Leren en onthouden zonder instampen

Is leren op help drukken, een geheugenladekast vol informatie stampen en herhalen? Leren is verbindingen leggen tussen bestaande en nieuwe kennis en vaardigheden in het netwerk van de hersenen. Leren is procedures uitvoeren met een kortere handelingswijze. Het onderwijs en ’onderwijzende’ interfaces moeten de verbindingen tonen en zo listig verleiden tot een kortere route door het neurale netwerk van de hersenen. Zonder dat de lerende dat merkt, stijgt zijn expert level.

leren rekenen basisschool lusabacus splitsen om het tientalSommen niet instampen maar structuur tonen (8+5=8+2(=10)+3).


Is leren informatie in een ladekast stampen? Met moeite dus. Dat is al verdacht. Stamppot en stempelen hebben weinig overeenkomst met de hersenen en wat daar tijdens het leren gebeurt. De ladekastmetafoor voor het geheugen is daar een van.
De ladekast metafoor past niet

 • Als het geheugen een ladekast zou zijn, waarom moet je dan herhalen en is er zelfs sprake van instampen? Instampen in het geheugen is niet aandrukken zoals in een lade maar herhalen.

 • Als het geheugen een ladekast zou zijn hoe komt het dan dat informatie uit het geheugen verdwijnt? De handdoek blijft in de lade liggen tot hij er uit gehaald wordt. Als een mens bewust informatie uit het geheugen ’haalt’ dan verdwijnt die informatie niet maar nestelt de informatie zich juist steviger in het geheugen.

 • De handdoek in de lade verandert niet maar informatie in het geheugen verandert wel zal verderop blijken.

 • In een ladekast liggen alleen zaken die er in gelegd zijn. Het geheugen (de hersenen) zijn creatief en kunnen zaken produceren die er nooit ingelegd zijn.

 • Een ladekast kan niets nieuws produceren, alleen dat wat er al was. De sterke kant van de (menselijke) hersenen is juist creativiteit: nieuwe verbanden leggen waardoor iets nieuws ontstaat zoals inzicht in de relatie tussen oorzaak en gevolg. • Het geheugen is een netwerk De fysiologische structuur van de hersenen lijkt niet op een ladekast maar is een netwerk. Het netwerk-model volgt uit de recente neurologische inzichten. De hersenen zijn een systeem van verbindingen en niet een systeem van opgeslagen elementen
   
  Onderwijs en interfaces moeten de leerder verleiden de verkorte procedure te gaan volgen. De gewenste handelswijze moet voor de leerder zichtbaar zijn vanuit zijn huidige handelswijze.Leren als verkorten sluit aan bij de recente neurologische inzichten. De hersenen zijn een systeem van verbindingen en niet een systeem van opgeslagen elementen Leren is het leggen van kortere verbindingen in de hersenen. Dit is een andere psychologie dan de ladekastpsychologie. Deze laatste leidt tot onderwijskundig handelen als: Fout, opnieuw! Blijven oefenen Jantje, je kunt het wel. Bij het ontwerpen van interfaces leidt de ladekastpsychologie tot: Wat jammer dat je mijn gebruiksonvriendelijke interface niet begrijpt beste computeranalfabeet. Je zou ook kunnen zeggen Jammer, wat een psychobeet die ontwerper. Hij weet niets van leerpsychologie af. Een andere aanpak is onderwijzen en ontwerpen met de leerpsychologie als uitgangspunt.  Dus nieuwe kennis verwerven mensen door verbinding te leggen met bestaande kennis Een gevolg van de netwerk-werking van de hersenen is dat het denken associatief is. De hersenen leggen een koppeling op basis van frequentie. Deze werkwijze kan leiden tot onlogische maar creatieve en grappige vindingen.Alhoewel mensen beter weten antwoorden velen vork op de vraag: Ork, ork, ork, soep eet je met een ....?

