Hoe mensen dachten, denken en gaan denken

Hoe mensen dachten, denken en gaan denken. Een superbrein hebben we al maar die bedreigt onze cultuur. Bepaalt de cultuur of bepaalt het brein zelf hoe het gaat denken? Hoe krijgt de mens meer control over zijn emotie, zijn ratio en zijn cultuur.

hoe denken mensen toekomst psychologie denkpsychologie

1 Emotie gedreven denken

Anders dan mensen zelf denken, is de ratio is niet de belangrijkste bepaler van het menselijk gedrag.

De ratio huist in de prefrontale cortex en deze is pas zo'n 100 000 jaar oud. Meestal is de rol van de ratio slechts het geven van een mooie, rationele, politiek correcte en achteraf verzonnen verantwoording voor het gedrag. Wanneer emoties, angsten, reflexen en instincten geen voorkeur hebben voor een bepaald gedrag, dan pas mogen de ratio, de cultuur, de overheid en dominees bepalen wat de mens doet.
Die emoties huizen in het limbisch systeem. Dat deel van de hersenen bestaat al zo'n 200 000 000 jaar en is de werkelijke baas van het gedrag. Dat heeft de ratio overigens niet in de gaten. Hieronder een overzicht van delen van de hersenen, hun ouderdom en het gedrag dat zij bepalen.
Type hersenen Leeftijd Wat doet het Diersoort

• hersenstam
• hypothalamus
• kleine hersenen

• 500 miljoen jaar

• verslaving
• instinctief gedrag
• reflexen

• reptie­len

• limbische systeem

• 200 miljoen jaar

• emoties
• vechten
• vluchten
• complex handelen

• zoog­dieren

• neocortex, nieuwe hersenschors

• 0,1 miljoen jaar, puberale
groeistuipen

• symbool­gebruik
• taalgebruik
• redeneren
• intellect
• beschouwen

• mensen
De emotie is de werkelijke baas over het gedrag. Dat verklaart veel.

 • Sinds Freud onthulde hoe sluw de emotie zijn motieven kan verbergen hebben psychotherapeuten een dagtaak aan het ontmaskeren van de verklaringen die hun klanten geven voor hun gedrag. • De befaamde hersenonderzoeker Dick Swaab (2010) gaf zijn 462 pagina’s tellende pil de titel:

 • Op de vraag: Apen kunnen niet praten, is het dan niet lastig ze te onderzoeken? antwoordt de wereldwijd gerespecteerde Nederlandse primatoloog Frans de Waal (2017)
 •  
  De evolutie bepaalt je gedrag, niet jij

  leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  navigatie met menu of tabel startpagina desktop

  company identity en marketing versus noodzakelijke reizigers informatie

  rekenen basisschool nieuwe intelligentie algoritme

  openbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

  mini touch screen treinkaart verkoop automaat NS

  Naar top.  2 Emotie en design

  Met het oog moet ook wat verantwoordt Design wel zijn focus op emotie. Daarmee betreedt Design de zeer lastige emotie-psychologie. De verantwoording voor het design komt dan van begrippen als:gebruiks­vriende­lijk­heid, look & feel, social interfaces, intuïtieve interfaces, mensgericht ontwerpen, persuasive interface, usability, user centered design, en verplaatsen in de gebruiker.Deze begrippen zijn lastig concreet te maken, komen veelal niet van de psychologie en zijn niet te linken aan de fysiologie van de hersenen. Het zijn doel­beschrijvingen die niet duidelijk maken hóe deze doelen te bereiken, dat de doelen bereikt worden door psychologische processen en welke psychologische processen dat zijn. Zo’n mistige termen-cloud maakt het amateur-psychologen moeilijk iets verstandigs te zeggen over deze lastige denk-begrippen. Bovendien geeft die mist ruimte aan persoonlijke emotie, fantasie en wensdenken. Dit opent de deur voor amateur-psychologie, persoonlijk wensdenken en fantasie. Het gevolg is: het design oogt wel goed maar het is onduidelijk wat het verstand er mee moet.


  Aanvankelijk zijn gebruikers tevreden. Het design ziet er mooi uit en de doel­beschrijving maakt het limbisch systeem blij. Maar als het ontwerp niet afgestemd blijkt op de psycho­logische processen van de neo-cortex dan keren de emoties en gaat het beeldscherm het raam uit.

