Hoe mensen dachten, denken en gaan denken

Hoe mensen dachten, denken en gaan denken. Een superbrein hebben we al maar onze cultuur weet dat nog niet. Bepaalt de cultuur of het brein zelf hoe het gaat denken: emotioneel of ook rationeel?
Kenniswijzer toepassen
denkpsychologieEmotie gedreven denken De neo-cortex en zijn rationele functies zijn niet de belangrijkste bepalers van het menselijk gedrag. De neo-cortex is pas zo'n 100 000 jaar oud. Het Limbisch systeem bestaat al zo'n 200 000 000 jaar en is de werkelijke baas in het denken. Dat heeft de neo-cortex overigens niet in de gaten. De tabel rechts geeft een overzicht.Meestal is de rol van de neo-cortex slechts het geven van een mooie, rationele, politiek correcte, achteraf verzonnen verantwoording voor het gekozen gedrag. Pas wanneer emoties, angsten, reflexen en instincten geen voorkeur hebben voor een bepaald gedrag, dan mogen de neo-cortex, de cultuur, de overheid en dominees bepalen wat de mens doet.
ontwikkeling hersenen cortex en limbisch systeem

Maar dit soort harde psychologische kennis heeft zijn weg naar onderwijs en design nog niet gevonden.
 
De evolutie bepaalt je gedrag, niet jij

x
leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

navigatie met menu of tabel startpagina desktop

company identity en marketing versus noodzakelijke reizigers informatie

leren rekenen basisschool nieuwe intelligentie algoritme

openbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

mini touch screen treinkaart verkoop automaat NS


Naar top.Emotie en design Met de vlag het oog moet ook wat verantwoordt Design wel zijn focus op emotie. Daarmee betreedt Design de zeer lastige emotie-psychologie waar het onderscheid tussen verantwoorde psychologie en amateur-psychologie moeilijk te maken is. De verantwoording komt dan van begrippen als: gebruiks­vriendelijkheid, look & feel, social interfaces, intuïtieve interfaces, mensgericht ontwerpen, persuasive interface, usability, user centered design, , verplaatsen in de gebruiker.Deze begrippen zijn niet te linken aan de fysiologie van de hersenen. Dit zet de deur open naar amateurpsychologie volgens het persoonlijk inzicht van de ontwerper. Het gevolg is: het design oogt wel goed maar het is onduidelijk wat het verstand ermee moet. Aanvankelijk zijn gebruikers tevreden met het mooie product maar als het ontwerp niet afgestemd blijkt op de functies van de neo-cortex dan keren de emoties om en gaat het beeldscherm het raam uit. Uitgangspunt op deze pagina is dat het ontwerp éérst moet aansluiten bij de cognitieve functies (waarnemen, taal, leren, denken) en de taak en daarna, binnen de randvoorwaarden van de cognitieve psychologie, een vormgeving moet krijgen. Leidt een goede cognitieve vormgeving en een goed designed product niet tot het gewenst gedrag dan kan het gewenst gedrag via emotie afgedwongen worden, bijvoorbeeld doorList, bedrog en intimidatie met design

x
car park indicators

tunnelveiligheid met psychologie

concreet of abstract afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

spookrijden verkeersbord

parkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat

Psychologie emotietoegepaste cognitief denkpsychologie

Public info public transportopenbaar vervoer vertrektijden dynamische panelen vertraging verstoring

Naar top.Het denken en design Hier gaan we verder met de vormgeving voor het denken.
Skill based behaviour:
Aanvankelijk was het werk van mensen vooral skill based. Dit omvat vaak visueel-motorisch handelen dat op den duur zonder bewuste sturing, geautomatiseerd verloopt.Voorbeelden daarvan zijn: repeterend handwerk, lopendeband­werk autorijden, de weetjes-intelligentie van de slimste mens spelletjes.
Rule based behaviour Skill based behaviour werd vervolgens gemechaniseerd en het werk voor mensen werd steeds meer rule based: Waarom doet de machine het niet? Rule based behaviour omvat het uitvoeren van procedures, voorschriften en algoritmen, bijvoorbeeld voor het delen van getallen en het vinden van de oorzaak van een bekende storing.Rule based behaviour is een logische stap na skill based behaviour. Rule based behaviour is niet alleen een logische stap na skill based behaviour maar komt de cultuur die door de mens geschapen is, goed uit.
 
