Leonard Verhoef, theoretical and practical development.

Leonard Verhoef: van onderzoeker van het denken naar
ontwerpen voor het denken van techniek in het dagelijks leven zoals dat nu is en zoals dat in de toekomst kan zijn: computers (desktop, handhelds), dynamische OV-panelen, geldzaken (passen, betalen, rente, belasting), navigatie, kilometertellers, reisplanners, bordjes (verkeer, bewegwijzering).Leonard Verhoef

Zoeken in humanefficiency.nl

Denk­onderzoek

Zes jaar onderzocht Leonard Verhoef de ontwikkeling van het menselijk denken.
een test die niet zegt hoe goed een kind rekent maar waar het kind aan toe is en daarmee dus hoe de eventuele rekenproblemen opgelost kunnen worden. Het antwoord op de vraag waarom ontwerpers hun gebruikers maar niet kunnen begrijpen zoekt hij niet bij ontwerpers die die stommelingen zijn (Norman gaat in die richting) of omdat het management zijn werk niet goed doet (Cooper zoekt het daar). Ook is dat niet omdat gebruikers dom zijn (digibeten). In zoekt hij op wetenschappelijk verantwoorde wijze de oorzaak bij de psychologie.
heigh
Toepassing van denkonderzoekGUI en web

Hij was als psycholoog betrokken bij het ontwerpen van apparatuur voor professionals (process operators, trein- en weg verkeersleiders, bestuurders van auto’s, schepen en hogesnelheidstreinen, tunnelveiligheid) en publiek (reisinformatie in OV en op de weg, verkoopautomaten, reisplanners en dynamische panelen).
 • Ergonomen richtten zich aanvankelijk op leesbaarheid (tekenafmeting, tekenvorm en contrast).
 • Er zijn inmiddels veel pogingen gedaan om interfaces te verbeteren: , gebruiks­vriendelijkheid, intuïtief, , mensgericht ontwerpen, persuasive design, ,social interfaces, software ergonomie, usability, user centered design, en verplaatsen in de gebruiker.Leonard Verhoef is de afgelopen vijfentwintig jaar altijd uitgegaan van het menselijk oog, het menselijk geheugen, het menselijk denken en aan de taak. Daarbij maakt hij gebruik van de kennis die de functiepsychologie daarover heeft.
 • Ontwerpspecificaties Al snel verlegde hij zijn bijdrage van op wetenschappelijke wijze achteraf constateren van bedienproblemen, naar het vooraf op basis van de functiepsychologie specificeren van ontwerpen zonder bedienproblemen. Een tamelijk compromisloos gerealiseerd ontwerp voor professionals is European Train Control System, driver MMI, voor de snelheidsbeheersing van Europese Hogesnelheidstreinen.

  .
  Dit ontwerp krijgt een eervolle vermelding bij de designprijs van de stad Rotterdam. Een ander bekend en tamelijk compromisloos ontwerp voor publiek is de oorspronkelijke versie van de touchscreen treinkaart automaat van de NS. Het is gebleken dat ook negentigjarigen deze automaat zonder uitleg, hulp etc. goed kunnen bedienen. De wijze waarop naar zijn idee de psychologische functieleer toegepast moet worden formuleert hij in Why designers can't understand their users. Hij maakt dit concreet in de boeken GUI, webontwerp, psychologie en human efficiency 1 en 2. Why designers can“t understand their users, developing a systematic approach using cognitive psychology, usability
  Compromisloze ontwerpen Om de psychologie zuiver te kunnen tonen laat hij management, marketing, techniek, design en opinies van gebruikers buiten beschouwing. Concrete voorbeelden van ontwerpen zijn een reisplanner, een bushalte van de toekomst, een kassabon van de supermarkt, een bankdagafschrift, een kilometerteller, een kookwekker en diverse verkoopautomaten. Ook heeft hij enige tijd de rust genomen om eens na te gaan wat de psychologie betekent voor GUI's en Windows. Dit leidde onder andere tot tweedaagse cursus met analyses van schermen van Windows, Office, Internet en Grafische User Interfaces. De cursus verantwoordt in detail uitgewerkte compromisloze, psychologische schermen voor onder andere electronic banking, de zandloper (progress indicator), het are you sure window, een print scherm en een zoekscherm. Deze ontwerpen suggereren dat er voor elke taak eigenlijk maar één interface de ware is. boek, cognitief, gui, webdesign, psychologie, gebruiksvriendelijkheid, ontwerp, usability
  Wat teksten over Gui en webontwerp

  Examples of designs he contributed to
  Complex data  Demo cognitief psychologisch verantwoorde 'kilometerteller', vooral voor de bestuurder van een zelfrijdende auto.

  complex process presentation
  Upper right red,
  Close to disaster

  complex process presentation
  All OK.

  complex process presentation
  Upper right yellow low,
  take care!

  complex process presentation
  Upper right yellow high,
  take care!
  Source: Verhoef Holslag,
  2010.

  leerroute beheers systeem
  Source: LBS/Holslag Verhoef.


  Sourrce: Holslag Verhoef


  How much information
  can be in one of these
  smiley?
  Source: Verhoef Holslag,
  2010.


  Design of tables


  Graphics for aesthetics,
  OECD house style.
  Source: OECD quarterly
  growth table.
  http://stats.oecd.org/Index.aspx


  No graphics, data only.
  Same data as previous
  table.


  Same data as previous
  table.
  Graphics for content.
  OECD, adapted by
  Verhoef for demo.


  Design of scales  One variable,
  six parameters,
  233 milliseconds
  perception time.


  An effective problem solving
  tool.
  Source: Holslag & Verhoef.


  Portrait or
  landscape?

  train traffic control information portrait orientation
  What is better for a
  train traffic
  controler?
 • portrait ...
 • train traffic control information landscape orientation

 • ...landscape?

 • Source: Holslag & Verhoef.