  Uitgangspunt op deze pagina’s is dat het ontwerp éérst moet aansluiten bij de psychologische processen (waarnemen, taal, leren, denken) en de taak. Daarna moet de esthetische vormgeving zijn werk doen binnen de randvoorwaarden van de psychologie. Leidt dit alles niet tot het gewenst gedrag dan kan de psychologie vertellen hoe het gewenste gedrag alsnog via manipulatie van het limbisch systeem door

  Hieronder wat voorbeelden.  car park indicators

  tunnelveiligheid met psychologie

  concreet of abstract afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

  leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  spookrijden verkeersbord

  parkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat

  Psychologie denkencovid-19, corona

  Psychologie emotietoegepaste cognitief denkpsychologie

  Public info public transportopenbaar vervoer vertrektijden dynamische panelen vertraging verstoring

  Naar top.  3 Het denken en design

  Hoe aansluiten bij denkprocessen?

  • onderaan: skills,

  • daarna een hoger niveau: leren toepassen van regels

  • en het hoogste niveau: kennis.

  3.1 Skill based behaviour


  Aanvankelijk was het werk van mensen vooral skill based. Dit omvat vaak visueel-motorisch handelen dat op den duur zonder bewuste sturing, geautomatiseerd verloopt. Het gaat om doorlopen van gebaande paden in de hersenen.Voorbeelden daarvan zijn: repeterend handwerk, lopendeband­werk, autorijden, de weetjes-intelligentie van de slimste mens spelletjes.

  3.2 Rule based behaviour

  Skill werden gemechaniseerd en het werk voor mensen werd steeds meer rule based. Rule based behaviour omvat het uitvoeren van procedures, voorschriften en algoritmen, bijvoorbeeld voor het delen van getallen en het vinden van de oorzaak van een bekende storing.Rule based behaviour is een logische stap na skill based behaviour.Rule based behaviour is niet alleen een logische stap na skill based behaviour maar komt de cultuur die door de mens geschapen is, goed uit.
   
 • Iedere burger wordt geacht de wet te kennen. stelt de cultuur gewoon.
 • De ICT dwingt mensen tot precies opvolgen van regels zodat de techniek zijn probleem kan oplossen. In moet de gebruiker precies de regels en de bewoordingen van de computer volgen.
 •  
  Echter, de evolutie heeft als volgende stap na skill based behaviour níét zoals Rasmussen gekozen voor rule based behaviour.
   
 • De waarneming is gebouwd om zich te laten afleiden zodat mogelijk gevaar opgemerkt wordt. Terwijl de mens bessen zoekt, let hij op of er geen gevaarlijke beesten naderen.
 • Het verwerken van de waargenomen informatie gaat niet volgens een vaste nauwkeurig te volgen procedure maar snel en onnauwkeurig. Je kunt beter vluchten als je denkt dat er een panter aankomt dan vluchten nadat je met een algoritme nauwkeurig vastgesteld hebt dat er inderdaad geen geheel zwarte koe maar een hongerige panter nadert.
 • Net als waarnemen is ook denken gemakkelijk afgeleid, verloopt niet volgens een vaste procedure en is onnauwkeurig. De evolutie leert dat je het denken ook niet uit moet kunnen zetten. Bij het uitvoeren van een procedure is het werkgeheugen belangrijk (Wat heb ik gedaan, wat moet ik doen, waar heb ik die informatie opgeschreven, etc.). Maar dat werk­geheugen is een vergiet. /li>
 •  
  Kortom, de mens is niet gebouwd voor regels en procedures. Het komt dus goed uit dat de techniek procedures wél precies en braaf uitvoert zoals door de mens opgedragen.  Een ideaal team zou je zeggen. Wat is nu de taak van de mens in dat team?

  3.3 Knowledge based behaviour

  Na rule based behaviour komt knowledge based behaviour volgens Rasmussen. Bijvoorbeeld het oplossen van niet eerder opgeloste problemen (een nieuwe storing), het maken van een plan en het in de gaten houden van samenwerkende computers (supervisory control). Daarbij gaat het dus niet meer om gebaande paden, zoals bij skill based behaviour, maar juist om niet eerder doorlopen paden in de hersenen.Wanneer de computers de taak te ingewikkeld vinden of gek doen, dan moet de superviserende mens ingrijpen. Om te weten wat een mens dan nodig heeft moet je wel weten wat denken is.
   
  Voorbeelden van knowledge based vaardigheden (o.a. supervisory control) versus rule based vaardigheden

  tom tom navigatie auto

  leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  Public info road trafficleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  Toekomstkilometerteller toekomst zelfrijdende auto snelheid beheersing

  Toekomst onderwijsrekenen basisschool nieuwe intelligentie algoritme

  Naar top.  4 Hoe denkt een mens?

