De fiscus rekent meteen af, column

Aangifte via internet en sms,
een revolutie voor velen.
De echte revolutie is al langer bezig
Wie heeft die in de gaten?

NRC-next, 29 maart 2006.
Laatste update: maart 2013.


Contact.
Jaaraangifte Een aangifterevolutie in 2006. Staatssecretaris Joop Wijn kondigt aan dat de SMS-aangifte er aan komt. Voor pen-belastingformulieren en voor gsm-toets-belastingformulieren blijft een zes een zes. Voor een pen-zes heb je twee vingers nodig en voor een toets-zes maar één. Is dat iets nieuws? Het belastingtechnische nu is grofweg 12 maanden ouder dan het nu waarin de belastingbetaler leeft. We hebben met die twee nu’s leren leven. Twee nu’s vinden we niet gek meer.; Wel evolutionair is, dat we steeds meer maandelijks met de fiscus afrekenen. Met een pen of met toetsen. De voorlopige teruggave voor aftrekbare hypotheekrente bestaat al jaren. De fiscus rekent nu ook teruggave voor kinderopvang, huur en zorg zo veel mogelijk maandelijks af. De twee nu’s komen langzaam dichter bij elkaar.

Maandaangifte

Hoe meer de aangifte naar nu gaat hoe minder deze een verrassingen zal zijn. De burger en de overheid kunnen hun financiën beter beheren. Computers die veranderingen opmerken in hypotheken, partners en kinderbezit zou je als burger opdracht kunnen geven dit maandelijks door te kleppen naar de belastingcomputers.

Nu-aangifte

Ooit wordt de maand-aangifte een nu-aangifte. Wanneer je een belastbaar bedrag ontvangt dan wordt onmiddellijk daarop de belasting ingehouden die geldt op basis van de gegevens die op dat moment bekend zijn. De politieke rituelen rond mee- en tegenvallende belastingopbrengsten zijn verdwenen. Kleine veranderingen in geldstromen zien de burger en de overheid direct.

De media organiseren nieuwe spelletjes als Fop de fiscus. Met zijn allen een week lang dubbel zoveel sigaretten kopen zodat de belasting op sigaretten fors zakt en dan ineens allemaal drie maal zoveel inkopen. De echte winnaars zijn natuurlijk die slimmeriken die spelletjes spelen met de spelletjesspelers. Net als beursspeculanten van vroeger
Niets nieuws onder de zon dus toen in 2006 aangifte per SMS nieuws was.
Naar top.

Meer toekomst volgens de psychologie:

Naar top.

Behalve voor toekomst, ook psychologie voor:

Naar top.

Naar top.
Naar top.