Historie en toekomst van perron- en halte-OV-vertrektijdenborden

Wat zijn de verschillen tussen de huidige borden en de borden in de toekomst? Kenmerken van het huidige haltebord zijn: stuurt aandachts niet, toont treinen, toont vertrektijden, toont perronnummers, heeft layout voor papier en is paternalistisch. dynamisch informatie paneel openbaar vervoer dynamisch informatie paneel openbaar vervoer Dit halte/perron-bord gaat uit van de reiziger. De kenmerken zijn: stuurt aandacht, toont bestemmingen, toont afteltijd, toont perronrichting, heeft layout die gebruikt maakt van dynamische techniek en laat reizigers zelf beslissen.

Naar top.
Van vertrektijd naar ... Computers, techniek en hemellichamen gaan uit van een fysieke tijdschaal met als nulpunt een bepaalde stand van hemellichamen en de geboorte van Jesus. De tijd van vertrek is vast en dat is nodig bij statische middelen. Op papier kun je niet tijd tot vertrek tonen. Het dynamische perronbord rechts toont tijd van vertrek. dynamisch informatie paneel openbaar vervoer
... tijd tot vertrek Psychologisch is uitgaan van de mens. Dan is nu het nulpunt. Rechts een bord dat daar van uitgaat. Uit een onderzoek van ons bleek dat proefpersonen 8 seconden nodig hebben om te bepalen wanneer een trein vertrekt bij een vertrektijd. Bij een afteltijd is minder tijd nodig: -25% (n observaties: 35). Bij ervaren proefpersonen (bij de derde trial) is het verschil groter. De tijd neemt af met:-50%.. Meer daarover in Vertrektijd is passé, leve de afteltijd.
x
Van fysische tijd naar ... Computers, techniek en hemellichamen houden van regelmaat. De aarde gaat niet ineens sneller draaien.Het dynamische perronbord rechts is als een hemellichaam. Onverstoord verspringt het eens per minuut. dynamisch informatie paneel openbaar vervoer
Naar top.
... psychologische tijd
  De mens is een aanpasser en kan wel versnellen in inzoomen. Juist handelen in de laatste minuut voor vertrek kan de reiziger een uur schelen. Een uur voor vertrek is een minuut voor de reiziger niets waard. Een minuut voor vertrek kunnen enkele seconden de reiziger een uur schelen. Bij een uurdienst is het verschil tussen de trein net wel halen en net niet halen 60 minuten. Daar komt in Nederland nog bij dat het blok-beveiligingssysteem maar tot op 1500 meter weet waar de trein zit. Bij een stop-door en 60kmh geeft dat een onnauwkeurigheid tot 90 seconden.Verder is de laatste minuut op te rekken door de tijd tot vertrek groter af te beelden zodat deze eerder te zien is en de reiziger eerder kan gaan rennen. Rechts daar wat voorbeelden van.
 
Overigens is de resttijd niet voldoende voor de reiziger om te bepalen of hij zijn trein nog kan halen. Ook de loopafstand tot zijn trein bepaalt zijn kansen. Deze zijn beter in te schatten door aan te geven hoe hard de reiziger moet lopen wil hij zijn trein nog kunnen halen.
Van geografie naar ...

Vertrektijdenborden tonen meestal een geografische routestrip:
Naar top.

... het alfabet

In een alfabetische lijst bestemmingen zoekt de reiziger zekerder en sneller dan in een geografische lijst. Dit geldt met name voor de doelgroep, namelijk reizigers die (geografisch) niet bekend zijn.Uiteraard is een geografische routestrip in het voertuig handiger dan een alfabetische zodat de reiziger kan anticiperen op het uitstappen.


Alfebetische routestrips
   

Naar top.
Van aandacht ...
 
  dynamisch informatie paneel openbaar vervoer Op het bord staat dat deze trein niet naar Nijmegen gaat, terwijl hij dat normaal gesproken wel doet. Deze afwijkende informatie toont het bord zonder daar de aandacht naar te sturen.
Deze trein wordt gesplitst, de reiziger moet voor of achter instappen. Deze ongebruikelijke handeling krijgt geen aandacht.

De reiziger kan deze trein wel nemen maar hij moet wel extra bij betalen (bijzondere toeslag). Deze bijzondere handeling krijgt geen aandacht.
Naar top.
... naar aandachtsturing Borden die rekening houden met de reiziger die sturen zijn aandacht, bijvoorbereld met kleur. Er zijn vier aandachtsniveaus.