  De indeling van Rasmussen geeft een indeling in taken. De indeling zegt niet hoe de hersenen van mensen werken. Wat nu is denken? Psychologen gebruiken verschillende woorden voor denken: cognitie, information processing, mentaal handelen, probleem­oplossen en (kunstmatige) intelligentie. Deze verscheidenheid aan termen geeft aan dat denken een lastig begrip is. Het overzichtswerk van spreekt in de ondertitel over: het meten van een mythe. Hoe meer de psycholoog van intelligentie weet hoe terughoudender hij is.

  4.1 Wat was denken

  In de middeleeuwen begreep men de wereld met religie-intelligentie. Is de vijand getroffen door een bom: God is met ons. Descartes keek niet naar de bijbel maar naar feiten als het gewicht van de kogel en de hoek van het kanon. Vijand geraakt: De hoek van het kanon was goed. Die feiten-intelligentie ziet men in en moderne televisie programma’s als De slimste mens.

  4.2 Was is denken nu

  Vandaag blijkt hij er minder ver naast te zitten dan weten­schappers na hem en amateur-psychologen nu. Nu is het tamelijk duidelijk dat de hersenen een systeem van verbindingen zijn en niet een systeem van opgeslagen elementen Deze verbindingen werken niet lineair, zoals de taal, of hiërarchisch zoals een computermenu, maar parallel.Theorieën over het denken moeten dus aansluiten bij het netwerkmodel. Rasmussen was niet zo specifiek over wat ’knowledge based ’ vaardigheden zijn maar je zou knowledge based kunnen uitwerken met een netwerk­model. De softe psychologie zoals die van Rasmussen verschuift daarmee naar de keiharde neuro-psychologie.
   
  Denken als het leggen van verbindingen blijkt ook te kloppen met het denken van hersenen waar iets goed mis mee is. De epilepsie verminderde. Maar beelden die rechts in de hersenen terecht komen kon de linkerhelft niet meer beschrijven. Denkproblemen zijn verbindings­problemen. Linken verklaart niet alleen problemen met het denken maar verklaart ook super­denken. Daar staat vaak tegenover dat zij minder verbindingen elders hebben, bijvoorbeeld in de prefrontale cortex. Sociaal fungeren ze dan weer minder goed.
   
  Ongemerkt zijn we nu bij leren en onthouden gekomen. Herinneren is niet iets in een ladekast opzoeken maar, net als denken, gewoon linken leggen.Deze opvatting zet de wijze waarop onze cultuur mensen onderwijst op zijn kop,
   
  Denken is dus linken. Maar hoe wordt er gelinkt? De hersenen leggen een link alleen op basis van gelijktijdigheid. Er is geen ratio, geen logica, geen oorzaak - gevolg en geen plan. Daar komt nog bij dat het limbisch systeem, sluw en onzichtbaar voor de ratio, emotioneel getinte associaties flink voorrang geeft. Nietzsche zat er dus niet zo ver naast toen hij stelde dat
   
  Het dagelijks spraakgebruik kent woorden met termen die een positieve associatie geven waarmee de spreker kan verbloemen dat hij zich baseert op irrationele driften en angsten, zoals de woorden: intuïte en (onderbuik)gevoel.

  Lastig is dat er naast deze op emoties gebaseerde beslissingen ook op ratio gefundeerde beslissingen zijn waarbij de spreker de ratio niet meer kent. Een expliciete rationele handeling automatiseert zich.
  Op je gevoel kun je 7+5 niet uitrekenen.
 • eerst materieel tellen met vingers,
 • dan sneller visueel met een telraam zien dat je kunt splitsen rond tien (7+5=7+3+2=12),
 • vervolgens nog sneller verbale procedures (7+5=7-1+5+1=6+6 (dat is 12 weet ik), dus 7+5=12),
 • tot slot een geautomatiseerde mentale handeling (7+5=12, Ja, dat weet ik gewoon.).

 • Experts en (groot)meesters kunnen hun prestaties alleen leveren doordat veel van hun handelingen automatisch verlopen.

  4.3 Denken als irrationeel linken verklaart veel

  Smart design for smart people maakt alles in de buurt dubbel positief en kop-vodden-taks maakt alles driedubbel negatief. Geen prefrontale cortex kan tegen deze framing op redeneren.Een probleem voor framers is dat de term vervangen moet worden voor het een stopwoord wordt. Zo ontstaat dan een vage woord-’cloud’, in dit geval: algoritme, intelligent, expert (systems), Slagzin van Kartell, geen ICT-bedrijf maar een
  ... stoelenmaker.
   
