Optellen en aftrekken op de basisschool

Begrijpen van reken­denk­handelingen bij het optellen en aftrekken tot 100. Inzicht voor de rekenmeester, moeite- en foutloos leren rekenen voor de leerlingen.


telraam lusabacus rekenen
1 Tel­handelingen

Leren optellen is mogelijk wanneer de leerling de telwoordenrij kan opzeggen en kan bepalen hoeveel er zijn.De optel methoden zijn eerst nog zeer uitvoerig en materieel (vingertellen). Na de tel methoden komen kortere, minder zichtbare en slimmere methoden.

1.1 Aftel­handelingen

De eerste methode is optellen door de eenheden van beide termen één voor één af te tellen. Voor de opgave: 3+4  maakt de leerling eerst een groep van 3 en een groep van 4. Daarna telt het beide termen af: 1,2,3, (1e term) – 4,5,6,7 (2e term) is 7. sommen uitrekenen door aftellen op vingers leren rekenen optellen aftrekken basisschool
Optellen door de twee termen af te tellen.

1.2 Bijtel­handelingen

1.2.1 Bijtellen met voorwerpen

De volgende methode is korter. Nadat de leerling groepjes maakte, gaat het bij de tweede term gelijk door: 4,5,6,7 is 7. sommen uitrekenen door bijtellen leren rekenen optellen aftrekken basisschool Optellen door de tweede term direct bij de tweede term te tellen.

1.2.2 Bijtellen zonder voorwerpen

Bij de volgende stap gebruikt de leerling geen concrete objecten (vingers, blokjes) voor de eerste term en de tweede term maar concretiseert de leerling met bijvoorbeeld de vingers: Bij 3+4 zegt de leerling 3, steekt dan 4 vingers op en telt door 5,6,7 is 7.

De materialisering van de tweede term vermindert steeds meer, bijvoorbeeld tot nauwelijks waarneembare vinger­bewegingen of tot alleen kijken naar de vingers.

 
Een aantal leerlingen uit onze onderzoeken dat de bijtelmethode hanteerde kenden wel het kunstje maar inzicht was nog niet bijgebracht. Deze leerlingen maakten startfouten. startfout maken bij sommen uitrekenen op vingers leren rekenen optellen aftrekken basisschoolStartfout bij optellen door bijtellen.

1.3 Aftrektel­handelingen

Het aftrekken verloopt net als het optellen. De tweede term telt de leerling van de eerste af. Een verkorting ontstaat wanneer er tegelijkertijd met het afhalen van de blokjes teruggeteld wordt. Dit terugtellen (bij optellen bijtellen) verkort verder en verloopt zonder gebruik van voorwerpen. Een variant hierop is het aftrekken door doortellen (bijvoorbeeld: 15-12= … 13,14,15 =3).

Uit het Kwantiwijzeronderzoek bleek dat het terugtellen veel problemen gaf: zeven van de 11 leerlingen uit groep 3 en vier van de 16 leerlingen uit groep 4 die deelnamen aan het Kwantiwijzer­onderzoek konden niet terugtellen vanaf 15. Terugtellen is kennelijk nog onvoldoende aan de orde geweest.

1.4. Omdraai­handelingen

Wanneer de tweede term groter is dan de eerste term, dan telt het sneller wanneer de leerling de termen omdraait. Dus 2+7=7+2= 7 (tweede term), 8,9 is 9. Dit is de commutatieve wet (a+b=b+a). Het is eenvoudig te bepalen of het kind de omdraaihandeling toepast. Een goede uitkomst maar een lange reactietijd verraadt dat de leerling het omdraaien van termen nog niet ontdekt heeft. Het aanleren van de omdraaihandeling is ook eenvoudig.
 
 • Niet professionele rekenmeesters kunnen vaak niet de verleiding weerstaan gewoon de goede oplossing. 2+7 en 7+2 zijn allebei 9, niet vergeten hoor! Maar dan hebben de kinderen de handeling niet uitgevoerd.
 • Professionele rekenmeesters laten de kinderhersenen de omdraaihandeling ontdekken en uitvoeren, bijvoorbeeld met teksten als:
  Lees deze twee sommen (met uitkomst) eens voor . . . of: Kijk eens goed . . . . of:
  Als 4+13=17. hoeveel is dan 13+4?
  Er zijn nog meer mogelijkheden om de omdraaihandeling in de hersenen van het kind te krijgen.
   
 • Zoals het rijtje hieronder.
  3+1=
  1+3=

  2+5=
  5+2=

  6+3=
  3+6=
 • Belangrijk is dat het sommenpaar dicht bij elkaar staat en het kind beide sommen en beide uitkomsten dus tegelijk ziet. Zeg niet: Kijk de uitkomst is steeds gelijk. Wacht tot het kind het omdraaien zelf ontdekt en zegt: Ha, ha, dat is gewoon hetzelfde. Lukt dan niet concretiseer de handeling dan.
   