  What is better
  for car driving?
  tom tom autonavigatie scherm
 • ... realistic landscape?
  Source: Tom Tom, 2010.


 • auto route reisplanner reizen
 • alphanumerical portrait
  ...?
 • In this case the best
  orientation is ...

  Source: Verhoef, 2010.

  etcs ermts mmi dmi planning
 • abstract portrait ...?

 • Source: ETCS/Verhoef.

  Train traffic
  control


  How to present
  tracks and platforms?
  Presentation of tracks and platforms for train traffic controlers
 • This way?

 • Presentation of tracks and platforms for train traffic controlers
 • Or this way?

 • Source: NS/Verhoef.

  Naar top.  Public info en OV-onderzoek

  Hij heeft veel onderzoek en ontwerpwerk gedaan voor public info en public transport.    Hij heeft zich vooral gericht op complexe problemen voor het publiek (reizigers, automobilisten, schippers en vluchters) en voor professionals (process-, trein- en verkeersleiders).
  Wat teksten over public, OV en transport info

  Screen design transport
  Examples of designs he contributed to.
  Design of in car systems


  Speed control information for cars.
  Point with cursor for an explanation.


  Design of train indicators

  Departure in 30 min.


  Grey half circle:
  Go shoping.
  Departure in 30 min.

  Departure in 15 min..
  Yellow 1/4 circle:
  Go to train.
  Departure in 15 min.


  Departure in 30 sec.

  Source: Amersfoort, The Netherlands, 2008.


  Orange half circle:
  Hurry up!
  Departure in 30 sec.

  Source: Experimental
  designs, Verhoef 2010.


  Trains indicator Amsterdam approx. 1990-2010

  Experimental design destinations indicator.
  Source: Verhoef.

  Design ticket vending


  Check in/out Dutch electronic public transport ticket system (trip costs, debit remaining, bye bye ).

  Experimental check in/out device.
  Source: Verhoef
  NS touch screen train ticket vending machine
  NS touch screen train
  ticket vending machine
  Routing problems
  solved using ...  Ticket vending machine.
  Language optionfirst step
  (hierarchical solution)?
  Source: Belgium Railways.


  Ticket vending machine.
  Change language any time
  (parallel solution).
  Source: NS/ Verhoef.

  Netherlands Railways touch screen train ticket vending machine.

  It looks like a menu.
  However,
  no hierarchical steps.
  What is the structure?"

  Which button is
  to help whizzkids
  and it-specialists?
  Source: NS/Verhoef.


  coffee drink vending machine, use of gray out.
  The train ticket vending
  machine solution is general
  applicable. It also can
  be used for complex drink
  vending machines.
  Source: Verhoef.

  Naar top.  Een grammatica voor graphics:


  begrijpelijke bordjes op weg-, vaar-, loop- en vluchtwegen
  Grammatica’s voor graphics beschrijven veelal hoe grafieken getallen en hun relaties moeten tonen. Daarbij kan de ontwerper bijvoorbeeld uitgaan de traditionele grafieken, esthetisch design en van Andere grammatica’s voor graphics beschrijven hoe de ontwerper grafische elementen in een veld moet ordenen In de vorige eeuw kwam de focus bij design te liggen. Het streven werd: internationale standaarden voor borden die empirisch onderzocht waren op begrijpelijkheid. Dit leidde onder andere tot goede bewegwijzering in het internationale openbaar vervoer. Onduidelijk blijft echter waarom sommige borden onbegrijpelijk zijn. Het ontbreken van inzicht daarin is extra lastig nu de boodschappen ingewikkelder worden. Hier een grammatica voor graphics die uitgaat van de wijze waarop de taalhersenen werken. Inzicht in dat proces geeft inzicht in de begrijpelijkheid van borden. Borden met een correcte grammatica leiden tot: minder ongelukken, afschaffing van het onderdeel bordenkennis bij het rijbewijs, minder dolen en doden bij scheepsrampen en brandende tunnels.

  Het centrum van Wernicke en Broca zijn in de linker hersenen de organische motoren van de taal. De biologie bouwt organismen zo dat zij overleven. Deze ingenieuze motoren zijn daarom niet alleen bruikbaar voor Nederlands maar werken ook voor Chinees. Die motoren werken niet alleen voor woord-talen maar ook voor bewegings-talen (gebarentaal, dans). De woord-grammatica die de jonge bordenontwerper o; p de basisschool leerde, geldt dus ook voor de borden die hij maakt. Grammaticaal correcte zinnen zijn sneller waar te nemen (te lezen), en verminderen misverstanden. Dit blijkt uit de voorbeelden en de onderzoeksgegevens.

  De woordgrammatica leren jonge kinderen al vanzelf toepassen. Later maakt de school de regels expliciet. Onderstaande pagina’s tonen weg-, water-, wandelaars- en vluchtborden mét en zonder grammaticale fouten. Onderzoeksresultaten tonen dat grammaticaal correcte borden 89% beter begrepen worden dan borden met grammaticale fouten.

  Woordgrammatica is niet de enige confrontatie die sign Design te wachten staat. Recent hersen­onderzoek is dicht bij een koppeling tussen woordgrammatica, zoals Chomsky beschreef, en de fysiologische processen in de hersenen. Hoe gaat sign Design de incompatibiliteit tussen de huidige verkeers- en veiligheidsborden en de werking van de hersenen verantwoorden?
  Naar top.