 • De hersenen hebben geen moeite met niet-rationele kennis als (bij)geloof.

 • Ezelsbruggetjes zijn per definitie logisch-dom maar hersen-slim omdat ze een brug zijn tussen iets nieuws en iets dat er al is.

 • Alhoewel mensen beter weten, antwoorden velen vork op de vraag: Ork, ork, ork, soep eet je met een ....? Bij het horen van eten en ork leggen de hersenen onmiddellijk een verbinding met vork. In de taalhersenen liggen ork en vork dicht bij elkaar omdat ze rijmen. Die kleine afstand van ork en vork in de taalhersenen is sneller en sterker dan dat de rationele beoordeling van het antwoord in de prefrontale cortext.

 • Op basis van gelijktijdigheid wordt een oorzakelijk verband gelegd. Ah, zij was er elke keer bij toen patiënten overleden (bv. Lucia de B.). Dus ze heeft de patiënten omgebracht redeneerde de rechter. Toen ze haar straf uitgezeten had, bleek dat ze onschuldig was, mede door de inzet van cognitief psychologen.

 • Als uit onderzoek blijkt dat vegetariërs langer leven dan hoeft dat niet te komen doordat ze alleen planten eten. De oorzaak kan ook zijn dat ze bewuster en daardoor gezonder leven. Het omgekeerde is dan zelfs ook niet uitgesloten: het kan zijn dat bewust vlees eten gezonder is dan bewust vegetarisch eten.

 • Door de associatieve werking en het moeilijk te controleren limbisch systeem is discriminatie van personen ook zo lastig. Voordat de prefrontale cortex ook maar kan zeggen: Niet alle ... zijn .... heeft het limbisch systeem allang alarm geslagen met Kijk uit, daar heb je weer zo’n ...

 • Doordat emotie het gedrag ongemerkt meer bepaalt dan de ratio, zegt een mens niet wat hij ’denkt’ en ’denkt’ hij niet wat hij zegt. Dit is sterker wanneer de denker meer emotioneel betrokken is. Bijvoorbeeld doordat hij ooit een trein miste naar een belangrijke afspraak of wanneer het OV door media of politiek negatief geframed wordt.

 • De hersenen bepalen welke koppelingen ze leggen en niet de eigenaar van de hersenen. Daardoor kunnen onbedoelde en vreemde koppelingen ontstaan, zoals humor, creativiteit, versprekingen, (te) spontane uitspraken en een Aha-Erlebnis. Eerst komt de gedachte en daarna pas de beoordeling als grappig en slim. Is er onvoldoende tijd voor censuur door de (culturele) normen die de pre-prontale cortex kent dan krijgt de gedachte een negatieve beoordeling als dom, asociaal en dergelijke. Onder de douche, wanneer het probleem niet aan de orde is, komen de hersenen ijskoud met een geniaal idee. Tijdens het slapen is die beoordeling van gedachten geheel uitgeschakeld en koppelen de hersenen ongehinderd alles aan alles.

 • De hersenen komen niet alleen met nieuwe gedachten, oude gedachten die zeker aanwezig zijn, houden de hersenen gewoon soms nog even verborgen, bijvoorbeeld als het op het puntje van je tong ligt.

 • Je weet maar nooit wat voor associaties en afleidingen er op een bepaald moment opduiken omdat het limbisch systeem denkt dat het voortbestaan gevaar kan lopen.

 • Ariely ging in zijn onderzoek nog een stapje verder. Mensen die eerst een willekeurig hoog getal opschrijven, bieden direct daarna een hoger bedrag dan mensen die eerst een willekeurig laag getal opschrijven (Ariely, 2012, pag. 46). Er is geen enkele relatie tussen het opgeschreven getal en het object waarop geboden wordt maar de hersenen leggen wel een link.

