Waarom mocht oma niet E-stemmen toen zij jong was?

Hoe stemmen we in de toekomst: knopjes-stemmen, thuis-stemmen, zonne-stemmen, nu-stemmen, stemwijzer-stemmen, wij-stemmen of wijs-stemmen?

Knopjesstemmen

Mijn oma heeft haar hele leven gestemd met een rood potlood. Ze heeft de oprichting van D66 nog meegemaakt. Ik voorspelde haar toen dat het potlood zou verdwijnen. Ze zou niet meer met een rood potlood gaan stemmen maar met een knopje. Nu, ruim 50 jaar later stem ik nog steeds met een rood potlood.Stemmen met een knopje bleek lastig. De VS kreeg in 2000 mogelijk een verkeerde president omdat een stemmachinemaker de knopjes zo plaatste dat hij ze gemakkelijk op de printplaat kon solderen. De stemmer kon echter niet goed zien welk knopje bij welke presidentskandidaat hoorde (zie de figuur rechts). Niet de knopjesmaker werd ontslagen maar het stemmen met een machine ging in de ban.verkiezingen stembiljet usa Stembiljet presidentsverkiezingen USA 2000. De knopjes zijn gemonteerd in het midden en in een rij. De namen van de kandidaten staan links en rechts van de knopjes, zijn gecentreerd en staan niet op dezelfde lijn als hun knopje. Daardoor kan de stemmer per ongeluk een knopje te laag of te hoog indrukken.
In Nederland waren er problemen met de betrouwbaarheid van stemmachines. In Nederland anno nu kan met een open systeem als internet, 24 uur per dag elk bedrag, onder pakweg 50 000 euro, verplaatst worden naar een van miljoenen rekeningen. Maar een met niets verbonden kastje dat één stem optelt bij één van de pakweg 300 kandidaten voor de ­vertegen­woordiging lukt niet. Weer werd niet de stemmachinemaker ontslagen maar het stemmen met een machine ging in de ban.In het Rotterdamse waren er toestanden bij de gemeente­raads­verkiezingen in 2010. Nu vroegen de media weer om gebruik van een stemmachine.
Thuis-stemmen Mijn oma heeft haar hele leven KVP¹ gestemd. Toen ze voor het eerst stemde, wist ze al dat ze haar hele leven KVP zou stemmen. Als kind heb ik nooit begrepen waarom die politici haar drie maal per vier jaar naar dat gymlokaal lieten lopen. Ze was slecht ter been.

Noot 1.
KVP: Katholieke Volkspartij, in 1977 opgegaan in het CDA.

Met Internet had mijn oma gewoon thuis kunnen stemmen. Trouwens zonder Internet had dat ook wel gekund. Ze had gewoon een aangetekend briefje kunnen sturen met de tekst: Hierbij geef ik mijn stem voor kamer, provincie en raad tot wederopzegging aan de KVP. Zo'n briefje had haar grofweg 45 loopjes naar het stemlokaal bespaard.
Zonne-stemmenEens in de vier jaar heb ik een reünie. Kees acht ik heel hoog als het om politiek gaat. Ik vraag Kees altijd wat ik moet stemmen.Het ongeluk wil dat onze reünie de laatste tijd steeds net ná de verkiezingen is. Kees baseert zijn advies op wat politici de afgelopen vier jaar gedaan hebben. Om kort te gaan: ons land wordt dus bestuurd zoals ik het acht jaar geleden gewild had.
Nu-stemmen De oplossing voor mij en mijn oma is eenvoudig. De burger moet stemmen als hij denkt: Nu een andere partij!.Mijn oma zou dus maar eenmaal in haar leven naar het stembureau moeten strompelen. Ik zo vaak als ik Kees zie. Denk je zelf na dan moet je steeds stemmen wanneer je politieke inzichten veranderen. Natuurlijk mag je ook ouderwets wachten met stemmen tot de aarde vier maal rond de zon gedraaid is.
 
Nu-stemmen past ook beter bij de hersenen. Ze beslissen bij voorkeur wanneer er iets aan de orde is dan dat een kalender bepaalt dat er besloten moet worden.

Een praktisch probleem is wel dat het kabinet dus elke seconde kan vallen. Zoals in elk complex proces moet je sterke fluctuaties dempen. Lastig voor media en politiek is dat het verkiezingscircus anders moet.We stemmen elke vier jaar weer. Dat gesjouw met stembussen naar gymzalen, het folderen en campagnebakfietsen kun je niet het hele jaar door doen.
Papieren-jaar-denken versus dynamisch-nu-denken