  Toekomst­onderzoek

  Je kunt kijken in de toekomst door trends te zoeken, te kijken wat early adapters doen, statistieken te analyseren, de laatste modes of hypes te ontdekken of je kunt gewoon zelf met de media een trend maken.Je kunt ook kijken wat het denken van de mens past. Past iets nieuws niet, dan is het een hype en moet je binnenkort weer iets nieuws verzinnen om in de aandacht te komen. Past iets nieuws de menselijke biologie wel dan blijft het passen zolang de biologie niet verandert. Je moet dan denken in termijnen van tienduizenden jaren. Dan praat je over perioden van tienduizenden jaren. De denkpsychologie kan hedendaagse ontwerpen scherp naast de mens zetten. De discrepantie die dan zichtbaar wordt, geeft verwarring, gelach en laat zien wat het compromisloze, ultieme, psychologische ontwerp is. De geschiedenis en de evolutie laten zien dat dat houdbare ontwerpen zijn.
  Wat teksten over psychyologie en toekomst
  Naar top.


  Onderzoek en vooral ontwerp voor safe high speed train driving

  Naar top.

  Pers

  TV  Papieren media

  Beaten M. (1991). Koffieboon kan het woord koffie niet vervangen, Interview met L. Verhoef. Trouw, no. Zaterdag 16 februari 1991.

  Berckel, F. van, (1990). Pictogram staat voor concessie en compromis, Interview met L. Verhoef. Design, vol. 4, no. 1, pag. 32-33.

  Bie, R. de, (1997). Treincomputer dingt mee naar designprijs. Koppeling, no. 354.

  Bowen, D.J. (1994). Dutch Eurodisplay may presage standard for HSR Cab Displays. High Speed Transport news, vol. 3, no. 4.

  Commijs, H. (1988). 't Is niet eenvoudig geweest om het zover te krijgen, De Silhouette is simpel te bedienen. Rotterdam: Van NelleVan Nelle Grootverbruik Zakennieuws, vol. 3, no. 2, pag. 3.

  Kwant, J., (2009). Snap je machine, Flow.

  Noë, F. (1993). Software-ergonomie blijft missiewerk. Automatiserings Gids, no 23 juli.

  Ordelman, T. (1989). Een mens heeft meer dan alleen handen en voeten, Interview met L. Verhoef. Siemens Interview, trends in computers en communicatie, no. 34.

  Velden, A. van der, (1990). De Kaartenmaker wil te veel en durft te weinig, interview. Het Parool, no. Zaterdag 6 oktober 1990, pag. 31.

  Verkaik-Smeets, (1991). Ergonomie van het gezonde verstand. PC+, no. 18 december, pag. 18-20.

  Vrijenhoef, H. (1979). Rekenonderwijs de kwantiwijzer: een diagnostisch instrumentarium voor het rekenonderwijs O4, maandblad voor de verzorging van het onderwijs. Vol. 9, no 11. pag. 2-5.

  Weststrate, P. (1988). Er moet nog veel veranderen, Interview met L. Verhoef. Haagse Courant, vol. Zaterdag 30 april.

  Naar top.

  Artikelen, lezingen en rapporten

  Berg, W. van den, H.A.A. van Eerde en L.W.M. Verhoef, (1979). Interimrapport III, SVO projekt Kwantiwijzer. Utrecht: Psychologisch Laboratorium Rijks Universiteit.

  Berg, W. van den, H.A.A. van Eerde en L.W.M. Verhoef, (1980). Interimrapport IV, SVO projekt Kwantiwijzer. Utrecht: Psychologisch Laboratorium Rijks Universiteit.

  Bosman, J, Kartman, Stuifmeel, Peters, Rookmaaker, Vorderegger, Verhoef, (1990). Buying and selling ergonomics at Netherlands Railways. Ergonomics,33, (3), 321-340.

  Bruijn, D.W. de, L.W.M. Verhoef, (1996). Station Maastricht als case voor de bewegwijzering van stations, Rapport 1707. Utrecht: SE Arbo/ Ergonomie.

  Bruijn, D.W. Rookmaaker, D.P. & Verhoef, L.W.M. (1997). Towards next generation passenger information. World congress on railway research conference 1997.

  Eerde, H.A.A. van Eerde, & Verhoef, L.W.M. (1978). Het leren optellen en aftrekken op de basisschool. In: Kanselaar, & Peeck Strategieën in leer- en onderwijsprocessen, 65-77.

  Eerde, H.A.A. van, & L.W.M. Verhoef, (1978). Analyse van het optellen en aftrekken op de basisschool. Pedagogische Studiën, 55, 354 - 367.

  Göbel, M.P. Maessen, E.J.M. D.P. Rookmaaker, L.W.M. Verhoef, J.R. Vorderegger, (1996). Driver input for ETCS. Utrecht: UIC/Erri, A200/M02-B0642-01.01-96118.

  Haarbrink, M. Verhoef, L.W.M. (1996). Produktie-Knelpunten bij TARGA, Programma van eisen voor een produktie-planmiddel. Almere: Human Efficiency.

  Holslag, R. & L.W.M. Verhoef, (1995). Concept Pictogrammentaal voor asielzoekers, Vragen en onderzoeksopzet. Almere: Human Efficiency.

  Holslag, R. & Verhoef, L.W.M. (1994). Van onbegrijpelijke dictator naar onzichtbaar hulpmiddel. Infocom,1, (1), 8-12.

  Holslag, R. & Verhoef, L.W.M. (1995). De gebruiker bestaat niet. Infocom,1, 368.

  Holslag, R. & Verhoef, L.W.M. (1995). Zoeken, vinden en ook verwerken van juridische informatie, de eerste schetsen voor een zoeksysteem toepasbaar in verschillende databanken. Diemen: Holslag.

  Hoog, R. de & Verhoef, L. (1989). Mens-Computer Interactie of de computer als fiets. In: Wester, Tutorials AI Toepassingen ’89, Den Haag: Stichting Informatica Congressen.

  Hoogstraten, J. & L.W.M. Verhoef, (1996). Driver training simulators for light rail transport. In: ITEC-Conference, 16/18. April The Hague.

  Kartman, H. & Verhoef, L.W.M. (1990). The passenger between marketing and ergonomics. Ergonomics,33, (3), 332-334.

