Leren is meer struinen in een stad met paden
dan stampen in een kast met laden

Is leren op help drukken, een geheugenladekast vol informatie stampen, memoriseren en herhalen? Leren is linken tussen bestaande en nieuwe kennis en vaardigheden in het netwerk van de hersenen. Het onderwijs en ’onderwijzende’ interfaces moeten de linken tonen en zo een kortere route door het neurale netwerk van de hersenen bouwen. De mens leert dan moeite- en foutloos.Is leren: informatie in een ladekast stampen? Woorden die te maken hebben met leren suggereren dat het geheugen een ladekast is (instampen, opslaan, bewaren, ophalen, zoeken, inprenten). Fout, opnieuw! Blijven oefenen Jantje, je kunt het wel. De ladekastmetafoor is misschien meer pedagogische hopeloosheid dan leerpsychologische deskundigheid. Bij het ontwerpen van computers gaat dat net zo: Wat jammer dat je mijn onbegrijpelijk programma niet wilt leren beste computeranalfabeet. Je zou moeten zeggen Wat jammer dat die psychobeet van een ontwerper geen eenvoudige leerpsychologie wil leren en toepassen.

Wat is hier aan de hand? Eerst maar de ladekastmetafoor.
 
De ladekast metafoor past niet


Stamppot heeft weinig overeenkomst met de hersenen en wat daar tijdens het leren gebeurt.

 • Als het geheugen een ladekast zou zijn, waarom moet je dan herhalen en is er zelfs sprake van instampen? Instampen in het geheugen is niet aandrukken zoals in een lade maar herhalen.

 • Als het geheugen een ladekast zou zijn hoe komt het dan dat informatie uit het geheugen verdwijnt? De handdoek blijft in de lade liggen tot hij er uit gehaald wordt. Als een mens bewust informatie uit het geheugen ’haalt’ dan verdwijnt die informatie niet maar nestelt de informatie zich juist steviger in het geheugen.


 • Een handdoek kun je wel uit een lade halen maar je eigen naam kun je niet uit je geheugen halen.

 • De handdoek in de lade verandert niet maar informatie in het geheugen verandert per definitie wel, zo zal verderop blijken.

 • Een ladekast kan niets nieuws produceren, alleen dat wat er al was. De sterke kant van de (menselijke) hersenen is juist creativiteit: nieuwe verbanden leggen waardoor iets nieuws ontstaat.

 • En dan tot slot. In de hersenen zijn duidelijk plekken aan te wijzen die zich richten op bewegen, taal, waarnemen en denken. • De hersenen zijn een netwerk De hersenen zijn een systeem van verbindingen en niet een systeem van opgeslagen elementen Nieuwe kennis wordt gekoppeld aan bestaande kennis in het netwerk. Het geheugen is geen ladekast maar meer een stratenplan.De hersenen leggen een koppeling op basis van frequentie van een doorlopen route en niet op basis van de frequentie van een geïsoleerde associatie zoals instampen veronderstelt. Verder hebben hersenen een voorkeur voor vreemd en afwijkend. Vreemd en afwijkend is gevaarlijk heeft de evolutie geleerd. Hoe gekker/afwijkender, hoe potentieel gevaarlijker de informatie is en dus hoe zorgvuldiger de hersen de informatie verwerken (o.a. onthouden). Ezelsbruggetjes zijn per definitie logisch-dom maar hersen-slim omdat ze een gekke en afwijkende link leggen. De hersenen leren niet logisch. Wat maakt het nu uit of je woordjes boven water leert en reproduceert of onder water? Voor de hersenen kennelijk wel. vonden dat context-dependent memory er voor zorgt dat 46% meer onthouden wordt. Wat onder water geleerd wordt, wordt ook onder water beter gereproduceerd.  Leren is linken leggen in een netwerk Het onderwijs kan uitgaan van instampen in een ladekast. De hersenen zijn slim genoeg om zich daar aan aan te passen. Maar dat kost veel moeite, is niet leuk en kan leiden tot mislukken. De hersenen krijgen dan de schuld en hebben dislexie, discalculie of missen een knobbel.Je zou ook kunnen zeggen dat het onderwijs dispsychologie heeft. Dat houdt in: zich niets aantrekken van de wijze waarop de hersenen leren. Toch zijn het uiteindelijk de hersenen die bepalen of en wat er verbonden (geleerd) wordt en niet het onderwijs. Het onderwijs pas zich aan wanneer zij nieuwe kennis aanbrengt door nieuwe kennis te linken aan bestaande kennis. Dat kan op verschillende wijzen.
    Niet linken