Meer over nu-denken.
Naar top.
Referendum-stemmen Een stap naar de uitschakeling van politici is het referendum. Inmiddels zijn er in 2016 wat ervaringen met het direct bevragen van het volk. Echter, ook referenda lijken zichzelf buiten spel te zetten. Niet iedereen heeft de tijd en wijsheid om dagelijks uit dossiers van honderden bladzijden de juiste keuze te maken. Er is meer slecht nieuws voor referenda-democraten. Deze cognitief psychologische hoek meldt dat het bevragen van mensen aanzienlijk moeilijker is dan ondervragers denken. Ook zeggen mensen niet wat ze denken en denken ze niet wat ze zeggen. In lijn daarmee zijn de verrassende verschillen tussen verkiezings­peilingen en verkiezings­uitslagen voor psychologen niet verrassend. Ook de interpretatieshows, voor en na een referendum, maken duidelijk: dit zijn geen onderzoekstechnische kinderziekten maar onoplosbare structurele problemen. Zo mag de meting (de voorspelling) het gedrag (de keuze) niet beïnvloeden thermometer mag de gemeten vloeistof niet kouder maken.
Naar top.
Stemwijzer-stemmen Mijn oma had het gemakkelijk. Die was katholiek en die stemde gewoon KVP. Voor mij ligt het aanzienlijk moeilijker. De KVP is weg en ik weet niet meer wat ik ben. Bovendien willen sommigen politici dat we veel vaker moeten gaan stemmen. Verder kun je niet alleen stemmen op levensvisies maar ook op problemen (dieren, ouderen, vrijheid). Er blijft bijna niets anders over dan maar te stemmen op een betrouwbaar persoon. Bovendien gaat het in de politiek steeds meer op de persoon en minder om de levensvisie. Politici lijken echter steeds minder betrouwbaar te zijn.
 
Stemwijzers zijn onpersoonlijk en lijken een oplossing. Echter, stemwijzers moeten zich baseren op verkiezings­programma’s. Verkiezings­programma’s moeten stemmers verleiden. Bij verleiden hoort list, bedrog en als dat niet werk intimidatie zoals bangmakerij. Dit is een zwakke basis voor het oplossen van problemen. Stemwijzers moeten niet uitgaan van verkiezings­programma's maar partijen moeten uitgaan van stemwijzers. Partijen moeten een objectief opgestelde vragenlijst invullen. Met de antwoorden van de politieke partijen kan de stemwijzer bepalen welke partij het best past bij een kiezer. Het stemgedrag van politici laat zich vervolgens ook controleren met zo'n vragenlijst. Een objectieve techniek kan de regering beter vertellen wat het volk wil dan politici met belangen. De bemiddeling tussen regering en volk kan weg en elke politicus moet dan kiezen voor zijn gezin. De kennis en de techniek is daarbij niet het grootste probleem. Het probleem is het grootste probleem: Waar moeten politici en media over praten en schrijven wanneer de stem van het volk goed gehoord wordt
Naar top.
Wijs-stemmen Wijsheid is meer wijsheid in het stemmen brengen. Sta je al jaren voor de klas en wil de minister een nieuw vak invoeren dan telt jouw stem als deskundige zwaarder. Heb je voor de koopzondag gestemd, blijkt dat zondagssluiting jaren later een goed idee was, dan telt jouw stem de volgende keer meer mee. Stemde je toen tegen en doe je op zondag toch boodschappen bij Albert Heijn .... tja wat is zo'n stem dan waard. Als je iets van mensen wilt weten dan moet je niet vragen wat ze denken maar kijken wat ze doen. Zo moeilijk is dat niet blijkt uit analyses van het stemmen, uit het gedrag van reizigers, uit analyses van het leren van kinderen en eigenlijk uit alle handelingen die mensen uitvoeren.
Naar top.

Toekomst en psychologie


x
toekomst visuele auditieve tactiele communicatie sociale media ringtones trillen

openbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

leren onderwijzen opleiden handelingen verkorten instampen memoriseren

public transport dynamic indicators history future

leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

eurocheque betalenparkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat

rente sparen toekomst

internet elektronisch stemmen voor verkiezingen

mini touch screen treinkaart verkoop automaat NS

GUI and webtoekomst visuele auditieve tactiele communicatie sociale media ringtones trillen

GUI and webopenbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

GUI and webhomepage startpageweb map structuur

Leren rekenentoekomst onderwijs leren lezen rekenen supermarkt

Psychologietoekomst van de toegepaste cognitievecognitief denkpsychologie

Psychologie denkenhoe denken mensen emotie toekomst psychologie

Psychologie leren verkortenleren verkeersborden rijexamen toekomst

Public infoleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

Public info road trafficleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

Toekomsthandheld gsm smartphone

Toekomstkilometerteller toekomst zelfrijdende auto snelheid beheersing

Toekomst

Toekomsthome page

Toekomstwerkgeheugen ouderen stm

Toekomstinternet elektronisch stemmen voor verkiezingen

Toekomst

Toekomst

Toekomstvroeger geen RSI in de typekamer

Toekomstbank papieren dagafschrift

Toekomsttoekomst voorspellen goeroes

Toekomst geldFrom buttons for fingers towards graphics for brains, past and future of ticket vending machines

Toekomst geldeurocheque betalen

Toekomst geld

Toekomst geldpinnen betalen elektronisch pinpas toekomst

Toekomst geld

Toekomst geldparkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat

Toekomst geldrente sparen toekomst

Toekomst geldpinnen betalen elektronisch pinpas toekomst

Toekomst geldpinnen betalen elektronisch pinpas toekomst

Toekomst onderwijsleren rekenen basisschool nieuwe intelligentie algoritme

Toekomst onderwijsleren lezen in de supermarkt

Toekomst psychologie

Toekomst psychologieleren lezen in de supermarkt

Toekomst psychologie
Naar top.

Behalve toekomst en psychologie ook psychologie voor:

x
ects

  ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist 


guix Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic   


icon design  3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde 


psychologiehelderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel 


public NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum 


toekomst

          


book

 


rekenen

leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation 
Naar top.Zoeken in humanefficiency.nl

Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.
toekomst