Hoe denken mensen

Hoe mensen dachten, denken en kunnen gaan denken. Een superbrein hebben we al maar onze cultuur weet dat nog niet. Wie gaat het denken van mensen bepalen in de toekomst: de techniek, de cultuur of ons superbrein zelf?Emotie gedreven denken De neo-cortex en zijn rationele functies zijn niet de belangrijkste bepalers van het menselijk gedrag. De neo-cortex is pas zo'n 100 000 jaar oud. Het Limbisch systeem bestaat al zo'n 200 000 000 jaar en is de werkelijke baas in het denken. Dat heeft de neo-cortex overigens niet in de gaten. De tabel rechts geeft een overzicht.Meestal is de rol van de neo-cortex slechts het geven van een mooie, rationele, politiek correcte, achteraf verzonnen verantwoording voor het gekozen gedrag. Pas wanneer emoties, angsten, reflexen en instincten geen voorkeur hebben voor een bepaald gedrag, dan mogen de neo-cortex, de cultuur, de overheid en dominees bepalen wat de mens doet. ontwikkeling hersenen cortex en limbisch systeem

Maar dit soort harde psychologische kennis heeft zijn weg naar onderwijs en design nog niet gevonden. De basis voor design zijn niet-psychologische begrippen die de ontwerper naar eigen ’inzicht’ kan interpreteren, zoals: gebruiks­vriendelijkheid, look & feel, social interfaces, intuïtieve interfaces, mensgericht ontwerpen, persuasive interface, usability, user centered design, , verplaatsen in de gebruiker.

De evolutie bepaalt je gedrag, niet jij

x
leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

navigatie met menu of tabel startpagina desktop

company identity en marketing versus noodzakelijke reizigers informatie

leren rekenen basisschool nieuwe intelligentie algoritme

openbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

mini touch screen treinkaart verkoop automaat NSEmotie en design Met de vlag het oog moet ook wat verantwoordt Design wel zijn focus op emotie. Daarmee betreedt Design de zeer lastige emotie-psychologie waar het onderscheid tussen verantwoorde psychologie en amateur-psychologie moeilijk te maken is. De verantwoording komt dan van Daarmee heeft Design tevens een alibi om zich niet te verdiepen in de keiharde psychologie van de hersenen. Deze immers, ontmaskert(Design)-amateur-psychologie. Design op basis van emotie-psychologie oogt wel goed maar het is onduidelijk wat het verstand ermee moet. Aanvankelijk zijn gebruikers tevreden met het mooie product maar als het ontwerp niet afgestemd blijkt op de functies van de neo-cortex dan keren de emoties om en gaat het beeldscherm het raam uit. Uitgangspunt op deze pagina is dat het ontwerp eerst moet aansluiten bij de cognitieve functies (waarnemen, taal, leren, denken) en de taak en daarna, binnen de randvoorwaarden van de cognitieve psychologie, een vormgeving kan krijgen. Leidt een goede cognitieve vormgeving en een goed designed product niet tot het gewenst gedrag dan kan het gewenst gedrag via emotie afgedwongen worden, bijvoorbeeld door list, bedrog en intimidatie.List bedrog en intimidatie en design

x
car park indicators

tunnelveiligheid met psychologie

concreet of abstract afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

spookrijden verkeersbord

parkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat

Psychologie emotietoegepaste cognitief denkpsychologie

Public info public transportopenbaar vervoer vertrektijden dynamische panelen vertraging verstoring

Naar top.Het denken en design Hier gaan we verder met de vormgeving voor het denken.
Skill based behaviour:
Aanvankelijk was het werk van mensen vooral skill based. Dit omvat vaak visueel-motorisch handelen dat op den duur geautomatiseerd en zonder bewuste sturing geautomatiseerd verloopt.Voorbeelden daarvan zijn: repeterend handwerk, lopende-band-werk autorijden, de weetjes-intelligentie van de slimste mens spelletjes.
Rule based behaviour Vervolgens werd het werk steeds meer rule based. Dit omvat het uitvoeren van procedures, voorschriften en algoritmen, bijvoorbeeld voor het delen van getallen en het vinden van de oorzaak van een bekende storing. Rule based behaviour is een logische stap na skill based behaviour. Rule based behaviour is niet alleen een logische stap na skill based behaviour maar komt de cultuur die door de mens geschapen is, goed uit.


 • De ICT dwingt mensen tot precies opvolgen van regels zodat de techniek zijn probleem kan oplossen. In moet de gebruiker precies de route en de bewoordingen van de computer volgen.

 • Echter, de evolutie heeft niet gekozen voor een mens die regels en procedures strak opvolgt.
 • De waarneming is gebouwd om zich te laten afleiden zodat mogelijk gevaar opgemerkt wordt. Terwijl hij bessen zoekt let hij ook op of er geen wilde beesten naderen.