  Maessen, E.J.M. D.P. Rookmaaker, L.W.M. Verhoef & J.R. Vorderegger, (1995). Development of a European solution for the Man-Machine ETCS Interface.

  Maessen, N. & L.W.M. Verhoef, (1996). Usability test of MobiDisk. Utrecht: Se Arbo/ Ergonomie, project 1639.

  Maessen, N. Verhoef, L.W.M. & Vorderegger, J.R. (1994). Development of a European solution for the Man-Machine Interface (European train cabs), Part II Evaluation and Suggested Presentation for a Euro Display. Utrecht: UIC/ERRI/A200/M.f4-945222-01.0-9412.

  Rijpkema, H. Holslag, R. Vorderegger, J. & Verhoef, L.W.M. (1994). The cab display test as a driving simulator, ETCS/ERRI project. In: World Congress on Railway Research, 1217-1219.

  Rookmaaker, D.P. Verhoef, L.W.M. & J.R. Vorderegger, (1996). A Task Based Interface For European Train Drivers, Stech’96 24-26 September 1996. Birmingham: Inst. of Mechanical Engineers.

  Rookmaaker, D.P. Verhoef, L.W.M. & Vorderegger, J.R. (1996). A Task Based interface for European train drivers. In: Better Journey Time - Better business, 79-84.

  Rookmaaker, D.P. Verhoef, L.W.M. and Vorderegger, J.R, (1991). The presentation of Train Control Information, Part I Orientation: analysis, criteria and presentation. Utrecht: Netherlands Railways, SE ARBO/A&E/1991/1125-part I.

  Rookmaaker, D.P. Verhoef, L.W.M. Vorderegger, J.R. (1996). A Task Based interface for European train drivers, ImechE conference. Birmingham: Inst. of Mech. Engineers.

  Rookmaaker, D.P. Verhoef, L.W.M. Vorderegger, J.R. & Maessen, E.J.M. (1994). The presentation of speed control information of ETCS train drivers. In: World Congress on Railway Research. Paris, SNCF Dir. de la Recherche, 959-964.

  Spijker, H. van, Lenior, T.M.J. & Verhoef, L.W.M. (1984). Informatieverwerking en besluitvorming bij treindienstleiders, Deel I: Explorerend onderzoek naar mogelijke afhandelingsstrategieën. TH Twente Werkgroep Ergonomie. Rapport nr WE 84.025.

  Vorderegger, J.R. Verhoef, L.W.M. & Rookmaaker, D.P. (1997). EIRENE-MMI, Basic options and principles (phase 2). Utrecht: Arbo Management Groep \ Ergonomics.

  Vorderegger, J.R. & L.W.M. Verhoef, (1998). Een taak-gebaseerde interface voor Europese treinbestuurders. Tijdschrift voor ergonomie, Vol. 23, (1), 36847.

  Vorderegger, J.R. Verhoef, L.W.M. & Rookmaaker, D.P. (1997). Eirene - MMI (phase 5), Requirements and Design Proposals. Utrecht: Arbo Management Groep\ Ergonomics.

  Verhoef, L.W.M. (1983). De effektiviteit van een elektronisch mededelingenbord voor reizigers Utrecht: N.V. Nederlandse Spoorwegen Pz 2.4./Centrale Adviesgroep Ergonomie Rapport no. 357.

  Verhoef, L.W.M. (1983). Denk beter na over uw keuken Service Serie. Vol. 39 “Huis‘84“.

  Verhoef, L.W.M. (1983). Human reliability in the process control centre conferentieverslag 20-21 april Manchester. Tijdschrift voor Ergonomie. Vol. 8, no 2.

  Verhoef, L.W.M. (1984). Welke informatie moet op een treinaanwijzer staan? Utrecht: NV Nederlandse Spoorwegen, PZ 2.4. /CAE rapport no 349c.

  Verhoef, L.W.M. (1985). De bediening van het Wenzel Omroepsysteem Utrecht: N.V. Nederlandse Spoorwegen Pz. 2.4./ Centrale Adviesgroep Ergonomie, rapport nr 578.

  Verhoef, L.W.M. (1985). De bediening van treinaanwijzers Ergonomische evaluatie van Mini-Bepac. Utrecht: NV Nederlandse Spoorwegen, Pz 2.4. projekt nr 778.

  Verhoef, L.W.M. (1985). Een nieuwe keuken is denkwerk Huis‘85. ServiceSerie. Vol. 46, pag. 28- 30.

  Verhoef, L.W.M. (1985). Ergonomische evaluatie van de nieuwe kaartjes-automaat; de Autelca type B100 Utrecht: Nederlandse Spoorwegen Pz. 2.4. CAE projekt nr 776.

  Verhoef, L.W.M. (1985). Van gebruikersvriendelijkheid naar cognitieve engineering Computable supplement Software. Aktuele sociale ontwikkelingen. Vol. 4, no 4 pag. 18-21.

  Verhoef, L.W.M. (1986). De plaatsing van aanwijzers in Utrecht CS Utrecht: NV Nederlandse Spoorwegen, Pz 2.4./ CAE Rapport no 985A.

  Verhoef, L.W.M. (1986). Het algoritme leren of leren algoritmiseren? Jeugd in school en wereld. Vol. 70, no april pag. 20-22.

  Verhoef, L.W.M. (1986). Het sorteren van reizigers Problemen van en oplossingen voor de ‘sluis‘ in de hal van Amsterdam CS. Utrecht: NV Nederlandse Spoorwegen, Pz 2.4. projekt nr 956.

  Verhoef, L.W.M. (1986). Perceptual and Cognitive aspects of Ticket Vending machines Utrecht: University of Utrecht, Ergonomic Psychology.

  Verhoef, L.W.M. (1986). Perceptual and Cognitive aspects of Ticket Vending machines Utrecht: NV. Nederlandse Spoorwegen afd. Pz 2.4.