 • Concretiseer niet zomaar door de hoeveelheden te concretiseren door blokjes, kabouters of paddenstoelen met stippen.
 • De ómwisselingshandeling moet gematerialiseerd worden, bijvoorbeeld zoals de twee dobbelstenen rechts. Helpt alleen kijken niet dan kan een van de dobbelstenen 180° gedraaid worden. Het kind kan dan zien dat het totaal gelijk blijft als de termen omdraaien. dobbelsteen leren rekenen optellen aftrekken basisschool    dobbelsteen leren rekenen optellen aftrekken basisschool
   
  Toepassing van deze wet is een van de eerste mogelijkheden van de leerling om het uitrekenen van een som ’slim’ De ontdekking dat sommen vaak slimmer op te lossen zijn dan je aanvankelijk denkt, is een belangrijk moment voor de denkontwikkeling van de leerling. Maar het kind moet wel durven de zekere tel-methode los te laten. Deze voorbeelden tonen hoe de toepassing van de commutatieve wet moeite- en foutloos kan verlopen.

  1.5 Foute en inefficiënte methoden

  Als de rekenmeester het leerproces niet goed beheerst dan ontstaan fouten bij de telhandelingen.

 • Zo kunnen leerlingen na het uitrekenen van de som de stand van hun vingers niet interpreteren: wanneer ze bijvoorbeeld twee vingers overhielden, wisten ze niet of de uitkomst 2 of 8 was.
 • Sommige leerlingen steken een verkeerd aantal vingers op. Zo stak een kind bij het uitrekenen van de opgave 4-3 vijf vingers op, haalde er drie weg en gaf als antwoord 2.
 •  
 • De leesrichting in de woordtaal is van links naar rechts. Dat is bij het rekenen niet het geval. Bij onder elkaar zetten wordt niet van links naar rechts gewerkt. Deze inconsistentie in leesrichting kan leiden tot verwarring, bijvoorbeeld bij puntsommen. In de Kwantiwijzeronderzoeken bleek dat leerlingen het = teken niet opvatten als is evenveel als maar als hier achter (of voor) komt het antwoord van de som. Ook is de leerlingen kennelijk niet verteld dat de plaats van het plus-, min- en is-teken van belang is.
 • Dit komt aan het licht bij puntsommen (1+.=3). De leerlingen zien twee getallen en voeren de operatie uit die het symbool aangeeft. Bij de som 1+.=3 is het antwoord dan 4. De term die sommige rekenmeesters gebruiken, namelijk puntsom, zegt iets over de uiterlijke vorm en is daarom onduidelijk. De Kwantiwijzer introduceerde de term vleksommen. (Het is namelijk een ’gewone’ som waar een vlek op gekomen is.)vleksom puntsom leren rekenen optellen aftrekken basisschool
   
  Er zijn ook leerlingen te zijn die wel tot een goede uitkomst komen en een creatieve maar niet wendbare methode gebruiken.

 • Eerst het aantal puntjes voor de tweede term neerzetten. De leerling weet dan wanneer te stoppen met tellen.

 • Een andere methode is bij het doortellen met de pen op tafel tikken. Dit tikken gaat dan niet willekeurig maar in bepaalde figuren: als bij 8 bijtellen, tikt het kind 2 groepjes van 4 tikken die een vierkant vormen.

 • Ook observeerden het Kwantiwijzer­onderzoek bij één eersteklasser en één kind uit groep vier de volgende verbale methode: proefleider: 17+4=?, kind, 17+4 is 18 één, 19 twee, 20 drie, 21 vier, er komt dus 21 uit.
 •  
  Deze telmethoden zijn natuurlijk slim verzonnen. De leerlingen moeten daarvoor beloond worden. Maar de wendbaarheid en mate van generalisatie van deze methoden is te laag.Bij sommen met grotere getallen komt de leerling in problemen. De rekenmeester moet de leerling dan de weg wijzen naar methoden met meer perspectief: methoden die gebruik maken van de tientalligheid en het positiestelsel van het getallenstelsel.

  1.6 Telhandelingen in het onderwijs

  De vingers geven een goede materiële steun bij de start van het leren optellen en aftrekken. Daarbij verschilt de mate van interiorisatie. Sommige leerlingen steken hun vingers bij het tellen duidelijk op en raken deze vingers soms ook aan met de vingers van de andere hand; dit is de meest uiterlijke en uitvoerige vorm van tellen op de vingers. Er zijn echter ook leerlingen die alleen maar naar hun vingers hoeven te kijken; dit zou men een perceptuele handeling kunnen noemen.Bij Kwantiwijzer onderzoeken bleek die interiorisatie soms geen stap in het leerproces maar een doodlopende weg. Leerlingen hielden hun handen onder tafel of achter hun rug. Ze vonden het zelf kinderachtig of het mocht niet van de leerkracht. Verbergen is ongewenst omdat de rekenmeester dan niet kan vaststellen hoe het kind rekent.
   
