Generiek waarnemen: één interface voor horen, zien en voelen en voor praten, schrijven en swipen.

Generieke, multi-zintuigelijke en spiergroep onafhankelijke interfaces zijn beter, o.a. bij het pinnen met betaalpassen, het opnemen van de telefoon en het opereren van patiënten.

De hersenen nemen slim waar: zoveel mogelijk generiek en tamelijk zintuig-onafhankelijk Een lezer herkent de letter R niet alleen visueel met zijn ogen maar ook met zijn gevoelszintuig, bijvoorbeeld wanneer de letter op zijn rug geschreven wordt. Interfaces zouden daarbij aan moeten sluiten. Zo kan een mens met multi-clicks kan een mens gedetailleerde informatie ongemerkt, blind, trillend of piepend, versturen en ontvangen: generiek en tamelijk zintuig-onafhankelijk. Dus niet een afzonderlije visuele taal (pictogrammen waarnemen), een afzonderlijke verbale taal (woorden produceren en ontvangen) en een afzonderlijke auditieve taal (pieptonen en ringtones produceren en ontvangen). Een taal met zo veel voordelen klinkt als een futuristische mimische belofte. Overigens bestaat die taal al zo’n Voor de multi-clicks is er al 181jaar. In de kunsttaal van Samuel Morse staat de multi-click kort-kort-kort met gegeven of waargenomen met piepjes, lichtsignalen, streepjes of gevoel voor de letter s (zoals in sos: ...---...: Save Our Soul). Overigen nemen de hersenen niet alleen slim waar maar denken zij ook slim/generiek. Interpreteren van woorden en beelden gebeurt door dezelfde hersenen.

Voorbeelden
Voorbeelden van generiek waarnemen:Meer psychologie voor designZoeken in humanefficiency.nlContact

+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.