Het RSI-gevaar

Eerste versie in NRC-next 4 april 2006.
Laatste veranderingen december 2012

Leonard Verhoef, denkpsycholoog voor mensgericht ontwerp van ingewikkelde dingen, geen designer.

Contact.
typekamer
Geen RSI in de typekamer.
2006 TNO lost RSI op Hoverstop BV ontwikkelde samen met TNO een muis die gaat trillen als de muis 10 seconden niet actief is, terwijl de hand wel op of boven de muis gehouden wordt (het zogenaamde hoveren). De trilling herinnert de gebruiker eraan dat hij zijn hand van de muis moet halen en ontspannen. Hierdoor wordt de totale duur van het 'muisgebruik' verminderd, wat gunstig is voor preventie van RSI-klachten. Aldus een TNO-persbericht. De afgelopen jaren ontwikkelde men diverse anti-RSI-uitvindingen. Er kwam bijvoorbeeld software die de gebruiker belette verder te werken. Ook kwamen er zachte matjes, ballen en muizen. Het helpt niet genoeg. De aanpak moet nu harder. Nu dus trillers die de hand van de muis afwerpen.
2031 Historici lossen RSI op

Historici hebben ontdekt dat RSI niet bestond toen gebruikers nog zonder muis werkten. Oude filmbeelden laten zien dat sommige gebruikers het invoerwerk verdeelden over wel tien vingers. De historici berekenden dat deze gebruikers toen tot 600 opdrachten per minuut moeten hebben kunnen invoeren. Bij de invoering met de muis moet één pols al dat werk doen.

De historici weten nog niet waarom ontwerpers de gebruikers toen dwongen met de muis te werken. Met de komst van de muis werd invoer met het toetsenbord bemoeilijkt of onmogelijk. Onderzoek met whizzkids laat zien dat zij de prestaties van hun voorouders niet kunnen benaderen. De snelste whizzkid muisde 60 opdrachten per minuut en geen van de honderd muizers hield dit experiment de toentertijd gebruikelijke 8 uur per dag vol.
2051 TNO lost RSI op Bill Gates en Maurice de Hond voorspelden voor de eeuwwisseling dat het bedienprobleem zou verdwijnen zodra we 'gewoon' tegen computers zouden kunnen praten. De problemen die dat met zich mee zou brengen voorzagen zij echter niet. Bedrijfsartsen constateren steeds vaker RSI (Repeterende Stem Instructie). De oorzaak van de klachten zijn de repeterende bewegingen van de stembanden van gebruikers die hun computer vertellen wat deze moet doen. Het probleem blijkt vooral voor te komen bij computers die niet doen wat de gebruiker zegt. Nog steeds wordt aangenomen dat dit onvermogen van computers veroorzaakt wordt door computer-analfabetisme. Echoput BV ontwikkelde samen met TNO een muis die herhaalt wat de gebruiker heeft gezegd wanneer de computer niet binnen 10 seconden reageert (het zogenaamde echoën). De echo herhaalt voor de gebruiker de opdracht die hij aan de computer gegeven heeft. Hierdoor vermindert het totale aantal door de gebruiker uitgesproken opdrachten wat gunstig is voor preventie van RSI-klachten. Aldus het TNO-persbericht uit het jaar 2051.

Toekomst en psychologie van:

Computers
Help voor whizzkids  huisalarm
RSI is eenvoudig te voorkomen   typekamer
Homepage van morgen    
Wat is het verschil tussenen desk-top, e-book, e-reader, handheld, hands-top, hand-top, iBook, iPad, iPhone, iPod, lap-top, note-book, pda, smart-phone, tablet en een ultra-book?

Geld
De bank wordt overbodig
Betalen, lenen, sparen, nu en morgen  
Fiscus rekent meteen af
Ideaal betalen
Pinnen is te moeilijk voor banken
Waarom kijkt de bank naar de zon bij het betalen van rente?

Onderwijs

Leren lezen en therapie in de supermarkt
Het algoritme leren of leren algoritmiseren

Maatschappelijk

Cognitive psychology will control the future
De moderne mens: meester of slaaf?
Redeneer-wijzer
When Things Start to Think, boekbespreking
Voorspellers, een kritiek op de toekomstindustrie, boekbespreking
Waarom mocht oma niet E-stemmen toen zij jong was?

Naar top.

Behalve toekomst en psychologie ook psychologie voor:

Interface, GUI en web.        
Public information: bewegwijzering, dynamische (reis)informatie, kaartverkoop, OV-chip, ed.  
  Grammatica voor graphics: Begrijpelijke bordjes op straat, stations en auto- en waterwegen.             
Leren rekenen op de basisschool: computers, toekomst, didactiek      

Snelheidsbeheersingsinformatie (ATB) voor machinisten van hoge snelheidstreinen (ERMTS).      
Naar top.

Zoeken in humanefficiency.nl

Contact


cognitieve psychologie, gebruiksvriendelijkheid, interface design, mmi, ontwerp, usability, web page design
Human Efficiency
Leonard Verhoef

+31 (653) 739 750

Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandel, inschrijvingsnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.