Leonard Verhoef,

Leonard Verhoef: van onderzoeker van het denken naar ontwerper voor het denken in het dagelijks leven nu én in de toekomst. Ontwerpen voor computer- en webgebruikers, voor rekenmeesters en betalers, voor reizigers, vluchters en professionals op land-, spoor-, weg- en waterwegen.

Blijven onze superhersenen een limbische regelsslaaf in dienst van de cultuur (techniek, onderwijs en overheid)? Of gaat de prefrontale cortex heersen en maakt zijn supervermogen de dienst uit?


Leonard Verhoef
  
 

1 Zeven jaar kijken

naar wiskundig denken bij optellen en aftrekken tot 100
Leonard Verhoef begon met onderzoek naar het leren optellen en aftrekken (Kwantiwijzer). De Schiedamse Rekentest gaf in de zeventiger jaren van de vorige eeuw als uitslag: het aantal goed en de tijd die nodig was om de sommen op te lossen. Gebouwd werd die niet vertelde hoe goed het kind rekent maar hoe het rekent. Waar zit het kind in het rekenleerproces en wat moet zijn volgende leerstap zijn. Jong/oud, wel/niet discalculie, goede/slechte rekenmethode, het deed er allemaal niet toe.Gaf Jantje op de vraag Hoeveel is 12+3? het antwoord zes dan was de uitslag van de Kwantiwijzer: Vertel Jantje even dat het cijfer 1 staat voor tien en gebruik daarbij eventueel een hulpmiddel dat het tientallig positiestelsel in zich heeft, bijvoorbeeld de lusabacus rechts.
 
Kijken naar hoe onthulde onder andere een viertal methoden om 7+5 met de vingers góéd uit te rekenen aan het licht. Rechts een daarvan
De Kwantiwijzer vertelde de leerlingen noch de leerkrachten zelfs of de uitkomst goed of fout was. Kwam er geen antwoord dan werd niet de stopwatch ingedrukt maar volgde een bemoedigende vraag (Lastig he.) . Verder werd er vrijwel altijd gevraagd: Hoe heb je dat gedaan? Doordat de onderzoekers het optellen en aftrekken tot 100 zelf goed beheersten, konden ze zich goed concentreren op de denkprocessen van het kind. Daar kwam nog bij dat de begeleiders van het project (leerpsycholoog Prof. C. van Parreren en wiskundige Prof. H. Freudenthal, beiden universiteit van Utrecht.) voorstonden. Door deze ondersteuning kon Utrecht een onconventionele kwalitatieve testontwerproute volgen.Dit alles was wennen voor kinderen, reken­meesters en test­psychologen.
Onderwijssociologie van de Erasmus Universiteit richtte zich op de implementatie van de Kwantiwijzer.Daarbij koos men voor een toen gebruikelijke papieren versie van enkele honderden pagina’s. was toen overigens ook mogelijk.
Naar top.2 Zeven jaar kijken

naar duizenden treinkaarkopers
Na zeven jaar optellen en aftrekken tot 100 richtte Leonard Verhoef zich in de tachtiger jaren op het denken van reizigers die een treinkaartje kopen. Tot dan toe waren verkoop­automaten apparaten waar je munten in deed en waar vervolgens niets uit kwam. De NS schafte bij Autelca trein­automaten (B100) aan die wel een product gaven na betaling. Bovendien waren de automaten onder andere door vandalen vrijwel niet kapot te krijgen. De Zwitserse spoorwegen waren tevreden over de automaten. De bedrijfsarts had gemeten hoe groot de letters waren en concludeerde dat de automaten gebruiksvriendelijk waren.
 
Voor de Nederlandse Spoorwegen onderzocht Leonard Verhoef de gebruiksvriendelijkheid van de B100 automaat. Met een verborgen camera keek hij naar meer dan 400 treinkaartkopers en Het was voor de NS even wennen dat behalve de afmeting van tekens ook de plaats, formulering, kleur en de ordening van informatie bepalen of het lukt een kaartje met een automaat te kopen. Maar NS begreep dat ze niet om de psychologie van de reiziger heen konden.Er werd een automaat (B8060) ontworpen waarbij de psychologie de vormgeving bepaalde. Deze automaat werd door zo’n 200 000 reizigers per dag gebruikt.
 
Rond 2000 kwam beeldscherm­technologie voor verkoopautomaten beschikbaar. Europese spoorwegmaatschappijen en banken kozen voor frame button automaten (harde knoppen op het kader van het scherm). Mede op basis van psychologisch advies koos NS voor touch screen automaten. Dit zou de eerste complexe computer interface worden dat door alle Nederlanders begrepen moest worden. Het onderzoek bij de voorgaande knoppen­automaten had duidelijk gemaakt dat de gebruiksvriendelijk bepalen.Deze begrippen bepaalden de NS-touch-screen treinkaartautomaat die rond 2000 gespecificeerd werd. Met name de cognitieve structuur was anders. De interface leek een menu maar de structuur was multidimensionaal en orthogonaal. Verdwalen was daardoor onmogelijk en de reiziger kon elk moment terug naar zijn keuze bij een vorige stap.Die andere structuur was wel erg wennen voor met name ’ers die, onder andere bij een fout, de cancel button zochten en opnieuw begonnen. Ouderen die nog nooit een computer bediend hadden, drukte gewoon op 2de klas wanneer er door een vergissing (zogenaamd van de proefleider) op 1ste klas gedrukt was. Ouderen haalden treinen die ICT’ers misten. Voor de ervaren treinreizigers was er geen wentijd. Hun eerste kaartje uit de touchscreen automaat kwam sneller dan het gemiddelde kaartje uit de bekende knoppenautomaat (B6080).
 
