Kilometers tellen of speed control?

De km-teller van de toekomst: Een technische teller van kilometers of informatie voor het denken van de bestuurder bij het uitvoeren van zijn speed control taak. Vooral bij de zelfrijdendeauto is het in de gaten houden van de techniek van belang.

Technisch is het verschil tussen auto van 115 jaar geleden en de zelfrijdendeauto's van nu groot.Het verschil tussen de kilometerteller van 115 geleden en nu zijn klein. Beide bestaan uit een cirkel met getallen en een wijzer. De eerste kilometerteller van Schulze uit 1902.x De kilometerteller van de toekomst voor de zelfrijdende auto volgens Bosch (2016).
 
Psychologisch is het verschil tussen de taak van de automobilist 115 jaar geleden en de automobilist van de zelfrijdende auto groot.Vroeger was het voldoende te weten wat de snelheid is nu is de taak speed control en superviseren computers die bepalen hoe hard de zelfrijdende auto rijdt. Een andere taak betekent andere hulpmiddelen.
 
Rechts een experimentele kilometerteller die het denken van de bestuurder nodig heeft voor de speed control taak. Dus:
• Niet digitaal de huidige snelheid maar een geëvalueerde (groen, geel, oranje, rood) interpretatie (OK/te laag/te hoog) van de snelheid.
• Wel:
• Verwachte geëvalueerde snelheid bij het doel. De bestuurder kan zijn snelheidsprofiel (het gekleurde figuur), zonder de randen te raken (te hard te rijden) nauwkeurig door de verticale buis van het ideale snelheidsprofiel leiden. Deze prognose van zijn snelheid stelt hem in staat nauwkeurig te

• Het hoogste doel is veiligheid: een rijdende/stilstaande auto voor de automobilist, een snelheids­beperking of een verkeerslicht. Een secundair doel is milieu (zuinig rijden). Voor zover deze twee doelen ruimte over laten kan het doel zijn: Op tijd zijn voor de afspraak.

De bestuurder ziet geen getallen en hoeft niet te schatten en te rekenen. Hij ziet de grafisch de relaties tussen huidige snelheid, toegestane snelheid, de afstand tot het doel en suggesties voor het veranderen van de snelheid. Hij weet niet precies hoeveel kilometers per uur hij rijdt maar hij beheerst wel zijn snelheid.
Demo cognitief psychologisch verantwoorde 'kilometerteller', vooral voor de bestuurder van een zelfrijdende auto.
Naar top.



Toekomst en psychologie van:


ContextTitle




openbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

internet elektronisch stemmen voor verkiezingen

mini touch screen treinkaart verkoop automaat NS

GUI and webhelp leren leerpsychologie interface design

GUI and webtoekomst visuele auditieve tactiele communicatie sociale media ringtones trillen

GUI and webopenbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

GUI and webhomepage startpageweb map structuur

Leren rekenentoekomst onderwijs leren lezen rekenen supermarkt

Psychologietoekomst van de toegepaste cognitievecognitief denkpsychologie

Psychologie leren verkortenleren verkeersborden rijexamen toekomst

Public infoleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

Public info road trafficleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

Toekomsthandheld gsm smartphone

Toekomstkilometerteller toekomst zelfrijdende auto snelheid beheersing

Toekomsthelp voor whizzkids toekomst

Toekomsthome page

Toekomstwerkgeheugen ouderen stm

Toekomstinternet elektronisch stemmen voor verkiezingen

Toekomst

Toekomst

Toekomstvroeger geen RSI in de typekamer

Toekomstbank papieren dagafschrift

Toekomsttoekomst voorspellen goeroes

Toekomst geldpinnen betalen elektronisch pinpas toekomst

Toekomst geldpinnen betalen elektronisch pinpas toekomst






Behalve toekomst en psychologie ook psychologie voor:

ects

  ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist 






gui



x Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic   






icon design



  3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde 






psychologie



helderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel 






public



 NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum 






toekomst

          






book

 






rekenen

leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation 








Naar top.

Zoeken in humanefficiency.nl

Contact

+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.
public/pictures_verkeer/verhoef1sbestel