Background

After primary school and teacher training college he studied educational psychology (University Utrecht) and applied experimental psychology (University Utrecht). Leonard Verhoef started his career as a cognitive psychologist investigating the development of human thinking. Now he is a psychological designer of ultimate cognitive psychology based interfaces for complex systems people use to perform cognitive tasks.
Research on human thinking He started with research on the development of human thinking and the implementation of that knowledge in mathematics at school, a mathematics test. He took tried to find an answer on the question what is really wrong with today's interface design and interfaces like GUI's and Windows (and the Mac as well!). The answer is not: designers are to blame (as Norman suggests). Nor are the managers to blame (as Cooper suggests). He suggests to look at psychology.The University of Leiden nominated Thomas Cool and Leonard Verhoef for with their proposal for a
Application of cognitive research
To top.
Interface requirements As a psychologist he participates in the development of systems for professionals (process operators, traffic controllers, high speed train drivers) and public information systems (travel information, ticket vending machines, travel planners). His focus is not readability but performing a task with complex systems.He changed from a psychologist observing the problems after a system has been built to a psychologist specifying in advance how to build a system. As a consequence it is right from the beginning, there is little discussion and the system is effective. An example of such a system is Another well known design in which psychology was dictating the interface is the Netherlands Railways touch screen train ticket vending machine. This vending machine has not the traditional sequential and hierarchical (menu) structure but a parallel n-dimensional and orthogonal structure. That is unusual and sounds complicated, but people 92 years of age can use the machine without explanation and help of any kind.
The way he applies experimental psychology is made public in the course and in the course
boek, cognitief, gui, webdesign, psychologie, gebruiksvriendelijkheid, ontwerp, usability
To top.

Interfaces based on psychology in the first place

As a one man company he is able to develop his ideas on interface design with psychological processes as the only standard. By now he has developed several designs in which technology, marketing, Design and opinions of users do not disturb compatibility with psychological processes. So, userfriendlyness is no problem. What is next? Technology changes. It is difficult to predict what technology will offer. Psychological processes do not change. For him it is easy to specify requirements that fit psychological processes. The fundamentals of these processes do not change easily. Consequently, an interface based on these processes is sustainable.
To top.
Applications of cognitive psychology:
To top.
Paper press

Beaten M. (1991). Koffieboon kan het woord koffie niet vervangen, Interview met L. Verhoef. Trouw, no. Zaterdag 16 februari 1991.

Berckel, F. van, (1990). Pictogram staat voor concessie en compromis, Interview met L. Verhoef. Design, vol. 4, no. 1, pag. 32-33.

Bie, R. de, (1997). Treincomputer dingt mee naar designprijs. Koppeling, no. 354.

Bowen, D.J. (1994). Dutch Eurodisplay may presage standard for HSR Cab Displays. High Speed Transport news, vol. 3, no. 4.

Commijs, H. (1988). 't Is niet eenvoudig geweest om het zover te krijgen, De Silhouette is simpel te bedienen. Rotterdam: Van NelleVan Nelle Grootverbruik Zakennieuws, vol. 3, no. 2, pag. 3.

Kwant, J., (2009). Snap je machine, Flow.

Noë, F. (1993). Software-ergonomie blijft missiewerk. Automatiserings Gids, no 23 juli.

Ordelman, T. (1989). Een mens heeft meer dan alleen handen en voeten, Interview met L. Verhoef. Siemens Interview, trends in computers en communicatie, no. 34.

Velden, A. van der, (1990). De Kaartenmaker wil te veel en durft te weinig, interview. Het Parool, no. Zaterdag 6 oktober 1990, pag. 31.

Verkaik-Smeets, (1991). Ergonomie van het gezonde verstand. PC+, no. 18 december, pag. 18-20.

Vrijenhoef, H. (1979). Rekenonderwijs de kwantiwijzer: een diagnostisch instrumentarium voor het rekenonderwijs O4, maandblad voor de verzorging van het onderwijs. Vol. 9, no 11. pag. 2-5.

Weststrate, P. (1988). Er moet nog veel veranderen, Interview met L. Verhoef. Haagse Courant, vol. Zaterdag 30 april.

To top.
Articles, papers, reports

Berg, W. van den, H.A.A. van Eerde en L.W.M. Verhoef, (1979). Interimrapport III, SVO projekt Kwantiwijzer. Utrecht: Psychologisch Laboratorium Rijks Universiteit.

Berg, W. van den, H.A.A. van Eerde en L.W.M. Verhoef, (1980). Interimrapport IV, SVO projekt Kwantiwijzer. Utrecht: Psychologisch Laboratorium Rijks Universiteit.

Bosman, J, Kartman, Stuifmeel, Peters, Rookmaaker, Vorderegger, Verhoef, (1990). Buying and selling ergonomics at Netherlands Railways. Ergonomics,33, (3), 321-340.

Bruijn, D.W. de, L.W.M. Verhoef, (1996). Station Maastricht als case voor de bewegwijzering van stations, Rapport 1707. Utrecht: SE Arbo/ Ergonomie.

Bruijn, D.W. Rookmaaker, D.P. & Verhoef, L.W.M. (1997). Towards next generation passenger information. World congress on railway research conference 1997.

Eerde, H.A.A. van Eerde, & Verhoef, L.W.M. (1978). Het leren optellen en aftrekken op de basisschool. In: Kanselaar, & Peeck Strategieën in leer- en onderwijsprocessen, 65-77.

Eerde, H.A.A. van, & L.W.M. Verhoef, (1978). Analyse van het optellen en aftrekken op de basisschool. Pedagogische Studiën, 55, 354 - 367.