Tijdens het testen is gebleken dat ook negentigjarigen deze automaat zonder uitleg, hulp etc. goed kunnen bedienen.
Naar top.3 Zeven jaar kijken

naar duizenden treinzoekers
Min of meer hetzelfde verhaal kan nu geschreven worden voor treinzoekers. Centrale borden met vertrektijden van treinen waren in de tachtiger jaren van de vorig eeuw zeer gebruikelijk. Toen was het bij NS ook gebruikelijk dergelijke innovaties grondig te evalueren. De aanvankelijke psychologische conclusie was dat reisinformatie beter niet op één groot centraal bord kon staan. Op Amsterdam CS zou 24% van de reizigers de borden niet zien omdat ze niet via de centrale hal naar hun trein gaan. Bovendien wat het toen al duidelijk dat het klassieke station met één ingang en één centrale hal aan het veranderen was in soort winkelcentrum met vele routes naar vele vormen van vervoer.Voor de reizigers die het grote centrale bord wel kunnen zien is hoog en daarmee de performance laag.
 
Voor de toen te bouwen hal in Utrecht CS is rond 1985
  Zoals bij NS toen gebruikelijk werden de nieuwe centrale vertrektijden borden ook psychologisch geëvalueerd. Bij die evaluatie is ook De derde psychologische conclusie was: op centrale borden kan men beter bestemmingen alfabetisch tonen dan treinen chronologisch. Die borden zijn 30% goedkoper en passen beter bij de ingewikkelde hersenen, ingewikkelde gebouwen en ingewikkelde dienstregelingen. (bv. overstappen, stop wel/niet in en omwegen).
 
dynamisch informatie paneel openbaar vervoer
Kenmerken van het huidige vertrekbord zijn:
Kenmerken van een vertrekbord dat uitgaat van de reizigers zijn:
 
Performance of passengers on two indicators, structured by train times or alphabetically by destination
  Destinations
 Trainsordered by
Performance by timesalphabetically
Correct, even when taking 81%94%
another train and changing trains would decrease travel time.

  
Sub optimally correct
14%3%
correct, but there was a train that left before and arrived before.

  
Incorrect mentioned a train that did not go to the named destination, even with a change of trains.

5%3%
The mean delay caused by passengers who mentioned a sub optimally correct train (computed over all passengers)

3.6 min.0.9 min
   
Mean search time is7s4s
(sample size = 353)
Alfabetische bestemmingen borden zijn nooit gerealiseerd omdat de techniek het uitgangspunt is bij het ontwerp. Het bord toont de structuur van de treinendatabase en niet een structuur van bestemmingen voor reizigers.Na zo’n 20 jaar verdwenen de centrale borden. Overigens tonen dynamische schermen reisinformatie in 2018 nog steeds
  Toen het busvervoer ook dynamische vertrektijden en halte panelen installeerden is daar uitvoerig mee gediscussieerd. Die discussie ging toen overigens vooral over de vraag of, zoals gebruikelijk, tijd van of tijd tot vertrek getoond moest worden. Tijd tot vertrek heeft bij haltes de voorkeur. De beste oplossing was geen tijden tonen maar iets anders.Door deze discussie is toen de beste oplossing: niet voorgesteld. Rechts twee experimentele demo’s van halte/perron aanwijzers.

OV-verstoringsinformatie kan niet (beter) want de OV-denk- en computersystemen gaan uit van een papieren jaardienstregeling. Dat spoorboekje kent geen verstoringen. Dit uitgangspunt is goed te zien op de huidige borden.

More, click and go to: OV kan reizigers geen verstorings’informatie geven, volgens de psychologie

De verschillen tussen vertrektijdenborden in de praktijk en vertrektijdenborden zoals de hersenen die wensen is kennelijk nogal groot. Dat maakt nieuwsgierig hoe het zit in situaties die wat ingewikkelder zijn dan het vinden van de vertrektijd van een trein.4 Zeven jaar kijken

naar 180 Europese racende machinisten
De kans om de toegepaste cognitieve psychologie in actie te zien in situaties die wat ingewikkelder zijn dan het vinden van een trein deed zich voor rond 1990. De EU besloot dat het treinverkeer in de EU beter moest. Dus bij de grens niet meer wisselen van locomotief en machinist maar gewoon met dezelfde machinist met 400 km/h in een keer door van Manchester naar Rome. Technisch kon het. Maar hoe een machinist al die curieuze seinbeelden van de verschillende Europese spoorwegen uit elkaar zou moeten houden werd gezien als een onoplosbaar probleem. Bovendien zouden Fransen een Duitse oplossing moeten accepteren of omgekeerd. Ook dat leek onoverkomelijk. De Europese spoorwegen vroegen de afdeling ergonomie van de NS dit interface probleem op te lossen. Onzichtbaar voor reizigers en media werkte de afdeling ergonomie van de NS zeven jaar aan een oplossing. Nu (2018) kijken honderden Europese machinisten naar
 5 Zeven jaar kijken

hoe automobilisten kijken
car navigation
De automobilist kan verder naast zich dan vóór zich kijken, ziet vooral realiteiten die hij niet nodig heeft (weilanden, wolken, lantaarnpalen, gebouwen) en wat hij door het raam ook ziet (de situatie tót de horizon).Machinisten zien in hun ’planning area’ parameters die buiten niet zichtbaar zijn (snelheids­veranderingen, gevaarlijke situaties, zo stroomafnemer neer) en vooral ook wat er áchter de horizon aankomt. Door de portretoriëntatie kan de machinist verder voor zich kijken dan naast zich.
verkeersborden­kennis Raadselachtig. Oefening baart toch kunst?Leonard Verhoef analyseerde de verkeersbordenkennis en concludeerde dat Zonder te weten waarom oefening bij verkeersborden niet baat, geeft onder andere de ANWB wel een oplossing: opfrissingscursussen. Je zou ook kunnen zeggen dat het ANWB onderzoek juist laat zien dat cursussen níét helpen. Waar hadden we dat eerder gezien? Kinderen met rekenproblemen werden en worden nog steeds ’geholpen’ volgens Goed oefenen Jantje, je kunt het wel. Uit het onderzoek blijkt er nog een raadsel te zijn. Automobilisten begrijpen grammaticaal correcte borden sléchter (58% (111 observaties)dan lezers zonder rijbewijs(67% (196 observaties) . Dus mét grammaticaal correcte borden geen bordencursus nodig, geen bordenexamen nodig en bovendien minder ongelukken. En ... wat doen de huidige borden met de hersenen van de automobilisten?   
Conven-
tional
signs
%
correct
%
correct
Experi-
mental
signs
74%
n:38
77%
n:48
verkeersborden toekomst veiligheid psychologie
28%
n:54
68%
n:28
verkeersbord toekomst veiligheid psychologie
22%
n:67
78%
n:49
verkeersbord veiligheid toekomst psychologie
41%
n: 159
74%
n: 125
Zelfrijdende auto Eén van de argumenten om de borden niet te veranderen is de zelfrijdende auto. Een feest zonder De huidige kilometertellers zijn sinds hun eerste introductie 121 jaar geleden niet veranderd.Om de cognitieve psychologie concreet te maken heeft hij op basis van het ERMTS onderzoek de demo rechts gemaakt.Velen vinden het vreemd dat deze ’kilometerteller’ geen enkel getal toont, zelfs geen kilometers. Deze automobilisten vinden het belangrijk te zien hoe hard ze nú rijden.De huidige snelheid is dan wel in beeld maar niet de conclusie: liever het kanaal naast de weg in dan hard tegen die stilstaande betonmolen op wielen aan.
De km-teller van de toekomst: Een technische teller van kilometers of informatie voor het denken van de bestuurder bij het uitvoeren van zijn speed control taak. Vooral bij de zelfrijdende auto is het in de gaten houden van de techniek van belang.