 • De ICT dwingt mensen tot precies opvolgen van regels zodat de techniek zijn probleem kan oplossen. In moet de gebruiker precies de route en de bewoordingen van de computer volgen.
 • Iedere burger wordt geacht de wet te kennen. is gemakkelijk voor de wet en geldt. Maar alleen De wet die de burger kent. die telt.
 • Echter, de evolutie heeft níét gekozen voor een mens die regels en procedures strak opvolgt.
   
 • De waarneming is gebouwd om zich te laten afleiden zodat mogelijk gevaar opgemerkt wordt. Terwijl hij bessen zoekt, let de mens ook op of er geen gevaarlijke beesten naderen.
 • Het verwerken van de waargenomen informatie gaat niet volgens een vaste nauwkeurig te volgen procedure maar snel en onnauwkeurig. Je kunt beter vluchten als je denkt dat er een panter aankomt dan vluchten nadat je met een algoritme nauwkeurig vastgesteld hebt dat er inderdaad geen geheel zwarte koe maar een hongerige panter nadert.
 •  
  Kortom, de mens is niet gebouwd voor regels en procedures. Het komt dus goed uit dat de techniek procedures wél precies en braaf uitvoert zoals door de mens opgedragen. Een ideaal team zou je zeggen. Wat is de taak van de mens nu in dat team?
  Knowledge based behaviour: Het hoogste vaardigheidsniveau in het model van Rasmussen is knowledge based behaviour. Bijvoorbeeld het oplossen van niet eerder opgeloste problemen (een nieuwe storing), het maken van een plan en het in de gaten houden van computers (supervisory control). Wanneer de computers de taak te ingewikkeld vinden of gekke dingen gaan doen moet de superviserende mens ingrijpen.
  Voorbeelden van knowledge based gedrag (o.a. supervisory control) versus rule based gedrag

  x
  tom tom navigatie auto

  leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  Public info road trafficleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  Toekomstkilometerteller toekomst zelfrijdende auto snelheid beheersing

  Toekomst onderwijsleren rekenen basisschool nieuwe intelligentie algoritme

  Naar top.  Hoe denkt een mens nu? De indeling van Rasmussen geeft niet zozeer een indeling in denkwijzen maar meer een indeling in taken. De indeling zegt niets over de wijze waarop de hersenen van mensen werken. Psychologen gebruiken verschillende woorden voor denken/intelligentie: cognitie, information processing, mentaal handelen, probleem­oplossen en (kunstmatige) intelligentie. Deze diversiteit geeft aan dat denken een lastig begrip is. Het overzichtswerk van spreekt in de ondertitel over: het meten van een mythe. Hoe meer de psycholoog van intelligentie weet hoe terughoudender hij is. We houden het hier maar gewoon op denken en richten ons op het proces.
   