 • Wat betekent het voor de vrije wil, dat hersenen zonder enige controle van de eigenaar toevallige linken leggen? Is die vrije wil misschien gewoon een alibi voor gebrek aan psychologische kennis? Een nogal harde aanwijzing daarvoor is dat de hersenen al beginnen met linken vóór de persoon kan weten dat hij iets gaat beslissen


 • Als de niet zo vrolijke Nietzsche deze nieuwe kennis zou horen dan zou hij waarschijnlijk juichend opstaan uit zijn graf in Röcken. Als hij vervolgens ziet wat er met zijn kennis gedaan is, dan zou hij daar waarschijnlijk weer snel in terug te keren.
  Descartes zat dus in de goede richting met de hersenen als een netwerk. Maar hij had het mis met de rationaliteit. Hij dacht dat (weten­schappe­lijke) kennis gewoon aangeboren in de mensen zat en er alleen uitgehaald moest worden. Hij begreep dat de mens een gelijktijdigheid onmiddellijk linkt aan een oorzaak die het limbische systeem welgevallig is. Een resultaat van deze manier van ’denken’ is (bij)geloof. De ratio kan ontrafelen of een associatief (correlationeel) verband ook oorzakelijk is en wat de emotionele lading is. Maar dan moet de mens zich wel houden aan allerlei strakke weten­schappe­lijke regels. Zich houden aan regels is nu net iets wat mensen niet goed kunnen, zoals we al zagen.Zich houden aan regels is vooral moeilijk wanneer de uitkomst het limbisch systeem onwelgevallig is. Dat limbisch systeem kan overigens wel eens minder stom zijn dan het lijkt. Zo heeft het zijn grootste vijand, de wetenschap, in zijn greep gekregen met ’marktwerking’ en financieel afhankelijke onderzoeks­instituten. Goed nieuws is wel dat de wetenschappelijke psychologie steeds meer doorsijpelt naar het volk. Steeds meer bestseller verklaren het volk leesbaar en goed onderbouwd hoe bepalend de emotie (en niet de ratio) is voor ons gedrag ( ) en Ook journalisten onthullen rond 2019 steeds meer, dat wetenschappelijke conclusies niet toevallig politiek correct zijn.
  Naar top.  5 Hoe denkt een mens morgen?

  De ICT belooft problemen op te lossen met techniek zoals: algoritme, intelligent, expert (systems), Wat de psychologie betreft is dat een wat riskante belofte.

  5.1 Kiest de mens voor de techniek?

  Verder weet de denkpsychologie dat het riskant is De kinder­denk­psychologie leert dat antropomorf denken Voor kinderen kunnen bomen praten en denken. Dat is ook wat de ICT nastreeft met bijvoorbeeld robots.
   
  Ook de taalpsychologie heeft een relevante opmerking. Slim is een antoniem als zwart-wit. Als het over techniek gaat, dan wordt altijd alleen gesproken over de ene kant, de slimme techniek. Als er al iets slim moet zijn dan is het niet zozeer de techniek maar de ontwerper. Deze kan taalpsychologisch gezien dus ook dom zijn. Zo’n mistige termen-cloud maakt het amateur-psychologen moeilijk iets verstandigs te zeggen over deze lastige denk-begrippen. Bovendien geeft die mist ruimte aan persoonlijke emotie, fantasie en wensdenken.De werkelijke tegenstelling is overigens niet slim - dom maar
   
  Nu weer even praktisch. Natuurlijk moet de mens de techniek gebruiken maar dan wel omgekeerd:
  De vraag is dus niet: Wat is de invloed van sociale media op de mens.
  Een betere vraag is: Hoe kan de mens sociale media gebruiken?
  Een nog betere vraag is: Heeft de mens sociale media nodig?
  Maar de vraag is niet: Kiest de mens voor de techniek?
  De vraag is: Laat de mens zich ontwerpen aan de techniek?
  Kort en plastisch:

  Eigenlijk is er helemaal geen vraag maar een opdracht:
  Techniek maak wat het denken van de mens nodig heeft.

  5.2 Kiest de mens voor de cultuur?

  De mens bouwt hulpmiddelen (computerprogramma’s) die denkprestaties kunnen leveren die één mens alleen, niet voor elkaar krijgt. Dennet geeft daar aardige maar nogal ingewikkelde voorbeelden van (het wiskundige bewijs voor de vierkleurenstelling van Möbius, het bouwen van eiwitten). Hij blijft binnen de technische wetenschappen. kiezen een andere culturele route. Met het vak cognitieve psychologie op de middelbare school moeten mensen de denkvalstrikken van het limbische systeem leren herkennen en zo kritisch kunnen denken.
   
  Veel verder zelfs. De huidige marktgerichte liberale democratie is niet in staat de huidige problemen op te lossen. Dat geldt ook voor de staatsvorm van het communisme. Een staat kán zijn burgers niet verzorgen. Zonder staat blijken groepsdieren dat wel te kunnen. Mensen zouden dat dus ook moeten kunnen. Blom hoopt nu dat het volk de macht grijpt, niet wacht op vadertje staat maar zelf aan de slag gaat. Nog geen twee jaar na het verschijnen van zijn boek gaan scholieren de straat op voor het milieu, prijzen supermarkten producten afhankelijk van de houdbaarheidsdatum en zijn er apps om uitstekend overgebleven eten bij restaurants voordelig aan te schaffen.
   