Klik voor meer daarover.
Naar top.6 Zeven jaar wijzers bouwen

De papieren diagnostische rekentest Kwantiwijzer van enkele decennia geleden wordt niet meer gebruikt. De papieren uitwerking op zo’n 1000 pagina’s was niet te doen voor leerkrachten. Rond 2015 kreeg Leonard Verhoef de kans interactieve diagnostische e-wijzers te bouwen die een psychologisch (leer)proces én grafisch tonen én direct bijsturen.
 
waarmee mensen hun eigen leren en denken kunnen zien en sturen. Wat is zijn kennis van de bewegings-, de waarneem-, de taal-, de geheugen- en de denkpsychologie. 
Naar top.7 Zeven jaar bedenken

hoe mensen dachten, denken en gaan denken
De geschiedenis herhaalt zich. Leermiddelen en apparaten zijn gebaseerd op amateur-psychologie () en gebaseerd op vage begrippen die ieder naar eigen inzicht in kan vullen maar die niet gerelateerd kunnen worden aan fysiologische processen (, gebruiks­vriendelijkheid, intuïtief, behavioral design, , mensgericht ontwerpen, persuasive design, intuïtief, look and feel, social interfaces, software ergonomie, toeganke­lijkheid, usability, user centered design, en verplaatsen in de gebruiker.).

Het is knap maar ook wonderlijk dat de hersenen de (Westerse) cultuur kunnen en maar blijven verteren.
Het goede nieuws is dat er omstreeks 2015 veel belangstelling voor de hersenen blijkt te zijn. Ook goed nieuws is dat onderzoeksresultaten die onder andere op deze site staan, consistent suggereren dat bij een ’gezonder’ diëet de hersenen minder leren en meer kunnen, dat ze minder doden op de weg veroorzaken en minder dolen op stations. Met meer cognitieve psychologie heb je ook minder discussie is over (gebruiksvriendelijk)ontwerp en een aantal politieke problemen. Waarom laat de Westerse democratische cultuur de cognitieve psychologie toch links liggen?
 
Het antwoord ligt natuurlijk in de hersenen. Het gedrag van mensen wordt bepaald door het 6 000 000 miljoen jaar oude limbische deel van de hersenen. Dat deel stuurt emotie (overleven, eten, voortplanten, vluchten).Beslissers (politici, het democratische volk, de media) luisteren naar en bespelen het limbische systeem. Vreemd eigenlijk. De Westerse verzorgingsstaat heeft immers veel zorgen van het limbische systeem weggenomen.Ruimte genoeg voor dat andere deel van de hersenen, de prefrontale cortex. Daar huist grofweg de ratio. Wat gaan onze hersenen in de toekomst doen?

Het worden spannende tijden,
de komende 100 000 jaar.


Online teksten

car park indicators

handelingspsychologie Parreren leerpsychologie kwalitatief

navigatie met menu of tabel startpagina desktop

toekomst visuele auditieve tactiele communicatie sociale media ringtones trillen

openbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

tunnelveiligheid met psychologie

skimmen pasfraude NS automaat beleving openbaar vervoer

concreet of abstract afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

leren onderwijzen opleiden handelingen verkorten instampen memoriseren

tom tom navigatie auto

company identity en marketing versus noodzakelijke reizigers informatie

bewegwijzering borden icons pictogrammen verdwalen

bushalte hulp alarmerenpublic transport dynamic indicators history future

leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

openbaarvervoer vertrektijden dynamische panelen vertraging verstoring

spookrijden verkeersbord

rekenonderwijs optellen aftrekken basisschool computer diagnostiek remedial teaching

rekenen basisschool nieuwe intelligentie algoritme

eurocheque betalen

geld

parkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat

rente sparen toekomst

internet elektronisch stemmen voor verkiezingen

mini touch screen treinkaart verkoop automaat NS

1 Rekenen

2 Rekenen

3 Rekenen

4 Rekenen

5 Rekenen

6 Rekenen

7 Rekenen

8 Rekenen

9 Rekenen

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

ERMTS-mmietcs ermts driver mmi ergonomics psychology distance to braking curve infographics

ERMTS-mmietcs ermts driver mmi ergonomics psychology distance to braking curve

GUI and webgrammar graphics statistics futur next generation infographics

GUI and webaandacht sturing trekken kleurgebruik geel rood oranje infographics

GUI and webgrammar for graphics icons pictograms signs infographics

GUI and webdesktop bureaublad

GUI and webantropometrie handen hand vriendelijk in de hand houden

GUI and webGUI graphical user interface command user commandline prompt MS-DOS

GUI and webguidelines normen richtlijnen standaarden design usability

GUI and webhandelingspsychologie Parreren leerpsychologie kwalitatief

GUI and webpieptonen help leerpsychologie dimmen van opties

GUI and webkeep is stupid simple kiss eenvoudig simpel

GUI and webnavigatie met menu of tabel startpagina desktop

GUI and web

GUI and webvisuele auditieve tactiele communicatie sociale media ringtones trillen

