Generiek waarnemen: één interface voor horen, zien en voelen en voor praten, schrijven en swipen.

Generieke, multi-zintuigelijke en spiergroep onafhankelijke interfaces zijn beter, o.a. bij het pinnen met betaalpassen, het opnemen van de telefoon en het opereren van patiënten.


sos morse pieptonen beeps
  
 


De hersenen nemen slim waar: zoveel mogelijk generiek en tamelijk zintuig-onafhankelijk Een lezer herkent de letter R niet alleen visueel met zijn ogen maar ook met zijn gevoels­zintuig, bijvoorbeeld wanneer de letter op zijn rug geschreven wordt. Interfaces zouden daarbij aan moeten sluiten. Zo kan een mens met multi-clicks gedetailleerde informatie ongemerkt, blind, trillend of piepend, versturen en ontvangen: generiek en tamelijk zintuig-onafhankelijk. Dus niet een afzonderlijke visuele taal (pictogrammen waarnemen), een afzonderlijke verbale taal (woorden produceren en ontvangen) en een afzonderlijke auditieve taal (pieptonen en ringtones produceren en ontvangen).Eén taal voor ontvangen via ogen, oren en gevoel en zenden via tong en vingers. Een taal met zo veel voordelen klinkt als een futuristische mimische belofte. Overigens bestaat die taal al zo’n Voor de multi-clicks is er al 183 jaar. In de kunsttaal van Samuel Morse staat de multi-click kort-kort-kort met gegeven of waargenomen met piepjes, lichtsignalen, streepjes of gevoel voor de letter s (zoals in sos: ...---...: Save Our Soul). Overigen nemen de hersenen niet alleen slim waar maar denken zij ook slim/generiek. Interpreteren van woorden en beelden gebeurt door dezelfde hersenen.

Voorbeelden
Voorbeelden van generiek waarnemen:Meer psychologie voor design
Naar top.Toepassing van denk­psychologie:

ICTx Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic   Public design NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum Icon/sign design  3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde Psychologiehelderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel Toekomst volgens psychologie

          Leren rekenen

leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation Hogesnelheidstrein (ERMTS)

  ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist Wetenschappelijke verantwoording

 Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.