Het algoritme leren of leren algoritmiseren

Instampen van rekensommen houdt geen stand. Met leren rekenen naar nieuwe intelligentie. Met of zonder het onderwijs.


Willem Bartjens, 1768.
Vroeger konden alleen geleerden lezen en rekenen. Nu kunnen ook zevenjarigen dat. De onderwijswet uit 1857 voegde geschiedenis, aardrijkskunde, zingen, kennis der natuur en een soort meetkunde toe. Recentelijk zijn Engels en wereldoriëntatie toegevoegd. Kun je leerstof alsmaar uitbreiden? Is de moderne kindermens van vandaag knapper dan het kind van vroeger? Of is het onderwijs beter geworden? Het knappe zit niet in meer kennis maar in andere kennis. Met andere kennis kun je met minder leren toch meer weten en kunnen.


1. Algoritmen leren

Ontwerpers van apparaten, taalspelling willen dat we precies doen wat ze zeggen. Dan komt  alles goed beloven ze. Al omstreeks 850 na Christus stelde Mohammed ibn al Chwarizmi daarom rekenregels op.De naam van Al Chwarizmi is mede onder invloed van het Griekse woord aritmos, verbasterd tot algoritmen. Al Chwarizmi was de Arabische Willem Bartjens.
Mr. Algoritme:
Al Chwarizmi
 
Bij algoritmen zijn alle stapjes zo precies geformuleerd dat de uitvoerder zeker tot de goede oplossing komt.Een staartdeling is een algoritme. Je kunt grote getallen delen zonder dat je weet wat je eigenlijk doet.Algoritmen zijn handig. Het leren rekenen en leren spellen kan niet zonder.2. Een algoritme gemakkelijk voor wie?

Algoritmen zijn gemakkelijk voor ontwerpers van apparaten en taalspelling. Met een algoritme hebben ontwerpers precies gezegd hoe het moet en volgt de gebruiker van het algoritme de regels niet dan gaat het fout. Dat is dan wel je eigen schuld zeggen ontwerpers en onderwijzenden. Maar een algoritme kan een fout bevatten. Algoritmen (handleidingen) voor de bediening van apparaten zitten zo vol fouten dat geen mens meer een handleiding raadpleegt.
Naar top.3. Is een algoritme slim?

Er kunnen toevalligheden zijn waardoor een som eenvoudiger opgelost kan worden dan met het algoritme.

 • De som  99 + 58 kan een kind volgens het algoritmen oplossen (99 + 58 is, 8 + 9 is 17,90 + 50 is 140,140 + 17 is 157). Maar bij deze som is het handiger het anders te doen. (99 + 58 =100+58-1
 • Die toevalligheden kunnen persoonlijk van aard zijn. Zo gaf  een kind ons eens de volgende oplossing voor de som 45 + 33 : 35 + 33, dat is 68, dat weet ik want mijn vader en moeder zijn samen 35 + 33 is 68 jaar oud, 45 + 33 is dus 68 + 10 is 78. Deze methode geeft gemakkelijker een goed antwoord dan officiële algoritmen.

 • Omstandigheden kunnen het gebruik van een algoritmen onmogelijk maken. Een staartdeling is lastig zonder papier. • 4. Geen leerproces Een algoritmische procedure voert een mens steeds sneller uit. Wat dat betreft, is er enig leren. De procedure leidt echter niet tot kwalitatief andere handelingen. Zo leidt vaak tellen op de vingers wel tot sneller vingertellen maar niet Ook van Wizards bij computer­programma's word je niet slimmer. De enige mogelijke verkorting  is: sneller op de next button drukken.Dat is geen zoals deze volgens
  Naar top.  5. Geen inzicht

