Cursus: GUI, webdesign, psychologie en human efficiency

Theoretische basis

Interface-design kan praktisch zijn met guidelines, normen, standaarden en dergelijke. Het cursusboek geeft er zo'n 260.

Veel problemen zijn inmiddels opgelost met gezond verstand en door vallen en opstaan. Maar net zo min als een arts een ernstige ziekte kan oplossen met gezond verstand en vallen en opstaan, zo kan een interface designer niet de interface problemen oplossen die er nu nog zijn.
Andere oplossingen komen in het vizier als de ontwerper beschikt over meer dan common sense, net als bij de professionele arts.
De aanpak van de psychologie is een andere:

Dat blijkt uit psychologische analyses van concepten als:
Wat de psychologie betreft, gaat het onder andere om:
Psychologiefutur and history of applied cognitive psychology

PsychologieWhy designers cant understand their users applied cognitive psychology

Psychologie taal grammar for graphics icons pictograms signs infographics

9 Rekenen

Psychologietesten, diagnosticeren gedrag

Psychologie

Psychologietoekomst van de toegepaste cognitievecognitief denkpsychologie

Psychologie denkenicon design pictogram bord bewegwijzering

Psychologie denkentoegepaste cognitief denkpsychologie

Psychologie denkenhoe denken mensen emotie toekomst psychologie

Psychologie denkentoegepaste cognitief denkpsychologie

Psychologie emotietoegepaste cognitief denkpsychologie

Psychologie kennistesttest kennis psychologie

Psychologie kijkenaandacht trekken sturen met kleur geel rood oranje en geluid

Psychologie leren onthoudenleren vergeten onthouden instampen

Psychologie leren verkortenleren onderwijzen tellen optellen aftrekken rekenen op de basisschool

Psychologie leren verkortenleren verkeersborden rijexamen toekomst

Psychologie leren verkortenleren onderwijzen tellen optellen aftrekken rekenen op de basisschool

Psychologie leren werkgeheugenwerkgeheugen vergeten onthouden stm

Psychologie taalgrammatica voor graphics icon pictrogram beelden infographics

Psychologie taaleen plaatje zegt meer dan 1000 woorden

Psychologie taal


Een weten­schappelijk verantwoorde en profes­sionele aanpak voor 'het interface­probleem' staat in In principe gaat de cursus niet over de verantwoording van die aanpak maar de cursisten krijgen dit boek wel. Ook is er


Praktische toepassing

Kan een cursus met zo'n theoretische achtergrond wel praktisch zijn? Ja dat kan. Simpel omdat een goede theorie 'operatio­naliseer­baar en testbaar' moet zijn. Meestal betekent dit dat de psycholoog een theorie vertaalt in onderzoeksitems. Maar een psycholoog kan natuurlijk ook concretiseren in requirements en interfaces. Bovendien is een van de theoretische uitgangspunten van niet constateren van performance maar construeren van performance. Dat is één.Ten tweede zijn er honderden voorbeelden van interfaces die ondubbelzinnig wel of niet in overeenstemming zijn met die theorie. Rechts op deze pagina staan zulke voorbeelden.
 • Het bekendste voorbeeld was de oorspronkelijke interface van de NS-treinkaartautomaat. De interface daarvan is door mij gespecificeerd. Deze specificaties zijn in het oorspronkelijke ontwerp vrijwel geheel door NS gevolgd en daarmee was de automaat naar mijn idee een goed voorbeeld van 'human efficiency'. Het openbaar vervoer kent iedereen en ik ben bij veel interfaces betrokken geweest. Dat levert zo nodig
 • Windows en Office leveren ook vele voorbeelden. Er zijn weinig voorbeelden van de Mac. Natuurlijk is de Mac mooier, werkt die technisch beter en zitten er minder knulligheden in de interface. Maar ook de Mac gebruikt een bureaublad, menu's en tabbladen, om maar eens wat te noemen. Daar zijn forse vraagtekens bij te plaatsen.
 •  
 • Verder zijn er voorbeelden die ik speciaal voor de cursus gemaakt heb. Deze voor­beelden zijn zuiver; ze tonen het psycho­logische punt zonder mitsen en maren en de inhoud is in enkele seconden te begrijpen.

 • Ook op deze site zijn wel voorbeelden toegepast. Maar ik ben geen designer en de browser en html hebben het laatste woord.
 • Het belangrijkst is natuurlijk de concretisering naar de interfaces die de deelnemers inbrengen.

 • Veel voorbeelden komen uit mijn dertigjarige adviespraktijk.  
 • Naar top.  Programma

  De inbreng van de gebruikers bepaalt welke van de volgende onderwerpen aan de orde komen.

  Welke uitgangspunten

  - De marketing als uitgangspunt.
  - De mening van de gebruiker als uitgangspunt.
  - User experience als uitgangspunt.
  - De ergonomie als uitgangspunt.
  - Usability als uitgangspunt.
  - Psycho­logische uitgangspunten.

