Sokrates presenteert een Redeneer-wijzer

Zie jezelf redeneren, als Socrates of een hedendaagse politicus?

Voorstel Academische Jaarprijs.

Colignatus, Verhoef en Gill
Rijksuniversiteit Leiden, 2008

Leonard Verhoef, denkpsycholoog voor mensgericht ontwerp van ingewikkelde dingen, geen designer.

Contact.

Logica en psychologie

Ik ben Thomas. Ik heb de logica onderzocht – de theorie van het rationeel denken. Daarbij heb ik uitgewerkt hoe taalgebruik en redeneren steunen op een driewaardige logica. Deze “logic of exceptions” heb ik geïmplementeerd in de computeralgebra. Ik ben Leonard. Ik heb onderzocht hoe mensen feitelijk denken, bijvoorbeeld bij het rekenen, het kopen van een treinkaartje uit een automaat of wanneer zij moeten voorkomen dat hun chemische fabriek gaat ontploffen. Thomas vindt het boeiend dat Sokrates het logisch waarheidsbegrip fundeerde – namelijk dat het geweten niet liegt – en zo de aanzet gaf tot de ontwikkeling van de logica door Aristoteles. In onze tijd is er de doorbraak van de computer. Wanneer we de analogie gebruiken van lopen/fiets/auto zit de computerondersteuning van het denken nog op het niveau van een eerste onhandige fiets. Leonard vindt het boeiend hoe je het denken van mensen met computers kunt verbeteren. De gebruikelijke uitgangspunten van “techniek, design, gebruikers, usability” met toetsing achteraf leiden in zijn analyse niet tot echt gebruiksvriendelijke systemen. De psychologische functieleer moet vooraf dicteren hoe de bediening eruit moet zien. Deze andere wijze van omgaan met apparaten en systemen resulteert in een verbetering van de menselijke prestaties met tientallen procenten.
Redeneer-wijzer Thomas en Leonard ontmoetten elkaar aan de Universiteit Leiden. Hun idee is: laat Sokrates een Redeneer-wijzer presenteren. Richard Gill van het Mathematisch Instituut acht de wetenschappelijke bevindingen belangrijk, met name ten aanzien van de logica, en ondersteunt hen. Ondersteuning van het redeneren door de computer geeft de mens meer vrijheid dan ooit, en meer mogelijkheden maar ook meer verantwoordelijkheid het eigen gedrag te kennen en te sturen. Dit is nieuw en uitdagend.
Uitwerking 1. De wetenschappelijke kern bestaat uit twee kanten van dezelfde medaille:
a. de inhoudelijke redelijkheid, ofwel de rationele juistheid, van een driewaardige logica (filosofie en wiskunde);
b. de feitelijke redeneerwijzen van mensen (psychologie).
2. Sokrates presenteert een Redeneer-wijzer aan het publiek. Op scholen, op tv, op de markt. Deze Redeneer-wijzer is een website waar men het eigen denken kan onderzoeken met een aantal cases. Korte en krachtige kwesties ook om te motiveren, en een aantal doordenkers.Door de antwoorden ontstaat geleidelijk een steeds gedetailleerder beeld van het eigen denken. Dit denken wordt niet beoordeeld maar wel geïnterpreteerd, en bijvoorbeeld vergeleken met anderen (soms Sokrates zelf). Cases en presentatietechnieken zijn ruimschoots beschikbaar uit de praktijk van de inzenders. Scholen kunnen worden aangeschreven en bijvoorbeeld een leraar kan de rol van Sokrates op zich nemen en leiding geven aan een symposion.
Naar top.
Team 1. Drs. Thomas Cool/Thomas Colignatus, ICLON-student (wiskunde);
2. Dr. Leonard Verhoef (buitenpromovendus psychologie, te rekenen als student);
3. Prof.dr. Richard Gill, Mathematische statistiek.
Naar top.
Literatuur

Colignatus, T., (2007). A Logic of Exceptions, Using The Economics Pack for Elementary Logic. Thomas Cool Consultancy & Econometrics.

Verhoef, L.W.M. (2007). Why designers can’t understand their users: developing a systematic approach using cognitive psychology. Dissertatie Leiden.

Naar top.
Links
 • Stanford Encyclopedia of Philosophy over Sokrates http://plato.stanford.edu/entries/socrates/

 • Website Thomas Colignatus
  http://www.dataweb.nl/~cool/

 • Het boek van Thomas Colignatus (pdf)
  http://www.dataweb.nl/~cool/Papers/ALOE/Index.html

 • Website Leonard Verhoef
  http://www.humanefficiency.nl

 • Dissertatie Leonard Verhoef
  http://www.humanefficiency.nl/designers_understanding.shtml

 • Homepage Richard Gill
  http://www.math.leidenuniv.nl/~gill/
 • Naar top.

  Toekomst en psychologie van:

  Techniek
  Help voor whizzkids
  Typekamer vorige eeuw: wel 8 uur typen maar geen RSI.
  Homepage van morgen
  Kilometers tellen versus snelheid beheersen.
  Wat is het verschil tussenen desk-top, e-book, e-reader, handheld, hands-top, hand-top, iBook, iPad, iPhone, iPod, lap-top, note-book, pda, smart-phone, tablet en een ultra-book?
  Waarom mocht oma niet E-stemmen toen zij jong was?
  From buttons for fingers towards graphics for brains, past and future of ticket vending machines

  Geld
  De bank wordt overbodig
  Betalen, lenen, sparen, nu en morgen
  Fiscus rekent meteen af
  Ideaal betalen
  Pinnen is te moeilijk voor banken
  Waarom kijkt de bank naar de zon bij het betalen van rente?
  When Things Start to Think,boekbespreking

  Onderwijs
  Leren lezen en therapie in de supermarkt
  Het algoritme leren of leren algoritmiseren

  Maatschappelijk
  Cognitive psychology will control the future
  De moderne mens: meester of slaaf?
  Redeneer-wijzer
  Voorspellers, een kritiek op de toekomstindustrie, boekbespreking

  Huishouden
  Inductie koken: minder stress en meer toekomst
  Behalve toekomst en psychologie ook psychologie voor:

  Interface, GUI en web.         

  Public information: bewegwijzering, dynamische (reis)informatie, kaartverkoop, OV-chip, ed.   

    Grammatica voor graphics: Begrijpelijke bordjes op straat, stations en auto- en waterwegen.                

  Cognitieve psychologie voor design


  Leren rekenen op de basisschool: computers, toekomst, didactiek


  Snelheidsbeheersingsinformatie (ATB) voor machinisten van hogesnelheidstreinen (ERMTS).      

  Naar top.

  Zoeken in humanefficiency.nl

  Contact


  cognitieve psychologie, gebruiksvriendelijkheid, interface design, mmi, ontwerp, usability, web page design
  Human Efficiency
  Leonard Verhoef

  +31 (653) 739 750

  Parkstraat 19
  3581 PB Utrecht
  Nederland

  leonardverhoef@gmail.com
  Kamer van koophandel, inschrijvingsnummer: 39057871, Utrecht.
  Naar top.