  Instampen en herhalen werkt niet. Leren dat jardin in het Frans tuin betekent leer je minder goed door dit alsmaar te herhalen. Leren verloopt eenvoudiger door verbinding te leggen met wat in het geheugen bekend is.
  De Amsterdamse wijk de Jordaan ontleent zijn naam aan een tuin aan de Elandstraat die voor de vele Franse vreemdelingen diende als oriëntatiepunt. Ook het Duitse Garten en het Engelse Garden hebben verband met jardin. In de schuur staat misschien tuingereedschap van Gardena dat gebruikt wordt in de boomgaard. Deze linken maken leren eenvoudig en duurzaam. Onderwijzen is dus linken leggen.  Dus vaardigheden verwerven is verkorten Wat geldt voor kennis verwerven geldt ook voor vaardigheden verwerven. Verbeteren van vaardigheden is vinden van efficiëntere en kortere wegen door het netwerk. Efficiënt wil zeggen sneller, minder kans op fouten en breder toepasbaar. In de Russische leerpsychologie is leren: verkorten van handelingen. Gal’perin spreekt van een verkorte handeling wanneer niet meer alle deel­handelingen volledig worden uitgevoerd, maar verkort zijn, zodat bepaalde schakels worden overgeslagen of slechts vluchtig aangeduid Dit is slechts één vorm van verkorten van het oplossing­sproces, namelijk het versnellen van een bepaalde serie handelingen. onderscheidt minstens drie vormen van verkortingen.
  Verkortingsvormen zijn:
  1) Verkorting bij perceptuele classifikatie
  Onmiddellijk zien dat twee objecten in een bepaald opzicht gelijk zijn, na een fase waarin de objecten uitgebreid met elkaar vergeleken werden.

  2) Vermindering van het aantal controlepunten vooral bij motorische vaardigheden
  Dit is te zien bij de motorische handelingen van autorijden.

  3) Inzichtelijke verkorting
  Verkorting door ontdekking van een kortere weg tot het doel.
  De interface moet de gebruiker verleiden een verkorte procedure te volgen. Listig, zonder dat die gebruiker dat merkt gaat zijn expert level omhoog. Onderwijs moet de leerder verleiden de verkorte procedure te gaan volgen. De gewenste handelswijze moet voor de leerder zichtbaar zijn vanuit zijn huidige handelswijze.  Voorbeeld: verkeersborden kun je niet leren door borden in te stampen dat 78% van de bevoegde automobilisten zou zakken voor het rijbewijs. Hoe kan dat nu? Waarom gebeuren er dan niet meer ongelukken? Psychologisch is dat eenvoudig te verklaren. Uitgangspunt van de verkeersbordenkennis is de wet. Het geheugen moet zich aanpassen aan de regels van de wet en de kennis van de verkeersborden leren. Echter, het geheugen construeert de betekenis van een verkeersbord met psychologische en grammaticale regels. Wanneer het bord deze regels niet opvolgt dan construeren de denkhersenen zelf een betekenis die deze grammaticale regels wel opvolgt. De borden zijn zo onlogisch dat ze niet te onthouden zijn. Het geheugen vervangt de geleerde betekenis door een logische betekenis. Rechts wat voorbeelden.    
  Conven-
  tional
  signs
  %
  correct
  %
  correct
  Experi-
  mental
  signs
  74%
  n:38
  77%
  n:48
  28%
  n:54
  68%
  n:28
  22%
  n:67
  78%
  n:49
  41%
  n: 159
  74%
  n: 125
  Merkwaardig lijkt dat lezers zonder rijbewijs de experimentele borden waarvan de betekenis te reconstrueren is beter begrijpen ( 67%, n=92) dan automobilisten mét rijbewijs, opleiding, examen en jarenlange ervaring de gebruikelijke borden begrijpen ( 44%, n=158). Leren de gebruikelijke borden de automobilisten af om na te denken?  Voorbeeld: tellen op de vingers verkorten tot splitsen om het tiental Door splitsen in tientallen en eenheden kan het optellen en aftrekken verkort worden.

