Woordkeus

Waarom zijn woorden (on)duidelijk. Analyse van onduidelijke woorden (185) en pictogrammen (32) met alternatieven die wel duidelijk zijn, met denkpsychologische toelichting. Woorden op het gebied van: GUI en web (95), Public transport (31), Road transport (21), Finance (27). Engelse (81), Nederlandse (65) woorden en wat uit en andere europese talen (13).

Woorden weerspiegelen het denken

De ogen zijn de spiegel van de ziel zegt men wel. Daar is weinig bewijs voor. Maar voor wie zijn oor goed te luisteren legt, geven de woorden in een interface wél een kijkje in de gedachtenspinsels van de ontwerper. Dat maakt een goede analyse van de woorden die de ontwerper kiest interessant. Dat is een.
Woorden moeten scherp gereedschap zijn

Woorden zijn het denkgereedschap van de ontwerper en de gebruiker. Zonder goed gereedschap kan een professional niet goed werken. Daarom moeten woorden nauwkeurig gekozen worden. Dat is een tweede argument om woorden zorgvuldig te kiezen.
Ontwerpen is interdisciplinair

Techniek, (grafisch) ontwerp, marketing, management en psychologie bepalen het ontwerp. Interdisciplinair betekent dat: experts moeten met elkaar kunnen communiceren. Juist dan zijn goede woorden nodig. Dat iseen derde argument.
Interdisciplinair

Techniek, (grafisch) ontwerp, marketing, management en psychologie bepalen het ontwerp. betekent dat: experts moeten met elkaar kunnen communiceren. Juist dan zijn goede woorden nodig. Dat is vier.
Implementatie

Natuurlijk zijn gebruikers wel zo slim dat zij de onbegrijpelijke termen van ontwerpers wel leren begrijpen. In deze terminologische chaos valt een geleidelijke overgang naar begrijpelijke woorden niet op.
Muggenziften

Muggenzifterij of niet, duidelijk wordt welke woorden onduidelijk zijn, welke wel duidelijk zijn en duidelijk wordt waarom er onuidelijke woorden zijn en hoe duidelijke worden te kiezen.

Het duidelijkheidsprobleem draait dan om: gebruikers weten wel precies wat er bedoeld wordt en ontwerpers niet.


Jargon

Gebruikers zijn geen ontwerpers. Ontwerpers moeten gebruikers niet confronteren met hun vaktaal. Een groep gebruikers heeft het jargon van de ontwerper overgenomen. Daarmee is het gebruik van computerjargon een bewijs van kundigheid geworden. Het ontwerpjargon is ontleend aan concrete objecten uit de werkelijkheid (menu, desktop, window, balk). Deze dagelijkse woorden hebben in de ICT echter een geheel andere betekenis dan in het dagelijks spraakgebruik. Het jargon van artsen is gemakkelijker te herkennen omdat zij Latijnse termen gebruiken. Het ICT-jargon met dagelijkse woorden wordt niet als jargon herkent. Hier onder wat voorbeelden.De beginnende gebruiker heeft pech, hij is een digibeet, hij moet boeken voor dummies en handleidingen lezen. Met woord digibeet verbergt de ontwerper dat hij een psychobeet is.
Voorbeelden van jargon.

Naar top.Meervoudswoorden In de woord-grammatica is de regel: Meervoud is enkelvoud met een meervoudsvorm er achter:een mens, meer mensen. Een andere oplossing voor meervoud heeft het Maleis. Meer voud krijgt men in het maleis door twee maal het enkelvoud te zeggen. Dus 1 orang (mens) en 10 orang orang.Weer een andere mogelijkheid is een meervoudswoord. Een meervoudswoord leidt echter tot meer leren en meer kans op onduidelijkheid. Meervoudswoorden (plurals) zijn gebruikelijk in de ICT. Hieronder wat voorbeelden.
Voorbeelden van meervoudswoorden.


Naar top.


Metaforen
Voorbeelden van metafoorwoorden.

Naar top.


De mistige mens, machine, automaat en control cloud De mens als metafoor om de techniek te begrijpen leidt tot onjuiste keuze van woorden voor mens, machine en automaat.Het omgekeerde: de techniek als metafoor om de mens te begrijpen, verhoogt de verwarring verder. Er is geen verwarring bij de gebruiker wanneer de woorden machine en automaat als volgt gebruikt worden:
Een machinevoert 1xeen serie stappen uitals de mens hem aanzet en stopt zelf.
Een automaat herhaalteen serie stappenen stopt als de mens hem uit zet.
 
Mens of machine?
Aanvankelijk is het voor een mens van belang te weten of hij te maken krijgt met een mens of een machine.

Een gebruiker kan een voorkeur hebben voor een mens. In de jaren tachtig van de vorige eeuw waren automaten apparaten waar je geld in deed waar vervolgens niets uit kwam. Mogelijk is de tariefstructuur zo complex dat daar met een machine niet uit te komen is. Ook kunnen taal- en cultuurproblemen redenen zijn niet naar de machine te gaan.