  We blijven hier bij de psychologie van het denken. Een probleem is dat het limbische systeem de evolutie (van het denken) via de cultuur en het onderwijs blokkeert.
 • Het limbische systeem heeft de cultuur goed in zijn macht.

 • Regelgeving is een populaire oplossing voor problemen die de politiek niet anders wil oplossen. De cognitieve psychologie leert ook hoe je mensen zonder regels wél krijgt tot gewenst gedrag.De bijvangst lijkt te zijn: minder verkeersdoden.
 • 5.3 Kiest de mens voor de biologie en de evolutie?

  Getroffen door informatiebommen als sociale media en framing? Te weinig authentieke intelligentie! zegt dan treffend. Je kent je eigen nog onbewuste emoties niet, je weet niet waar je achteraan rent, je weet niet wat je zelf wilt. Je gebruikt je prefrontale cortex te weinig. Dat hoeft ook niet want dat is typisch iets voor mensen. De conclusie is dus duidelijk: De ICT moet de mens helpen zijn authenticiteitspuzzel op te lossen. Dát is de opdracht voor de techniek: maak middelen waarmee de mens meer control krijgt over zijn emotie, zijn ratio en vooral over zijn cultuur. Dat is heel fysiek: de mens dwingt zijn hersenen een ongebruikelijke route door de hersenen te volgen. Ieder kan met zijn limbisch systeem experimenteren.
   
  Een design-team van politici, cognitief psychologen en (ICT)-technici moet middelen maken waarmee de mens zijn cultuur, zijn ratio en ook zijn emotie beter kan superviseren, Uit onderzoek van kun je concluderen dat de opzet misschien wel wat dictatoriaal moet zijn. Verder moeten die middelen de mens in staat stellen de baas te zijn over de techniek. De algoritmen moeten niet het stemmen en het kopen van de burger bepalen. De burger moet met algoritmen verkopers en politici ontmaskeren, passeren en zelf beslissingen bepalen. Meer accounts aanmaken op sociale media en zo ontdekken hoe de algoritmen van sociale media werken, ontdekken wat het verschil tussen die accounts is. Hoe krijg je de meeste likes en dates.
   
 • Dus niet meer kiezen op een betrouwbaar (uitziend) belanghebbend persoon die in een zin van vijf framende woorden die het limbisch systeem als muziek in de oren klinken, (uitvoerbare?) oplossingen formuleert voor (bestaande?) complexe problemen. Wél een kieswijzer die onbewuste drijfveren zichtbaar maakt en vertaalt in stemopties.
 •  
  Denken als linken verklaart veel. Maar alleen verbanden leggen tussen aanwezige kennis is niet echt creatief denken. Het is meer herinneren. Dat ’echte’ denken is meer nieuwe verbanden ontdekken tussen bestaande kennis, waarnemingen en doelen zoals een behoefte of een probleem. We zeggen ook letterlijk: Ah, nu zie ik het.
   
  Echter, zijn deze gedachten het resultaat zijn van denkprocessen in de prefrontale cortex van de auteur? Of geldt wat in dit artikel staat ook voor de auteur en zijn deze gedachten minder rationeel en meer romantisch limbisch wensdenken. Die prefrontale cortex groeit gestaag en volgt op goed geluk al miljoenen jaren de biologie en de evolutie.Aan het voorhoofd kun je duidelijk zien dat deze bij de mens groter wordt. Al vijf maal groter maar liefst dan die van zijn naaste buur de chimpansee.
   
  Het worden spannende tijden, de komende 100 000 jaar.hoe denken mensen toekomst psychologie denkpsychologie
  Naar top.  Meer psychologie voor design
  Naar top.  Toepassing van denk­psychologie:

  ICT  x Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic     Public design   NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum   Icon/sign design    3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde   Psychologie  helderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel   Toekomst volgens psychologie

              Leren rekenen

  leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation   Hogesnelheidstrein (ERMTS)

    ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist   Wetenschappelijke verantwoording

     Contact


  +31 (653) 739 750
  Parkstraat 19
  3581 PB Utrecht
  Nederland

  leonardverhoef@gmail.com
  Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
  Naar top.