Göbel, M.P. Maessen, E.J.M. D.P. Rookmaaker, L.W.M. Verhoef, J.R. Vorderegger, (1996). Driver input for ETCS. Utrecht: UIC/Erri, A200/M02-B0642-01.01-96118.

Haarbrink, M. Verhoef, L.W.M. (1996). Produktie-Knelpunten bij TARGA, Programma van eisen voor een produktie-planmiddel. Almere: Human Efficiency.

Holslag, R. & L.W.M. Verhoef, (1995). Concept Pictogrammentaal voor asielzoekers, Vragen en onderzoeksopzet. Almere: Human Efficiency.

Holslag, R. & Verhoef, L.W.M. (1994). Van onbegrijpelijke dictator naar onzichtbaar hulpmiddel. Infocom,1, (1), 8-12.

Holslag, R. & Verhoef, L.W.M. (1995). De gebruiker bestaat niet. Infocom,1, 368.

Holslag, R. & Verhoef, L.W.M. (1995). Zoeken, vinden en ook verwerken van juridische informatie, de eerste schetsen voor een zoeksysteem toepasbaar in verschillende databanken. Diemen: Holslag.

Hoog, R. de & Verhoef, L. (1989). Mens-Computer Interactie of de computer als fiets. In: Wester, Tutorials AI Toepassingen ’89, Den Haag: Stichting Informatica Congressen.

Hoogstraten, J. & L.W.M. Verhoef, (1996). Driver training simulators for light rail transport. In: ITEC-Conference, 16/18. April The Hague.

Kartman, H. & Verhoef, L.W.M. (1990). The passenger between marketing and ergonomics. Ergonomics,33, (3), 332-334.

Maessen, E.J.M. D.P. Rookmaaker, L.W.M. Verhoef & J.R. Vorderegger, (1995). Development of a European solution for the Man-Machine ETCS Interface.

Maessen, N. & L.W.M. Verhoef, (1996). Usability test of MobiDisk. Utrecht: Se Arbo/ Ergonomie, project 1639.

Maessen, N. Verhoef, L.W.M. & Vorderegger, J.R. (1994). Development of a European solution for the Man-Machine Interface (European train cabs), Part II Evaluation and Suggested Presentation for a Euro Display. Utrecht: UIC/ERRI/A200/M.f4-945222-01.0-9412.

Rijpkema, H. Holslag, R. Vorderegger, J. & Verhoef, L.W.M. (1994). The cab display test as a driving simulator, ETCS/ERRI project. In: World Congress on Railway Research, 1217-1219.

Rookmaaker, D.P. Verhoef, L.W.M. & J.R. Vorderegger, (1996). A Task Based Interface For European Train Drivers, Stech’96 24-26 September 1996. Birmingham: Inst. of Mechanical Engineers.

Rookmaaker, D.P. Verhoef, L.W.M. & Vorderegger, J.R. (1996). A Task Based interface for European train drivers. In: Better Journey Time - Better business, 79-84.

Rookmaaker, D.P. Verhoef, L.W.M. and Vorderegger, J.R, (1991). The presentation of Train Control Information, Part I Orientation: analysis, criteria and presentation. Utrecht: Netherlands Railways, SE ARBO/A&E/1991/1125-part I.

Rookmaaker, D.P. Verhoef, L.W.M. Vorderegger, J.R. (1996). A Task Based interface for European train drivers, ImechE conference. Birmingham: Inst. of Mech. Engineers.

Rookmaaker, D.P. Verhoef, L.W.M. Vorderegger, J.R. & Maessen, E.J.M. (1994). The presentation of speed control information of ETCS train drivers. In: World Congress on Railway Research. Paris, SNCF Dir. de la Recherche, 959-964.

Spijker, H. van, Lenior, T.M.J. & Verhoef, L.W.M. (1984). Informatieverwerking en besluitvorming bij treindienstleiders, Deel I: Explorerend onderzoek naar mogelijke afhandelingsstrategieën. TH Twente Werkgroep Ergonomie. Rapport nr WE 84.025.

Vorderegger, J.R. Verhoef, L.W.M. & Rookmaaker, D.P. (1997). EIRENE-MMI, Basic options and principles (phase 2). Utrecht: Arbo Management Groep \ Ergonomics.

Vorderegger, J.R. & L.W.M. Verhoef, (1998). Een taak-gebaseerde interface voor Europese treinbestuurders. Tijdschrift voor ergonomie, Vol. 23, (1), 36847.

Vorderegger, J.R. Verhoef, L.W.M. & Rookmaaker, D.P. (1997). Eirene - MMI (phase 5), Requirements and Design Proposals. Utrecht: Arbo Management Groep\ Ergonomics.

Verhoef, L.W.M. (1983). De effektiviteit van een elektronisch mededelingenbord voor reizigers Utrecht: N.V. Nederlandse Spoorwegen Pz 2.4./Centrale Adviesgroep Ergonomie Rapport no. 357.

Verhoef, L.W.M. (1983). Denk beter na over uw keuken Service Serie. Vol. 39 “Huis‘84“.

Verhoef, L.W.M. (1983). Human reliability in the process control centre conferentieverslag 20-21 april Manchester. Tijdschrift voor Ergonomie. Vol. 8, no 2.

Verhoef, L.W.M. (1984). Welke informatie moet op een treinaanwijzer staan? Utrecht: NV Nederlandse Spoorwegen, PZ 2.4. /CAE rapport no 349c.

Verhoef, L.W.M. (1985). De bediening van het Wenzel Omroepsysteem Utrecht: N.V. Nederlandse Spoorwegen Pz. 2.4./ Centrale Adviesgroep Ergonomie, rapport nr 578.