  Verhoef, L.W.M. (1986). The presentation of train traffic control information 2nd Seminar on Human Factors Technology for Next-Generation Transportation Vehicles. Rome: Int. Center for Transportation Studies.

  Verhoef, L.W.M. (1986). Treindienstleiden nu en morgen Een ergonomische analyse.

  Verhoef, L.W.M. (1986). Using a ticket vending machine A perceptual model. pag. 173- 178. In: Oborne Contemporary Ergonomics.

  Verhoef, L.W.M. (1987). Bediening beoordeeld Bussum: Vida. pag. 64-68. Symposium 19 mei 1987 in Noordwijk: “Automaat wordt Maatwerk“.

  Verhoef, L.W.M. (1987). Het gebruikersvriendelijk maken van centrale parkeerautomaten Verkeerskunde. Vol. 38, no 3 pag. 122-124.

  Verhoef, L.W.M. (1987). Hoe ‘Zo invoeren.‘? Utrecht: Nederlandse Spoorwegen, Pz 2.4. CAE notitie 16 december 1987.

  Verhoef, L.W.M. (1987). How not to design a ticket vending machine PTRC Transport and planning summer annual meeting 1987.

  Verhoef, L.W.M. (1987). Uitgangspunten bij het ontwerpen van procespresentaties pag. 190-199. Cape ‘87 Ontwikkelingen rond technische automatisering.

  Verhoef, L.W.M. (1987). Varianten van emplacements-informatie Utrecht: Nederlandse Spoorwegen, Pz 2.4. CAE rapport no 918.

  Verhoef, L.W.M. (1989). De funktie van funktie-toetsen op kassa‘s Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1988). Halaanwijzers, hoe wel en hoe niet . Utrecht. NV Nederlandse Spoorwegen, Pz 2.4. /CAE.

  Verhoef, L.W.M. (1988). Human memory and train ticket vending machines Proceedings: Bio- psych. aspekty vedeckotechnickeno rozvoje v dopravnich systemech. Karlovy Vary:.

  Verhoef, L.W.M. (1988). Legibility and dynamic displays European Sign magazine. no 4 pag. 34- 40.

  Verhoef, L.W.M. (1988). Lesbarkeit und dynamische Displays European Sign magazine. no 4 pag. 34- 40.

  Verhoef, L.W.M. (1988). Lisibilité et affichages dynamiques European Sign magazine. no 4 pag. 34- 40.

  Verhoef, L.W.M. (1988). Onruststokers in een bewegwijzering Lezing Sign Benelux “Bewegwijzering“. Utrecht Jaarbeurs: Expo Consult Maarssen.

  Verhoef, L.W.M. (1989). Die Info-Strasse Eine visuelle Struktur in einem physischen Chaos. European Sign Magazine. Vol. 5.

  Verhoef, L.W.M. (1989). Discords in signposting European Sign Magazine. no 5 pag. 24-38.

  Verhoef, L.W.M. (1989). Fauteurs de troubles dans une signalisation European Sign Magazine. no 5 pag. 24-38.

  Verhoef, L.W.M. (1989). Landkaarten in informatie voor reizigers Utrecht: NV. Nederlandse Spoorwegen afd. Pz 2.4.

  Verhoef, L.W.M. (1989). Le couloir d‘informations Une structure visuelle dans un chaos matériel. European Sign Magazine. Vol. 5.

  Verhoef, L.W.M. (1989). Parkeerautomaten psychologisch getest Vexpansie. no juni pag. 17-18.

  Verhoef, L.W.M. (1989). Software design en menselijke efficiëntie Amsterdam: Computable Seminars.

  Verhoef, L.W.M. (1989). The Info street A visual structure in a physical chaos. European Sign Magazine. no 5 pag. 24-38.

  Verhoef,L.W.M. (1989). Twee ergonomische problemen van de groenteweegschaal Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1989). Unruhe stifter in der Beschilderung European Sign Magazine. no 5 pag. 24-38.

  Verhoef, L.W.M. (1989). Van vaste velden naar vrije vensters Een ergonomisch programma van wensen voor een samengevoegde meldkamer. Utrecht: Human Efficiency bv.

  Verhoef, L.W.M. (1990). A logo European Sign Magazine. no 2 pag. 44-45.

  Verhoef,L.W.M. (1990). Alerte! European Sign Magazine. no 3 pag. 81.

  Verhoef, L.W.M. (1990). De Masse der Information Nicht zu klein, aber auch nicht zu gross. European Sign Magazine. no 3 pag. 74-75.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Der Eiffelturm European Sign Magazine. no 1 pag. 71- 73.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Doolhof giro-blauw, post-rood, telecom-groen Elsevier. Vol. 46, no 35 pag. 78- 79.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Ein logo European Sign Magazine. no 2 pag. 44-45.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Ergonomics and Train Ticket Vending Machines Rail International. no February pag. 19- 22.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Ergonomie bei Fahrkartenautomaten Schienen der Welt. no Februar pag. 19- 22.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Ergonomische aanbevelingen Informatieterminal Utrecht: Human Efficiency bv.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Ergonomische evaluatie Concerto Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Gebruikersvriendelijkheid van software Lezing op de studiedag ‘De optimale beeldschermwerkplek‘. Eindhoven: Euroforum.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Getting The Attention Billboard. European Sign Magazine. no 4 pag. 43- 44.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Im Brennpunkt Plakatwerbung. European Sign Magazine. no 4 pag. 43- 44.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Informatie voor buspassagiers op het stationsplein Eindhoven Utrecht: Human Efficiency bv.

  Verhoef, L.W.M. (1990). L‘ ergonomie et les distributeurs de billets Rail International. no Février pag. 19-22.

