Waarom kijkt de bank naar de zon als zij rente uitbetaalt
en niet naar de toekomst van zijn klant?

In 1956 het bankboekje Mijn oma is begin 2006 overleden. We vonden verschillende bankboekjes. Een nog uit 1956. Wat een verschil met nu! De prachtige handgeschreven bedragen, met als enige onregelmatigheid de jaarlijkse rentebetalingen. Je kon aan het handschrift daarvan zien dat de bankemployee overwerkt was. Hij moest alles nog met een rekenmachine uitrekenen. De renteberekeningen moesten op de eerste van de rentemaand klaar zijn. Met spanning wachtte mijn oma altijd af welk meubelstuk ze dat jaar kon vervangen. Zij was erg intelligent maar een goede voorspelling van de rente was moeilijk.Nu, in 2008 en ook nog in 2016 e-bankieren

Ook nu is het moeilijk de te ontvangen rente te voorspellen. Onder andere omdat je niet weet wanneer de rente gaat tellen. Je zou zeggen dat de rente gaat tellen op de dag nadat het bedrag overgemaakt is. Het kan zijn dat de bank valutadagen rekent en niet op zaterdagen en zon- en feestdagen overmaakt. Bij een ongelukkige storting kan er vier dagen verschil zijn en krijgt de spaarder 4/365=1,0% minder rente en betaalt ook de lener 1,0% meer rente. Het kan zijn dat de bank uitgaat van het laagste maand saldo van de lening of spaarrekening.Ooit nu-bankieren Dat een boer zaait als de zon hoger gaat staan en het warmer wordt, begrijp ik wel. Je moet niet in de herfst zaaien als het kouder wordt. Ook begrijp ik dat een bank vijftig jaar geleden maar een keer per jaar de rente wilde berekenen. Maar dat de bank in het jaar 2016 nog steeds naar de zon gaat zitten kijken wanneer de rente betaald moet worden begrijp ik niet.

Wat de bankemployee 50 jaar geleden niet kon, dat kunnen computers nu wel. Elke keer als de bank het saldo toont, ziet de klant hoeveel de bank hem werkelijk schuldig is: dus inclusief opgebouwde rente. Ook kunnen computers in het weekend en op zondagen werken. Het is dus mogelijk dat de rente altijd de volgende dag ingaat.

Maar dat is nog steeds dag-denken en geen nu-denken. Een Boeing747 voert een commando van de piloot niet ergens deze of de volgende dag uit maar nu. Een bankcomputer zou dus ook rente kunnen gaan rekenen op het moment dat hij het geld ontvangen heeft. Bij een hypotheek­over­boeking van 400 000 € en 5% rente kan dat 50 € per dag schelen.
 
Nu-denken

De evolutie weet dat anticiperen belangrijk is voor overleven. Zonder anticiperen geen jagen en geen landbouw. De mens heeft dit anticiperen vorm gegeven door gebeurtenissen in een jaar-kalender te plaatsen en op papier vast te leggen. De mens dwong zichzelf zo tot papieren-jaar-denken.

De huidige techniek kan gebeurtenissen feilloos in een jaarkalender onthouden en op het juiste moment aan de mens tonen. Dit komt goed uit want het werk­geheugen van de mens is zeer feilbaar. Met de huidige techniek kan het kunstmatige papieren-jaar-denken vervangen worden door het natuurlijke nu-denken.

Voorbeelden:

•  Het spoorboekje werd een maal per jaar op papier gedrukt. Nu geen papieren-jaar-spoorboekjes meer maar dynamische schermen. Echter, vertrektijden worden nog steeds getoond zoals in de papieren spoorboekjes.
•  Rente berekenen en bijschrijven moest vroeger in een papieren spaarboekje. Banken schrijven rente nog steeds jaarlijks bij.
•  Schoolvorderingen worden per jaar bepaald en beslissen vroeger en ook nu nog over jaars-gewijze-voortgang (blijven zitten). Met dynamische technieken kan de voortgang in het leerproces nu bepaald worden en kan direct besloten worden wat de volgende leerstap moet zijn.
•  Vier-jaarlijkse verkiezingen of stemmen als je politieke voorkeur verandert?

 
Al met als zijn we nu dus niet veel verder dan in 1968 toen overschrijven nog met papier en postborde ging. Ook de informatie de bank nu bij een mutatie geeft verschilt niet van die in 1968.

De winst in euro's is niet de grootste winst van nu-denken. De grootste winst is inzicht en tijdig bijsturen. Dus niet meer in spanning afwachten of je het eind van de maand haalt maar al halverwege de maand zien dat de uitgaven moeten minderen. Dat inzicht is beter wanneer vaste betalingen (salaris, vakantiegeld, huur, hypotheek, energie) niet niet discontinu (jaarlijks, maandelijks, wekelijks) maar continu afgeschreven worden. Dat kan zijn wekelijks, dagelijks of zelfs per uur.
Ooit morgen-bankierenEen belangrijk kenmerk van het menselijk denken is anticiperen op wat komen gaat. De evolutie weet dat je zonder anticiperen niet kun jagen en landbouwen. De bank moet de klant niet alleen inzicht maar ook uitzicht geven.Wanneer ook de pinautomaat uitzicht heeft dan kan hij voorkomen dat hij je bij de kassa van Albert Heijn voor aap zet wegens te weinig saldo. Bankcomputer weet toch zelf wel dat hij morgen naar de zon gaat zitten kijken en rente gaat storten.

Hieronder een experimenteel mutatieoverzicht uit de vorige eeuw. Nu is een zwarte horizontale lijn. Na nu staan de mutaties die verwacht worden met het verwachte saldo.
Naar top.

Toekomst en psychologie van:

Techniek