 • Het verwerken van de waargenomen informatie gaat niet volgens een vaste nauwkeurig te volgen procedure maar snel en onnauwkeurig. Je kunt beter vluchten als je denkt dat er een panter aankomt dan vluchten nadat je met een algoritme nauwkeurig vastgesteld hebt dat er inderdaad geen geheel zwarte koe maar een hongerige panter nadert.

 • Dit alles geldt ook voor de cognitieve functies. Bij het uitvoeren van een procedure is het werkgeheugen belangrijk (Wat heb ik gedaan, wat moet ik doen, waar heb ik die informatie opgeschreven, etc.).


 • Zoals we nog zullen zien
  is wat de hersenen doen meer afhankelijk van toeval dan van sturing. Een voordeel daarvan is dat de mens flexibel is en meer kans heeft op overleven als de omstandigheden zich wijzigen.
 • De mens is niet gebouwd voor regels en procedures. Het komt dus goed uit dat de techniek procedures wél precies en braaf uitvoert zoals door de mens opgedragen. Wat moet de mens nu?
  Knowledge based behaviour: Het hoogste vaardigheidsniveau in het model van Rasmussen is knowledge based behaviour. Bijvoorbeeld het oplossen van niet eerder opgeloste problemen (een nieuwe storing), het maken van een plan en het in de gaten houden van computers (supervisory control). Wanneer de computers de taak te ingewikkeld vinden of gekke dingen gaan doen moet de superviserende mens ingrijpen.
  Voorbeelden van knowledge based gedrag (o.a. supervisory control) versus rule based gedrag

  x
  tom tom navigatie auto

  leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  Public info road trafficleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  Toekomstkilometerteller toekomst zelfrijdende auto snelheid beheersing

  Toekomst onderwijsleren rekenen basisschool nieuwe intelligentie algoritme

  Naar top.  Hoe denkt een mens nu? De indeling van Rasmussen geeft niet zozeer een indeling in denkwijzen maar meer een indeling in taken. De indeling zegt niets over de wijze waarop de hersenen van mensen denken. Psychologen gebruiken verschillende woorden voor denken/intelligentie: cognitie, information processing, mentaal handelen, probleem­oplossen en (kunstmatige) intelligentie. Deze diversiteit geeft aan dat denken een lastig begrip is. Het overzichtswerk van spreekt in de ondertitel over: het meten van een mythe. Hoe meer de psycholoog van intelligentie weet hoe terughoudender hij is. Zeker is dat de hersenen een systeem van verbindingen is en niet een systeem van opgeslagen elementen
  De hersenen leggen een link alleen op basis van gelijktijdigheid. Met een reden of een oorzaak-gevolg relatie hebben de hersenen niets te maken. Door de associatieve werking hoeft een koppeling dus niet logisch te zijn.
  Ook het moment waarop een gedachte opkomt heeft de eigenaar van de hersenen niet in de hand. De hersenen met rust laten werkt soms juist wel. Als het op het puntje van je tong ligt dan komen we er later wel op. Met de oplossing die we nu nodig hebben komen de hersenen pas als ze vrij gelaten worden, bijvoorbeeld als we onder de douche staan.
  Als denken doorlopen van routes is dan is de volgende vraag: wat bepaalt dan welke route genomen wordt? Als gebleken is dat route A vaker succesvol is dan B nemen de hersenen dus route A. Creatievelingen zijn dan denkers die de minder succesvolle route nemen.Deze werkwijze van de hersenen sluit mogelijk goed aan bij het knowledge based behaviour van een volgende stap in de denk-evolutie. Maar je kunt een handeling ook opvatten als een combinatie van fysiologische linken.

  Al met al is denken als fysiologisch linken zeker de moeite, naast de emotionele benadering van Design, het instampen van het reken en verkeers onderwijs en de taak-benadering van de ergonomie.
  Nu (nog) associatief, emotioneel en chaotisch De neo-cortex kan ontrafelen of een correlationeel verband ook oorzakelijk is en wat de emotionele lading is. Maar dan moet de mens zich wel houden aan allerlei strakke wetenschappelijke regels. Zich houden aan regels is nu net iets wat mensen niet goed kunnen, zoals we al zagen. Zich houden aan regels is vooral moeilijk wanneer de uitkomst het limbisch systeem onwelgevallig is. Die associatieve, en dus niet logische, werkwijze verklaart een hoop zoals de onderstaande voorbeelden tonen.
  Gedachten zijn meer associatief dan logisch.

 • Je weet maar nooit wat voor associaties er op een bepaald moment opduiken.