GUI and webopenbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

GUI and webtag clould psychologie gebruiksvriendelijkheid

GUI and websturing trekken aandacht

GUI and webskimmen pasfraude NS automaat beleving openbaar vervoer

GUI and webtoetsen toetsenborden typen ergonomie

GUI and websmartphone

GUI and webmetaforen antropomorf denken begrijpen

GUI and webduidelijk onduidelijk woorden termen jargon

GUI and webhomepage startpageweb map structuur

GUI and webtest kennis psychologie

Icon designverkeersbord spoorwegovergang pictrogram

Icon designaandacht trekken met rood geel bewegwijzering icon pictogram infographics

Icon designvoorgrond achtergrond pictrogram contrast bewegwijzering infographics

Icon designgrammar for graphics icons pictograms signs infographics

Icon designmensen kinderen ouderen afbeelden op afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designmensen beelden icon pictogram bewegwijzering bord lift infographics

Icon designverbod ontkennen doorstrepen bord icon pictogram bewegwijzering infographics road traffic

Icon design

Icon design perspectief 3-d 3-dimensionaal bewegwijzering bord icon pictogram bord infographics

Icon designpijl richting icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designvoorkant of zijkant afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designwater afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designconcreet of abstract afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designboot aanleggen in haven afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designverzamelplaats calamiteiten bord icon pictogram

Icon designspookrijden verkeersbord pictrogram

Leren rekenen

Leren rekenen

Leren rekenen

Leren rekenen

Leren rekenenrekenonderwijs optellen aftrekken basisschool computer diagnostiek remedial teaching

Leren rekenentoekomst onderwijs leren lezen rekenen supermarkt

Leren rekenen

Leren rekenen

Leren rekenenleren rekenen optellen aftrekken basisschool nieuwe intelligentie algoritme

Leren rekenen

Leren rekenen

Leren rekenen

Leren rekenen

Nul

Psychologiefutur and history of applied cognitive psychology

PsychologieWhy designers cant understand their users applied cognitive psychology

Psychologietesten, diagnosticeren gedrag

Psychologie

Psychologietoekomst van de toegepaste cognitievecognitief denkpsychologie

Psychologie denkenicon design pictogram bord bewegwijzering

Psychologie denkentoegepaste cognitief denkpsychologie

Psychologie denkenhoe denken mensen emotie toekomst psychologie

Psychologie denkentoegepaste cognitief denkpsychologie

Psychologie emotietoegepaste cognitief denkpsychologie

Psychologie kennistesttest kennis psychologie

Psychologie kijkenaandacht trekken sturen met kleur geel rood oranje en geluid

Psychologie leren onthoudenleren vergeten onthouden instampen

Psychologie leren verkortenleren onderwijzen tellen optellen aftrekken rekenen op de basisschool

Psychologie leren verkortenleren verkeersborden rijexamen toekomst

Psychologie leren verkortenleren onderwijzen tellen optellen aftrekken rekenen op de basisschool

Psychologie leren werkgeheugenwerkgeheugen vergeten onthouden stm

Psychologie taal grammar for graphics icons pictograms signs infographics

Psychologie taalgrammatica voor graphics icon pictrogram beelden infographics

Psychologie taaleen plaatje zegt meer dan 1000 woorden

Psychologie taal

Psychologige taal

Public infowayfinding signing

Public infohistory futur train and public transport ticket vending machines

Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

Public infodesign company logo icon pictogram

Public infodesign company logo aegon icon pictogram

Public infosignposting wayfinding signing arrows

Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

Public infowayfinding signposting signing

Public infobewegwijzering borden icons pictogrammen verdwalen

Public infocovid-19, corona

Public infoleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

Public info public transporttrain ticket vending machines

Public info public transportNaming public transport lines for passengers

Public info public transportpublic transport information on dynamic panels

Public info public transportcompany identity en marketing versus noodzakelijke reizigers informatie

Public info public transportmarketing company identity

Public info public transport

Public info public transportdelay announcement departure public transport dynamic indicator

Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

Public info public transporticonen pictogram beelden op verkoopautomaten

Public info public transportopenbaar vervoer vertrektijden dynamische panelen vertraging verstoring

Public info public transport ovchipuser experience questionaire research

Public info public transport ovchipov-chipkaart in-checken out-checken

Public info public transport ovchipov-chipkaart check-out check-in

Public info road trafficTom Tom infographics car navigation

Public info road trafficother train accidents level crossings

Public info road trafficNaming ring roads

Public info road trafficcar park indicators

Public info road trafficwrong way driving traffic signs

Public info road traffictom tom navigatie auto planning

Public info road trafficverkeer vrachtwagen tachograaf rijtijden

Public info road trafficleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

Public info waterwaypictogram muster station assemply point IMO ferry signing

Public info waterwayvaarweg verkeersborden aanleggen watersport

Toekomsthandheld gsm smartphone

Toekomsttom tom navigatie auto toekomst

Toekomstkilometerteller toekomst zelfrijdende auto snelheid beheersing

Toekomst

Toekomsthome page

Toekomstwerkgeheugen ouderen stm

Toekomstinternet elektronisch stemmen voor verkiezingen

Toekomst

Toekomst

Toekomstvroeger geen RSI in de typekamer

Toekomstbank papieren dagafschrift

Toekomsttoekomst voorspellen goeroes

Toekomst geldFrom buttons for fingers towards graphics for brains, past and future of ticket vending machines

Toekomst geldeurocheque betalen

Toekomst geld

Toekomst geldpinnen betalen elektronisch pinpas toekomst

Toekomst geld

Toekomst geldparkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat road traffic

Toekomst geldrente sparen toekomst

Toekomst geldpinnen betalen elektronisch pinpas toekomst

Toekomst onderwijsrekenen basisschool nieuwe intelligentie algoritme

Toekomst onderwijsleren lezen in de supermarkt

Toekomst psychologie

Toekomst psychologieleren lezen in de supermarkt

Toekomst psychologie

geldov-chipkaart check-out check-in

Naar top.


Pers

TVPapieren media

Beaten M. (1991). Koffieboon kan het woord koffie niet vervangen, Interview met L. Verhoef. Trouw, no. Zaterdag 16 februari 1991.