  Verhoef, L.W.M. (1990). La Tour Eiffel European Sign Magazine. no 1 pag. 71-73.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Les dimensions de l‘information Pas trop petit, pas trop grand. European Sign Magazine. no 3 pag. 75-76.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Logo European Sign Magazine. no 2 pag. 44-45.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Open of dicht, goed in het zicht Psychologie. Vol. 9, no september pag. 50-51.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Pleins feux sur le panneau d‘affichage European Sign Magazine. no 4 pag. 43-44.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Problemen bij het ontwerpen van publieksapparatuur Amsterdam: Nederlandse Vereniging voor Ergonomie. Avondlezingencyclus Ergonomie 8 november 1990.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Ratax Utax ou Taxi? Vol. European Sign Magazine, no 3 pag. 73-74.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Ratax Utax oder Taxi? Vol. European Sign Magazine, no 3 pag. 73-74.

  Verhoef, L.W.M. (1990). Ratax Utax or Taxi? Vol. European Sign Magazine, no 3 pag. 73-74.

  Verhoef, L.W.M. (1990). The size of information presented Not too small, but also not too large. European Sign Magazine. no 3 pag. 67-72.

  Verhoef, L.W.M. (1991). 60013 Telefoon- of hulpdienst? Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Adviezen bewegwijzering Deltaziekenhuis Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Arbeidsanalyse ten behoeve van training van cognitieve vaardigheden pag. 61-97. In: Algera: Analyse van arbeid vanuit verschillende perspectieven.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Aus dem Auge, aus der Kurve European Sign Magazine. no 3 pag. 91.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Des tableaux de trains dynamiques vus sous l‘angle ergonomique Rail International. Vol. 22, no 1 pag. 36740.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Désignations de listes chercher avec l‘esprit et chercher avec les yeux. European Sign Magazine. no 5 pag. 71- 72.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Double vision European Sign Magazine. no 2 pag. 67-68.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Drie twijfelachtige uitgangspunten van ontwerpers Design. Vol. 5, no 1 pag. 31-34.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Dynamic Train Indicators Viewed Ergonomically Rail International. Vol. 22, no 1 pag. 36740.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Ergonomisch ontwerp C6 bedieningssysteem Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Ergonomische aantekeningen bij ABN/AMRO informatie voor beleggers Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Ergonomische Betrachtung dynamischer Zuganzeiger Rail International. Vol. 22, no 1 pag. 36740.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Kaderitus Gebruik van kaders vaak overbodig. PC+. no 27 juni pag. 14-15.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Kritiek op Harvard Graphics Pc+. Vol. 7, no 5.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Labels in lists Search with your mind and search with your eyes. European Sign Magazine. no 5 pag. 61-66.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Loin des yeux, maquer un virage European Sign Magazine. no 3 pag. 91.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Markierung von Listen Die Such mit Auge und Verstand. European Sign Magazine. no 5 pag. 67-70.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Met het oog op het beeld Universiteit Leiden: Studium Generale. Beeld- versus leescultuur.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Op het verkeerde spoor Psychologie. Vol. 10, no 1 pag. 43.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Out of sight, out of road European Sign Magazine. no 3 pag. 90.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Pictogrammen voor koffie, melk en suiker Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Plaza contre Mobil European Sign Magazine. no 1 pag. 71-72.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Plaza gegen Mobil European Sign Magazine. no 1 pag. 71-72.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Plaza versus Mobil European Sign Magazine. no 1 pag. 71-72.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Veel treinen of weinig bestemmingen? Tijdschrift voor Ergonomie. Vol. 16, no 3 pag. 36772.

  Verhoef, L.W.M. (1991). What does Van Zanten sell? European Sign Magazine. no 6 pag. 40-41.

  Verhoef, L.W.M. (1991). Zweideutig European Sign Magazine. no 2 pag. 67- 68.

  Verhoef, L.W.M. (1992). Als ergonomen en psychologen zich bemoeien met procesoverzichten Procesoverzichten realistisch weergeven: zo moet het dus niet. PolyTechnisch tijdschrift. Vol. 47, no 3 pag. iA2-iA5.

  Verhoef, L.W.M. (1992). Felua, een ster als een lijst Uitgangspunten voor de bewegwijzering op het Felua terrein. Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1992). Paneelwand maakt plaats voor beeldschermen Presentatie van procesvoorstellingen, hoe moet dat? PolyTechnisch tijdschrift. Vol. 47, no 4 pag. iA2-iA5.

  Verhoef, L.W.M. (1992). The ultimate drink vending machine Ergonomic requirements. Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1993). Afleveringsbon Ergonomische opmerkingen. Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1993). Centrale Verkeersinformatie HVL Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1993). Characteristics of a tool for a securities trader The future of Bloomberg like systems from a human factors point of view. Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1993). Computertelefoondialoog voor het bestellen van formulieren Enkele ergonomische opmerkingen. Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1993). De voor- en nadelen van het pictogram PC+: 36546. pag. 26-27.

  Verhoef, L.W.M. (1993). Een kort ergonomisch onderzoek in het kader van de Veldtest Amsterdam CS van de Kaartjesautomaat Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1993). Het perspectief van de Duitse Reisplanner (Hafas) Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1993). Telematica staat ver van de gebruiker Utrecht: NVI. Elektronische informatie: Van medium naar Markt, Grand Hotel Huis ter Duin, Noordwijk aan Zee, 9 juni 1993.

  Verhoef, L.W.M. (1994). Kleurstelling sorteerinstallatie Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1994). Teksten kredietklanten Nederland Ergonomische opmerkingen. Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1994). Wat vindt het oog er zelf allemaal van Lezing voor de Hoge School Groningen. Groningen: Vol. Vrijdag 25 november.

  Verhoef, L.W.M. (1994). Zoeken en lezen bij pikken en pakken Verminderen van fouten bij het sorteren van pakjes bestemd voor Wehkampklanten. Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1995). De brieven van Transconto ergonomische opmerkingen. Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1995). Een ergonoom in Maurik Opmerkingen naar aanleiding van een dag observeren in Maurik. Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1995). Met Marco Polo gebruikersvriendelijk door Nederland Utrecht: Se Arbo/ Ergonomie.