  Vingertellen loopt dood omdat vingertellen niet verkort en geautomatiseerd kan worden. Sommen boven 20 kun je er niet mee oplossen. Met slimmere methoden zijn sommen gemakkelijker op te lossen, ook sommen boven 20. Daarbij gaat het vooral om het gebruik maken van tientalligheid en het positiestelsel. Een struikelblok bij het toepassen van slimmere methoden zijn ambitieuze product-gerichte ouders en ook wel rekenmeesters (snel sommen maken met vooral zo min mogelijk fouten). Dit leidt ertoe dat ’slimme’ consciëntieuze kinderen het risico van een nieuwe (slimme) methode niet nemen en blijven tellen, ook wanneer de sommen boven de 20 komen. Dat gaat nog wel even goed maar het aanvankelijk slimme kind dat zo zijn best doet zijn ouders te behagen behoort wel ineens tot de ’domme’ kinderen. Hoe kan dat nu toch? Het antwoord op die vraag is eenvoudig. De druk van ouders en rekenmeesters een goed product (snel veel sommen goed) te leveren, leidt bij kinderen tot bekende, zekere maar langzame methode van het vingertellen. Nodig is juist het proberen van nieuwe, aanvankelijk nog onzekere maar op den duur snellere en breder toepasbare methoden. De remedie is eenvoudig. Ouders: Bemoei je er niet mee! Rekenmeesters: niet productgericht (hoeveel sommen goed) maar procesgericht (Hoe heb je het gedaan? Zou het ook anders kunnen? Wat is makkelijker?).Die sommen zijn helemaal het probleem niet. Op een gegeven moment komen die ’slimme’ kinderen er ook wel achter. Lastiger zijn de psychologische kosten van de wekenlange degradatie van ’slim’ naar ’dom’, de emotionele kosten van wanhopige ouders en de financiële kosten
  Naar top.


  2 Tien­tallig­heid: inwisselen

  Na het vingertellen kan het kind een grote stap zetten met tientalligheid, inwisselen en het positiesysteem. Tien enen worden één tien en tien tienen worden één honderd. Door de vanzelf­sprekendheid van ons tientalligstelsel vergeet de rekenmeester verder gemakkelijk dat het systeem niet zo vanzelfsprekend is voor leerlingen. De geschiedenis laat zien dat er ook andere systemen zijn die aanzienlijk onhandiger zijn.
   
  Het ontbreken van eenzelfde systematiek bij het inwisselen ziet men bij diverse andere systemen.
 • Bij de tijd geldt:
  60 seconden = 1 minuut
  60 minuten = 1 uur
  24 uur is 1 dag± 30 dagen = 1 maand
  enz).

 • Het oude Engelse muntstelsel (1 pond=20 shilling, 1 shilling =12 pennies). Binnen het notatiesysteem van de tijd en het oude Engelse muntstelsel functioneert bovendien het tientallig getalstelsel.

 • De Maya's wisselden in bij 5, 20, 400 en 8000.

 • getallen systeem van de maya's
  Het getal 471 in Maya-schrift.

  2.1 Inwisselen leren

  Het gevaar van de vanzelfsprekendheid van het tientallige systeem is, dat deze essentie de rekenmeester ontgaat. De tientalligheid verdwijnt dan in:• ’realistisch’ gereken met niet-tientallige materialiseringen zoals ongestructureerde blokjes, willekeurige telramen,
  • visualiseringen met kabouters en paddestoelen omdat visualisering moet
  • complexe taalpuzzels: 7+5=? Neen jantje niet op je vingers maar 7+5=7+3+2=10+2=12. Nu jij, 7+5=?

  Deze materialiseringen stimuleren juist wat je niet meer wilt: rekenen door tellen.
   
  Het MAB-materiaal toont min of meer de tientallige structuur (overigens maar tot 1000) maar niet het positiestelsel. mab rekenmateriaal multi arithemtic blocksleren rekenen optellen aftrekken basisschoolMAB-materiaal (Multi Arithmetic Blocks)
  Vierkante blokjes voor de eenheden, staven van 10 blokjes aan elkaar voor de eenheden, plakken van 100 en kubussen van 1000.
   
  De lusabacus visualiseert de vaste positie van de eenheden, tientallen, honderdtallen etc. met vaste ringen voor de posities. De noodzaak tot inwisselen toont de lusabacus doordat er op een ring twee kleuren (dus meer dan 9) te zien zijn. Dit inwisselen kan met een materiële handeling: tien kralen van een ring met twee kleuren onzichtbaar maken door deze achter het schot te schuiven en één kraal van de ring links van acht het schot naar voren te schuiven. De lusabacus toont ook de oneindigheid van de getallen naar links (grotere getallen) maar ook naar rechts (decimalen). (Hoe groot is het getal met alle lusabacussen van de klas (de school, het land) naast elkaar?)De leerling kan inwissel­handelingen eerst materieel met kralen en vingers uitvoeren, daarna visueel (alleen kijkend) en tenslotte mentaal zonder lusabacus. De lusabacus toont de rekenmeester welke inwissel­handeling het kind fout doet. Doordat de lusabacus het decimale positiestelsel visualiseert en materiële handelingen daarmee mogelijk maakt is er in het ruimte om te ’zien’ hoe optellen door splitsen om het tiental verloopt. Noodzakelijk is wel dat de afzonderlijke handelingen (3+2=5, 7+3=10 en 10+2=12) geautomatiseerd zijn en dus het werkgeheugen niet belasten. Wanneer een goede visuele ondersteuning van het inwisselen ontbreekt dan wordt het werkgeheugen zwaar belast, ontstaat er nog meer stress dan er mogelijk al is. Door die stress, functioneert het werkgeheugen nóg slechter. Zijn er problemen met het leren rekenen dan is de vraag dus: Heeft de leerling dyscalculie of heeft de dyspsychologie.
   
  lusabacus inwisselen leren rekenen optellen aftrekken basisschool133 op de lusabacus, maar nog zonder inwisselen. De 3 blauwe en 7 rode kralen (samen 10) op de eenheden­stang, moeten achter het scherm geschoven worden en zo ingewisseld worden voor 1 gele.