Verhoef, L.W.M. (1985). De bediening van treinaanwijzers Ergonomische evaluatie van Mini-Bepac. Utrecht: NV Nederlandse Spoorwegen, Pz 2.4. projekt nr 778.

Verhoef, L.W.M. (1985). Een nieuwe keuken is denkwerk Huis‘85. ServiceSerie. Vol. 46, pag. 28- 30.

Verhoef, L.W.M. (1985). Ergonomische evaluatie van de nieuwe kaartjes-automaat; de Autelca type B100 Utrecht: Nederlandse Spoorwegen Pz. 2.4. CAE projekt nr 776.

Verhoef, L.W.M. (1985). Van gebruikersvriendelijkheid naar cognitieve engineering Computable supplement Software. Aktuele sociale ontwikkelingen. Vol. 4, no 4 pag. 18-21.

Verhoef, L.W.M. (1986). De plaatsing van aanwijzers in Utrecht CS Utrecht: NV Nederlandse Spoorwegen, Pz 2.4./ CAE Rapport no 985A.

Verhoef, L.W.M. (1986). Het algoritme leren of leren algoritmiseren? Jeugd in school en wereld. Vol. 70, no april pag. 20-22.

Verhoef, L.W.M. (1986). Het sorteren van reizigers Problemen van en oplossingen voor de ‘sluis‘ in de hal van Amsterdam CS. Utrecht: NV Nederlandse Spoorwegen, Pz 2.4. projekt nr 956.

Verhoef, L.W.M. (1986). Perceptual and Cognitive aspects of Ticket Vending machines Utrecht: University of Utrecht, Ergonomic Psychology.

Verhoef, L.W.M. (1986). Perceptual and Cognitive aspects of Ticket Vending machines Utrecht: NV. Nederlandse Spoorwegen afd. Pz 2.4.

Verhoef, L.W.M. (1986). The presentation of train traffic control information 2nd Seminar on Human Factors Technology for Next-Generation Transportation Vehicles. Rome: Int. Center for Transportation Studies.

Verhoef, L.W.M. (1986). Treindienstleiden nu en morgen Een ergonomische analyse.

Verhoef, L.W.M. (1986). Using a ticket vending machine A perceptual model. pag. 173- 178. In: Oborne Contemporary Ergonomics.

Verhoef, L.W.M. (1987). Bediening beoordeeld Bussum: Vida. pag. 64-68. Symposium 19 mei 1987 in Noordwijk: “Automaat wordt Maatwerk“.

Verhoef, L.W.M. (1987). Het gebruikersvriendelijk maken van centrale parkeerautomaten Verkeerskunde. Vol. 38, no 3 pag. 122-124.

Verhoef, L.W.M. (1987). Hoe ‘Zo invoeren.‘? Utrecht: Nederlandse Spoorwegen, Pz 2.4. CAE notitie 16 december 1987.

Verhoef, L.W.M. (1987). How not to design a ticket vending machine PTRC Transport and planning summer annual meeting 1987.

Verhoef, L.W.M. (1987). Uitgangspunten bij het ontwerpen van procespresentaties pag. 190-199. Cape ‘87 Ontwikkelingen rond technische automatisering.

Verhoef, L.W.M. (1987). Varianten van emplacements-informatie Utrecht: Nederlandse Spoorwegen, Pz 2.4. CAE rapport no 918.

Verhoef, L.W.M. (1989). De funktie van funktie-toetsen op kassa‘s Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1988). Halaanwijzers, hoe wel en hoe niet . Utrecht. NV Nederlandse Spoorwegen, Pz 2.4. /CAE.

Verhoef, L.W.M. (1988). Human memory and train ticket vending machines Proceedings: Bio- psych. aspekty vedeckotechnickeno rozvoje v dopravnich systemech. Karlovy Vary:.

Verhoef, L.W.M. (1988). Legibility and dynamic displays European Sign magazine. no 4 pag. 34- 40.

Verhoef, L.W.M. (1988). Lesbarkeit und dynamische Displays European Sign magazine. no 4 pag. 34- 40.

Verhoef, L.W.M. (1988). Lisibilité et affichages dynamiques European Sign magazine. no 4 pag. 34- 40.

Verhoef, L.W.M. (1988). Onruststokers in een bewegwijzering Lezing Sign Benelux “Bewegwijzering“. Utrecht Jaarbeurs: Expo Consult Maarssen.

Verhoef, L.W.M. (1989). Die Info-Strasse Eine visuelle Struktur in einem physischen Chaos. European Sign Magazine. Vol. 5.

Verhoef, L.W.M. (1989). Discords in signposting European Sign Magazine. no 5 pag. 24-38.

Verhoef, L.W.M. (1989). Fauteurs de troubles dans une signalisation European Sign Magazine. no 5 pag. 24-38.

Verhoef, L.W.M. (1989). Landkaarten in informatie voor reizigers Utrecht: NV. Nederlandse Spoorwegen afd. Pz 2.4.

Verhoef, L.W.M. (1989). Le couloir d‘informations Une structure visuelle dans un chaos matériel. European Sign Magazine. Vol. 5.

Verhoef, L.W.M. (1989). Parkeerautomaten psychologisch getest Vexpansie. no juni pag. 17-18.

Verhoef, L.W.M. (1989). Software design en menselijke efficiëntie Amsterdam: Computable Seminars.

Verhoef, L.W.M. (1989). The Info street A visual structure in a physical chaos. European Sign Magazine. no 5 pag. 24-38.

Verhoef,L.W.M. (1989). Twee ergonomische problemen van de groenteweegschaal Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1989). Unruhe stifter in der Beschilderung European Sign Magazine. no 5 pag. 24-38.

