Het werkgeheugen wordt vaak vergeten

Zonder werkgeheugen is een mens snel dood. Het werkgeheugen is niet zo zichtbaar als de handen en de ogen. Het werkgeheugen wordt daardoor in het ontwerpproces gemakkelijk vergeten, bijvoorbeeld bij het ontwerp van de OV-chipkaart, de pinpas, kookplaten en de ’Are you sure?’ vraag.

  
 


Onthoudwerk vindt plaats in het korte­termijn­geheugen. Dat kan maar zeven zaken onthouden beschreef de Amerikaanse psycholoog werkte het korte­termijn­geheugen verder uit in het standaard­werk: Working memory.

• Als de hersenen zich bezig moeten houden met wat daarnet vergeten is, dan kan het denken minder goed
De conclusie is duidelijk. Apparatuur mag het werkgeheugen niet belasten maar moet het werkgeheugen óntlasten. Mensen presteren dan beter en ouderen kunnen dan langer zelfstandig leven.

Wat betekent dat concreet?
Belast werkgeheugen niet


Neem nu Are you sure

Bij herhaald vragen van Weet u het zeker ontstaat een geautomatiseerde handeling. Are you sure, Yes, No, Cancel (zie figuur 1) leidt er toe dat de gebruiker zonder nadenken op Yes drukt, met de bekende vervelende gevolgen. Deze zelf ontdekte kennis is psychologisch gezien correct. De oplossing die ontwerpers dan kiezen is dat psychologisch gezien niet altijd. Men laat de gebruiker lastige data invoeren zodat de gebruiker goed nadenkt. (Bedoelt wordt: goed onthoudt.)De gebruiker moet bijvoorbeeld een random getal invoeren of Ja intypen (Zie figuur 2).Deze oplossingen zijn strijdig met de leerpsychologische eis: Maak het korte-termijn-geheugen leeg. Er is dan weer plaats voor nieuwe informatie, bijvoorbeeld dat het gevaarlijke commando nog niet uitgevoerd moet worden. (Je moest eerst nog een directory back-uppen voor je de hele schijf wist.). In detail kan een Are you sure interface, dat past bij deze eis, als volgt uitwerken.
 De gebruiker zegt: Wis de hele harde schijf.

 • De applicatie vraagt nu niets van de gebruiker! Wat de applicatie doet kan het werkgeheugen van de gebruiker immers belasten en verkleint de kans dat informatie die strijdig is met het wissen het werkgeheugen inschiet.
 • De applicatie laat wel de harde schijf flink ronken of een lampje knipperen zodat de gebruiker denkt dat de taak uitgevoerd wordt én zodat die taak uit zijn werkgeheugen verdwijnt. Binnen pakweg twee seconden is er daardoor een zeer hoge kans dat Maak eerst nog een back-up van directory x in het werkgeheugen van de gebruiker schiet.
 • De ontwerper heeft daarmee rekening gehouden. Er is dus een niet te missen mep button op het scherm geplaatst waarmee de gebruiker de in werkelijkheid nog niet gestarte operatie met een snelle mep op het veld of een toets kan annuleren.
 •  
  Figuur 1, een gevaarlijk commandoClose y/n/c vraag van WordGebruikers drukken bij vergissing op yes omdat ze deze handeling geautomatiseerd hebben. Deze vergissingen moet de ontwerper voorkomen, onder andere, door het werkgeheugen van de gebruiker leeg te maken.
   
  Figuur 2, Yes intypen voor het uitvoeren van een gevaarlijk commandoAre you sure? Type yes.Om er zeker van te zijn dat de gebruiker zich niet vergist bij dit gevaarlijke commando moet hij yes intypen. Je dwingt de gebruiker zo na te denken. De gebruiker denkt inderdaad na, hij denkt echter na over het intypen van yes. Daardoor verkleint de kans dat de gebruiker zich herinnert waarom deze opdracht beter (nog) niet gegeven kan worden. Deze oplossing voor het Are you sure probleem vergroot het probleem.
   
  De vraag Are you sure zou overigens meestal niet gesteld moeten worden. Wanneer de kans op Nee erg klein is Are you sure you want to quit the program? Dan is er sprake van een zogenaamde probable – possible design error.Een goede undo functie maakt de vraag ook overbodig. Als Are you sure? onontkoombaar is hoe ontwerp je de interface daarvoor dan? Al met al getuigen dergelijke interfaces niet van kennis over het korte-termijn-geheugen.
   
  Neem nu numerieke codes Het vergeten van een numerieke bestemmingscode werd bij de knoppen-treinkaart-automaat uit de jaren-negentig vóór implementatie onderkend en opgelost. De 2,83% bestemmings­code­fouten op de knoppen­trein­kaart­automaat verminderde tot 0,32% met een code die het werkgeheugen niet of nauwelijks belast Dat was eenvoudig en kostte niets door gebruik te maken van codes die gemakkelijk in het geheugen passen (bijvoorbeeld 123), door aan te sluiten bij de bekende postcode en door een controlecijfer toe te voegen.
   
  De bestemmingscodes op de automaat, zo gekozen dat het aantal werkgeheugenfouten zakte van 2,83% naar 0,32%.
  NS treinkaartautomaat B8060
  De automaat zoals deze tot omstreeks 2000 op de stations stond.

  Naar top.  Meer werk­geheugen­psychologie in het dagelijks leven:


  Meer psychologie voor design
  Naar top.  Toepassing van denk­psychologie:

  ICT  x Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic     Public design   NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum   Icon/sign design    3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde   Psychologie  helderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel   Toekomst volgens psychologie

              Leren rekenen

  leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation   Hogesnelheidstrein (ERMTS)

    ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist   Wetenschappelijke verantwoording

     Contact


  +31 (653) 739 750
  Parkstraat 19
  3581 PB Utrecht
  Nederland

  leonardverhoef@gmail.com
  Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
  Naar top.