  2.2 Inwissel­fouten

  Als de rekenmeester het leerproces niet goed introduceert dan maken leerlingen inwisselfouten. Bijvoorbeeld bij de som 14+15. De leerling legt twee staven van tien in elkaar geschoven blokjes, een staaf van vier en een staaf van vijf blokjes. Eerst worden de staven van tien afgeteld (tien, twintig, …). De resterende negen blokjes (eenheden) telt de leerling bij als ware het tientallen (…., dertig, veertig, enz.).
  Rechts een lusabacus van een rekenmeester die een inwissel lusabacus gebruikt voor aftrekken onder tien. Bij het aftrekken onder tien is er geen sprake van inwisselen en is een inwisselmodel verwarrend.


  Als thuis en en komt
  leren rekenen vermenigvuldigen lusabacus
  Naar top.  3 Tientallig­heid: positiestelsel

  Naast de vraag Wanneer wissel je in?, is er de vraag Hoe schrijf je het op?

 • Onze westerse cultuur volgt de schrijfwijze van de Arabieren. Er zijn tien cijfers waarvan een voor de nul. De cijfers hebben ronde vormen zodat deze gemakkelijk op perkament te penselen zijn. We schrijven de cijfers van rechts naar links (maar lezen tekst van links naar rechts). Dus eerst eenheden, tientallen etc. Alles bij elkaar het slimste systeem.
 • Het systeem van de Egyptenaren was ook tientallig, ook van rechts naar links, ook tekens voor de tientallen maar de positie bepaalde niet de waarde maar het aantal. Getallen worden dan veel langer. Dat bemoeilijkt het lezen, het optellen onder elkaar, het maken van staartdelingen en
  mab rekenmateriaal multi arithemtic blocks
 • De Romeinen vonden de ronde Arabische cijfers lastig in stenen te hakken en volstonden met 7 rechte letters (I,V,X,L,C,D,M). Het cijfer vier hakten ze niet als IIII maar als IV (vijf min een). Alles bij elkaar gemakkelijk hakken maar moeilijk lezen en rekenen. Opmerkelijk is verder dat de Egyptenaren en de Romeinen geen cijfer voor nul nodig hadden.
 • 3.1 Positiestelsel leren

  De rekenmeester moet de leerlingen de leeshandelingen die bij het positiestelsel horen aanleren. Ook de rol van het cijfer nul is daarbij belangrijk. Dit kan met hulpmiddelen die het positie­stelsel duidelijk tot uitdrukking brengen.De lusabacus is daarvoor geschikt omdat de kralen op stangen zitten en zo hun vaste positie behouden. Bij losse blokjes zoals MAB is dat niet het geval. telraam abacus leren rekenen lusabacus leren rekenen optellen aftrekken basisschool123 op de lusabacus.
  De traditie in het rekenonderwijs is sommen lineair op te schrijven. Dus niet onder elkaar. Sommige rekenmeesters verbieden optellingen onder elkaar te zetten. Mogelijk omdat ze echt rekenen sterk identificeren met hoofdrekenen. Toch bleek uit het Kwantiwijzeronderzoek dat leerlingen uit groep 3 en 4 het onder elkaar zetten wel beheersen. Die leerlingen lijken slimmer dan het onderwijs dat deze slimme methode verbiedt
  Voor het onderwijs is 12+3= .. gemakkelijk (lineair) te verwoorden. Maar het positiestelsel heeft juist geen lineaire struktuur zoals de woordtaal. Het positiestelsel heeft een kolom­struktuur. Van links naar rechts is van belang maar ook van boven naar beneden. Voor de rekenmeester is dat lastig want je kunt die struktuur niet meer zeggen maar je moet hem visueel maken en bijvoorbeeld naar het bord toe lopen om de som op te schrijven. 12+3= in woorden zeggen ontkracht de kracht van het positie­stelsel; de eenheden en tientallen staan niet meer netjes in de kolommen voor de eenheden en de tientallen. Daar komt nog bij dat de tientalligheid in het woord twaalf niet meer te herkennen is. De uitkomst 6 voor 12+3 is taalkundig gezien niet zo gek. De psychologische handelingen bij het onder elkaar zetten zijn bovendien eenvoudiger uit te voeren omdat de op te tellen cijfers dichter bijelkaar staan Dit maakt tussenstappen overbodig, zoals twee keer kijken om de op te tellen eenheden waar te nemen en opslaan van getallen in Door deze psychologische foute handelingen (het zijn geen rekenhandelingen) uit te sluiten worden eventuele foute positiehandelingen beter zichtbaar.

  3.2 Positiestelsel­fouten

  Als de rekenmeester het leerproces niet beheerst dan kunnen slimme kinderen hem misleiden met slimme telmethoden om grote getallen toch nog tellend op te lossen.
 • Het aftrekken door terugtellen bleek in het Kwantiwijzer­onderzoek regelmatig fouten te geven wanneer het tellen over een tiental gaat. Bijvoorbeeld: 84-6=83, 82, 81, 70, 69, 68 of 65+5= 66, 67, 68, 69, 90. kwam deze categorie van fouten ook heel duidelijk naar voren.