  Efficiënte invoer

  - Hoe kliken te vereenvoudigen.
  - Hoe de reistijd van de cursor over het scherm te verminderen.
  - Hoe de toetsinvoer te verminderen: entry of selection.

  Waarnemen

  Sturing van de aandacht en herkennen van informatie
  - Gebruik afmeting, vorm, tekst, icons, vet, dimmed, kleur, knipperen

  Waar informatie plaatsen?

  Rustige schermen

  Waarnemen en tabellen

  - Inefficiënte tabellen.
  - Tabs, inspringen en gecentreerde teksten.
  - Wat in rijen en wat in kolommen, portret of landschap.
  - Het ontwerpen van tabellen.

  Taal

  - Waarom ingaan op taal?
  - Taal, een schat verborgen onder graphics.
  - Wat maakt woorden onduidelijk.
  - Welke IT-woorden zijn jargon.
  - Wat is er mis met OK en Close.
  - Verwacht niet te veel van voice-input.

  Leren en onthouden

  - De ultimate Are you sure? interface.
  - De ultimate zandloper (progress indicator).

  Help
  - Kan Help helpen?
  - Wat is er mis met deTip van de dag?
  - Wat is er mis met wizards?
  - Wat is er mis met personal assistants?
  - Help die helpt.

  Guidelines, consistentie en standaarden
  - De beperkingen van guidelines, consistentie en standaarden.
  - Wat is beter dan consistentie.

  Metaforen
  - Waarom zijn metaforen (desktop, window, bar, gallery, etc) aantrekkelijk voor ontwerpers.
  - De beperkingen van metaforen.
  - Alternatieven voor metaforen.
  - Het paradoxale van metaforen.
  - Metaforen als valkuil.

  Denken

  Mentale belasting
  - Interfaces die mentale belasting vergroten.
  - Ontwerpen om mentale belasting te verkleinen.

  Aanpassen
  - Waarom aanpassen?
  - Het ontwerpen van interfaces voor aanpassing.

  Navigatie en het menu

  - Wat maakt een menu, een geografische en een virtuele structuur zo aantrekkelijk voor ontwerpers?
  - Wat maakt deze structuur zo onverteerbaar voor gebruikers?
  - Het conceptuele (en visuele) ontwerp van verteerbare structuren .

  Naar top.  Werkwijze

  Een programma-onderdeel begint met een anekdote of een klein experiment. Op deze wijze ontstaat er een link tussen de persoonlijke ervaringen van de deelnemers, de psycho­logische kennis en onderzoeks­gegevens. Concretisering volgt door de psycho­logische processen te vertalen in handelingen met interface elementen en in 'requirements' voor de interface.

  Vervolgens komt de test: hoe zijn deze requirements toegepast. We beginnen met ontwerpen van anderen en daarna op de ingebrachte interfaces. Ook de cursusleider legt zijn ontwerpen op tafel. Bij inbreng van eigen ontwerpen is er het risico dat iemands stokpaard sneuvelt. Ook het omgekeerde gebeurt trouwens: een schijnbaar misbaksel blijkt na en psycho­logische analyse een gouden ei te zijn. Een cognitief psycho­logische blik op interfaces is voor velen een eye opener. Technische, financiële en intellectuele hoogstandjes zijn daarbij vrijwel nooit nodig.
  Naar top.  Unieke van deze cursus

  Niet gebruikelijke invalshoeken...
  Er zijn verschillende invalshoeken voor interface ontwerp.
  Dit zijn goede doelstellingen maar een eenduidige concretisering is lastig. Dat geeft teveel ruimte voor persoonlijke invulling en hobby's.
       ... maar psycho­logische handelingen.
  In deze cursus ligt het accent op inzicht in het menselijk handelen. Concretisering kan dan maar op één manier. Het visuele fixatie­gebied is bijvoorbeeld vijf graden en details die daar buiten vallen worden niet onderscheiden, welk amateur psycho­logisch verhaal de designer ook houdt.
  maar komen niet aan de orde. Ten eerste is dat een heel ander psycho­logisch en fysiologisch verhaal. Ten tweede heeft het geen zin een gebruiker te vragen waarom hij het beeldscherm door het raam gooide wanneer de onderzoeker vooraf al kan weten dat de interface niet gebruiksvriendelijk is. Ten derde is, wat de interface betreft, de emotie niet meer relevant wanneer het systeem gebruiksvriendelijk is. Vraag je daar dan toch naar dan is het antwoord: Gebruiksvriendelijk? Man waar heb je het over, laat me toch rustig doorwerken, ik was net zo lekker bezig.
  Niet interface-elementen...
  Een gebruikelijke ingang bij interface design is kijken naar de technische grafische elementen op het scherm. Vaak zijn dat metaforische interface-element zoals: advanced, bar, button, desktop, graphic, help, menu, OK, personal assistant, tabs, tip of the day, window en wizard.
  ... maar handelingen met interface-elementen.
  Deze gebruikelijke interface-elementen worden in de cursus getoetst aan de psycho­logische handelingen die gebruikers er mee uitvoeren: vinger-, oog-, taal-, leer- en denk­handelingen. Toetsing is eenvoudig: de tijd die nodig is voor de handeling, het aantal gemaakte fouten wat de gebruiker betreft en de kosten en de kwaliteit van het product wat de taak betreft.
  Géén ontwerp­stappen­plannen...
  In deze cursus geen stappenplannen noch een bepaalde ontwerp­methodologie.
  ... maar inzicht.
  Het psycho­logisch inzicht dat de cursus biedt, past altijd in de werkwijze die men gewend is.
  Naar top.  Het resultaat