  Een algoritme geeft geen inzicht. Soms is dat geen probleem zoals bij het afstemmen van zenders van een televisie. Maar dit voordeel heeft ook nadelen.
 • Als de maker of de gebruiker van een algoritme een fout maakt dan staat de gebruiker met lege handen.
 • Inmiddels is ook duidelijk dat we van de 'wizards' die computers gebruiksvriendelijk moeten maken ook niet wijzer geworden zijn.
 • Algoritmische taken laten zich eenvoudig programmeren. Apparaten zullen deze taken steeds meer voor ons uitvoeren. Televisies zoeken nu zelf de zenders op. Mensen worden steeds meer geconfronteerd met problemen die je niet algoritmisch op kunt lossen. Er is geen algoritme waarmee je kan bepalen op wie je moet stemmen.
 • Naar top.  6. Algoritmen: niet de aard van het beestje

  Als je wilt overleven in de natuur dan is nauw­keurig regels opvolgen geen verstandige strategie. Je kunt beter vluchten als je denkt dat er een panter aankomt dan vluchten nadat je met een algoritme nauwkeurig vastgesteld hebt dat er inderdaad geen geheel zwarte koe maar een hongerige panter nadert. Daarom heeft de evolutie niét gekozen voor nauwkeurig­heid en focus. De mens is gemakkelijk af te leiden zodat hij gevaar onmiddellijk opmerkt. Ook wanneer de mens bessen aan het zoeken is, kan hij opmerken dat er gevaar aankomt. Allerlei impulsen van binnen (Honger, ik ga bessen zoeken.) en van buiten (Beweegt daar een tak?) kunnen een procedure verstoren. Door die noodzakelijk ’afleidbaarheid’ is het ook altijd onzeker of de volgende stap van het algoritme wel juist uitgevoerd zal worden.
   
  Natuur en evolutie winnen meestal van onderwijs en ontwerp

  x
  leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  navigatie met menu of tabel startpagina desktop

  company identity en marketing versus noodzakelijke reizigers informatie

  leren rekenen basisschool nieuwe intelligentie algoritme

  openbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

  mini touch screen treinkaart verkoop automaat NS

  Naar top.  7. Naar nieuwe intelligentie

  Al met al schuiven algoritmen naar aan de onderkant van het menselijk denken. en wordt steeds meer iets van vroeger en voor computers. Dat is in het onderwijs misschien niet zo zichtbaar maar daar buiten wel Tussen de regels is op deze site te lezen dat huidige onderwijspraktijken gemakkelijker voor het onderwijs zijn dan voor de hersenen. Binnen twee jaar na het verschijnen van het genoemde Algorithmization kwam Landa in 1976, nu in Amerika, met Algoritmisering was kennelijk toch niet alles.
   
  Zo'n 35 jaar geleden maakten twee kerncentrales met een flinke knal duidelijk dat je er met algoritmisch (rule based) handelen niet komt. Rasmussen onderscheidde voor bedienaren van kerncentrales toen snel de volgende stap in het menselijk denken die hij knowledge based noemde. Behalve specifieke oplossingsmethoden zijn er ook meer algemene oplossingsmethoden. Deze noemt wel men wel heuristieken. De heuristiek is de kunst van het methodisch vinden. Zo'n algemene oplossingsregel voor het rekenen is boven al aan de orde geweest. Bij 99 + 58 maakten we van de eerste term even 100. De algemene regel daarbij is: maak er een som van met gemakkelijke getallen, bijvoorbeeld tientallen. Precies dezelfde regel is ook van toepassing bij 7 + 5. Ook dan wordt naar een gemakkelijk getal 10 toegerekend. (7 + 5 is 7 + 3 + 2 is 10 + 2 is 12). Een voordeel van een heuristische regel is dat je met weinig regels toch veel verschillende problemen kan oplossen.
   
  Veel weten

  Vroeger was intelligentie: Veel weten, kinderen leerden rijtjes opzeggen. Bij TV-spelletjes  is de ’slimste’ mens de mens die de meeste feitjes weet.
  Veel kunnen

  Na weten komt kunnen in de evolutie van kennis. Een goede leerling kan met algoritmen foutloos spellen en vermenigvuldigen. Maar dat kunnen computers inmiddels ook. Veel kunnen geeft de kinderen een voorsprong op computers.
   
  Veel strategieën

  De volgende stap in is: Kiezen van een strategie om een nieuw probleem op te lossen. Dat is wat computers niet goed kunnen en dat is wat je met rekenen goed kunt onderwijzen.
   