  Aanvankelijk zagen wetenschappers duidelijk een mens in de hersenen of de zaadcel, een homunculus. Ze vertelden echter niet hoe de wetenschappers dachten dat de hersenen van de homunculus werken. Een petitio principii dus, een redeneerfout. Een hedendaagse variant daarop is de computer als model voor het denken van mensen. Het geheugen is dan gewoon een ladekast/ harde schijf en het denken de processor. Een stapje verder gaat de gedachte dat de computer het denken van de mensen bepaalt. Het middel is dan de onafhankelijke, de baas en de mens is dan de afhankelijke, de slaaf. Zo vraagt men zich maar af wat de invloed van sociale media en robots is op de mens dan hoe de mens sociale media en robots kan gebruiken. Onbegrepen ingewikkelde psychologische processen worden wel vaker begrepen door er een ingewikkelde onbegrijpelijke naam aan te geven. Descartes (1637) kon de homunculus in de zaadcel nog niet zien. Ook had hij geen computer. Hij moest dus gewoon met zijn blote oog heel goed kijken naar de hersenen. Vandaag blijkt hij er minder ver naast te zitten dan wetenschappers na hem en amateur-psychologen nu. Nu is het tamelijk duidelijk dat de hersenen een systeem van verbindingen zijn en niet een systeem van opgeslagen elementen  Denken is leggen van verbindingen Theorieën over het denken moeten dus aansluiten bij het netwerkmodel. Rasmussen was niet zo specifiek over wat ’knowledge bases ’ gedrag is maar je zou dat kunnen uitwerken met een netwerkmodel. Maar je kunt een handeling ook opvatten als een combinatie van fysiologische linken. Die route volgen we hier verder.
   
  Denken als het leggen van verbindingen blijkt ook wonderwel te kloppen met het denken van hersenen waar iets goed mis mee is. De epilepsie verminderde. Maar beelden die rechts in de hersenen terecht komen kon de linkerhelft niet meer beschrijven. Denkproblemen zijn verbindingsproblemen. Maar het omgekeerde zou waar kunnen zijn voor superdenken. Zij hebben weliswaar vaak minder verbindingen in de prefrontale cortex (en functioneren daardoor sociaal minder goed) maar meer verbindingen met de visuele cortex. Daardoor kunnen ze dan weer beter (fotografisch?) onthouden.
   
  Ongemerkt zijn we nu bij leren en onthouden gekomen. Herinneren is niet iets in een ladekast opzoeken maar, net als denken, gewoon linken leggen. Deze opvatting zet de wijze waarop onze cultuur mensen onderwijst op zijn kop,
   
  Denken is dus linken. Maar hoe wordt er gelinkt? De hersenen leggen een link alleen op basis van gelijktijdigheid. Er is geen ratio, geen logica, geen oorzaak - gevolg en geen plan. Daar komt nog bij dat het limbische systeem, onzichtbaar voor de ratio, emotioneel getinte associaties flink voorrang geeft. Nietzsche zat er dus niet zo ver naast toen hij stelde dat
  Naar top.  Het denken is nu (nog) associatief, emotioneel en chaotisch Denken als irrationeel linken verklaart veel.

 • Smart design for smart people telt dubbel en kop-vodden-taks telt driedubbel en geen prefrontalecortex kan daar nog tegen zijn. Een probleem voor framers is wel dat het woord een stopwoord wordt. Vervangt de framer smart niet tijdig door intelligent dan valt hij voor steeds meer goede verstaanders door de mand.

  Slagzin van Kartell, een
  ... stoelenmaker.

 • De hersenen hebben geen moeite met niet-rationele kennis als (bij)geloof.

 • Ezelsbruggetjes zijn per definitie logisch-dom maar hersen-slim omdat ze een brug zijn tussen iets nieuws en iets dat er al is.

 • Alhoewel mensen beter weten, antwoorden velen vork op de vraag: Ork, ork, ork, soep eet je met een ....? Bij het horen van eten en ork leggen de hersenen onmiddellijk een verbinding met vork. In de taalhersenen liggen ork en vork dicht bij elkaar omdat ze rijmen. Die kleine afstand van ork en vork in de taalhersenen is sneller en sterker dan dat de rationele beoordeling van het antwoord in de prefrontalecortext.

 • Op basis van gelijktijdigheid wordt een oorzakelijk verband gelegd. Ah, zij was er elke keer bij toen patiënten overleden(bv. Lucia de B.) was er, dus zij heeft de patiënten omgebracht redeneerde de rechter. Zo ongeveer toen ze haar straf uitgezeten had bleek, mede dankzij cognitief psychologen dat zij onschuldig was.

