Het werk­geheugen wordt vaak vergeten

Zonder werkgeheugen is een mens snel dood. Het werkgeheugen is niet zo zichtbaar als de handen en de ogen. Het werkgeheugen is vaak de oorzaak en de oplossing van hardnekkige ontwerp- en onderwijsproblemen.

  
 


1 Het lange­termijn­geheugen In het zit wat de mens geleerd heeft. Het werk­geheugen heeft een bijna onbeperkte capaciteit. De basis is chemisch en daardoor is het LTM stabiel: wat je eenmaal geleerd hebt is in principe altijd aanwezig. Psychologisch gezien werkt het geheugen niet als een ’ladekast­ waar men informatie uit kan halen. Het geheugen bestaat uit permanente ingeslepen sporen. Echt ’terugvinden’ is herinneren dus niet. Herinneren is meer ’het reconstrueren van een eerder doorlopen route’.


2 Het korte­termijn­geheugen Het STM bevat informatie van buiten die via de zintuigen binnengekomen is en informatie die uit de hersenen komt. Het zijn min of meer elektronische fysiologische nabeelden van ontvangen informatie. Het STM werkt met elektrische spanningsverschillen in de hersenen en de informatie is daardoor minder stabiel dan informatie in het LTM.
 
(Short term memory) Korte­termijn­geheugen
• Elektrische basis
• Instabiel
Lange­termijn­geheugen
• Chemische basis
• Stabiel
• Grote capaciteit, vrijwel onbeperkt.


3 Het werk­geheugen Het werk­geheugen is breder, minder fysiologisch en meer psychologisch dan STM. In het werk­geheugen zit ook de informatie die je nodig hebt om een taak uit te voeren De aanwezige kennis, waarnemingen, taken en emoties komen ongesensureerd het werk­geheugen binnen. Bij een computer bepaalt het werk­geheugen (het computerprogramma) welke informatie uit de database opgevraagd wordt. Bij een mens is dat totaal anders. De mens heeft niet zoveel control over de informatie die het werk­geheugen in- en uitgaat. Bij een mens bepaalt de informatie zelf of deze in het werk­geheugen komt. Daarom vergeten mensen, vergissen zij zich en kunnen zij er soms niet opkomen. Daarom ook kunnen in het menselijke werk­geheugen onzinnige, nieuwe, grappige of geniale verbanden zichtbaar worden. Lastig is dat de emotie invloed heeft op wat in het werkgeheugen komt maar dat die invloed niet duidelijk te zien is. Daardoor krijgen onlogische conclusies en drogredenen een kans.
 
Het echte ’denken’ en ’creativiteit’ zou dus wel eens in het werk­geheugen plaats kunnen vinden.
 
Het onbekende werk­geheugen is mogelijk een betere ingang naar het menselijk denken dan het begrip intelligentie.

• Het begrip intelligentie is niet direct ontstaan vanuit de wetenschap maar vanuit de politiek. De Franse regering vroeg Alfred Binet in 1905 een test te maken om zwakke leerlingen te ontdekken. Zijn IQ test was een goed praktisch antwoord op die vraag. Ook nu gebruiken psychologen en pedagogen dat praktische antwoord. Argumenteren en onderzoeken met een getal (IQ) vereenvoudigt hun werk.

• In het voetspoor van psychologen is buiten de psychologie het begrip intelligentie populair bij media (TV spelletjes als De slimste mens), politiek (IQ verschillen tussen bevolkingsgroepen) en commercie (hoogbegaafdheids­industrie). Dit bevordert de wetenschappelijke ontwikkeling van het begrip intelligentie niet.

Voor het begrip werkgeheugen liggen de kaarten anders.

• Het werkgeheugen heeft een duidelijke relatie met de fysiologie. Bij intelligentie is die relatie moeilijker te leggen.

• In vervolg daarop is het werk­geheugen eenvoudiger te onderzoeken.

• Het begrip werkgeheugen heeft minder last van normatieve invloeden (media, politiek en commercie) en komt uit de wetenschap.
In de praktijk heb je meer aan het begrip werkgeheugen dan het begrip intelligentie.• Het werk­geheugen voorspelt school- en intellectueel succes beter dan IQ ().

geven veel onderbouwde argumenten om de focus te verleggen van intelligentie naar het werk­geheugen. Ook rapporteren dramatische verbeteringen van het leren door verbeteren van het werk­geheugen.

