Van media-virologie naar corona-dodelijk burgergedrag

Hoe leggen media virologie uit aan burgers.
Hoe doen psychologen dat.
Hoe krijg je burgergedrag dat dodelijk is voor corona.

Wat wil de burger weten?

Het antwoord in media

Het antwoord van de psychologie


Vraag 1: Wordt het erger?


Media melden: Vandaag 93 meer doden.De burger hoort ’meer’ en denkt Oei, meer, het gaat slechter. De media bedoelen: Het totaal aantal doden is meer geworden. Met 93 doden kan de toename minder zijn wanneer er gisteren 92 doden waren.

De psycholoog zegt wat de burger wil weten: meer/minder erg. Dus: Vandaag één dode minder dan gisteren. De burger kan dan denken: Ha, het wordt beter, ik kan meer naar buiten.

Cijfers van alleen gisteren en vandaag zijn statistisch onbetrouwbaar. De woord-media (radio) kunnen zeggen: neemt verder toe/af, vlakt af, stijgt, neemt exponentieel toe). De beeld-media (TV, papier) kunnen een grafische voor­stelling maken. Dan kan de burger in één oogopslag ingewikkelde trends zien (u-, klokvormig, chaotisch op en neer).

Vraag 2: Hoe groot is de kans dat je in Nederland coronadode wordt?


De media geven het aantal doden.

Bron: NRC 10 juni 2020.

Als het gaat om kansen dan zegt de softe constaterende psychologie: een Nederlander heeft een kans van 1 000 000/173= 1 op de 5 780 om een coronadode te worden.

Het aantal coronadoden bleek overigens een zeer onbetrouwbaar getal. De oversterfte was twee maal hoger dan het aantal gemelde coronadoden.


Vraag 3: Doet mijn regering het wel goed?


Media zochten een antwoord door naar het buitenland te kijken. De media toonden ruwe aantallen: New York 5000 doden.

Om eenvoudig te kunnen vergelijken zou de psychologie een tabel maken met het aantal doden per miljoen inwoners.

570   New York
351   Italy
181   UK
173   Netherlands
103   Sweden
42   Germany
16   World
4   South Korea
2   China

De psychologie zou er overigens op wijzen dat het vergelijken van het aantal doden per land niet mogelijk is door onder andere: verschil in cultuur, gezondheids­zorg, geografische situatie, politieke strategie en procedures om te bepalen of er sprake was van corona.

Vraag 4: Meer of minder maatregelen?


Hebben de maatregelen effect? Voor media en burgers was dat aanvankelijk eenvoudig: Duitsland heeft minder doden, daar doen ze het beter!

Een dashboard moet het antwoord geven.

Dashboard coronavirus Rijksoverheid
De trend en het effect van maatregelen is moeilijk te zien.


Een auto-dashboard kan antwoord geven op de eenvoudige vragen van een automobilist: Hoe hard rijd ik? en Moet ik niet eens gaan tanken?

De burger heeft voldoende aan een scorebord:

Maat-
rege-len
  
Coro-
na
  
Conclusie
0 verliezen fors, veel meer maatregelen
2 verliezen meer maatregelen
3 gelijkspel, meer maatregelen
3 winnen, volhouden, langzaam minder maatregelen
5 gewonnen, naar normaal


Maar minder coronadoden is afhankelijk van meer, onderling afhankelijke, tijdsafhankelijke soms niet-fysische variabelen. Virologen gebruiken daarom geen dashboard maar statistics.


Experimenteel dashboard coronavirus
De trend en het effect van maatregelen is na één keer aandachtig kijken voor media en geïnteresseerde burgers binnen één oogopslag van 233 milliseconden te zien.

Een mini-versie-dashboard kan als icon op publieke dynamische panelen naast de huidige reclame, reisinfo en het weer de actuele situatie tonen.


Vraag 5: Hoe groot is de kans dat ík corona krijg?


Media meldden: Er komt een app.