 • Naast strategieën maken, kunnen leerlingen ook oplossingen evalueren. De kinderen kunnen analyseren welke methoden er zijn en kunnen die methoden evalueren. Klopt de methode rekenkundig altijd? Wat zijn de praktische voor- en nadelen zoals: geeft de methode snel en gemakkelijk een goede uitkomst en is de methode uit het hoofd te doen?

 • Verder kan de methode getest worden door elke helft van de klas een andere methode te laten toepassen. Welke methode geeft de minste fouten en kost het minste tijd? Interessant is bijvoorbeeld de vergelijking tussen: aanvullen (12+34=12+8+26) en splitsen in tientallen en eenheden (12+34=10+30+2+4).
 • Bovendien leert het kind dat het bewust een methode kan kiezen, zoals snel maar onnauwkeurig of langzaam maar nauwkeurig. Ook komt het kind te weten welke methode zijn denken het beste past. Is hij meer een precieze uitvoerder van een algoritme om een bekend probleem op te lossen. Of houdt zijn denken zich niet zo goed aan regels, gaat het creatief tegen regels in en vindt zijn denken zo oplossingen voor problemen die nog niet opgelost zijn. Die kinderen moeten vooral leren hun ’ongehoorzaamheid’ verder te ontwikkelen. Verder moeten zij vooral leren hun ongehoorzaamheid op de juiste momenten te verbergen. Dit soort zelfkennis is handig als je een vervolgopleiding moet kiezen die jou past.
 •  
  Natuurlijk moeten kinderen ook leren rekenen. Maar rekenen is dan niet alleen doel maar ook een middel om de nieuwe intelligentie te ontwikkelen. Het accent moet dan verschuiven van onder leiding (van een algoritme) kúnnen uitrekenen naar zelfstandig (uitreken)methoden bedenken en evalueren. Niet het algoritme leren maar leren algoritmiseren. Inzicht in algoritmen en het nieuwe denken wapent kinderen dan ook tegen technische hypes, en fobieën zoals de algoritmen (van sociale media), AI (artificiële intelligentie) en robots (die de macht grijpen).
   
  Rekenen als middel om te leren denken was in het onderwijs van rond 1975 populair. en politici zijn nu meer de baas in het onderwijs. Zij hebben vaak een voorkeur voor instampen en algoritmen. Je hebt dan snel en duidelijk resultaat: het juiste getal achter =. Overigens zit hier nog wel een forse adder, niet zichtbaar in de boom maar onzichtbaar in het gras. Er zijn pedagogen die willen kinderen niet leren hoe te denken maar wat te denken.
   
  Minder onderwijs

  Of de nieuwe intelligentie in het onderwijs zal winnen van politici, ouders en adders is nog maar de vraag.


  Mogelijk zal de wal het schip keren en vermindert de invloed van het onderwijs op de cognitieve ontwikkeling. Kinderen zoeken het zelf wel uit. Leren zal steeds meer incidenteel kunnen gaan verlopen. De leerstof wordt steeds meer cognitief psychologisch verantwoord, listig geweven in het dagelijks leven.


  Meer denkpsychologie voor het leren rekenen.
  x
  Leren rekenenleren tellen rekenen optellen en aftrekken op de basisschool

  Leren rekenenrekenonderwijs optellen aftrekken basisschool computer diagnostiek remedial teaching

  Leren rekenengraphics for quantitative data next generation

  Leren rekenenleren rekenen optellen aftrekken basisschool nieuwe intelligentie algoritme

  Leren rekenentoekomst onderwijs leren lezen rekenen supermarkt

  Naar top.  Behalve psychologie voor leren rekenen ook psychologie voor: x
  ects

    ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist 


  gui  x Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic   


  icon design    3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde 


  psychologie  helderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel 


  public   NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum 


  toekomst

            


  book

   


  rekenen

  leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation 
  Naar top.


  Zoeken in humanefficiency.nl  Contact


  +31 (653) 739 750
  Parkstraat 19
  3581 PB Utrecht
  Nederland

  leonardverhoef@gmail.com
  Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
  Naar top.