Leren en onthouden

Leren is niet op help drukken, in een geheugenladekast stampen en Oefening baart kunst. Leren is verbindingen leggen tussen bestaande en nieuwe kennis en vaardigheden in het netwerk van de hersenen. De onderwijzende interface moet verbindingen tonen en listig verleiden een probleem op te lossen via kortere verbindingen. Zonder dat de lerende dat merkt, stijgt zijn expert level.

leren rekenen basisschool lusabacus splitsen om het tiental


Het geheugen is geen ladekast De ladekastmetafoor voor het geheugen ligt voor de hand maar zet de ontwerper en de onderwijzer op
 • Als het geheugen een ladekast zou zijn, waarom moet je dan herhalen en is er zelfs sprake van instampen? Instampen in het geheugen is niet aandrukken zoals in een lade maar herhalen.

 • Als het geheugen een ladekast zou zijn hoe komt het dan dat informatie uit het geheugen verdwijnt? De handdoek blijft in de lade liggen tot hij er uit gehaald wordt. Als een mens bewust informatie uit het geheugen ’haalt’ dan verdwijnt die informatie niet maar nestelt de informatie zich juist steviger in het geheugen.

 • De handdoek in de lade verandert niet maar informatie in het geheugen verandert wel zal verderop blijken.

 • In een ladekast liggen alleen zaken die er in gelegd zijn. Het geheugen (de hersenen) zijn creatief en kunnen zaken produceren die er nooit ingelegd zijn. • Het geheugen is een netwerk Leren is het koppelen van nieuwe kennis aan bestaande kennis. Een ladekast kan niets nieuws produceren, alleen dat wat er al was. De sterke kant van de (menselijke) hersenen is juist creativiteit: nieuwe verbanden leggen waardoor iets nieuws ontstaat zoals inzicht in de relatie tussen oorzaak en gevolg. De fysiologische structuur van de hersenen lijkt niet op een ladekast maar is een netwerk. Het netwerk-model sluit aan bij de recente neurologische inzichten. De hersenen zijn een systeem van verbindingen en niet een systeem van opgeslagen elementen
   
  Onderwijs en interfaces moeten de leerder verleiden de verkorte procedure te gaan volgen. De gewenste handelswijze moet voor de leerder zichtbaar zijn vanuit zijn huidige handelswijze.Leren als verkorten sluit aan bij de recente neurologische inzichten. De hersenen zijn een systeem van verbindingen en niet een systeem van opgeslagen elementen Leren is het leggen van kortere verbindingen in de hersenen. Dit is een andere psychologie dan de ladekastpsychologie. Deze laatste leidt tot onderwijskundig handelen als: Fout, opnieuw! Blijven oefenen.. Bij het ontwerpen van interfaces leidt de ladekastpsychologie tot: Wat jammer dat je mijn gebruiksonvriendelijke interface niet begrijpt beste computeranalfabeet. Je zou ook kunnen zeggen Wat jammer een psychobeet die ontwerper. Hij weet niets van leerpsychologie af. Nu naar hoe te onderwijzen en te ontwerpen uitgaand van de leerpsychologie.  Dus kennis verwerven door verbinding te leggen met bestaande kennis Instampen en herhalen werkt niet. Leren dat jardin in het Frans tuin betekent leer je minder goed door dit alsmaar te herhalen. Leren verloopt eenvoudiger door verbinding te leggen met wat in het geheugen bekend is. De Amsterdamse wijk de Jordaan ontleent zijn naam aan een tuin aan de Elandstraat die voor de vele Franse vreemdelingen diende als oriëntatiepunt. Ook het Duitse Garten en het Engelse Garden hebben verband met jardin. In de schuur staat misschien tuingereedschap van Gardena dat gebruikt wordt in de boomgaard. Deze linken maken leren eenvoudig en duurzaam. Onderwijzen is dus linken leggen. Niet alleen het leren van kennis verloopt door aan te knopen bij bestaande kennis in het netwerk. Ook vaardigheden verkorten zich, bijvoorbeeld leren rekenen Leren is verkorten van handelingen. De interface moet de gebruiker verleiden een verkorte procedure te volgen. Listig, zonder dat die gebruiker/leerling dat merkt gaat zijn expert level omhoog. Onderwijs en interfaces moeten de leerder verleiden de verkorte procedure te gaan volgen. De gewenste handelswijze moet voor de leerder zichtbaar zijn vanuit zijn huidige handelswijze.  Dus vaardigheden verwerven is verkorten Wat geldt voor kennis verwerven geldt ook voor vaardigheden verwerven. Leren is het verkorten van vaardigheden. Gal’perin spreekt van een verkorte handeling wanneer niet meer alle deel­handelingen volledig worden uitgevoerd, maar verkort zijn, zodat bepaalde schakels worden overgeslagen of slechts vluchtig aangeduid Dit is slechts één vorm van verkorten van het oplossing­sproces, namelijk het versnellen van een bepaalde serie handelingen. Van Parreren (1977, pag. 4) onderscheidt minstens drie verschillende vormen van verkortingen.
  Verkortingsvormen zijn:
  1) Verkorting bij perceptuele classifikatie
  Onmiddellijk zien dat twee objecten in een bepaald opzicht gelijk zijn, na een fase waarin de objecten uitgebreid met elkaar vergeleken werden.