 • Er was ook een kind dat vertelde dat ze tijdens het tellen de hoeveelheden in groepjes verdeelde. De opgave 84-6 werd dan opgelost door er telkens 3 af te halen: 6 is 3+3; 84-6=83,82,81 en dan nog een keer 80, 79, 78. Ook zijn er leerlingen die tijdens het bijtellen van grote getallen tientallen in hun hoofd en op hun neus bewaren.
 •  
  Heeft de rekenmeester tientalligheid en positie wel goed uitgelegd dan kan het creatieve kinderbrein natuurlijk nog steeds met andere, helaas foute, oplossingen komen.

 • Echte positiefouten zijn: 12+3=6 en 1+1=11.

 • Zo observeerde het Kwantiwijzeronderzoek de volgende oplossing van 65+32=60 die 5 erbij, dan 20 erbij, dan 3 erbij, 5 en 3 is 8, dan 88. Niet duidelijk is of de leerling de 2 als twintig opvat omdat het de plaats van tientallen en eenheden omwisselt of omdat het bij het oplezen (in zichzelf) 23 in plaats van 32 heeft gelezen.

 • Een veel voorkomende fout is de cijfer­omwisseling (21 lezen als er 12 staat). Bij het leren lezen komen dergelijke verwisselingen ook voor (b en d, q en p). De verwisseling kan slechts een vergissing zijn. Dit blijkt als je zegt: Kijk nog eens goed.
  De verwisseling is overigens zeer begrijpelijk.
  1) De leerlingen leren op dit moment ook dat onze Latijnse woordleescultuur gaat van links naar rechts. De cijfers, getallen en de schrijfwijze zijn Arabisch. Die cultuur leest van rechts naar links.
  2) De telwoorden houden zich niet aan de volgorde van het positiestelsel. Het telwoord noemt eerst de eenheden en dan de tientallen.
  3) De verwisseling is verder psychologisch gezien begrijpelijk omdat het getal zowel visueel (in het fixatiegebied), soms verbaal als klank (vrijwel een lettergreep) en in het kortetermijngeheugen tegelijk aanwezig is. Er is dan geen volgorde.
 •  
  Een cijfer­omwisseling is geen foute rekenhandeling maar een foute taalhandeling. De uitkomst van de som is weliswaar fout maar de leerling kan de rekenhandelingen goed uitgevoerd hebben. Het is merkwaardig dat het positie­stelsel en bovengenoemde fouten nauwelijks terug te vinden zijn in de niet-kwalitatief psychologische testen en onderzoeken ten tijde van het Kwantiwijzer­onderzoek. Alleen in het werk van Swinnen en Vandenberghe komt het begrip plaatswaarde voor, echter voor oudere leerlingen.
  Naar top.


  4. Splitsen om tientallen

  Aanvankelijk rekenen kinderen sommen uit door op hun vingers te tellen. Door splitsen in tientallen en eenheden kan het optellen en aftrekken verkort worden.

  Kinderen in het die splitsten, losten de rest van de opgave ook wel op door tellen, bijvoorbeeld: 14+38=10+30=20,30,40; 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Deze oplossing­smethode kan verkort worden met de tientallige structuur en inwisselen.
  Een veel toegepaste methode voor overbrugging van het tiental is aanvullen of leegmaken van het tiental. Hierbij wordt de eenheid die opgeteld moet worden, gesplitst om tot het volgende tiental te komen (bijvoorbeeld 18+6: eerst 2 erbij, toen 4 over, bij de 20 gedaan, 24). Een typische fout daarbij is 16+6=16+4+6=26. Het kind vult het tiental aan maar haalt die aanvulling niet van de tweede term af. Maakt het kind deze fout vaker dan begrijpt het kind de procedure niet. Maakt het kind deze fout een enkele keer dan is er geen sprake van een foute rekenhandeling maar een fout van het kortetermijngeheugen. Als de eenheden samen minder dan tien zijn dan kan het optellen eenvoudiger zonder splitsen: 65+32= 60+30=90 en nog 5+2=97. De reactietijd is dan korter.leren rekenen basisschool lusabacus splitsen om het tientalDe lusabacus visualiseert de splitshandeling 8+5=8+2+3=13. Blijkt deze statische presentatie van de leerstap te groot dan kan een animatie kan de handeling visualiseren. Ook kunnen trommels de handeling auditief tonen.
  Om te kunnen splitsen om het tiental is nodig dat het kind tientalligheid, inwisselen en het positiestelsel begrijpt. Sommen onder 20 kunnen tellend prima en vooral zeker opgelost worden. Waarom zou je moeilijk doen? Inwisselen levert voor het kind niet zo veel op.Daar komt nog bij dat de tientalligheid pas echt zichtbaar en begrijpelijk wordt boven 19. Tot 19 kan 10 gewoon opgevat worden als een cijfer voor een getal. Dit zou ervoor pleiten bij de introductie van inwisselen gelijk getallen boven 19 te introduceren.Tientalligheid zou te complex kunnen zijn voor het kinderbrein. De kinderen zitten immers nog aan het begin van de concreet operationele fase (Piaget). Het is te overwegen sommen met tientalligheid even te laten rusten. Het accent kan dan komen op vaardigheden waar de kinderhersenen wél klaar voor zijn, zoals taal (lezen, vreemde taal).
  Naar top.