Er zijn geen afwijkingen   Er is een afwijking Er is een afwijking, NU handelen Het onheil is niet meer te voorkomen, game over.

Wat moet de reiziger doen?

Alles is zoals altijd. Als de reiziger zijn trein kent en alles is wit dan hoeft hij niet naar het bord te kijken.
 
De gele info even lezen, ook de ervaren reiziger moet dat.

NU HIER kijken en direct beslissen mogelijk haal je de trein dan nog net. Geen tijd voor koffie.

Totaal andere oplossing kiezen, bv. met andere trein dan gepland of met de auto gaan.


Wat is het proces?

Onverstoord proces, geen afwijkingen.
 
Trein vertrekt over 15 minuten, koffie halen kan nog wel. Andere vertrektijd en spoor dan gebruikelijk.Meer of minder stops dan gebruikelijk. De (ervaren) reiziger verwacht de info niet.

Er is een afwijking er is weinig tijd daar op te anticiperen. De trein vertrekt over 15 seconden rennen dus!

Trein is vertrokken of opgeheven

Hoe is de presentatie?


wit

 
geel

oranje

rood

Psychologische overwegingen

De standaard kleur, op dit donkerblauwe bord is dat wit. Op een wit bord bijvoorbeeld zwart of zeer donkerblauw.
 
Geel valt goed op maar heeft geen alerterende of alarmerende bijbetekenis (zoals rood en oranje wel hebben). Bij geel loopt het proces wel door als je niets doet maar je moet het gele wel weten niet vergeten

Oranje heeft vaak een aandachttrekkende betekenis. Een stoplicht op oranje betekent net als hier: Nu beslissen: doorrijden of stoppen.

Het rood moet zo licht mogelijk zijn zodat het goed zichtbaar is op de donkere achtergrond. Vooral kleine rode elementen vallen gemakkelijk weg.
      


Een afwijking, een vertraging wordt opvallend getoond, Utrecht CS, 1988.
Het gele lampje gaat knipperen wanneer de tram op het punt staat te vertrekken. Reizigers kunnen dan sneller gaan lopen en de knipperende tram kiezen wanneer meer trams naar hun bestemming gaan. Bron: Amsterdam CS, omstreeks 1990. Deze trein wordt gesplitst in Zwolle. Een deel gaat naar Groningen en een deel gaat naar Leeuwarden. Opdat dit de reiziger niet ontgaat heeft voor en achter de kleur rood.
    

Aandacht sturen in het dagelijks leven


Psychologie achter aandacht sturen.
Naar top.


Meer denkpsychologie voor public info design


x
Public infowayfinding signing

Public infohistory futur train and public transport ticket vending machines

Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

Public infodesign company logo icon pictogram

Public infodesign company logo aegon icon pictogram

Public infosignposting wayfinding signing arrows

Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

Public infowayfinding signposting signing

Public infobewegwijzering borden icons pictogrammen verdwalen

Public infoleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

Public info public transporttrain ticket vending machines

Public info public transportNaming public transport lines for passengers

Public info public transportpublic transport information on dynamic panels

Public info public transportcompany identity en marketing versus noodzakelijke reizigers informatie

Public info public transportmarketing company identity

Public info public transport

Public info public transportdelay announcement departure public transport dynamic indicator

Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

Public info public transporticonen pictogram beelden op verkoopautomaten

Public info public transportopenbaar vervoer vertrektijden dynamische panelen vertraging verstoring

Public info public transport ovchipuser experience questionaire research

Public info public transport ovchipov-chipkaart in-checken out-checken

Public info public transport ovchipov-chipkaart check-out check-in

Public info road trafficTom Tom infographics car navigation

Public info road trafficother train accidents level crossings

Public info road trafficNaming ring roads

Public info road trafficcar park indicators

Public info road trafficwrong way driving traffic signs

Public info road traffictom tom navigatie auto

Public info road trafficleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

Public info waterwaypictogram muster station assemply point IMO ferry signing

Public info waterwayvaarweg verkeersborden aanleggen watersport

Toekomst geldparkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaatNaar top.Behalve psychologie voor public info design ook psychologie voor:

   English:     


          English:  


           
  


           
 English:   


      English:  


English:    

Zoeken in humanefficiency.nl

Contact

+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.