Leren rekenen en therapie in de supermarkt

Het gaat steeds slechter met het onderwijs. Als het zo door gaat verdwijnt het onderwijs en leert elk kind probleemloos lezen en rekenen. Met een psychologische bril luchtig ver vooruit kijken.

decoratieletters van dr. oetker voor het versieren van taarten en toetjes

Dr. Oetker Letterpret: voor het decoreren van gebak of dessert
Letterpret van Dr. Oetker heeft alleen hoofdletters. Kinderen leren eerst kleine letters, die zien zij ook het meest en zijn nodig om woorden te ontdekken. De ’kleine’ letter ’e’ van ’pret’ is een omgekeerde hoofdletter ’g’. Deze is gebruikt omdat de letterset maar twee letters ’e’ heeft. De letter ’Q’ gebruikt Dr. Oetker 4,5 maal zoveel.
Hoe leerden we koken In 1950 vertelde de kruidenier aan de klant hoe de huisvrouw van de gekochte meel pannenkoeken moest maken. De kwaliteit van de pannenkoek was afhankelijk van de kookkunst van de kruidenier en het geheugen van de huisvrouw.In de supermarkt van vandaag is het meel voorverpakt en heeft de servicegerichte supermarkt een uitstekend recept voor pannenkoeken op de verpakking gezet. Zo en met de Allerhande van Albert Heijn is het Haags Kookbook vervangen en is het kookonderwijs op school bijna geheel verdwenen.


Hoe verbeter je een supermarkt en onderwijs? Pedagogen kunnen goede dingen bedenken en uitwerken. Het verbeteren van het leren rekenen blijkt wat lastiger te zijn dan het verbeteren van het leren koken. In het onderwijs is de politiek koning. Ook de invloed van ouders op het onderwijs is tegenwoordig groot met rekenmoeders en ouderraad. Daardoor maken leerpsychologische bedenksels meer kans als ze lijken op het onderwijs dat ouders genoten hebben dan wanneer ze gebaseerd zijn opsgedegen reken-leer-psychologisch onderzoek. Bij Albert Heijn is verandering geen probleem. De klant is weliswaar koning maar Albert Heijn beslist. Wat er in de schappen ligt bepalen niet politici of klanten maar hangt af van gedegen klantenonderzoek en vooral van kennis van zaken.


Het zal goed gaan met het leren lezen en rekenen

Nu onderscheiden supermarkten zich steeds minder in prijs en kwaliteit. Door concurrentie, nationale en Europese normen verschillen de producten steeds minder. Supermarkten zullen zich dan moeten onderscheiden met extra’s. Een extra kan zijn dat kinderen leren lezen en rekenen met de supermarkt.
Niet alleen de chef-kok en marketing maar ook de pedagogiek bepaalt dan de teksten op verpakkingen voor kinderproducten. Opmerkelijk is dat het lettervoedsel in de supermarkt vrijwel altijd uit hoofdletters bestaat terwijl het leesonderwijs met kleine letters begint.

Zo zal Albert Heijn in kinderschrift op pakken meel zetten: meel en voor pannenkoeken. Je hoeft een kind maar één keer te vertellen dat de letters m e e l staan voor meel en bij een volgend bezoek komt het pak meel vanzelf in de kar.

 
De AH-pedagoog zal dr. Oetker met wetenschappelijk argumenten te verstaan geven dat zijn Letterpret (zie figuur rechtsboven) niet alleen hoofdletters mag bevatten maar alleen kleine letters.
1) Woorden in hoofdletters zijn voor het leren lezen niet handig omdat je niet kunt lezen als je alle hoofdletters kent en heel aardig kunt lezen als je alle kleine letters kent.
2) Op school en buiten school ziet het kind vooral kleine letters. De kans dat het kind opmerkt dat de macaronihoofdletters met lezen te maken hebben is dus klein.

3) Heeft het kind dat wel in de gaten dan zal het opmerken dat er niet alleen voor elke kleine letter varianten zijn maar ook voor de hoofdletters. De chaos van de schrijftaal is dus twee keer groter dan zijn nog onbedorven, nog logisch werkende hersenen al hadden opgemerkt. Niet bemoedigend allemaal, vooral niet voor een oplettend nog logisch denkend lezertje.
4) Lezen is herkennen van woordpatronen. Met hoofdletters krijgen woorden geen patroon maar blijven het rechthoeken die een maar beetje van lengte verschillen. Je moet dan min of meer elke letter afzonderlijke lezen. Even kort door de bocht: alleen hoofdletters gebruiken bevordert dyslexie.

