Cognitief psychologisch onderzoek

Tegenwoordig is toegepast cognitief psychologisch onderzoek lastig uit te voeren. Misschien wel wel haast onmogelijk. Hier enkele verschillen tussen onderzoek zo’n 40 jaar geleden en onderzoek nu.

De cognitieve psychologie heeft regels opgesteld waar onderzoek aan moet voldoen. De regels die De Groot 57 jaar geleden in zijn Methodologie opstelde gelden nog steeds.Volgt de onderzoeker deze regels dan is zeker dat de conclusies juist zijn. In de tijd van De Groot was onderzoek vaak 'zuiver' en 'wetenschappelijk'.Tegenwoordig heeft een onderzoeker niet alleen te maken met de regels van De Groot. Ik ben bekend met de regels van de groot en heb nu zo’ n 40 jaar toegepast cognitief psychologisch onderzoek gedaan. Hier de verschillen die we zien tussen de tijd van de Groot en nu.
 
Wetenschap is minder onafhankelijk

De onderzoeker is tegenwoordig meer financieel afhankelijk van de opdrachtgever. Die opdrachtgever wenst bovendien politiek correcte en beleidsondersteunende resultaten. Onderzoek is meer gedreven door techniek, hypes en media en minder gericht op het doorgronden van fundamentele processen. Rond 2015 ontstaat er een debat over het effect van de druk op wetenschap en onderzoek. De regels va n De Groot komen meer in verdrukking door de druk te publiceren, fondsen te werven en te verschijnen in de media.
Amateurpsychologie

Als het over psychologie gaat hebben ontwerpers, managers, politici en gebruikers meningen cognitief over psychologische processen.
Onderzoek doen is eenvoudig

Daar komt nog bij dat iedereen met de huidige technieken eenvoudig onderzoek kan doen en gegevens kan verwerken. Enquêtes op straat of via Internet zijn zo gedaan en verwerkt. De wijze waarop die onderzoeken uitgevoerd worden, zullen De Groot doen omdraaien in zijn graf.
Voorbeelden die laten zien hoe moeilijk het doen van toegepast cognitief psychologis ch onderzoek is: •  Methodologische vraagtekens bij user-experience onderzoek.
•  Vertrektijd of afteltijd tonen op het perron. Twee onderzoeken, tegenstijdige conclusies.
•  Verkiezingspeilingen peilen de uitslag niet maar bepalen mede de uitslag.
•  Eerst theorie dan eventueel onderzoek. Met cognitieve psychologie is veel onderzoek niet nodig.


Meer psychologie voor designZoeken in humanefficiency.nlContact

+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.