  Het is even wennen niet uit te gaan van gebruikelijke concepten maar van concrete psycho­logische processen. Maar er zijn wel wat voordelen.
   
 • Psycho­logische processen zijn onafhankelijk van de interface-design techniek. De duurzaamheid van nieuwe modes, snufjes en technieken kan getoetst worden aan de psycho­logische processen.
 • De processen zijn tijdloos; welke interface-design begrippen er ook nog in de mode komen en welke verrassingen de techniek ook in petto heeft.
 •  
 • De processen zijn domeinloos. In deze cursus ligt de focus toevallig op GUI en webdesign. Tijdens de cursus wordt zo nodig moeiteloos geschakeld naar domeinen waar de cursusleider ervaring én ontwerpvoorbeelden van heeft (public transport information systems, onderwijs, process en traffic operators, traffic users (automobilisten, schippers, voetgangers in een winkelcentrum en machinisten van hoge snelheidstreinen)). Switchen naar het domein van de cursisten is eenvoudig, zelfs wanneer het gaat om complexe domeinen. De cursist kan van werkkring veranderen zonder opnieuw naar cursus te moeten: de vingers, de ogen, de taal, het geheugen en het denken van de gebruikers van zijn nieuwe werkomgeving functioneren op dezelfde wijze als die van zijn vorige werkomgeving.
 • De cursus geeft zicht op de interface evolutie die loopt van techniek­vriendelijke interfaces naar interfaces die geheel aangepast zijn aan de mens en zijn taak. Gebruiks­vriendelijk­heid is geen issue meer.
 • Naar top.  Deelnemers

  Voor wie
  De cursus is voor interface-designers, software ontwikkelaars, managers van human-computer interface projecten en ergonomen. Ook psycho­logen volgen de cursus. De vertaling van psycho­logische processen naar interfaces is kennelijk erg lastig. Voor grafisch geschoolden kan de cursus een verrijking zijn omdat zij minder bekend zijn met psycho­logische overwegingen van ontwerpmogelijkheden. Ook de verbale en de conceptuele vormgeving heeft bij grafisch ontwerp soms minder aandacht.


  Nieuwe middelen als e-book, e-reader, iBook, iPad, iPhone, iPod, pda en allerlei 'smart' dingen zijn voor de vingers onhandiger en geven de ogen minder ruimte. Ontwerpers moeten zich dan extra precies houden aan wat er over het bewegen, waarnemen en denken in de cursus gezegd wordt.
  Voorkennis
  Programmeerkennis en psycho­logische kennis zijn niet noodzakelijk.

  Het is gebleken dat deelnemers de benadering uitdagend en onconventioneel vinden. Het is daarom gewenst dat de deelnemers open staan voor nieuwe ideeën.
  Naar top.  Historie van de cursus

  Het begin: invoer en beeldscherm
  De cursus richt zich op de menselijke functies. Evolutionair gezien veranderen deze nauwelijks. Ook deze cursus verandert dus nauwelijks. Dertig jaar geleden werd deze cursus ook gegeven met MS-DOS voorbeelden. Toen GUIs en Windows opkwamen bleef de psycho­logie hetzelfde en werden alleen de voorbeelden vervangen.
  Nu: complexe systemen en navigeren
  Bij het ontwerpen van complexe systemen zoals we die vandaag kennen, zijn taal, begrijpelijkheid, leren en denken belangrijk. Deze lastige onderwerpen zijn in de loop van de jaren voor de cursus voldoende uitgewerkt.
  Naar top.


  Interfaces waaraan
  de trainer substantieel
  bijdroeg en ontwerpen
  die besproken kunnen
  worden.

  Public transport
  Road traffic
  Road traffic signs Public transport signs
  Design of train indicators

  Departure in 30 min.

  ov reis info bord trein
  Grey half circle:
  Go shoping.
  Departure in 30 min.

  Departure in 15 min..
  ov reism info bord treinYellow 1/4 circle:
  Go to train.
  Departure in 15 min.


  Departure in 30 sec.

  Source: Amersfoort, The Netherlands, 2008.

  ov reis info bord trein
  Orange half circle:
  Hurry up!
  Departure in 30 sec.

  Source: Experimental
  designs, Verhoef 2010.