Geleidelijk aan kantelt de voorkeur. De machine wordt gebruiksvriendelijker en de gebruikers leren er mee omgaan. De nadelen van een loketbediende vergroten:
 • onvoorspelbare openingstijden,
 • onvoorspelbare wachtrijen
 • onbegrijpelijke procedures en eisen.
 • Mogelijk zijn er ook taal en cultuurproblemen te verwachten.

 • Het bemande loket verdwijnt.

  Correct zijn dan de termen:
  Ticket vending machine, ATM (Automatic Teller Machine), snelheidscontrolemachine en stemmachine.

  Als het onderscheid mens-machine van belang is dan is de term digitaal loket, een loket bemand door een computer, een verwarrende woordkeus. Ook de robot is een verhaspeling van mens en machine. Een robot is gewoon een machine.
   
  De automaat
  Een volgende stap in de evolutie is dat de procedure automatisch gaat. De gebruiker zet de procedure één keer in gang en deze herhaalt zich zelf wanneer daar aanleiding toe is, conform de instructies van de gebruiker maar zonder zijn tussenkomst. Dit verloopt tot de gebruiker de procedure stopt.

  Correct zijn dan de termen:

  automatische incasso, OV-betaal-automaat (de OV-chipkaart).
  Niet correct zijn dus de aanduidingen: treinkaart-, koffie-, geld(uitgifte)-, betaal- en snelheids-automaat (cruise control). Deze machines zijn voor de gebruiker geen automaten maar voor de beheerder overigens wel.

  Vanuit de gebruiker gezien zou een betere aanduiding dus zijn: koffie-, geld-, betaal-, snelheids-, en treinkaart-machine. In het Engels is dat soms toegepast: ticket vending machine, ATM (automatic teller machine, gelduitgifte automaat). Een geldautomaat is vanuit de gebruiker gezien letterlijk een ezeltje strek je die geldt blijft geven tot de mens hem stopt.
  De mens is de baas
  Wanneer de mens een automatische procedure in gang zet dan is hij verantwoordelijk en moet hij de procedure beheersen. De betekenis beheersen, control in het Engels. Verwarrend is dat control in het Nederlands betekent: controleren of het goed gedaan is.

  Correct is dan:
 • Ik, een bankrekeningautomaat beste gebruiker, ga incasseren, indien niet OK laat het even weten.

 • Ik, de zelfrijdende auto beste gebruiker, ga snelheid vermeerderen, indien niet OK laat het even weten.

 • Ik, de OV-chipkaart beste gebruiker, ga 20 euro afschrijven voor een treinreis, indien niet OK laat het even weten.

 • Hoe vaker de automaat zijn werk goed blijkt te doen hoe minder hij om expliciete toestemming zal hoeven vragen.
 • Vanuit de gebruiker gezien is de term cruise control wat ongelukkig. Cruise control beheerst de snelheid niet want hij verhoogt of verlaagt de snelheid niet. Wat cruise control doet is maintain speed. De automobilist controls de cruise control: Moet de snelheid omhoog of omlaag.
 • Zo is de zelfrijdende auto eigenlijk een zelf-besturende auto en is de automobilist van een zelfrijdende auto geen passagier maar een supervisory controler. De automobilist moet ingrijpen wanneer de zelfrijdende auto het niet meer begrijpt of een fout maakt. De zelfrijdende auto moet de automobilist informeren, bijvoorbeeld over de huidige, de doel- en de targetsnelheid.
 • Preoccupatie van de informant met de techniek leidt tot irrelevante technische informatie zoals: radar(snelheidscontrole), foto(snelheidscontrole), OV-chip-kaart en Pin-pas.
  Een dynamische grafische presentatie van huidige, doel- en targetsnelheid die de bestuurder van een zelfrijdende auto in staat stelt de snelheid van de zelfrijdende auto in de gaten te houden (control).
  Voorbeelden van het gebruik van de woorden mens, machine en automaat.

  Naar top.


  Waarom zijn woorden (on)duidelijk. Analyse van onduidelijke woorden (185) en pictogrammen (32) met alternatieven die wel duidelijk zijn, met denkpsychologische toelichting. Woorden op het gebied van: GUI en web (95), Public transport (31), Road transport (21), Finance (27). Engelse (81), Nederlandse (65) woorden en wat uit en andere europese talen (13).
  Naar top.
  Meer psychologie voor design  Toepassing van denkpsychologie:

     English:     


            English:  


       English:      
          


             
    


        English:  


  English:    


  Zoeken in humanefficiency.nl  Contact

  +31 (653) 739 750
  Parkstraat 19
  3581 PB Utrecht
  Nederland

  leonardverhoef@gmail.com
  Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
  Naar top.