  Onderwijs kan leerlingen de volgende stap zélf laten zetten (discovery learning, leren door trial and error, van je fouten moet je leren).


  Deze zoek-het-zelf-maar-uit-onderwijsmethoden zijn comfortabel voor het onderwijs en riskant voor de hersenen. Er komen namelijk foute geheugenroutes in de hersenen. Krijg die er maar eens uit. Lukt het niett dan krijgt het leren en de te leren inhoud een negatieve associatie. Krijg die er maar eens uit.
    Volgende stap linken

  Andere onderwijsmethoden proberen het maken van fouten te voorkomen door een volgende stap aan te bieden, zoals mastery learning, ankerideeën (Ausubel) en de zône van naaste ontwikkeling in de Russische psychologie.
  De volgende leerstap moet zo zijn dat de leerling de volgende stap kan zien en dus geen fout kán maken. Kortom: foutloosleren. Maakt de leerling toch een fout dan is het het ónderwijs dat een foute leerstap aangeboden heeft. Er blijkt veel vakmanschap voor nodig om de hersenen te verleiden een gewenste route te nemen. De last van leerkrachten is tegenwoordig zo groot dat er geen ruimte meer is voor dat vakmanschap.
  Wat betekent de linken naar de volgende leerstap bereikbaar tonen?

 • De vraag voor politici en ouders moet niet zijn: Wel of niet (Cito)-toetsen na acht jaren basisschool? Het onderwijs moet na elke handeling van de leerling controleren of het de juiste leerstap aangeboden heeft. Dit is dynamisch-nu-denken.
 • Concreet betekent dit dat leerlingen pas een dictee mogen krijgen wanneer zeker is dat zij alle woorden goed schrijven.
 •   Linken tussen domeinen

  Het Franss woord voor tuin is jardin. Alsmaar instampen tuin is jardin leert moeizaam. Leren verloopt eenvoudiger door verbinding te leggen met wat in het geheugen bekend is.
  Bijvoorbeeld:

 • Het Nederlands kent een verbastering van het Franse jardin in boomgaard.
 • Amsterdamse leerlingen kan verteld worden dat de wijk de Jordaan zijn naam ontleent aan een tuin aan de Elandstraat die ooit voor de vele Franse vreemdelingen diende als oriëntatiepunt.
 • Utrechters kennen de straatjes de Donkere en de Lichte gaard, ooit de boomgaard van de Bisschop van Utrecht.
 • Ook het Duitse Garten en het Engelse Garden hebben verband met jardin.
 • In de schuur staat misschien tuingereedschap van Gardena.
 •   Linken tussen vermogens

  Bewegen, taal en waarnemen (visueel en auditief) zijn sterk met elkaar verbonden. Speerwerpen vraagt een goede samenwerking tussen motoriek en waarnemen.

  Leerstof kan dus linken krijgen in verschillende vermogens.

 • Rijm helpt onthouden omdat rijm verbindt met de verbale hersenen.

 • Wiskunde is moeilijk omdat Vooral wanneer het wiskunde-onderwijs bestaat uit alleen abstracte formules (zoals bij instampen van sommen) en er geen passende concrete visualisering van de formules zijn.

 • Een van de strategieën van geheugensporters is visualiseren van niet-visuele informatie. De naam Kowalski laat zich visualiseren als een koffer die over de wal skiet. Een wat raar beeld maar, zoals gezegd, dat maakt het leren juist gemakkelijker. Rechts een visualisering om een pincode te onthouden.
 • leren onthouden vergeten instampen
  De pincode 3028 in beelden wordt eenvoudiger onthouden dan zonder beelden (drietand voor 3, ballon voor 0, zwaan voor 2 en een sneeuwpop voor 8).
   