Verhoef, L.W.M. (1989). Van vaste velden naar vrije vensters Een ergonomisch programma van wensen voor een samengevoegde meldkamer. Utrecht: Human Efficiency bv.

Verhoef, L.W.M. (1990). A logo European Sign Magazine. no 2 pag. 44-45.

Verhoef,L.W.M. (1990). Alerte! European Sign Magazine. no 3 pag. 81.

Verhoef, L.W.M. (1990). De Masse der Information Nicht zu klein, aber auch nicht zu gross. European Sign Magazine. no 3 pag. 74-75.

Verhoef, L.W.M. (1990). Der Eiffelturm European Sign Magazine. no 1 pag. 71- 73.

Verhoef, L.W.M. (1990). Doolhof giro-blauw, post-rood, telecom-groen Elsevier. Vol. 46, no 35 pag. 78- 79.

Verhoef, L.W.M. (1990). Ein logo European Sign Magazine. no 2 pag. 44-45.

Verhoef, L.W.M. (1990). Ergonomics and Train Ticket Vending Machines Rail International. no February pag. 19- 22.

Verhoef, L.W.M. (1990). Ergonomie bei Fahrkartenautomaten Schienen der Welt. no Februar pag. 19- 22.

Verhoef, L.W.M. (1990). Ergonomische aanbevelingen Informatieterminal Utrecht: Human Efficiency bv.

Verhoef, L.W.M. (1990). Ergonomische evaluatie Concerto Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1990). Gebruikersvriendelijkheid van software Lezing op de studiedag ‘De optimale beeldschermwerkplek‘. Eindhoven: Euroforum.

Verhoef, L.W.M. (1990). Getting The Attention Billboard. European Sign Magazine. no 4 pag. 43- 44.

Verhoef, L.W.M. (1990). Im Brennpunkt Plakatwerbung. European Sign Magazine. no 4 pag. 43- 44.

Verhoef, L.W.M. (1990). Informatie voor buspassagiers op het stationsplein Eindhoven Utrecht: Human Efficiency bv.

Verhoef, L.W.M. (1990). L‘ ergonomie et les distributeurs de billets Rail International. no Février pag. 19-22.

Verhoef, L.W.M. (1990). La Tour Eiffel European Sign Magazine. no 1 pag. 71-73.

Verhoef, L.W.M. (1990). Les dimensions de l‘information Pas trop petit, pas trop grand. European Sign Magazine. no 3 pag. 75-76.

Verhoef, L.W.M. (1990). Logo European Sign Magazine. no 2 pag. 44-45.

Verhoef, L.W.M. (1990). Open of dicht, goed in het zicht Psychologie. Vol. 9, no september pag. 50-51.

Verhoef, L.W.M. (1990). Pleins feux sur le panneau d‘affichage European Sign Magazine. no 4 pag. 43-44.

Verhoef, L.W.M. (1990). Problemen bij het ontwerpen van publieksapparatuur Amsterdam: Nederlandse Vereniging voor Ergonomie. Avondlezingencyclus Ergonomie 8 november 1990.

Verhoef, L.W.M. (1990). Ratax Utax ou Taxi? Vol. European Sign Magazine, no 3 pag. 73-74.

Verhoef, L.W.M. (1990). Ratax Utax oder Taxi? Vol. European Sign Magazine, no 3 pag. 73-74.

Verhoef, L.W.M. (1990). Ratax Utax or Taxi? Vol. European Sign Magazine, no 3 pag. 73-74.

Verhoef, L.W.M. (1990). The size of information presented Not too small, but also not too large. European Sign Magazine. no 3 pag. 67-72.

Verhoef, L.W.M. (1991). 60013 Telefoon- of hulpdienst? Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1991). Adviezen bewegwijzering Deltaziekenhuis Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1991). Arbeidsanalyse ten behoeve van training van cognitieve vaardigheden pag. 61-97. In: Algera: Analyse van arbeid vanuit verschillende perspectieven.

Verhoef, L.W.M. (1991). Aus dem Auge, aus der Kurve European Sign Magazine. no 3 pag. 91.

Verhoef, L.W.M. (1991). Des tableaux de trains dynamiques vus sous l‘angle ergonomique Rail International. Vol. 22, no 1 pag. 36740.

Verhoef, L.W.M. (1991). Désignations de listes chercher avec l‘esprit et chercher avec les yeux. European Sign Magazine. no 5 pag. 71- 72.

Verhoef, L.W.M. (1991). Double vision European Sign Magazine. no 2 pag. 67-68.

Verhoef, L.W.M. (1991). Drie twijfelachtige uitgangspunten van ontwerpers Design. Vol. 5, no 1 pag. 31-34.

Verhoef, L.W.M. (1991). Dynamic Train Indicators Viewed Ergonomically Rail International. Vol. 22, no 1 pag. 36740.

Verhoef, L.W.M. (1991). Ergonomisch ontwerp C6 bedieningssysteem Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1991). Ergonomische aantekeningen bij ABN/AMRO informatie voor beleggers Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1991). Ergonomische Betrachtung dynamischer Zuganzeiger Rail International. Vol. 22, no 1 pag. 36740.

Verhoef, L.W.M. (1991). Kaderitus Gebruik van kaders vaak overbodig. PC+. no 27 juni pag. 14-15.

Verhoef, L.W.M. (1991). Kritiek op Harvard Graphics Pc+. Vol. 7, no 5.

Verhoef, L.W.M. (1991). Labels in lists Search with your mind and search with your eyes. European Sign Magazine. no 5 pag. 61-66.

Verhoef, L.W.M. (1991). Loin des yeux, maquer un virage European Sign Magazine. no 3 pag. 91.