  Verhoef, L.W.M. (1995). Met Marco Polo gebruikersvriendelijk van A naar B Utrecht: Se Arbo/ Ergonomie.

  Verhoef, L.W.M. (1995). Poolen met lijnen Funkties voor het metro beheerssysteem vanuit een ergonomisch perspectief. Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1995). Software ergonomie Eindhoven: Euroforum.

  Verhoef, L.W.M. (1995). Stap 1, Wie, wat, waar Specificatie Reizigersinformatiesysteem Busstation Amersfoort. Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1995). Stap 2, Wat de busreizigers moeten weten Specificatie Reizigersinformatiesysteem Busstation Amersfoort. Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1995). Stap 3, Welke media zijn nodig Specificatie Reizigersinformatiesysteem Busstation Amersfoort. Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1996). 150 Ergonomische tips voor Mobi Disk reisplannermakers Utrecht: Se Arbo \Ergonomie.

  Verhoef, L.W.M. (1996). Aanwijzingen plaatsing Looprouteschermen Amersfoort CS Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1996). Capaciteitsoverzicht metro GVB Amsterdam Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1996). Een reisplanner die de treinreis met 30 minuten verkort Lezing Workshop MRI, 27 nov 96: Den Haag. ANWB.

  Verhoef, L.W.M. (1996). MRI-reisplanner ergonomische evaluatie. Utrecht: Se Arbo/ Ergonomie.

  Verhoef, L.W.M. (1996). Proposal for the development of the ultimate travelplanner Utrecht: Se Arbo/ Ergonomie.

  Verhoef, L.W.M. (1996). Travel Center Tussenrapport ergonomische evaluatie. Utrecht: Se Arbo/ Ergonomie.

  Verhoef, L.W.M. (1996). Verkeersleiden bij het GVB Amsterdam van gisteren naar morgen. Almere: Human Efficiency. Lezing 7 november 1996.

  Verhoef, L.W.M. (1997). Beter Er-op-uit met de NS-Reisplanner 250 tips voor NS- Reisplannermakers. Utrecht: SeArbo.

  Verhoef, L.W.M. (1997). Een desk voor een Image+ operator Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1997). EIRENE MMI project: ergonomic issues Workshop The European Man Machine Interface; background, choices and technology, Jan. 9th 1997. Paris: UIC.

  Verhoef, L.W.M. (1998). A psychological approach to sustainability (im)Material: Explorations Toward Sustainability, 2nd & 3rd October. Eindhoven: Design Academy. (im)Material, explorations Towards Sustainability, 2nd & 3rd October, 1998.

  Verhoef, L.W.M. (1999). De MiniAutomaat Frame Button of Touch Screen? Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1999). Detailontwerp MiniAutomaat Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1999). Het centrum uit het museum en het museum in het centrum Hoe maak je bezoekers duidelijk dat het AHM meer is dan een museum. Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1999). Improving Software Quality for Users San Francisco: Software Research Institute. Quality Week 1999 Tutorial Notes, 24-25 May, 12th International Software Quality Week.

  Verhoef, L.W.M. (1999). Intensieve bebouwing psychologisch meten Vrom.

  Verhoef, L.W.M. (1999). Interfaces voor complexe systemen Den Haag: Air. PierView‘99, 1 april 1999.

  Verhoef, L.W.M. (1999). Met één knop naar de bushalte van de volgende eeuw Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1999). Minder alarmen door betere bediening Workshop T&S Criminaliteitspreventie, Vermindering onnodige alarmeringen en intelligente sensoren, Woerden 8 november 1999. Den Haag: Senter.

  Verhoef, L.W.M. (1999). Nu komt nog Symposium Communicatie in de 21ste eeuw, 15 juni 1999. Utrecht: Tappan.

  Verhoef, L.W.M. (1999). Specificatie Burenbel interface Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (1999). Virtuele realiteit met een computer of cognitieve realiteit met een ganzeveer Den Haag: Senter. Congres technologie criminaliteitspreventie, 6 april 1999.

  Verhoef, L.W.M. (2000). Aantrekkelijke en interactieve websites bouwen Vlaamse Ingenieurskamer.

  Verhoef, L.W.M. (2000). Dialoogtesten MiniAutomaat maart 2000 Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2000). Gebruiksvriendelijk Webdesign Seminar. Eindhoven: Euroforum.

  Verhoef, L.W.M. (2000). Hoe gebruiksvriendelijke interfaces bouwen Vlaamse Ingenieurskamer.

  Verhoef, L.W.M. (2000). Kruip eens in de huid van de Internetgebruiker.

  Verhoef, L.W.M. (2000). Precision Measurement & the user 4th networking event for LabVIEW users, April 26th, Carlton Beach Hotel Scheveningen. Den Haag: AIR Technical automation.

  Verhoef, L.W.M. (2000). Software ergonomie en Windows Seminar. Eindhoven: Euroforum.

  Verhoef, L.W.M. (2000). Van Windows via psychologisch verantwoorde interfaces naar . . . , ja waar gaan we heen? Lezing 8 maart 2000. Nieuwegein: Centric.

  Verhoef, L.W.M. (2000). Vermindering valse alarmen beveiligingsapparatuur Onderzoeksverslag. Almere: Human Efficiency. Senter, project nummerTSC98004.

  Verhoef, L.W.M. (2000). Website 2000, Workshop Gebruiksvriendelijk Webdesign Seminar. Eindhoven: Euroforum.

  Automatisering Gids. no 39 pag. 21.

  Verhoef, L.W.M. (2002). Psychologie achter de nieuwe touch screen treinkaart automaat van NS 6 feb 2002 SIGCHI Nederland. Utrecht.

  Verhoef, L.W.M. (2003). Knelpunten van knooppuntbewegwijzering Utrecht: Human Efficiency. no 8 pag. 15.