• Opmerkelijk is dat in het boek The rise of Homo Sapiens, the evolution of modern thinking de index 24 maal verwijst naar working memory in de tekst en geen enkele maal naar intelligence.

Hoe nu het werkgeheugen en dus het denken of desnoods de intelligentie verbeteren?


3. 1 Verbeteren met zelf proberen Natuurlijk kan de leerkracht zeggen: Ga lekker memory oefenen . Voor de leerkracht is deze zoek-het-maar-lekker-zelf-even-uit-methode eenvoudig.Maar er is geen controle over het werk­geheugen. Bijvoorbeeld of faal- en valangsten het functioneren van het werk­geheugen beperken. Of, welke natuurlijke maar juist ongewenste bewegingen inslijpen.


3.2 Verbeteren met luisteren hoe het moet Voor de leerkracht is dan de meest eenvoudige methode: in woorden zeggen wat je moet doen. Dat is in onze woord-cultuur gebruikelijk. Maar woordelijke beschrijvingen zijn bijna per Bovendien leggen de woorden en de instructie beslag op het werk­geheugen zodat er geen ruimte meer over is voor het uitvoeren van de te leren handelingen. Niets zeggen zou wel eens beter kunnen zijn. Met name bij het leren van motorische vaardigheden.


3.2 Verbeteren door oefenen Ook een gemakkelijke voor de leerkracht is: Ga maar lekker oefenen. Natuurlijk, wanneer je vaker hard loopt, loop je steeds harder. Maar met veel hardlopen wordt je geen kampioen. Ook TV-geheugentrainingen zullen wel een positief effect hebben. Als je toch gewoon oefent, doe dat dan wanneer je moe bent. Hoe vermoeider je bent, hoe minder goed het werkgeheugen werkt en ook hoe minder woordelijke instructies het werkgeheugen kunnen belasten


3.3 Verbeteren met geheugen­steuntjes Visuele geheugensteuntjes
Het werk­geheugen kan ontlast worden met visuele geheugensteuntjes.

 
Geen geheugensteun
Wel geheugensteun
telefoon draaischijf geheugensteun werkgeheugen
Geldautomaat begin deze eeuw.
Geen letters op cijfertoetsen om een woord-pincode mogelijk te maken.
telefoon draaischijf geheugensteun werkgeheugen
Telefoontoestel midden vorige eeuw.
De cijfers kunnen een woord vormen. Eén (zelfgekozen) woord is eenvoudiger te onthouden dan willekeurige cijfers.

werkgeheugen
Treinkaartautomaat eind vorige eeuw.
De getallen voor de stationscodes sloten aan bij de toen nog tamelijk bekende postcodes van de stations.

telefoon draaischijf geheugensteun werkgeheugen
Are you sure? (to perform a dangerous command).
Het werk­geheugen van de gebruiker wordt belast met het lezen van de tekst en het uitvoeren van de ongebruikelijke opdracht (yes intypen, mag het ook in onderkast letters, bij onderkast vergeet niet caps lock uit te zetten) Daardoor kan staat het werk­geheugen niet open voor bijvoorbeeld een command die de gebruiker vergat.

werkgeheugen
Are you sure? (to perform a dangerous command).
De werkelijke uitvoering van het gevaarlijke command wordt (stiekem) uitgesteld. Na het geven van de opdracht verdwijnt de opdracht uit het werk­geheugen en komt er plaats voor andere informatie, bijvoorbeeld een command die de gebruiker vergat. De gebruiker kan het (nog niet uitgevoerde) gevaarlijke commando ongedaan maken.


3. 4 Verbeteren met strategiën Kampioenen zijn geen (reken)-wonders of -kunstenaars, al dan niet met een knobbel. Zij oefenen veel maar hebben vooral goede strategiën voor het vertonen van hun ’kunstjes’.
Naar top.Meer werk­geheugen­psychologie in het dagelijks leven:


Meer psychologie voor design
Naar top.Toepassing van denk­psychologie:

ICTx Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic   Public design NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum Icon/sign design  3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde Psychologiehelderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel Toekomst volgens psychologie

          Leren rekenen

leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation Hogesnelheidstrein (ERMTS)

  ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist Wetenschappelijke verantwoording

 Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.