  5 Analogie­handelingen

  Sommige kinderen zoeken een analoge som die ze gemakkelijk kunnen oplossen. De moeilijke som wordt dan opgelost naar analogie (bijvoorbeeld 35+12, 5+2=7, dus 35+12=47).Bij sommen met overbruggen wordt dan een volgende oplossing gegeven: 35+6=5+6=11, dus 35+6=41. Bij deze methode is het de bedoeling dat leerlingen de analogiesommen zo snel mogelijk leren automatiseren. De analoge methode is een mentale handeling en daarom niet direct waar te nemen. Wel wijst het gebruik van de woorden dus en dan is in deze richting.
  Naar top.


  6 Controle­handelingen

  acht het uitvoeren van een controle­handeling een essentiële  ondersteuning, vooral ook om inzicht te krijgen in de relatie tussen de handelingen op verschillende levels (materieel, verbaal, mentaal). De rekenmeester die focust op een goed product valt door de mand omdat de leerlingen een formulesom niet kunnen materialiseren. Leg 1+2 eens met blokjes? of: Schrijf de som op die daar met blokjes ligt.Zowel het denken over een wijze van aanpak als het uitvoeren van een controle­handeling zijn een mate van bewustheid waarmee de handeling wordt uitgevoerd. Karpova en Ataninja (constateerden een samen­hang tussen deze drie factoren. Uit hun onderzoeken bleek dat de mate van bewustheid sterk samenhangt met een juiste en volledige oriënteringsbasis.
  Naar top.  7 Verkorting van de handeling

  Een gebruikelijke opvatting van verkorten is automatiseren door associatief leren zoals rijtje met sommen uit het hoofd leren. Dit associatief leren kun je zelfs verantwoorden met de stimulus-response-psychologie (van ruim voor de Tweede Wereldoorlog). Een ander voordeel van deze methode is dat de rekenmeester geen analyse hoeft te maken van de foute en inefficiënte rekenhandelingen van het kind. Fout, opnieuw. volstaat. Het ontbreken van die reken­onderwijs­vaardigheid zou je asociaaltief en discalculie kunnen noemen omdat het ook anders kan. Inmiddels is duidelijk dat de stimulus-respons-psychologie klopt als je een hond wilt leren een pootje te geven maar veel ander, met name complex gedrag, kun je er niet mee verklaren. Op die kennis hadden de rekenmeesters uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw overigens niet hoeven wachten. Inmiddels zo’n 50 jaar geleden omschreef Gal’perin automatisering al als een in wezen verbaal proces dat door verkorting en vergaande beheersing zijn direct herkenbare verbale karakter grotendeels verloren heeft
   
  De basis moet niet een instamp­proces zijn maar de verkorting van een uitvoerige handeling. Een procesgerichte houding (Hoe heb je het gedaan, zou het ook anders kunnen?) is verder een forse stap naar Juist het leren rekenen leent zich goed voor het ontwikkelen van zo’ n nieuwe intelligentie.
  Naar top.


  8. Hoe onderzoek je het rekenen

  De bovenstaande rekenhandelingen zijn geconstateerd in het Kwantiwijzer­onderzoek. Voordat dit onderzoek startte, is beschikbaar onderzoek geanalyseerd. De meeste rekentesten sluiten aan bij het associatief leren (instampen) en zijn niet-kwalitatieve rekentesten. Deze testen delen de opgaven in met formele kenmerken, zoals optellen of aftrekken, gewone som, puntsom of redacties en grootte van de getallen.Behalve met formele kenmerken worden de opgaven ook wel ingedeeld op empirische moeilijkheids­graad, of de reactietijd. Deze gegevens geven inzicht in het algemene rekenniveau maar niet waar de leerling zich in het leerproces bevindt. Moeite- en foutloos leren komt niet dichterbij.Kwalitatief psychologische testen geven een psychologische analyse van het oplossings­proces. Zo'n analyse beschrijft de deel­handelingen die de leerling bij het oplossen van rekenopgaven uitvoert.  8.1 Kwantitatief onderzoek

  8.1.1. SDAT

  Schonell en Schonell hebben een aantal testen ontworpen (Schonell Diagnostic Arithmetic Tests) die ze zelf diagnostisch noemen. De SDAT wil duidelijk aangeven van welke aard de moeilijkheden bij de leerling zijn, welke lacunes er bestaan en wat de oorzaken zijn van de achterstand in een bepaald gebied ).Daartoe wordt het aantal goede antwoorden en de benodigde hoeveelheid tijd om de sommen op te lossen vergeleken met het gemiddelde voor de leeftijdsgroep waar de geteste leerling toe behoort. De feitelijke foutenanalyse moet, begrepen wij, door de proefleider zèlf gedaan worden. In de test worden slechts enkele voorbeelden van fouten gegeven. Deze fouten hebben echter voornamelijk betrekking op vergissingen en niet op foute of inefficiënte reken­handelingen.Het werk van Schonell en Schonell is erg uitgebreid, het omvat het cijferen van de basisschool. Weliswaar wordt aandacht besteed aan aanvullende opgaven en oorzaken van stagnaties, maar een geëxpliciteerde theorie van het leren rekenen ontbreekt volledig en de meeste uitspraken missen een onderbouwing.