 • Als uit onderzoek blijkt dat vegetariërs langer leven dan hoeft dat niet te komen doordat alleen planten eten. De oorzaak kan ook zijn dat ze bewuster en daardoor gezonder leven. Het omgekeerde is dan zelfs ook niet uitgesloten: het kan zijn dat bewust vlees eten gezonder is dan bewust vegetarisch eten.

 • Door de associatieve werking en het moeilijk te controleren limbische systeem is discriminatie van personen ook zo lastig. Voordat de prefrontale cortex ook maar kan zeggen: Niet alle ... zijn .... heeft het limbische systeem allang alarm geslagen met Kijk uit, daar heb je weer zo’n ...

 • Doordat het gedrag ongemerkt meer bepaald wordt door het limbische systeem dan door de ratio zeggen mensen niet wat ze ’denken’ en ’denken’ ze niet wat ze zeggen. Dit is sterker wanneer de denker meer emotioneel betrokken is. Bijvoorbeeld doordat hij ooit een trein miste naar een belangrijke afspraak of wanneer het OV door media of politiek negatief geframed wordt.

 • De hersenen bepalen welke koppelingen ze leggen en niet de eigenaar van de hersenen. Daardoor kunnen onbedoelde en vreemde koppelingen ontstaan, zoals humor, creativiteit, versprekingen, (te) spontane uitspraken en een Aha-Erlebnis. Eerst komt de gedachte en daarna pas de beoordeling als grappig en slim. Is er onvoldoende tijd voor censuur door de (culturele) normen die de pre-prontale cortex kent dan krijgt de gedachte een negatieve beoordeling als dom, asociaal en dergelijke. Onder de douche, wanneer het probleem niet aan de orde is, komen de hersenen ijskoud met een geniaal idee. Tijdens het slapen is die beoordeling van gedachten geheel uitgeschakeld en koppelen de hersenen ongehinderd alles aan alles.

 • De hersenen komen niet alleen met nieuwe gedachten, oude gedachten die zeker aanwezig zijn houden de hersenen gewoon soms nog even verborgen, bijvoorbeeld als het op het puntje van je tong ligt

 • Je weet maar nooit wat voor associaties en afleidingen er op een bepaald moment opduiken omdat het limbische systeem denkt dat het voortbestaan gevaar kan lopen.

 • Er is geen enkele relatie tussen het opgeschreven getal en het bod maar hoe hoger het getal hoe hoger het bod.

 • Als de niet zo vrolijke Nietzsche deze nieuwe kennis zou horen dan zou hij waarschijnlijk juigend op staan uit zijn graf in Röcken. Als hij vervolgens ziet wat er met zijn kennis gedaan is dan zou hij daar waarschijnlijk weer snel in terug te keren.
  De prefrontalecortex kan ontrafelen of een associatief (correlationeel) verband ook oorzakelijk is en wat de emotionele lading is. Maar dan moet de mens zich wel houden aan allerlei strakke wetenschappelijke regels. Zich houden aan regels is nu net iets wat mensen niet goed kunnen, zoals we al zagen.Zich houden aan regels is vooral moeilijk wanneer de uitkomst het limbisch systeem onwelgevallig is. Dat limbische systeem kan overigens wel eens minder stom zijn dan het lijkt. Zo heeft het sluw met het frame ’marktwerking’ greep gekregen op zijn grootste vijand: de wetenschap. Goed nieuws is wel dat de wetenschappelijke psychologie steeds meer doorsijpelt naar het volk. Steeds meer bestseller verklaren het volk leesbaar en goed onderbouwd hoe bepalend de fysiologie (en niet de ratio) is voor ons gedrag en
  Naar top.  Hoe denkt een mens morgen?

  Kiezen de hersenen voor de techniek?