Berckel, F. van, (1990). Pictogram staat voor concessie en compromis, Interview met L. Verhoef. Design, vol. 4, no. 1, pag. 32-33.

Bie, R. de, (1997). Treincomputer dingt mee naar designprijs. Koppeling, no. 354.

Bowen, D.J. (1994). Dutch Eurodisplay may presage standard for HSR Cab Displays. High Speed Transport news, vol. 3, no. 4.

Commijs, H. (1988). 't Is niet eenvoudig geweest om het zover te krijgen, De Silhouette is simpel te bedienen. Rotterdam: Van NelleVan Nelle Grootverbruik Zakennieuws, vol. 3, no. 2, pag. 3.

Kwant, J., (2009). Snap je machine, Flow.

Noë, F. (1993). Software-ergonomie blijft missiewerk. Automatiserings Gids, no 23 juli.

Ordelman, T. (1989). Een mens heeft meer dan alleen handen en voeten, Interview met L. Verhoef. Siemens Interview, trends in computers en communicatie, no. 34.

Velden, A. van der, (1990). De Kaartenmaker wil te veel en durft te weinig, interview. Het Parool, no. Zaterdag 6 oktober 1990, pag. 31.

Verkaik-Smeets, (1991). Ergonomie van het gezonde verstand. PC+, no. 18 december, pag. 18-20.

Vrijenhoef, H. (1979). Rekenonderwijs de kwantiwijzer: een diagnostisch instrumentarium voor het rekenonderwijs O4, maandblad voor de verzorging van het onderwijs. Vol. 9, no 11. pag. 2-5.

Weststrate, P. (1988). Er moet nog veel veranderen, Interview met L. Verhoef. Haagse Courant, vol. Zaterdag 30 april.

Naar top.


Artikelen, lezingen en rapporten

Berg, W. van den, H.A.A. van Eerde en L.W.M. Verhoef, (1979). Interimrapport III, SVO projekt Kwantiwijzer. Utrecht: Psychologisch Laboratorium Rijks Universiteit.

Berg, W. van den, H.A.A. van Eerde en L.W.M. Verhoef, (1980). Interimrapport IV, SVO projekt Kwantiwijzer. Utrecht: Psychologisch Laboratorium Rijks Universiteit.

Bosman, J, Kartman, Stuifmeel, Peters, Rookmaaker, Vorderegger, Verhoef, (1990). Buying and selling ergonomics at Netherlands Railways. Ergonomics,33, (3), 321-340.

Bruijn, D.W. de, L.W.M. Verhoef, (1996). Station Maastricht als case voor de bewegwijzering van stations, Rapport 1707. Utrecht: SE Arbo/ Ergonomie.

Bruijn, D.W. Rookmaaker, D.P. & Verhoef, L.W.M. (1997). Towards next generation passenger information. World congress on railway research conference 1997.

Eerde, H.A.A. van Eerde, & Verhoef, L.W.M. (1978). Het leren optellen en aftrekken op de basisschool. In: Kanselaar, & Peeck Strategieën in leer- en onderwijsprocessen, 65-77.

Eerde, H.A.A. van, & L.W.M. Verhoef, (1978). Analyse van het optellen en aftrekken op de basisschool. Pedagogische Studiën, 55 354 - 367.x

Göbel, M.P. Maessen, E.J.M. D.P. Rookmaaker, L.W.M. Verhoef, J.R. Vorderegger, (1996). Driver input for ETCS. Utrecht: UIC/Erri, A200/M02-B0642-01.01-96118.

Haarbrink, M. Verhoef, L.W.M. (1996). Produktie-Knelpunten bij TARGA, Programma van eisen voor een produktie-planmiddel. Almere: Human Efficiency.

Holslag, R. & L.W.M. Verhoef, (1995). Concept Pictogrammentaal voor asielzoekers, Vragen en onderzoeksopzet. Almere: Human Efficiency.

Holslag, R. & Verhoef, L.W.M. (1994). Van onbegrijpelijke dictator naar onzichtbaar hulpmiddel. Infocom,1, (1), 8-12.

Holslag, R. & Verhoef, L.W.M. (1995). De gebruiker bestaat niet. Infocom,1, 368.

Holslag, R. & Verhoef, L.W.M. (1995). Zoeken, vinden en ook verwerken van juridische informatie, de eerste schetsen voor een zoeksysteem toepasbaar in verschillende databanken. Diemen: Holslag.

Hoog, R. de & Verhoef, L. (1989). Mens-Computer Interactie of de computer als fiets. In: Wester, Tutorials AI Toepassingen ’89, Den Haag: Stichting Informatica Congressen.

Hoogstraten, J. & L.W.M. Verhoef, (1996). Driver training simulators for light rail transport. In: ITEC-Conference, 16/18. April The Hague.

Kartman, H. & Verhoef, L.W.M. (1990). The passenger between marketing and ergonomics. Ergonomics,33, (3), 332-334.

Maessen, E.J.M. D.P. Rookmaaker, L.W.M. Verhoef & J.R. Vorderegger, (1995). Development of a European solution for the Man-Machine ETCS Interface.

Maessen, N. & L.W.M. Verhoef, (1996). Usability test of MobiDisk. Utrecht: Se Arbo/ Ergonomie, project 1639.

Maessen, N. Verhoef, L.W.M. & Vorderegger, J.R. (1994). Development of a European solution for the Man-Machine Interface (European train cabs), Part II Evaluation and Suggested Presentation for a Euro Display. Utrecht: UIC/ERRI/A200/M.f4-945222-01.0-9412.

Rijpkema, H. Holslag, R. Vorderegger, J. & Verhoef, L.W.M. (1994). The cab display test as a driving simulator, ETCS/ERRI project. In: World Congress on Railway Research, 1217-1219.

Rookmaaker, D.P. Verhoef, L.W.M. & J.R. Vorderegger, (1996). A Task Based Interface For European Train Drivers, Stech’96 24-26 September 1996. Birmingham: Inst. of Mechanical Engineers.

Rookmaaker, D.P. Verhoef, L.W.M. & Vorderegger, J.R. (1996). A Task Based interface for European train drivers. In: Better Journey Time - Better business, 79-84.