  2) Vermindering van het aantal controlepunten vooral bij motorische vaardigheden
  Dit is te zien bij de motorische handelingen van autorijden.

  3) Inzichtelijke verkorting
  Verkorting door ontdekking van een kortere weg tot het doel, inzichtelijke verkorting.  Voorbeeld: verkeersborden kun je niet leren door borden in te stampen dat 78% van de bevoegde automobilisten zou zakken voor het rijbewijs. Hoe kan dat nu? Waarom gebeuren er dan niet meer ongelukken? Psychologisch is dat eenvoudig te verklaren. Uitgangspunt van de verkeersbordenkennis is de wet. Het geheugen moet zich aanpassen aan de regels van de wet en de kennis van de verkeersborden leren. Echter, het geheugen construeert de betekenis van een verkeersbord met psychologische en grammaticale regels. Wanneer het bord deze regels niet opvolgt dan construeren de denkhersenen zelf een betekenis die deze grammaticale regels wel opvolgt. De borden zijn zo onlogisch dat ze niet te onthouden zijn. De geleerde betekenis vervangt het geheugen door een logische betekenis. Rechts wat voorbeelden.    
  Conven-
  tional
  signs
  %
  correct
  %
  correct
  Experi-
  mental
  signs
  74%
  n:38
  77%
  n:48
  28%
  n:54
  68%
  n:28
  22%
  n:67
  78%
  n:49
  41%
  n: 159
  74%
  n: 125
  Lezers zonder rijbewijs begrijpen experimentele borden waarvan de betekenis te reconstrueren is beter 67% (n=92) dan automobilisten met rijbewijs, opleiding, examen en jarenlange ervaring de gebruikelijke borden begrijpen 44% (n=158).  Bijvoorbeeld: tellen op de vingers verkorten tot splitsen om het tiental Door splitsen in tientallen en eenheden kan het optellen en aftrekken verkort worden.

  Een groot aantal van de kinderen in het Kwantiwijzeronderzoek die splitsen, losten de rest van de opgave op door tellen, bijvoorbeeld: 14+38=10+30=20,30,40; 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Deze oplossing­smethode kan verkort worden met de tientallige structuur en inwisselen.
  Een veel toegepaste methode voor overbrugging van het tiental is aanvullen of leegmaken van het tiental. Hierbij wordt de eenheid die opgeteld moet worden, gesplitst om tot het volgende tiental te komen (bijvoorbeeld 18+6: eerst 2 erbij, toen 4 over, bij de 20 gedaan, 24). Een typische fout daarbij is 16+6=16+4+6=26. Het kind vult het tiental aan maar haalt die aanvulling niet van de tweede term af. Als de eenheden samen minder dan tien zijn dan kan het optellen eenvoudiger zonder splitsen: 65+32= 60+30=90 en nog 5+2=97. De reactietijd is dan korter.leren rekenen basisschool lusabacus splitsen om het tientalDe lusabacus visualiseert de splitshandeling 8+5=8+2+3=12.
  Meer voorbeelden van verkorting van de handeling


  Meer denkpsychologie voor het leren rekenen.


  ContextTitle
  Leren rekenenleren tellen rekenen optellen en aftrekken op de basisschool

  Leren rekenenrekenonderwijs optellen aftrekken basisschool computer diagnostiek remedial teaching

  Leren rekenengraphics for quantitative data next generation

  Leren rekenenleren rekenen optellen aftrekken basisschool nieuwe intelligentie algoritme

  Leren rekenentoekomst onderwijs leren lezen rekenen supermarkt

  Naar top.  Behalve psychologie voor leren rekenen ook psychologie voor:
         


             


              


                 


               


       


         


     


  Naar top.


  Zoeken in humanefficiency.nl  Contact

  +31 (653) 739 750
  Parkstraat 19
  3581 PB Utrecht
  Nederland

  leonardverhoef@gmail.com
  Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
  Naar top.