  8.1.2. Schiedamse Rekentoets

  Bij het onderzoek van rekenprestaties op de basisschool wordt in Nederland over het algemeen gebruik gemaakt van de in 1967 geconstrueerde Schiedamse Rekentoets (SRT). Deze test meet de beheersing van de traditionele rekenstof in het basisonderwijs en de ernst van de achterstand ). In de handleiding staat expliciet vermeld dat de test niet is bedoeld voor opsporing van oorzaak en achtergronden van gevonden lacunes (Heesen e.a. 1971, 9).Alhoewel de SRT overeenkomt met de SDAT zijn de auteurs veel bescheidener over de mogelijkheden van hun test. De samenstellers hebben gestreefd naar een zo volledig mogelijke inventarisatie van de rekenstof van het basisonderwijs en sluiten expliciet aan op traditionele leerstof (Heesen e.a. 1967, 490 en 1971, 9).De opgaven zijn gekozen op formele kenmerken van de som en zijn geordend naar moeilijkheidsgraad. Omdat de SRT vooral bedoeld is om de ernst van de eventuele achterstand aan te geven, volstaat een kwantitatieve vergelijking van de prestaties van de leerling met zijn jaargenoten. Het uitgangspunt van de normen voor de SRT is een analyse van bestaande rekenmethoden (van voor 1967) en het oordeel van onderwijsauthoriteiten (voornamelijk enkele inspecteurs)

  8.1.3. Analytische rekenproeven

  Voor de leerlingen van de Polyvalente Beroepsschool ontwierpen analytische rekenproeven. Daarmee kan men lacunes lokaliseren en beschrijven. De proeven geven aan welke taken de leerling wel en welke taken de leerling nog niet kan oplossen. Gemeten wordt inzicht in de natuurlijke getallen en het tientallig stelsel (positiewaarde, struktuur van elk natuurlijk getal en rij der natuurlijke getallen).Swinnen en Vandenberghe noemen hun proeven analytisch omdat de term diagnostisch zou suggereren dat men een diagnose zou kunnen stellen. Daarvoor is volgens Swinnen en Vandenberghe vaak ook individueel diagnostisch onderzoek nodig waarbij men probeert de denk- en werkwijze van een leerling vast te stellen; daarbij kunnen de analytische rekenproeven uitgangspunt vormen.De analytische rekenproeven verschillen op enkele punten met ons werk. Allereerst wordt het individueel diagnostisch onderzoek bij Swinnen en Vandenberghe nauwelijks uitgewerkt terwijl daar bij ons juist het accent op ligt. Ten tweede gaan Swinnen en Vandenberghe bij het opstellen van de opgaven uit van het traditionele rekenen. Naar ons idee moeten ook opgaven aan de orde komen die niet in de bestaande leergangen behandeld worden maar wel van belang zijn.

  8.1.4 Pump-projekt

  In het begin van de jaren zeventig is Lundgren in Zweden begonnen met een analyse van het rekenen. Uitgangspunt daarbij is het werk van Dahllöf en Lundgren die een onderwijstheorie (theory on teaching) ontwikkelden waarin de relatie tussen randvoorwaarden, onderwijsproces en leerresultaat aangegeven wordt ( De analyse van het rekenen resulteerde in een diagnostische rekentest waarmee het rekenproces beschreven kan worden, de leerkracht geholpen kan worden en waarmee een theoretisch onderwijs­model getoetst kan worden . Ze gaan uit van een hiërarchie met als dimensies de formele kenmerken van de som (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) en de grootte van de getallen. Deze hiërarchie is in Nederland gevalideerd door het Cito

  Met de sores kan bepaald worden welke kennis gemist wordt, wat de consequenties voor het onderwijs zijn en welke leerlingen extra onderwijs nodig hebben. Dit wordt echter slechts beschreven in termen van formele kenmerken van de opgave.

  8.1.5. Verder onderzoek

  Er zijn onderzoeken waarbij kwantitatieve psychologische analyses gemaakt zijn. Suppes (1969) heeft bijvoorbeeld door middel van variantie-analytisch onderzoek factoren vastgesteld die bepalend zijn voor de moeilijkheidsgraad van een som. Hij vond dat puntsommen moeilijker zijn dan gewone sommen, dat de puntsom iets gemakkelijker is wanneer de punt op de plaats van de tweede term staat dan wanneer de punt op de plaats van de eerste term staat en dat de rekensnelheid afhankelijk is van de grootte van de onbekende term. gaven onlangs een verslag van een factor-analytisch onderzoek naar de samenhang van technisch en begrijpend rekenen met enkele intelligentietaken. Ze vinden en samenhang tussen rekenprestaties (met name SRT) en intelligentie­taken. Wanneer men inzicht in oorzaken van rekenstoornissen wil verkrijgen geven correlationele verbanden alléén te weinig informatie. Hiermee vindt men immers geen causale verbanden, die bij stoornissen juist essentieel zijn. Daarvoor zijn ook kwalitatieve onderzoeksmethoden noodzakelijk. Bovendien leveren correlationele verbanden geen praktische bijdrage aan het verhelpen (remediëren) van rekenstoornissen. Tenslotte  merkte de Kwantiwijzer in 1976 op dat het intelligentiebegrip erg omstreden is. Andere onderzoekers proberen inzicht te krijgen in het oplossen van sommen door reactietijden te meten. Dit soort onderzoek is bedoeld om door de onderzoeker veronderstelde cognitieve processen aan te tonen op grond van tijdmetingen (bijvoorbeeld .