Rookmaaker, D.P. Verhoef, L.W.M. and Vorderegger, J.R, (1991). The presentation of Train Control Information, Part I Orientation: analysis, criteria and presentation. Utrecht: Netherlands Railways, SE ARBO/A&E/1991/1125-part I.

Rookmaaker, D.P. Verhoef, L.W.M. & Vorderegger, J.R. ERTMS (ETCS/EIRENE) MMI, The Man Machine Interface of the European Train Control System and the European Radio System for Railways. Utrecht: UIC www.humanefficiency.nl/etcs/etcs-dmi.php

Rookmaaker, D.P. Verhoef, L.W.M. Vorderegger, J.R. (1996). A Task Based interface for European train drivers, ImechE conference. Birmingham: Inst. of Mech. Engineers.

Rookmaaker, D.P. Verhoef, L.W.M. Vorderegger, J.R. & Maessen, E.J.M. (1994). The presentation of speed control information of ETCS train drivers. In: World Congress on Railway Research. Paris, SNCF Dir. de la Recherche, 959-964.

Spijker, H. van, Lenior, T.M.J. & Verhoef, L.W.M. (1984). Informatieverwerking en besluitvorming bij treindienstleiders, Deel I: Explorerend onderzoek naar mogelijke afhandelingsstrategieën. TH Twente Werkgroep Ergonomie. Rapport nr WE 84.025.

Vorderegger, J.R. Verhoef, L.W.M. & Rookmaaker, D.P. (1997). EIRENE-MMI, Basic options and principles (phase 2). Utrecht: Arbo Management Groep \ Ergonomics.

Vorderegger, J.R. & L.W.M. Verhoef, (1998). Een taak-gebaseerde interface voor Europese treinbestuurders. Tijdschrift voor ergonomie, Vol. 23, (1), 36847.

Vorderegger, J.R. Verhoef, L.W.M. & Rookmaaker, D.P. (1997). Eirene - MMI (phase 5), Requirements and Design Proposals. Utrecht: Arbo Management Groep\ Ergonomics.

Verhoef, L.W.M. (1983). De effektiviteit van een elektronisch mededelingenbord voor reizigers Utrecht: N.V. Nederlandse Spoorwegen Pz 2.4./Centrale Adviesgroep Ergonomie Rapport no. 357.

Verhoef, L.W.M. (1983). Denk beter na over uw keuken Service Serie. Vol. 39 “Huis‘84“.

Verhoef, L.W.M. (1983). Human reliability in the process control centre conferentieverslag 20-21 april Manchester. Tijdschrift voor Ergonomie. Vol. 8, no 2.

Verhoef, L.W.M. (1983). Leren rekenen met de computer Het algoritme leren of leren algoritmiseren. Jeugd in school en wereld. Vol. 67, no 6 pag. 381-385. www.humanefficiency.nl/rekenen/rekenen_algoritmen_ondewijs.php

Verhoef, L.W.M. (1984). De leesbaarheid van informatie op treinaanwijzers zoals uitgevoerd in Amersfoort en Arnhem Utrecht: N.V. Nederlandse Spoorwegen, Pz. 2.4./Centrale Adviesgroep Ergonomie.

Verhoef, L.W.M. (1984). Oordeel van gebruiker en ergonoom over een CTA-bediening N.V. Nederlandse Spoorwegen, Centrale Adviesgroep Ergonomie, rapport 349.

Verhoef, L.W.M. (1984). Vinger-vriendelijke toetsen Samson. no 30834 Secretaresse Handboek.

Verhoef, L.W.M. (1984). Vinger- vriendelijke toetsen Kantoor en efficiëncy. Vol. 23, no 3 pag. 17-25.

Verhoef, L.W.M. (1984). Welke informatie moet op een treinaanwijzer staan? Utrecht: NV Nederlandse Spoorwegen, PZ 2.4. /CAE rapport no 349c.

Verhoef, L.W.M. (1985). De bediening van het Wenzel Omroepsysteem Utrecht: N.V. Nederlandse Spoorwegen Pz. 2.4./ Centrale Adviesgroep Ergonomie, rapport nr 578.

Verhoef, L.W.M. (1985). De bediening van treinaanwijzers Ergonomische evaluatie van Mini-Bepac. Utrecht: NV Nederlandse Spoorwegen, Pz 2.4. projekt nr 778.

Verhoef, L.W.M. (1985). Een nieuwe keuken is denkwerk Huis‘85. ServiceSerie. Vol. 46, pag. 28- 30.

Verhoef, L.W.M. (1985). Ergonomische evaluatie van de nieuwe kaartjes-automaat; de Autelca type B100 Utrecht: Nederlandse Spoorwegen Pz. 2.4. CAE projekt nr 776.

Verhoef, L.W.M. (1985). Van gebruikersvriendelijkheid naar cognitieve engineering Computable supplement Software Engineering. pag. 16-19.

Verhoef, L.W.M. (1986). Computers en menselijke taken Utrecht: N.V. Nederlandse Spoorwegen afd. Pz OVG nr 235.5. Aktuele sociale ontwikkelingen. Vol. 4, no 4 pag. 18-21.

Verhoef, L.W.M. (1986). De plaatsing van aanwijzers in Utrecht CS Utrecht: NV Nederlandse Spoorwegen, Pz 2.4./ CAE Rapport no 985A.

Verhoef, L.W.M. (1986). Het algoritme leren of leren algoritmiseren? Jeugd in school en wereld. Vol. 70, no april pag. 20-22.

Verhoef, L.W.M. (1986). Het sorteren van reizigers Problemen van en oplossingen voor de ‘sluis‘ in de hal van Amsterdam CS. Utrecht: NV Nederlandse Spoorwegen, Pz 2.4. projekt nr 956.

Verhoef, L.W.M. (1986). Perceptual and Cognitive aspects of Ticket Vending machines Utrecht: University of Utrecht, Ergonomic Psychology.

Verhoef, L.W.M. (1986). Perceptual and Cognitive aspects of Ticket Vending machines Utrecht: NV. Nederlandse Spoorwegen afd. Pz 2.4.

