turn right prohibited) not shown. Antonym shown: turn left ok, turn right prohibited.


Transp. road

Compatibility languages low.Circle road/line.duidelijk woorden taalCompatibility languages high.


Finance

Not automatic because user action is required.Geldmachine/apparaat.There is a machine 24/7, no human casher.


ICTMand(je), winkel-.

Bestellingen.ICTWinkelwagen.

Bestellingen.Transp. pub.City transport, metro(politain).
E.g. Docklands Light Railways, London, UK.
Target location of passenger in words and graphics.


Transp. roadRondweg.Cirkelweg.duidelijk woorden taalCompatibility languages high.


50 woordanalyses gevonden voor: "img src".
Naar top.Meer grammar for graphics


Icon designaandacht trekken met rood geel bewegwijzering icon pictogram infographics

Icon designvoorgrond achtergrond pictrogram contrast bewegwijzering infographics

Icon designgrammar for graphics icons pictograms signs infographics

Icon designmensen kinderen ouderen afbeelden op afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designmensen beelden icon pictogram bewegwijzering bord lift infographics

Icon designverbod ontkennen doorstrepen bord icon pictogram bewegwijzering infographics road traffic

Icon design perspectief 3-d 3-dimensionaal bewegwijzering bord icon pictogram bord infographics

Icon designpijl richting icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designvoorkant of zijkant afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designwater afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designconcreet of abstract afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designboot aanleggen in haven afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designverkeersbord spoorwegovergang pictrogram

Icon designverzamelplaats calamiteiten bord icon pictogram

Icon designspookrijden verkeersbord pictrogramBehalve een grammar voor graphics ook psychologie voor:

ICTx Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic   Public design NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum Icon/sign design  3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde Psychologiehelderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel Toekomst volgens psychologie

          Leren rekenen

leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation Hogesnelheidstrein (ERMTS)

  ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist Wetenschappelijke verantwoording

 

Naar top.
Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.