Verhoef, L.W.M. (1991). Markierung von Listen Die Such mit Auge und Verstand. European Sign Magazine. no 5 pag. 67-70.

Verhoef, L.W.M. (1991). Met het oog op het beeld Universiteit Leiden: Studium Generale. Beeld- versus leescultuur.

Verhoef, L.W.M. (1991). Op het verkeerde spoor Psychologie. Vol. 10, no 1 pag. 43.

Verhoef, L.W.M. (1991). Out of sight, out of road European Sign Magazine. no 3 pag. 90.

Verhoef, L.W.M. (1991). Pictogrammen voor koffie, melk en suiker Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1991). Plaza contre Mobil European Sign Magazine. no 1 pag. 71-72.

Verhoef, L.W.M. (1991). Plaza gegen Mobil European Sign Magazine. no 1 pag. 71-72.

Verhoef, L.W.M. (1991). Plaza versus Mobil European Sign Magazine. no 1 pag. 71-72.

Verhoef, L.W.M. (1991). Veel treinen of weinig bestemmingen? Tijdschrift voor Ergonomie. Vol. 16, no 3 pag. 36772.

Verhoef, L.W.M. (1991). What does Van Zanten sell? European Sign Magazine. no 6 pag. 40-41.

Verhoef, L.W.M. (1991). Zweideutig European Sign Magazine. no 2 pag. 67- 68.

Verhoef, L.W.M. (1992). Als ergonomen en psychologen zich bemoeien met procesoverzichten Procesoverzichten realistisch weergeven: zo moet het dus niet. PolyTechnisch tijdschrift. Vol. 47, no 3 pag. iA2-iA5.

Verhoef, L.W.M. (1992). Felua, een ster als een lijst Uitgangspunten voor de bewegwijzering op het Felua terrein. Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1992). Paneelwand maakt plaats voor beeldschermen Presentatie van procesvoorstellingen, hoe moet dat? PolyTechnisch tijdschrift. Vol. 47, no 4 pag. iA2-iA5.

Verhoef, L.W.M. (1992). The ultimate drink vending machine Ergonomic requirements. Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1993). Afleveringsbon Ergonomische opmerkingen. Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1993). Centrale Verkeersinformatie HVL Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1993). Characteristics of a tool for a securities trader The future of Bloomberg like systems from a human factors point of view. Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1993). Computertelefoondialoog voor het bestellen van formulieren Enkele ergonomische opmerkingen. Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1993). De voor- en nadelen van het pictogram PC+: 36546. pag. 26-27.

Verhoef, L.W.M. (1993). Een kort ergonomisch onderzoek in het kader van de Veldtest Amsterdam CS van de Kaartjesautomaat Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1993). Het perspectief van de Duitse Reisplanner (Hafas) Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1993). Telematica staat ver van de gebruiker Utrecht: NVI. Elektronische informatie: Van medium naar Markt, Grand Hotel Huis ter Duin, Noordwijk aan Zee, 9 juni 1993.

Verhoef, L.W.M. (1994). Kleurstelling sorteerinstallatie Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1994). Teksten kredietklanten Nederland Ergonomische opmerkingen. Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1994). Wat vindt het oog er zelf allemaal van Lezing voor de Hoge School Groningen. Groningen: Vol. Vrijdag 25 november.

Verhoef, L.W.M. (1994). Zoeken en lezen bij pikken en pakken Verminderen van fouten bij het sorteren van pakjes bestemd voor Wehkampklanten. Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1995). De brieven van Transconto ergonomische opmerkingen. Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1995). Een ergonoom in Maurik Opmerkingen naar aanleiding van een dag observeren in Maurik. Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1995). Met Marco Polo gebruikersvriendelijk door Nederland Utrecht: Se Arbo/ Ergonomie.

Verhoef, L.W.M. (1995). Met Marco Polo gebruikersvriendelijk van A naar B Utrecht: Se Arbo/ Ergonomie.

Verhoef, L.W.M. (1995). Poolen met lijnen Funkties voor het metro beheerssysteem vanuit een ergonomisch perspectief. Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1995). Software ergonomie Eindhoven: Euroforum.

Verhoef, L.W.M. (1995). Stap 1, Wie, wat, waar Specificatie Reizigersinformatiesysteem Busstation Amersfoort. Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1995). Stap 2, Wat de busreizigers moeten weten Specificatie Reizigersinformatiesysteem Busstation Amersfoort. Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1995). Stap 3, Welke media zijn nodig Specificatie Reizigersinformatiesysteem Busstation Amersfoort. Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1996). 150 Ergonomische tips voor Mobi Disk reisplannermakers Utrecht: Se Arbo \Ergonomie.

Verhoef, L.W.M. (1996). Aanwijzingen plaatsing Looprouteschermen Amersfoort CS Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1996). Capaciteitsoverzicht metro GVB Amsterdam Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1996). Een reisplanner die de treinreis met 30 minuten verkort Lezing Workshop MRI, 27 nov 96: Den Haag. ANWB.

Verhoef, L.W.M. (1996). MRI-reisplanner ergonomische evaluatie. Utrecht: Se Arbo/ Ergonomie.

Verhoef, L.W.M. (1996). Proposal for the development of the ultimate travelplanner Utrecht: Se Arbo/ Ergonomie.

Verhoef, L.W.M. (1996). Travel Center Tussenrapport ergonomische evaluatie. Utrecht: Se Arbo/ Ergonomie.

Verhoef, L.W.M. (1996). Verkeersleiden bij het GVB Amsterdam van gisteren naar morgen. Almere: Human Efficiency. Lezing 7 november 1996.