  Een groot aantal van de kinderen in het Kwantiwijzeronderzoek die splitsen, losten de rest van de opgave op door tellen, bijvoorbeeld: 14+38=10+30=20,30,40; 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Deze oplossing­smethode kan verkort worden met de tientallige structuur en inwisselen.
  Een veel toegepaste methode voor overbrugging van het tiental is aanvullen of leegmaken van het tiental. Hierbij wordt de eenheid die opgeteld moet worden, gesplitst om tot het volgende tiental te komen (bijvoorbeeld 18+6: eerst 2 erbij, toen 4 over, bij de 20 gedaan, 24). Een typische fout daarbij is 16+6=16+4+6=26. Het kind vult het tiental aan maar haalt die aanvulling niet van de tweede term af. Als de eenheden samen minder dan tien zijn dan kan het optellen eenvoudiger zonder splitsen: 65+32= 60+30=90 en nog 5+2=97. De reactietijd is dan korter.leren rekenen basisschool lusabacus splitsen om het tientalDe lusabacus visualiseert de splitshandeling 8+5=8+2+3=12.  Meer voorbeelden van verkorting van de handeling
  x
  Psychologie leren verkortenleren verkeersborden rijexamen toekomst

  Psychologie leren onthoudenleren onderwijzen opleiden handelingen verkorten instampen memoriseren

  Psychologie leren verkortenleren onderwijzen tellen optellen aftrekken rekenen op de basisschool

  Psychologie leren verkortenleren onderwijzen tellen optellen aftrekken rekenen op de basisschool

  Psychologie leren verkortenleren onderwijzen opleiden handelingen verkorten
  Dus de hersenen zien niet het verschil tussen gelijktijdigheid en oorzakelijkheid Door de associatieve werking hoeft een koppeling dus niet logisch te zijn, bijvoorbeeld een oorzaak-gevolg relatie. Dat is dan een onhandig nadeel, vooral bij ingewikkelde problemen die publieke interesse hebben.

 • Zo laten mensen zich door framing verleiden tot een oordeel doordat de spreker sluw, door de juiste woorden te kiezen, een negatieve associatie tot stand brengt Een beroemd voorbeeld is kopvoddentax. De woorden kop, vodden en tax hebben een negatieve klank die de hersenen (onterecht dus) overbrengen op hoofddoekdragers.

 • Zo hebben rechters verpleegkundige Lucia de B. veroordeeld omdat het wel erg toevallig was dat patiënten overleden precies wanneer zij dienst had. Het heeft geduurd tot zij ongeveer haar straf uitgezeten had voordat rechters accepteerden dat een zeer kleine kans weliswaar zelden maar ook zeker kan voorkomen.

 • Media, politici en goeroes onderbouwen hun uitspraken vaak met wetenschappelijke onderzoeksresultaten zonder aan te geven of het gaat om een correlationeel verband of om een oorzakelijk verband. Als uit onderzoek blijkt dat vegetariers langer leven dan hoeft dat niet te komen doordat zij geen vlees eten. De oorzaak kan ook zijn dat zij bewuster en daardoor gezonder leven. Het omgekeerde is dan zelfs ook niet uitgesloten: het kan zijn dat bewust vlees eten gezonder is dan bewust vegetarisch eten.

 • Daarom is discriminatie van personen ook zo lastig. Voordat de neo-cortex ook maar kan zeggen: Niet alle ... zijn .... hebben de hersenen allang alarm geslagen met Kijk uit, daar heb je weer zo’n ...
 • De neo-cortex kan wel ontrafelen of een correlationeel verband ook oorzakelijk is. Maar dan moet de mens zich wel houden aan allerlei strakke wetenschappelijke regels. Zoals uit de pagina’s op deze website blijkt kan het wel. Je krijgt dan gebruiksvriendelijke, veilige, efficiënte en goedkope producten. Maar je krijgt ook conclusies die niemand wil horen, over sommen instampen en verkeersborden bijvoorbeeld.

  Meer psychologie voor design  Toepassing van denkpsychologie:

     English:     


            English:  


       English:      
          


             
    


        English:  


  English:    


  Zoeken in humanefficiency.nl  Contact

  +31 (653) 739 750
  Parkstraat 19
  3581 PB Utrecht
  Nederland

  leonardverhoef@gmail.com
  Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
  Naar top.