Verhoef, L.W.M. (1986). The presentation of train traffic control information 2nd Seminar on Human Factors Technology for Next-Generation Transportation Vehicles. Rome: Int. Center for Transportation Studies.

Verhoef, L.W.M. (1986). Treindienstleiden nu en morgen Een ergonomische analyse.

Verhoef, L.W.M. (1986). Using a ticket vending machine A perceptual model. pag. 173- 178. In: Oborne Contemporary Ergonomics.

Verhoef, L.W.M. (1987). Bediening beoordeeld Bussum: Vida. pag. 64-68. Symposium 19 mei 1987 in Noordwijk: “Automaat wordt Maatwerk“.

Verhoef, L.W.M. (1987). Het gebruikersvriendelijk maken van centrale parkeerautomaten Verkeerskunde. Vol. 38, no 3 pag. 122-124.

Verhoef, L.W.M. (1987). Hoe? ‘Zo invoeren.‘ Utrecht: Nederlandse Spoorwegen, Pz 2.4. CAE notitie 16 december 1987.

Verhoef, L.W.M. (1987). How not to design a ticket vending machine PTRC Transport and planning summer annual meeting 1987.

Verhoef, L.W.M. (1987). Teksten en grafische symbolen op automaten Tijdschrift voor Ergonomie. Vol. 12, no 4 pag. 8-13. w ww.humanefficiency.nl/public/teksten_pictogrammen_automaten.php

Verhoef, L.W.M. (1987). Uitgangspunten bij het ontwerpen van procespresentaties pag. 190-199. Cape ‘87 Ontwikkelingen rond technische automatisering.

Verhoef, L.W.M. (1987). Varianten van emplacements-informatie Utrecht: Nederlandse Spoorwegen, Pz 2.4. CAE rapport no 918.

Verhoef, L.W.M. (1989). De funktie van funktie-toetsen op kassa‘s Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1988). Decision making of vending machine users Applied Ergonomics. Vol. 19, no 2 pag. 103-109. www.humanefficiency.nl/public/decision_making_vending_machine_users.php

Verhoef, L.W.M. (1988). Halaanwijzers hoe wel en hoe niet . Utrecht. NV Nederlandse Spoorwegen, Pz 2.4. /CAE.

Verhoef, L.W.M. (1988). Human memory and train ticket vending machines Proceedings: Bio- psych. aspekty vedeckotechnickeno rozvoje v dopravnich systemech. Karlovy Vary:.

Verhoef, L.W.M. (1988). Legibility and dynamic displays European Sign magazine. no 4 pag. 34- 40.

Verhoef, L.W.M. (1988). Lesbarkeit und dynamische Displays European Sign magazine. no 4 pag. 34- 40.

Verhoef, L.W.M. (1988). Lisibilit‚ et affichages dynamiques European Sign magazine. no 4 pag. 34- 40.

Verhoef, L.W.M. (1988). Onruststokers in een bewegwijzering Lezing Sign Benelux “Bewegwijzering“. Utrecht Jaarbeurs: Expo Consult Maarssen.

Verhoef, L.W.M. (1989). Die Info- Strasse Eine visuelle Struktur in einem physischen Chaos. European Sign Magazine. Vol. 5.

Verhoef, L.W.M. (1989). Discords in signposting European Sign Magazine. no 5 pag. 24-38.

Verhoef, L.W.M. (1989). Fauteurs de troubles dans une signalisation European Sign Magazine. no 5 pag. 24-38.

Verhoef, L.W.M. (1989). Landkaarten in informatie voor reizigers Utrecht: NV. Nederlandse Spoorwegen afd. Pz 2.4.

Verhoef, L.W.M. (1989). Le couloir d‘informations Une structure visuelle dans un chaos mat‚riel. European Sign Magazine. Vol. 5.

Verhoef, L.W.M. (1989). Parkeerautomaten psychologisch getest Vexpansie. no juni pag. 17-18.

Verhoef, L.W.M. (1989). Software design en menselijke efficiëntie Amsterdam: Computable Seminars.

Verhoef, L.W.M. (1989). The Info street A visual structure in a physical chaos. European Sign Magazine. no 5 pag. 24-38.

Verhoef, L.W.M. (1989). Twee ergonomische problemen van de groenteweegschaal Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1989). Unruhe stifter in der Beschilderung European Sign Magazine. no 5 pag. 24-38.

Verhoef, L.W.M. (1989). Van vaste velden naar vrije vensters Een ergonomisch programma van wensen voor een samengevoegde meldkamer. Utrecht: Human Efficiency bv.

Verhoef, L.W.M. (1990). A logo European Sign Magazine. no 2 pag. 44-45. www.huma nefficiency.nl/public/logo_ambiguous.php

Verhoef, L.W.M. (1990). Alerte! European Sign Magazine. no 3 pag. 81. www.humanefficiency.nl/public/pictogram_muster_station.php

Verhoef, L.W.M. (1990). De Masse der Information Nicht zu klein, aber auch nicht zu gross. European Sign Magazine. no 3 pag. 74-75.

Verhoef, L.W.M. (1990). Der Eiffelturm European Sign Magazine. no 1 pag. 71- 73.

Verhoef, L.W.M. (1990). Doolhof giro-blauw, post-rood, telecom-groen Elsevier. Vol. 46, no 35 pag. 78- 79.

Verhoef, L.W.M. (1990). Ein logo European Sign Magazine. no 2 pag. 44-45.

Verhoef, L.W.M. (1990). Emergency! European Sign Magazine. no 3 pag. 81. www.humanefficiency.nl/public/pictogram_muster_station.php

Verhoef, L.W.M. (1990). Ergonomics and Train Ticket Vending Machines Rail International. no February pag. 19- 22.

Verhoef, L.W.M. (1990). Ergonomie bei Fahrkartenautomaten Schienen der Welt. no Februar pag. 19- 22.

Verhoef, L.W.M. (1990). Ergonomische aanbevelingen Informatieterminal Utrecht: Human Efficiency bv.

Verhoef, L.W.M. (1990). Ergonomische evaluatie Concerto Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1990). Gebruikersvriendelijkheid van software Lezing op de studiedag ‘De optimale beeldschermwerkplek‘. Eindhoven: Euroforum.