Verhoef, L.W.M. (1997). Beter Er-op-uit met de NS-Reisplanner 250 tips voor NS- Reisplannermakers. Utrecht: SeArbo.

Verhoef, L.W.M. (1997). Een desk voor een Image+ operator Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1997). EIRENE MMI project: ergonomic issues Workshop The European Man Machine Interface; background, choices and technology, Jan. 9th 1997. Paris: UIC.

Verhoef, L.W.M. (1998). A psychological approach to sustainability (im)Material: Explorations Toward Sustainability, 2nd & 3rd October. Eindhoven: Design Academy. (im)Material, explorations Towards Sustainability, 2nd & 3rd October, 1998.

Verhoef, L.W.M. (1999). De MiniAutomaat Frame Button of Touch Screen? Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1999). Detailontwerp MiniAutomaat Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1999). Het centrum uit het museum en het museum in het centrum Hoe maak je bezoekers duidelijk dat het AHM meer is dan een museum. Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1999). Improving Software Quality for Users San Francisco: Software Research Institute. Quality Week 1999 Tutorial Notes, 24-25 May, 12th International Software Quality Week.

Verhoef, L.W.M. (1999). Intensieve bebouwing psychologisch meten Vrom.

Verhoef, L.W.M. (1999). Interfaces voor complexe systemen Den Haag: Air. PierView‘99, 1 april 1999.

Verhoef, L.W.M. (1999). Met één knop naar de bushalte van de volgende eeuw Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1999). Minder alarmen door betere bediening Workshop T&S Criminaliteitspreventie, Vermindering onnodige alarmeringen en intelligente sensoren, Woerden 8 november 1999. Den Haag: Senter.

Verhoef, L.W.M. (1999). Nu komt nog Symposium Communicatie in de 21ste eeuw, 15 juni 1999. Utrecht: Tappan.

Verhoef, L.W.M. (1999). Specificatie Burenbel interface Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1999). Virtuele realiteit met een computer of cognitieve realiteit met een ganzeveer Den Haag: Senter. Congres technologie criminaliteitspreventie, 6 april 1999.

Verhoef, L.W.M. (2000). Aantrekkelijke en interactieve websites bouwen Vlaamse Ingenieurskamer.

Verhoef, L.W.M. (2000). Dialoogtesten MiniAutomaat maart 2000 Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2000). Gebruiksvriendelijk Webdesign Seminar. Eindhoven: Euroforum.

Verhoef, L.W.M. (2000). Hoe gebruiksvriendelijke interfaces bouwen Vlaamse Ingenieurskamer.

Verhoef, L.W.M. (2000). Kruip eens in de huid van de Internetgebruiker.

Verhoef, L.W.M. (2000). Precision Measurement & the user 4th networking event for LabVIEW users, April 26th, Carlton Beach Hotel Scheveningen. Den Haag: AIR Technical automation.

Verhoef, L.W.M. (2000). Software ergonomie en Windows Seminar. Eindhoven: Euroforum.

Verhoef, L.W.M. (2000). Van Windows via psychologisch verantwoorde interfaces naar . . . , ja waar gaan we heen? Lezing 8 maart 2000. Nieuwegein: Centric.

Verhoef, L.W.M. (2000). Vermindering valse alarmen beveiligingsapparatuur Onderzoeksverslag. Almere: Human Efficiency. Senter, project nummerTSC98004.

Verhoef, L.W.M. (2000). Website 2000, Workshop Gebruiksvriendelijk Webdesign Seminar. Eindhoven: Euroforum.

Automatisering Gids. no 39 pag. 21.

Verhoef, L.W.M. (2002). Psychologie achter de nieuwe touch screen treinkaart automaat van NS 6 feb 2002 SIGCHI Nederland. Utrecht.

Verhoef, L.W.M. (2003). Knelpunten van knooppuntbewegwijzering Utrecht: Human Efficiency. no 8 pag. 15.

Verhoef, L.W.M. (2003). Van een piepende leermeester word je niet wijzer Automatisering Gids. Vol. 37673, no 8 pag. 15.

Verhoef, L.W.M. (2004). Psychologie, reisinformatie en toekomst Delft: POA-TU Delft.

Verhoef, L.W.M. (2004). Psychologische evaluatie van de Vipas parkeerautomaat Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2004). SAP for users or users for SAP Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2004). Van vaste prijzen oplezen naar variabele prijzen beheersen Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2005). Beleef de psychologie ook eens.

Verhoef, L.W.M. (2005). Development of a strategy for the ergonomic design Paris: UIC. Vol. UIC ERTMS Regional CMI Workshop, 23rd November 2005.

Verhoef, L.W.M. (2005). Waarom ook nog psychologie erbij richtlijnen voor de luie interface designer. Sigchi avondlezing 8 september 2005.

Verhoef, L.W.M. (2007). Bediening op afstand Hoe en een beetje waarom. Utrecht: Human Efficiency., Verhoef, L.W.M. (2007). Een albatros in de ET2000 of een kortere reistijd Een albatros in de ET2000 of een kortere reistijd. Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2007). Gebruiksvriendelijkheid en complexiteit van de ET2000 Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2007). Hoe ‘Geen electronische tickets‘? Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2007). Skimmen Verdediging ën aanval vanuit de cognitieve psychologie. Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2008). Aanvullingen PvE RegioNet Cognitief psychologische detaillering, met name van de dynamische informatie. Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2008). De effecten van een vooroverhellende pasinvoer op de treinkaartautomaat Utrecht: Human Efficiency. Voor NS-reizigers.

Verhoef, L.W.M. (2008). Gevolgen van het veranderen van de hoek van het beeldscherm van de treinkaartautomaat Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2008). Making selecting a colour complex Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2009). Amber Alert op DRIPS boven snelwegen Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2009). Ergonomische evaluatie betaalterminal vx810 Utrecht: Human Efficiency. Voor NS- reizigers.

