Kilometers tellen of speed control?

De km-teller van de toekomst: Een technische teller van kilometers of informatie voor het denken van de bestuurder bij het uitvoeren van zijn speed control taak. Vooral bij de zelfrijdendeauto is het in de gaten houden van de techniek van belang.

Technisch is het verschil tussen auto van 116 jaar geleden en de zelfrijdendeauto's van nu groot.Het verschil tussen de kilometerteller van 116 geleden en nu zijn klein. Beide bestaan uit een cirkel met getallen en een wijzer. De eerste kilometerteller van Schulze uit 1902.x De kilometerteller van de toekomst voor de zelfrijdende auto volgens Bosch (2016).
 
Psychologisch is het verschil tussen de taak van de automobilist 116 jaar geleden en de automobilist van de zelfrijdende auto groot.Vroeger was het voldoende te weten wat de snelheid is nu is de taak speed control en superviseren computers die bepalen hoe hard de zelfrijdende auto rijdt. Een andere taak betekent andere hulpmiddelen.
 
Rechts een experimentele kilometerteller die het denken van de bestuurder nodig heeft voor de speed control taak. Dus:
• Niet digitaal de huidige snelheid maar een geëvalueerde (groen, geel, oranje, rood) interpretatie (OK/te laag/te hoog) van de snelheid.
• Wel:
• Verwachte geëvalueerde snelheid bij het doel. De bestuurder kan zijn snelheidsprofiel (het gekleurde figuur), zonder de randen te raken (te hard te rijden) nauwkeurig door de verticale buis van het ideale snelheidsprofiel leiden. Deze prognose van zijn snelheid stelt hem in staat nauwkeurig te

• Het hoogste doel is veiligheid: een rijdende/stilstaande auto voor de automobilist, een snelheids­beperking of een verkeerslicht. Een secundair doel is milieu (zuinig rijden). Voor zover deze twee doelen ruimte over laten kan het doel zijn: Op tijd zijn voor de afspraak.

De bestuurder ziet geen getallen en hoeft niet te schatten en te rekenen. Hij ziet de grafisch de relaties tussen huidige snelheid, toegestane snelheid, de afstand tot het doel en suggesties voor het veranderen van de snelheid. Hij weet niet precies hoeveel kilometers per uur hij rijdt maar hij beheerst wel zijn snelheid.
Demo cognitief psychologisch verantwoorde 'kilometerteller', vooral voor de bestuurder van een zelfrijdende auto.
Naar top.Toekomst en psychologie van:


x
toekomst visuele auditieve tactiele communicatie sociale media ringtones trillen

openbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

public transport dynamic indicators history future

leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

eurocheque betalenparkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat

rente sparen toekomst

internet elektronisch stemmen voor verkiezingen

mini touch screen treinkaart verkoop automaat NS

GUI and webhelp leren leerpsychologie interface design

GUI and webtoekomst visuele auditieve tactiele communicatie sociale media ringtones trillen

GUI and webopenbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

GUI and webhomepage startpageweb map structuur

Leren rekenentoekomst onderwijs leren lezen rekenen supermarkt

Psychologietoekomst van de toegepaste cognitievecognitief denkpsychologie

Psychologie leren onthoudenleren onderwijzen opleiden handelingen verkorten instampen memoriseren

Psychologie leren verkortenleren verkeersborden rijexamen toekomst

Public infoleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

Public info road trafficleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

Toekomsthandheld gsm smartphone

Toekomstkilometerteller toekomst zelfrijdende auto snelheid beheersing

Toekomst

Toekomsthome page

Toekomstwerkgeheugen ouderen stm

Toekomstinternet elektronisch stemmen voor verkiezingen

Toekomst

Toekomst

Toekomstvroeger geen RSI in de typekamer

Toekomstbank papieren dagafschrift

Toekomsttoekomst voorspellen goeroes

Toekomst geldFrom buttons for fingers towards graphics for brains, past and future of ticket vending machines

Toekomst geldeurocheque betalen

Toekomst geld

Toekomst geldpinnen betalen elektronisch pinpas toekomst

Toekomst geld

Toekomst geldparkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat

Toekomst geldpinnen betalen elektronisch pinpas toekomst

Toekomst geldrente sparen toekomst

Toekomst geldpinnen betalen elektronisch pinpas toekomst

Toekomst onderwijsleren rekenen basisschool nieuwe intelligentie algoritme

Toekomst onderwijsleren lezen in de supermarkt

Toekomst psychologie

Toekomst psychologieleren lezen in de supermarkt

Toekomst psychologie


Behalve toekomst en psychologie ook psychologie voor:

   English:     


          English:  


     English:      
        


           
  


           
 English:   


      English:  


English:    


Naar top.Zoeken in humanefficiency.nl

Contact

+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.
public/pictures_verkeer/verhoef1sbestel