  Verhoef, L.W.M. (2003). Van een piepende leermeester word je niet wijzer Automatisering Gids. Vol. 37673, no 8 pag. 15.

  Verhoef, L.W.M. (2004). Psychologie, reisinformatie en toekomst Delft: POA-TU Delft.

  Verhoef, L.W.M. (2004). Psychologische evaluatie van de Vipas parkeerautomaat Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2004). SAP for users or users for SAP Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2004). Van vaste prijzen oplezen naar variabele prijzen beheersen Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2005). Beleef de psychologie ook eens.

  Verhoef, L.W.M. (2005). Development of a strategy for the ergonomic design Paris: UIC. Vol. UIC ERTMS Regional CMI Workshop, 23rd November 2005.

  Verhoef, L.W.M. (2005). Waarom ook nog psychologie erbij richtlijnen voor de luie interface designer. Sigchi avondlezing 8 september 2005.

  Verhoef, L.W.M. (2007). Bediening op afstand Hoe en een beetje waarom. Utrecht: Human Efficiency., Verhoef, L.W.M. (2007). Een albatros in de ET2000 of een kortere reistijd Een albatros in de ET2000 of een kortere reistijd. Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2007). Gebruiksvriendelijkheid en complexiteit van de ET2000 Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2007). Hoe ‘Geen electronische tickets‘? Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2007). Skimmen Verdediging ën aanval vanuit de cognitieve psychologie. Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2008). Aanvullingen PvE RegioNet Cognitief psychologische detaillering, met name van de dynamische informatie. Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2008). De effecten van een vooroverhellende pasinvoer op de treinkaartautomaat Utrecht: Human Efficiency. Voor NS-reizigers.

  Verhoef, L.W.M. (2008). Gevolgen van het veranderen van de hoek van het beeldscherm van de treinkaartautomaat Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2008). Making selecting a colour complex Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2009). Amber Alert op DRIPS boven snelwegen Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2009). Ergonomische evaluatie betaalterminal vx810 Utrecht: Human Efficiency. Voor NS- reizigers.

  Verhoef, L.W.M. (2009). Human factors in technical design history and future of presenting complex quantitative data. Grongingen: Vol. Lecture Fac. Of Economics and Business.

  Verhoef, L.W.M. (2009). Observaties pasgeleider Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2009). Reizigersgebruik van het NS- antiskim voorzet model Observatie en interpretatie van invoergedrag. Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2009). Van knoppen drukken naar proces beheersen Een psychologisch verlanglijstje voor machinisten en treindienstleiders van morgen. Utrecht: Human Efficiency. Voor ProRail.

  Verhoef, L.W.M. (2009). Zeker met C-Zam of langzamer met de ‘snelle‘ CCV Ergonomische vergelijking van twee betaalterminals. Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2010). Aandacht trekken of aandacht sturen? De ontwerper als bestuurder van de ogen van de gebruiker. Tilburg: Eindhovense school. Lezing 9 februari 2010.

  Verhoef, L.W.M. (2010). De doorstroomtoner voor aandachtsturing Hoe gebruik je voorspelde aankomsttijden voor treindienstleiders. Human Efficiency. Voor ProRail.

  Verhoef, L.W.M. (2010). Hoe beleeft een cognitief psycholoog belevingsonderzoek? Beleving en ontwerp. Groningen: Faculty of Economics and Business. Lezing 8 juni 2010.

  Verhoef, L.W.M. (2010). Psychologische en gebruikerseisen voor lokalisatie verificatie BD-werkplekken Utrecht: Human Efficiency. Voor ProRail.

  Verhoef, L.W.M. (2010). Reishistorie en productenlijst op de automaat Ergonomisch advies. Utrecht: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. (2010). Van túnnelvisie naar tunnel vísie Een eerste stap naar de volgende generatie bedieninterface voor wegverkeersleiders. Utrecht: Human Efficiency. Voor RWS.

  Verhoef, L.W.M. (2011). Reishistorie en productenlijst op de automaat Utrecht: Human Efficiency. Voor NS- reizigers.

  Verhoef, L.W.M. & Kassenberg, M. (2011). Reizigersperspectief CICO met de OV-chipkaart in de railketen Den Haag: Van Brienen.

  Verhoef, L.W.M. & Vorderegger, J.R. (1995). MMI Man Machine Interface. Utrecht: Erri.

  Verhoef, L.W.M. & Weitenberg, A.I.M. (1997). Bedieningsonderzoek AVP op de B8060-NS Utrecht: AMG\Ergonomie.

  Verhoef, L.W.M. & Weitenberg, A.I.M. (1998). Plan van aanpak Vermindering valse alarmen beveiligingsapparatuur. Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. & Weitenberg, N. (1998). Bewegwijzering Nederlands Filmmuseum Almere: Human Efficiency.

  Verhoef, L.W.M. Zwaga, H.J.G. & Koelega, H.S. (1983). Training operators for complex supervision and control systems. A literature review from a training point of view. Utrecht: Psychological Laboratory, University of Utrecht, Report no 33.

  Bijgewerkt tot 2012

  .  Meer denkpsychologie voor het leren rekenen.


  ContextTitle
  Leren rekenenleren tellen rekenen optellen en aftrekken op de basisschool

  Leren rekenenrekenonderwijs optellen aftrekken basisschool computer diagnostiek remedial teaching

  Leren rekenengraphics for quantitative data next generation

  Leren rekenenleren rekenen optellen aftrekken basisschool nieuwe intelligentie algoritme

  Leren rekenentoekomst onderwijs leren lezen rekenen supermarkt

  Naar top.  Behalve psychologie voor leren rekenen ook psychologie voor:
  ects

    ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist 


  gui  x Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic   


  icon design    3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde 


  psychologie  helderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel 


  public   NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum 


  toekomst

            


  book

   


  rekenen

  leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation 
  Naar top.


  Zoeken in humanefficiency.nl  Naar top.