Verhoef, L.W.M. (2009). Human factors in technical design history and future of presenting complex quantitative data. Grongingen: Vol. Lecture Fac. Of Economics and Business.

Verhoef, L.W.M. (2009). Observaties pasgeleider Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2009). Reizigersgebruik van het NS- antiskim voorzet model Observatie en interpretatie van invoergedrag. Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2009). Van knoppen drukken naar proces beheersen Een psychologisch verlanglijstje voor machinisten en treindienstleiders van morgen. Utrecht: Human Efficiency. Voor ProRail.

Verhoef, L.W.M. (2009). Zeker met C-Zam of langzamer met de ‘snelle‘ CCV Ergonomische vergelijking van twee betaalterminals. Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2010). Aandacht trekken of aandacht sturen? De ontwerper als bestuurder van de ogen van de gebruiker. Tilburg: Eindhovense school. Lezing 9 februari 2010.

Verhoef, L.W.M. (2010). De doorstroomtoner voor aandachtsturing Hoe gebruik je voorspelde aankomsttijden voor treindienstleiders. Human Efficiency. Voor ProRail.

Verhoef, L.W.M. (2010). Hoe beleeft een cognitief psycholoog belevingsonderzoek? Beleving en ontwerp. Groningen: Faculty of Economics and Business. Lezing 8 juni 2010.

Verhoef, L.W.M. (2010). Psychologische en gebruikerseisen voor lokalisatie verificatie BD-werkplekken Utrecht: Human Efficiency. Voor ProRail.

Verhoef, L.W.M. (2010). Reishistorie en productenlijst op de automaat Ergonomisch advies. Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2010). Van túnnelvisie naar tunnel vísie Een eerste stap naar de volgende generatie bedieninterface voor wegverkeersleiders. Utrecht: Human Efficiency. Voor RWS.

Verhoef, L.W.M. (2011). Reishistorie en productenlijst op de automaat Utrecht: Human Efficiency. Voor NS- reizigers.

Verhoef, L.W.M. & Kassenberg, M. (2011). Reizigersperspectief CICO met de OV-chipkaart in de railketen Den Haag: Van Brienen.

Verhoef, L.W.M. & Vorderegger, J.R. (1995). MMI Man Machine Interface. Utrecht: Erri.

Verhoef, L.W.M. & Weitenberg, A.I.M. (1997). Bedieningsonderzoek AVP op de B8060-NS Utrecht: AMG\Ergonomie.

Verhoef, L.W.M. & Weitenberg, A.I.M. (1998). Plan van aanpak Vermindering valse alarmen beveiligingsapparatuur. Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. & Weitenberg, N. (1998). Bewegwijzering Nederlands Filmmuseum Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. Zwaga, H.J.G. & Koelega, H.S. (1983). Training operators for complex supervision and control systems. A literature review from a training point of view. Utrecht: Psychological Laboratory, University of Utrecht, Report no 33.

Search in humanefficiency.nl

Designs
Leonard Verhoef
was involved with.


Complex data

graphic complex process presentation
Upper right red,
Close to disaster

complex process presentation
All OK.

complex process presentation
Upper right yellow low,
take care!

complex process presentation
Upper right yellow high,
take care!
Source: Verhoef Holslag,
2010.

onderwijs leerling prestatie
Source: LBS/Holslag Verhoef.

graphic complex ultidimensional data
Sourrce: Holslag Verhoef

smiley complex multidimensional data
How much information
can be in one smiley?
Source: Verhoef Holslag,
2010.


Design of tables


Graphics for aesthetics,
OECD house style.
Source: OECD quarterly
growth table.
http://stats.oecd.org/Index.aspx


No graphics, data only.
Same data as previous
table.

tabel design
Same data as previous
table.
Graphics for content.
OECD, adapted by
Verhoef for demo.


Design of scales


kleur rood geel oranje aandachtbetrouwbaarheid zekerheid
One variable,
six parameters,
233 milliseconds
perception time.

betrouwbaarheid zekerheid
An effective problem solving
tool.
Source: Holslag & Verhoef.


Portrait or
landscape?

train traffic control information portrait orientation
What is better for a
train traffic
controler?
 • portrait ...
 • train traffic control information landscape orientation

 • ...landscape?

 • Source: Holslag & Verhoef.

  What is better
  for car driving?
  tom tom autonavigatie scherm
 • ... realistic landscape?
  Source: Tom Tom, 2010.


 • navigatie auto route reisplanner reizen
 • alphanumerical portrait
  ...?
 • In this case the best
  orientation is ...

  Source: Verhoef, 2010.

  navigatie ermts mmi dmi planning
 • abstract portrait ...?

 • Source: ETCS/Verhoef.

  Train traffic
  control


  How to present
  tracks and platforms?
  tracks and platforms train traffic controlers
 • This way?

 • tracks platforms train traffic controlers
 • Or this way?

 • Source: NS/Verhoef.


  Screen design
  public transport  Design of train indicators

  Departure in 30 min.

  ov reis info bord trein
  Grey half circle:
  Go shoping.
  Departure in 30 min.

  Departure in 15 min..
  ov reism info bord treinYellow 1/4 circle:
  Go to train.
  Departure in 15 min.


  Departure in 30 sec.

  Source: Amersfoort, The Netherlands, 2008.

  ov reis info bord trein
  Orange half circle:
  Hurry up!
  Departure in 30 sec.

  Source: Experimental
  designs, Verhoef 2010.