Letterpret klinkt lekker maar leert kinderen niet lezen.

leren lezen in de toekomst
Iets kindervriendelijker letterpretetiket
 
Eigenlijk ook niet aap, noot, mies zoals onze overgrootouders leerden lezen. Die woorden bevatten leren lezen in de toekomstIn 1910 begon het leesonderwijs met aap, noot, mies.
 
Beter is bijvoorbeeld pim pop pap. Met slechts deze drie woorden en deze vijf letters kan de sluwe leerkracht het kind verleiden papa, opa, pop en op te ontdekken. Verder natuurlijk niet dyslectisch onderwezen (alleen teksten) maar ook visueel. Niet een plaatje omdat het moet zoals bij aap, noot, mies maar een plaatje dat duidelijk overeenkomt met het beeld van de te leren letter. Papa met twee a-achtige oren, opa als een bol manneke in de vorm van de letter o en pop ook bolvormig met twee p-benen. maar doet kinderhersenen met een voorkeur voor visueel geen onrecht aan (dyslexie). De eventuele ’bollebozen’ van de klas pip mogen proberen te lezen en met de bekende vijf letters alle woorden te maken die mogelijk zijn, ook de onzin woorden. Daarmee krijgt het kind het gevoel zelf een nieuwe strak ’logische’ wereld ontdekt te hebben en een nieuwe wereld te kunnen maken. dan het leren door instampen van niet te linken woorden met bijzondere dubbele letterklanken als: aap, noot mies.Ook is het wenselijk dat de clown pipo ergens sluw in het geheugen van het kind geplaatst wordt. Er is kans dat het kind dan pipo moeiteloos en zonder toelichting ’leest’. leren lezen in de toekomstPipo de clown, TV-kinderserie, 1958 - 1980.
 
De AH-pedagoog gaat ook rekenen met de kinderen. Als de prijs van 0,1 liter kindertoetje 0,20 euro is dan staat dat er kindvriendelijk op. Op een 1 liter kindertoetje staat duidelijk dat dit maar 1 euro kost. Met een eigen budget voor toetjes zal het kind de relaties tussen die hoeveelheden snel ontdekken. Wie het wisselgeld goed uitrekent, mag het houden; het kind of de juffrouw achter de kassa. Ongemerkt zullen de kinderen een reken- en taalbad krijgen waar ze zich niet aan kunnen en niet aan willen onttrekken. Voor lezen en rekenen hoeven ze dus niet meer naar school.
Naar top.Uiteindelijke komt alles goed Kinderen soepel en zonder problemen leren lezen en rekenen is niet zo moeilijk. Zeker niet in een supermarkt. De concurrentie tussen supermarkten is moordend. Nieuwe onderscheidingen tussen supermarkten blijven steeds weer nodig. Gelukkig voor Albert Heijn zijn er voldoende niet-opgeloste problemen in de wereld.Albert Heijn zou zich kunnen gaan onderscheiden door acteurs achter de kassa te zetten. Ze zullen vaste klanten verrassen met sociale, creatieve en emotioneel lastige situaties. Uiteraard alleen als hun bonuskaart meldt dat ze prijs stellen op verhoging van dergelijke vaardigheden. Een eenvoudig therapietje komt dus gewoon op de boodschappenlijst.

Als een branche zijn taak niet goed uitvoert dan neemt een andere branche die taak ongemerkt over. Als het onderwijs kinderen niet leert lezen en rekenen dan zou Albert Heijn dat wel eens kunnen gaan doen.

Naar top.


Meer denkpsychologie voor het leren rekenen:

Leren rekenenleren tellen rekenen optellen en aftrekken op de basisschool

Leren rekenenrekenonderwijs optellen aftrekken basisschool computer diagnostiek remedial teaching

Leren rekenenleren rekenen optellen aftrekken basisschool nieuwe intelligentie algoritme

Leren rekenentoekomst onderwijs leren lezen rekenen supermarkt

Naar top.Behalve psychologie voor leren rekenen ook psychologie voor:

ICTx Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic   Public design NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum Icon/sign design  3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde Psychologiehelderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel Toekomst volgens psychologie

          Leren rekenen

leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation Hogesnelheidstrein (ERMTS)

  ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist Wetenschappelijke verantwoording

 

Naar top.


Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.