  Je kunt sommen als 2+3 ook linken aan beelden zoals:
  leren rekenen basisschool sommen optellen   leren rekenen basisschool sommen optellen
  De associatieve wet wordt dan zichtbaar (2+3=5, dat weet ik, ik zie nu dat 3+2 ook vijf is. Dat hoef ik dus niet opnieuw op mijn vingers uit te rekenen.).
  Een muzikale leerkracht kan de rekenkundige handelingen met trommels auditief verbeelden. Niet een beat er onder omdat een beat er onder moet maar een beat die uitlegt hoe je de rekenhandeling doet. Een ICT leerkracht kan van het geheel een animatie maken die een gamer designer leuk kan maken. De sommen worden dan stevig gelinkt in verschillende delen van de hersenen.Het leren verloopt moeiteloos, foutloos en zelfs leuk.
    Linken aan bekende schema’s

    Het effect van linken is niet alleen beter leren

 • De emotie, de baas van de hersenen, zal bij een goed opgeloste rekenopgave ook het rekenen positief associëren. Door framing wordt rekenen dus leuk.
 • Linken snijdt aan twee kanten. In de gegeven voorbeelden verhogen ook de kennis van geschiedenis en muziekale vaardigheden.
 • Een ander voordeel is dat testen en examens niet nodig zijn. Het onderwijs weet immers zeker dat er geen fouten gemaakt worden.

 • Leren door verkorten Wat geldt voor kennisverwerven geldt ook voor het verwerven van vaardigheden. Ook het verbeteren van vaardigheden is vinden van efficiëntere en kortere wegen door het netwerk. Efficiënt wil zeggen sneller, minder kans op fouten en breder toepasbaar.In de Russische leerpsychologie is leren: verkorten van handelingen. Gal’perin spreekt van een verkorte handeling wanneer niet meer alle deel­handelingen volledig worden uitgevoerd, maar verkort zijn, zodat bepaalde schakels worden overgeslagen of slechts vluchtig aangeduid Dit is slechts één vorm van verkorten van het oplossing­sproces, namelijk het versnellen van een bepaalde serie handelingen onderscheidt minstens drie vormen van verkortingen.
  Verkortingsvormen zijn:
  1) Verkorting bij perceptuele classificatie
  Onmiddellijk zien dat twee objecten in een bepaald opzicht gelijk zijn, na een fase waarin de objecten uitgebreid met elkaar vergeleken werden.

  2) Vermindering van het aantal controlepunten vooral bij motorische vaardigheden
  Dit is te zien bij de motorische handelingen van autorijden.

  3) Inzichtelijke verkorting
  Verkorting door ontdekking van een kortere weg tot het doel.
  Voorbeelden van verkorting van de handeling
  x
  Psychologie leren verkortenleren verkeersborden rijexamen toekomst

  leren onderwijzen opleiden handelingen verkorten instampen memoriseren

  Psychologie leren verkortenleren onderwijzen tellen optellen aftrekken rekenen op de basisschool

  Psychologie leren verkortenleren onderwijzen tellen optellen aftrekken rekenen op de basisschool

  Psychologie leren verkortenleren onderwijzen opleiden handelingen verkorten
  Leren in de toekomst
  technology driven?
  De leerpil?