  OV-verstoringsinformatie kan niet (beter) want de OV-denk- en computersystemen gaan uit van een papieren jaardienstregeling. Dat spoorboekje kent geen verstoringen. Dit uitgangspunt is goed te zien op de huidige borden.

  More, click and go to: OV kan reizigers geen verstorings’informatie geven, volgens de psychologie


  Trains indicator Amsterdam approx. 1990-2010
  ov reis info bord trein
  Experimental design destinations indicator.
  Source: Verhoef.

  Design ticket vending


  Check in/out Dutch electronic public transport ticket system (trip costs, debit remaining, bye bye ).
  OV-chip check paal
  Experimental check in/out device.
  Source: Verhoef
  NS touch screen train ticket vending machine
  NS touch screen train
  ticket vending machine
  Routing problems
  solved using ...  Ticket vending machine.
  Language optionfirst step
  (hierarchical solution)?
  Source: Belgium Railways.

  ns screen treinkaart automaat
  Ticket vending machine.
  Change language any time
  (parallel solution).
  Source: NS/ Verhoef.

  Netherlands Railways touch screen train ticket vending machine.

  It looks like a menu.
  However,
  no hierarchical steps.
  What is the structure?"

  Which button is
  to help whizzkids
  and it-specialists?
  Source: NS/Verhoef.


  coffee drink vending machine, use of gray out.
  The train ticket vending
  machine solution is general
  applicable. It also can
  be used for complex drink
  vending machines.
  Source: Verhoef.


  High speed train driving
  ETCS, (European Train Control System)

  Experimental
  speedometers


  Analog classical
  experimental clock design
  Train speed: 192.
  Maximum permitted speed
  200. Next target permitted
  speed 40. Good for general
  maintain speed task,
  bad for planning and when
  close to intervention.

  Analog design, screen
  version


  Diagrammatic design,
  vertical version.
  Braking curve should
  not touch maximum
  permitted speed curve.
  The tongue below should
  fit in the pipe above.
  Good for planning and
  insight, bad when
  close to intervention.


  Diagrammatic design,
  horizontal version.
  Comparable with
  vertical version.


  Animated design
  Braking curve should not
  touch max permitted
  speed curve. The “vehicle”
  in front should not be too
  close. Good when close to
  intervention, bad for
  planning and insight.

  etcs mmi, ermts, high speed driving speedometer
  Speed and
  safety information
  for high speed train
  drivers.
  The one that is now
  standard.
  Source: ETCS/Verhoef.

  To top of this list of pictures.


  Consistency


  Cab with inconsistent
  interfaces. Visible, even
  at low resolution.
  Inconsistent presentation
  and input of:
  date, time, numbers, colours,
  enter procedures, control of
  attention.


  Cab with consistent
  interfaces. No differences in
  presentation and input of:
  date, time, numbers, colours,
  enter procedures, control of
  attention.


  Consistent icon design.
  The graphic elements can
  be combined for current
  functions and for functions
  to be developped. The
  graphic elements are like
  words. Designers can create
  new sentences. Drivers
  knowing the elements can
  understand new
  combinations of

  words/icons.

  To top of this list of pictdures.  Use of colours


  Same use of colours for all
  information. Colour is used
  for control of attention.


  Use of colour, white: no
  braking curve.


  Use of colour, yellow:
  brake shortly.


  Use of colour, orange:
  brake now!!


  Use of colour, red:
  brake too late, intervention.

  This use of colour for
  control of user's attention
  can be used for any systems,
  for instance for passengers
  and teachers.


  To top of mmi concepts list.
  Planning

  At the right maximum train
  speed profile ahead. Lower
  maximum speed at 1000m.

  The planning design was
  based on the experimental
  diagrammatic design
  (see above).


  Time to intervention

  The small square at the top
  left shows that there is
  sufficient time to safety
  system brake intervention.


  Train braking curve is
  close to safety braking
  curve. The square top
  left shows time to
  intervention of the
  safety system. Time
  to intervention depends
  on maximum permitted
  speed minus current
  speed and the traction/
  brake application. When
  looking outside the
  square is in the visal
  periphery but will be
  noticed when it comes
  up because: the
  periphery is sensitive
  for changes, for high
  contrast changes and
  the square is at the
  top of the screen.
  This design was based
  on the experimental
  animated design
  (see above). Nautical screens

  Current signs,
  European standard(Cevni)
  signs, experimental signs.


  Underwater tresshold
  in lock  The problem
  Several markers for
  keep clear from doors.
  Source: Lock Kiel canal, 2011.


  A clear text and sign for
  the cill problem.
  Keep clear from the door.
  Source: UK.


  An other clear sign
  for the cill problem.
  Keep 1 meter clear
  from the lock door.
  Source: experimental demo design,
  Verhoef, 2011
  . Underwater tresshold
  under bridge


  Source: Amsterdam,
  near Central Station, 2011.
  This is a Cevni sign.


  A lateral tresshold sign that is understood.
  Source: experimental demo design, Verhoef, 2011.
  Mooring sign


  Current sign.
  Source: Enkhuizen,
  The Netherlands, 2011.


  Source: Vienna, 2011.


  Redesign
  Source: Verhoef demo, 2011.

  Dam sign


   
  What is the meaning
  of this Cevni sign?
  Source: Belgium Ardennes, 2011.

   
  This sign stands for:
  dam in 100 meter.
  Source: experimental demo design,
  Verhoef, 2011.
  Shallow shore sign  What is the meaning
  of the black arrow
  pointing left and the
  white arrow
  pointing right?
  Source: Hamburg, 2011.
  Cevni sign.  Keep 5 meter from shore,
  shallow shore.
  Source: experimental demo design,
  Verhoef, 2011.