  8.1.6. Beperkingen van niet-kwalitatief psychologisch onderzoek

  Bovengenoemde onderzoeken en testen geven een analyse van de rekenopgaven of de uitkomsten. De indelingscriteria zijn meestal ontleend aan kenmerken van de opgave. De sores geven aan hoe ver de leerling met het rekenen gevorderd is, welke soort opgaven de leerling kan oplossen.De meeste auteurs merken zelf al op dat een diagnose die aangeeft wat de oorzaak van de stagnaties is en waar het onderwijs­leerproces moet aansluiten niet mogelijk is.Deze testen zijn dan ook niet diagnostisch in de betekenis volgens Rispens en van Swinnen en Vandenberghe aan geven. Om een dergelijke diagnose toch te kunnen stellen, is het naar ons idee nodig te beschikken over psychologisch onderzoek op basis van een geëxpliciteerde theorie van het leren rekenen. Men kan dan namelijk aangeven waar het leerproces gefaald heeft, welke voor het leerproces relevante handelingen niet beheerst worden én hoe het onderwijs moet aansluiten.
  Naar top.


  8.2 Kwalitatief onderzoek

  Bij kwalitatief psychologisch onderzoek naar de reken­handelingen van de leerling gaat het niet zozeer om de formele kenmerken van de opgave of de statistisch gegevens van de oplossingen (moeilijkheidsgraad, reactietijd), maar om de wiskundige kenmerken van de opgave.Daarom dient men bij een degelijke analyse uit te gaan van de eigenschappen van het getallensysteem.

  8.2.1 Stahl

  Een van de onderzoeken van had betrekking op het optellen en aftrekken tot 100. Het bestaande leerplan in de DDR voor klas 2 onderscheidt vier stappen waarbij rekening gehouden werd met de grootte van de tweede term en het overbruggen. Stahl merkt daarover op dat de abstractie van de essentiële gemeenschappelijke kenmerken pas mogelijk wordt na behandeling van de laatste stap. Voor een optimale organisatie van het leerproces is het volgens hem echter nodig de leerlingen juist van te voren met alle delen van vertrouwd te maken. Deze moet volgens Stahl in elk geval omvatten:
 • kennis over de eigenschappen van rekenoperaties commutativiteit, associativiteit).
 • Kennis over de samenhang tussen operaties (aftrekken als omkering van optellen).
 • Kennis over de volgorde van de natuurlijke getallen en over het tientallig positie­stelsel
 • De effectiviteit van deze uitgangspunten werd in zijn onderzoeken bewezen.
  Stahl hanteert op beperkte schaal een leerpsychologische terminologie. Vanuit het leerpsychologische concept oriënteringsbasis komt hij tot een andere analyse van het rekenen dan de wijze waarop dit rekenen in het leerplan van de DDR geanalyseerd wordt.

  8.2.2 Kwanti­wijzer­onderzoek

  Dit artikel geeft een kwalitatief psychologische analyse van de reken­handelingen die het Kwantiwijzer onderzoek bij de leerlingen observeerde. Hierbij is de theorie van Gal’perin als leerpsychologisch beschrijvingskader gekozen.De vakinhoud van het optellen en aftrekken leveren de eigenschappen van het getallensysteem.
  Naar top.


  Met dank aan

  Dit artikel is het resultaat van onderzoek naar het leren rekenen binnen het door de stichting voor onderzoek van het onderwijs gesubsidieerde project Kwantiwijzer (SVO-projekt 0327).

  Deze online versie is een bewerking van het artikel De bewerking is van de tweede auteur. Het oorspronke­lijke artikel was vooral een onderzoeksverslag. Deze online bewerking uit 2016 richt zich op de praktische toepassing. Dat betekent ander taalgebruik, andere volgorde, meer afbeeldingen en meer toepassings­voorbeelden.Het oorspronkelijke artikel kon tot stand komen dankzij de leden van de stuurgroep (o.a. de leerpsycholoog Professor C.F. van Parreren en de wiskundige Professor H. Freudenthal, de studentassistenten, de secretaresse van het project en de scholen.
  Naar top.  Meer denkpsychologie voor het leren rekenen:

  Leren rekenenleren tellen rekenen optellen en aftrekken op de basisschool

  Leren rekenenrekenonderwijs optellen aftrekken basisschool computer diagnostiek remedial teaching

  Leren rekenenleren rekenen optellen aftrekken basisschool nieuwe intelligentie algoritme

  Leren rekenentoekomst onderwijs leren lezen rekenen supermarkt

  Naar top.  Behalve psychologie voor leren rekenen ook psychologie voor:

  ICT  x Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic     Public design   NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum   Icon/sign design    3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde   Psychologie  helderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel   Toekomst volgens psychologie

              Leren rekenen

  leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation   Hogesnelheidstrein (ERMTS)

    ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist   Wetenschappelijke verantwoording

   

  Naar top.


  Contact


  +31 (653) 739 750
  Parkstraat 19
  3581 PB Utrecht
  Nederland

  leonardverhoef@gmail.com
  Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
  Naar top.