  Hoe een pil inhoudelijke kennis als een vreemde taal op chemische wijze in het netwerk moet verknopen is vooralsnog onduidelijk. Toch publiceren media gretig over de leerpil. Pillen kunnen mensen gezonder maken. Gezonde mensen kunnen beter leren. Dus de leerpil vervangt binnenkort de Engels.
  Elektronisch downloaden

  Elektronische technieken staan dichter bij de eveneens elektronische werking van de hersenen dan chemische technieken. Motorisch en zintuiglijk zijn er successen maar het downloaden van een taal zal, indien ooit mogelijk, nog wel even op zich laten wachten.  Leren in de toekomst
  psychology driven?
  Je kunt die beloften ook nu realiseren en wel met de psychologie. De geheugenkampioenen beschikken niet over superhersenen en zijn geen getallenkunstenaars zoals dat in de media heet maar gewone mensen die dezelfde hersenen hebben als ieder ander. Het verschil zit niet in de hersenen maar, net als bij elke wereldkampioen, in een goede strategie en training, veel training. Dat hoort het volk niet graag. Mogelijk kunt u zich de hierboven op vreemde wijze gevisualiseerde Poolse naam of pincode nog herinneren. Leren door (zelf) doen, van je fouten moet je leren, discovery learning, zelf de kleuren voor je beeldscherm kiezen, etc. het zijn mooie woorden die het limbische systeem als muziek in de oren klinken. De ratio wordt daardoor niet gehoord: Zijn de mooie beloften geen alibi voor het ontbreken van kennis van het leerproces? Psychology driven onderwijs en design is geen rocket science maar Dat leert de geschiedenis en de evolutie.
  Lastig is wel dat moeite- en foutloosleren meer utopisch wensdenken lijkt dan een harde psychologisch en een empirische onderbouwde realiseerbare leermethode. De techniek belooft graag dat het maatschappelijke problemen oplost. Dat is ook wat het volk graag hoort. Een belangrijk voordeel van beloften is ook dat je die problemen nu niet hoeft op te lossen. Het reken-, taal- en verkeersbordenonderwijs hoeft nu niet te veranderen. De leerpil komt er immers aan. Ook de verkeersborden hoef je niet te veranderen. De zelfrijdende auto komt er immers aan. Terwijl we wachten in een Ferrari tot de techniek de wensgedachte toekomst gemaakt heeft, hebben we niet in de gaten dat we rondjes rijden in een voetgangersgebied ... in een Ferrari.


  Meer psychologie voor design

  x
  PsychologieWhy designers cant understand their users applied cognitive psychology

  Psychologiefutur and history of applied cognitive psychology

  Psychologie

  Psychologietoekomst van de toegepaste cognitievecognitief denkpsychologie

  Psychologie denkenicon design pictogram bord bewegwijzering

  Psychologie denkentoegepaste cognitief denkpsychologie

  Psychologie denkenhersenen denken emotie gedrag toegepaste cognitievecognitief denkpsychologie

  Psychologie denkenmetaforen toegepaste cognitief denkpsychologie

  Psychologie denkentoegepaste cognitief denkpsychologie

  Psychologie emotietoegepaste cognitief denkpsychologie

  Psychologie kennistesttest kennis psychologie

  Psychologie kijkenaandacht trekken sturen met kleur geel rood oranje en geluid

  Psychologie kijken

  Psychologie leren onthoudenleren vergeten onthouden instampen

  Psychologie leren verkortenleren onderwijzen tellen optellen aftrekken rekenen op de basisschool

  Psychologie leren verkortenleren onderwijzen opleiden handelingen verkorten

  Psychologie leren verkortenleren verkeersborden rijexamen toekomst

  Psychologie leren verkortenleren onderwijzen tellen optellen aftrekken rekenen op de basisschool

  Psychologie leren werkgeheugenwerkgeheugen vergeten onthouden stm

  Psychologie taal grammar for graphics icons pictograms signs infographics

  Psychologie taalgrammatica voor graphics icon pictrogram beelden infographics

  Psychologie taalduidelijk onduidelijk woorden termen jargon
  Toepassing van denkpsychologie:

  x
  ects

    ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist 


  gui  x Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic   


  icon design    3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde 


  psychologie  helderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel 


  public   NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum 


  toekomst

            


  book

   


  rekenen

  leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation 
  Zoeken in humanefficiency.nl  Contact

  +31 (653) 739 750
  Parkstraat 19
  3581 PB Utrecht
  Nederland

  leonardverhoef@gmail.com
  Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
  Naar top.