De psychologie zou niet uitgaan van de ICT maar van de burger. Hoe meer gedrag, kenmerken en omstandig­heden van de burger bekend zijn, hoe betrouwbaarder de persoonlijke corona­kans is. Een geeft niet de kans van een Nederlander maar hard,

corona covid19 app

Wat de psychologie betreft is het wenselijk dat de app ook helpt gedrag te verbeteren, bijvoorbeeld door precieser aan te geven wanneer, waar en eventueel wie de oorzaak zijn van zijn hoge coronakans. De burger weet dan beter welk gedrag híí moet veranderen dan wanneer hij 150 maal per dag verteld wordt wat hij al weet en begrijpt, namelijk dat hij 1,5 meter afstand moet houden.


Een persoonlijk corona-kans ’dashboard’ waarmee de zelf­verantwoorde­lijke burger zijn corona-kans kan verlagen. Gedicteerd door virologen en psychologen aan de ICT.

Hoe sneller de feedback op ongewenst gedrag is, hoe effectiever gewenst gedrag ontstaat. Dus een mini-versie van het personal-dashboard kan als icon op personal media.Vraag 6:
Een neppe app werkt perfect


De constaterende psychologie concludeert dat er ook niet-zelf­verantwoorde­lijke burgers zijn.

Zelf­verantwoorde­lijk gedrag moet dus geconstrueerd worden.

• Eerst soft: met statistics listig de coronakans zo presenteren dat deze hoog lijkt. Is de landelijke kans 1% en de kans in het dorp 0,1% dan presenteert de app natuurlijk de landelijke kans.

• Helpt dat niet dan belonen, bijvoorbeeld met zorg­premie­korting of een corona­zorg­sticker die de burger kan tonen bij coronazorg. Wordt de app te weinig gebruikt: meer korting en meer stickers.

• Blijkt de burger toch niet zelf­verantwoorde­lijk te worden en blijft zijn gedrag een gevaar voor anderen dan harder. Niet door boa’s die met stok en spray publiekelijk gewenst gedrag afdwingen maar door boa’s die dreigen met een rode corona-sticker of een corona-enkel-app.
Naar top.

Meer denkpsychologie voor public info design


Public infowayfinding signing

Public infohistory futur train and public transport ticket vending machines

Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

Public infodesign company logo icon pictogram

Public infodesign company logo aegon icon pictogram

Public infosignposting wayfinding signing arrows

Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

Public infowayfinding signposting signing

Public infobewegwijzering borden icons pictogrammen verdwalen

Public infocorona, covid-19

Public infoleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

Public info public transporttrain ticket vending machines

Public info public transportNaming public transport lines for passengers

Public info public transportpublic transport information on dynamic panels

Public info public transportcompany identity en marketing versus noodzakelijke reizigers informatie

Public info public transportmarketing company identity

Public info public transport

Public info public transportdelay announcement departure public transport dynamic indicator

Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

Public info public transporticonen pictogram beelden op verkoopautomaten

Public info public transportopenbaar vervoer vertrektijden dynamische panelen vertraging verstoring

Public info public transport ovchipuser experience questionaire research

Public info public transport ovchipov-chipkaart in-checken out-checken

Public info public transport ovchipov-chipkaart check-out check-in

Public info road trafficTom Tom infographics car navigation

Public info road trafficother train accidents level crossings

Public info road trafficNaming ring roads

Public info road trafficcar park indicators

Public info road trafficwrong way driving traffic signs

Public info road traffictom tom navigatie auto planning

Public info road trafficverkeer vrachtwagen tachograaf rijtijden

Public info road trafficleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

Public info waterwaypictogram muster station assemply point IMO ferry signing

Public info waterwayvaarweg verkeersborden aanleggen watersport

Toekomst geldparkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat road trafficNaar top.Behalve psychologie voor GUI en web ook psychologie voor:

ICTx Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic   Public design NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum Icon/sign design  3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde Psychologiehelderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel Toekomst volgens psychologie

          Leren rekenen

leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation Hogesnelheidstrein (ERMTS)

  ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist Wetenschappelijke verantwoording

 

Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.