 • De hersenen bepalen welke koppelingen zij leggen en niet de eigenaar van d e hersenen. Daardoor kunnen onbedoelde en vreemde koppelingen ontstaan, zoals humor, creativiteit en een Aha-Erlebnis. Tijdens het dromen zijn de hersenen geheel vrij van alles aan van alles te koppelen. Zoals bekend doen zij dat dan ook.

 • Ook leggen de hersenen koppelingen met de emotie. Puur op basis van gelijktijdigheid wordt een oordeel van het een overgebracht op het ander. Framing heet dat:
  Ah, de mensen op het etiket lachen en zien er gezond uit. Dus het wondermiddel in het flesje is dus ook gezond en maakt je vrolijk.

 • Zo laten mensen zich door framing verleiden tot een oordeel doordat de spreker sluw, woorden kiest die een associatie leggen met zijn subjectieve oordeel. De woorden kop, vodden en tax hebben een negatieve klank die de hersenen (onterecht dus) overbrengen op hoofddoekdragers.

 • Op basis van gelijktijdigheid wordt een oorzakelijk verband gelegd. Ah, zij was er elke keer bij toen patiënten overleden(bv. Lucia de B.) was er, dus zij heeft de patiënten omgebracht.
  Als uit onderzoek blijkt dat vegetariers langer leven dan hoeft dat niet te komen doordat zij geen vlees eten. De oorzaak kan ook zijn dat zij bewuster en daardoor gezonder leven. Het omgekeerde is dan zelfs ook niet uitgesloten: het kan zijn dat bewust vlees eten gezonder is dan bewust vegetarisch eten.

 • Door de associatieve werking is discriminatie van personen ook zo lastig. Voordat de pre-frontale cortex ook maar kan zeggen: Niet alle ... zijn .... heeft het limbische systeem allang alarm geslagen met Kijk uit, daar heb je weer zo’n ...


 • Soms is er kortsluiting en dan ontstaat er humor en creativiteit.

 • Media, politici en goeroes onderbouwen hun uitspraken vaak met wetenschappelijke onderzoeksresultaten zonder aan te geven of het gaat om een correlationeel verband of om een oorzakelijk verband. Als uit onderzoek blijkt dat vegetariers langer leven dan hoeft dat niet te komen doordat zij geen vlees eten. De oorzaak kan ook zijn dat zij bewuster en daardoor gezonder leven. Het omgekeerde is dan zelfs ook niet uitgesloten: het kan zijn dat bewust vlees eten gezonder is dan bewust vegetarisch eten.
 • Naar top.  Ondanks deze rationele chaos zijn de hersen toch een zeer krachtige denkmachine:
 • Hoe kan het dat vierjarigen moeiteloos speels twee moedertalen tegelijk leren en het leren van een vreemde taal later, met leerkrachten, met grammatica en met apps zo moeizaam en niet echt plezierig verloopt? Wat doen die taalleerkrachten met de hersenen van de kinderen?

 • en verloopt het leren van vreemde woordjes zo moeizaam bij scholieren met dezelfde hersenen als Tschirhart? Wat laten die woordenlijstjes in taalcursussen?
 • Conven-
  tional
  signs
  %
  correct,
  licenced
  %
  correct,
  no licence
  Experi-
  mental
  signs
  95%
  n:21
  70%
  n:20
  32%
  n:37
  69%
  n:13
  72%
  n:39
  85%
  n:20
  66%74%
  Hoe denkt een mens morgen?

  Morgen logisch, rationeel en systematisch?

  Wat gaan de hersenen doen?

  Sluit de cultuur een alliantie met het limbisch systeem? Zijn politici en het volk dan culturele virussen die, net als de pest vroeger, de westerse democratische cultuur ongemerkt en onbegrepen verzieken?
  Voor deze ontwikkeling pleit dat:
 • en
 • en
 • maar
 • De meeste ratio zit in de pre-frontale cortex. Die pre-frontale cortext groeit gestaag door. Aan het voorhoofd kun je duidelijk zien dat deze bij de mens groter is dan bij de chimpansee, al vijf maal groter maar liefst.
  Worden de hersenen tijdig zo rationeel dat zij zich niet meer laten schofferen door cultuur? Doen ze wat ze al 200 000 000 jaren doen en volgen zij de biologie en de evolutie?
  Naar top.  Meer psychologie voor design  Toepassing van denkpsychologie:

     English:     


            English:  


       English:      
          


             
    


        English:  


  English:    


  Zoeken in humanefficiency.nl  Contact

  +31 (653) 739 750
  Parkstraat 19
  3581 PB Utrecht
  Nederland

  leonardverhoef@gmail.com
  Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
  Naar top.