  Dit lijkt wel het uitgangspunt. De vragen die bij nieuwe techniek gesteld worden zijn: Wat is de invloed van de nieuwe techniek op de mens? Zo is nu de vraag: Wat is de invloed van sociale media op de mens?Die vragen gaan er al vanuit dat de techniek gegeven (onveranderlijk) is en dat de mens de veranderlijke is die zich aanpast. Nu is de techniek, zeker de softe techniek, gemakkelijker te veranderen dan de mens zo leert de evolutie. Alleen al daarom is het misschien handiger de vraag om te draaien. Verder kan men zich afvragen wie de baas is. De techniek of de mens? Wil de techniek zich verkopen dan trekt het schaamteloos de kleren aan van zijn vijand, de cognitieve psychologie. De techniek is artficieel intelligent of Zetten deze vraagtekens (mensen) niet aan het denken dan heeft Ik zou dus niet inzetten op de techniek.  Kiezen de hersenen voor de cultuur? De cultuur bestaat wat langer dan de ICT. De mens bouwt hulpmiddelen (computerprogramma’s) die samen denkprestaties kunnen leveren die één mens alleen niet voor elkaar krijgt. Dennet geeft daar aardige maar nogal ingewikkelde voorbeelden van (het wiskundige bewijs voor de vierkleurenstelling van Möbius, het bouwen van eiwitten). Cognitief psychologisch speelt de cultuur een bedenkelijke rol door de evolutie (van het denken) tegen te houden. en Alhoewel de cultuur zeer sterk is in het tegenhouden van de ontwikkeling van het menselijk denken zouden wij daar niet op inzetten.  Kiezen de hersenen voor de biologie en de evolutie? Zullen de softe cultuur en het impulsieve limbisch systeem de race om de macht over de hersenen winnen? Of ontdekken de hersenen dat een deel van het limbische systeem niet meer nodig is. De hoofdtaak van het limbische systeem is overleven. Die taak heeft de Westerse verzorgingscultuur inmiddels overgenomen.Bevrijden de hersenen zich van dan de slavernij van de cultuur? Krijgt de prefrontale cortex het voor het zeggen?
   
  Hier gaan we verder met de vraag: Wat heeft de mens (in de toekomst) nodig? Dat is in een zinvolle vraag en een vraag die eenvoudig te beantwoorden is. De mens heeft middelen nodig waarmee hij meer control heeft over het gevecht tussen de emotie en de ratio. Enkele politici, deskundige cognitief psychologen en (ICT)-technici zouden goed naar hun prefrontale cortex kunnen. Zij kunnen dan, het limbische volk verleiden af en toe ook eens hun prefrontale cortex te benutten.
   
 • Een Kieswijzer bijvoorbeeld. Zo’n wijzer is niet gekoppeld aan een betrouwbaar (uitziend) persoon die in een zin van vijf woorden (uitvoerbare?) oplossingen formuleert voor (bestaande?) tamelijk complexe problemen in woorden die het limbische systeem als muziek in de oren klinken.
 •  
  Met dergelijke cognitief verantwoorde psychologische middelen kan ieder zijn limbische systeem begrijpen en beheersen.Ook kan ieder met zijn limbisch systeem experimenteren. Daar zouden wij op inzetten. Natuurlijk is dat minder een prefrontale conclusie en meer limbisch wensdenken. Alhoewel ...
  Die harde prefrontale cortex groeit gestaag en volgt bedachtzaam al miljoenen jaren de biologie en de evolutie.Aan het voorhoofd kun je duidelijk zien dat deze bij de mens groter wordt. Al vijf maal groter maar liefst dan die van zijn naaste buur de chimpansee. Het worden spannende tijden, de komende 100 000 jaar.
  Naar top.


  Meer psychologie voor design  Zoeken in humanefficiency.nl  Contact

  +31 (653) 739 750
  Parkstraat 19
  3581 PB Utrecht
  Nederland

  leonardverhoef@gmail.com
  Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
  Naar top.