Verhoef, L.W.M. (1990). Getting The Attention Billboard. European Sign Magazine. no 4 pag. 43- 44.

Verhoef, L.W.M. (1990). Hilfe! European Sign Magazine. no 3 pag. 81. www.hum anefficiency.nl/public/pictogram_muster_station.php

Verhoef, L.W.M. (1990). Im Brennpunkt Plakatwerbung. European Sign Magazine. no 4 pag. 43- 44.

Verhoef, L.W.M. (1990). Informatie voor buspassagiers op het stationsplein Eindhoven Utrecht: Human Efficiency bv.

Verhoef, L.W.M. (1990). L‘ ergonomie et les distributeurs de billets Rail International. no Février pag. 19-22.

Verhoef, L.W.M. (1990). La Tour Eiffel European Sign Magazine. no 1 pag. 71-73.

Verhoef, L.W.M. (1990). Les dimensions de l‘information Pas trop petit, pas trop grand. European Sign Magazine. no 3 pag. 75-76.

Verhoef, L.W.M. (1990). Logo European Sign Magazine. no 2 pag. 44-45. www.humane fficiency.nl/public/logo_company.php

Verhoef, L.W.M. (1990). Open of dicht, goed in het zicht Psychologie. Vol. 9, no september pag. 50-51.

Verhoef, L.W.M. (1990). Pleins feux sur le panneau d‘affichage European Sign Magazine. no 4 pag. 43-44.

Verhoef, L.W.M. (1990). Problemen bij het ontwerpen van publieksapparatuur Amsterdam: Nederlandse Vereniging voor Ergonomie. Avondlezingencyclus Ergonomie 8 november 1990.

Verhoef, L.W.M. (1990). Ratax Utax ou Taxi? Vol. European Sign Magazine, no 3 pag. 73-74.

Verhoef, L.W.M. (1990). Ratax Utax oder Taxi? Vol. European Sign Magazine, no 3 pag. 73-74.

Verhoef, L.W.M. (1990). Ratax Utax or Taxi? Vol. European Sign Magazine, no 3 pag. 73-74.

Verhoef, L.W.M. (1990). The Eiffel Tower European Sign Magazine. no 1 pag. 71- 73. www.humanefficiency.nl/public/pictogram_elevator_arrows.php

Verhoef, L.W.M. (1990). The size of information presented Not too small, but also not too large. European Sign Magazine. no 3 pag. 67-72.

Verhoef, L.W.M. (1991). 60013 Telefoon- of hulpdienst? Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1991). Adviezen bewegwijzering Deltaziekenhuis Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1991). Arbeidsanalyse ten behoeve van training van cognitieve vaardigheden pag. 61-97. In: Algera: Analyse van arbeid vanuit verschillende perspectieven.

Verhoef, L.W.M. (1991). Aus dem Auge, aus der Kurve European Sign Magazine. no 3 pag. 91.

Verhoef, L.W.M. (1991). Des tableaux de trains dynamiques vus sous l‘angle ergonomique Rail International. Vol. 22, no 1 pag. 36740.

Verhoef, L.W.M. (1991). Désignations de listes chercher avec l‘esprit et chercher avec les yeux. European Sign Magazine. no 5 pag. 71- 72.

Verhoef, L.W.M. (1991). Double vision European Sign Magazine. no 2 pag. 67-68.

Verhoef, L.W.M. (1991). Drie twijfelachtige uitgangspunten van ontwerpers Design. Vol. 5, no 1 pag. 31-34.

Verhoef, L.W.M. (1991). Dynamic Train Indicators Viewed Ergonomically Rail International. Vol. 22, no 1 pag. 36740.

Verhoef, L.W.M. (1991). Ergonomisch ontwerp C6 bedieningssysteem Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1991). Ergonomische aantekeningen bij ABN/AMRO informatie voor beleggers Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1991). Ergonomische Betrachtung dynamischer Zuganzeiger Rail International. Vol. 22, no 1 pag. 36740.

Verhoef, L.W.M. (1991). Kaderitus Gebruik van kaders vaak overbodig. PC+. no 27 juni pag. 14-15.

Verhoef, L.W.M. (1991). Kritiek op Harvard Graphics Pc+. Vol. 7, no 5.

Verhoef, L.W.M. (1991). Labels in lists Search with your mind and search with your eyes. European Sign Magazine. no 5 pag. 61-66.

Verhoef, L.W.M. (1991). Loin des yeux, maquer un virage European Sign Magazine. no 3 pag. 91.

Verhoef, L.W.M. (1991). Markierung von Listen Die Such mit Auge und Verstand. European Sign Magazine. no 5 pag. 67-70.

Verhoef, L.W.M. (1991). Met het oog op het beeld Universiteit Leiden: Studium Generale. Beeld- versus leescultuur.

Verhoef, L.W.M. (1991). Op het verkeerde spoor Psychologie. Vol. 10, no 1 pag. 43.

Verhoef, L.W.M. (1991). Out of sight, out of road European Sign Magazine. no 3 pag. 90.

Verhoef, L.W.M. (1991). Pictogrammen voor koffie, melk en suiker Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1991). Plaza contre Mobil European Sign Magazine. no 1 pag. 71-72.

Verhoef, L.W.M. (1991). Plaza gegen Mobil European Sign Magazine. no 1 pag. 71-72.

Verhoef, L.W.M. (1991). Plaza versus Mobil European Sign Magazine. no 1 pag. 71-72.

Verhoef, L.W.M. (1991). Veel treinen of weinig bestemmingen? Tijdschrift voor Ergonomie. Vol. 16, no 3 pag. 36772.

Verhoef, L.W.M. (1991). What does Van Zanten sell? European Sign Magazine. no 6 pag. 40-41.

Verhoef, L.W.M. (1991). Zweideutig European Sign Magazine. no 2 pag. 67- 68.

Verhoef, L.W.M. (1992). Als ergonomen en psychologen zich bemoeien met procesoverzichten Procesoverzichten realistisch weergeven: zo moet het dus niet. PolyTechnisch tijdschrift. Vol. 47, no 3 pag. iA2-iA5.

Verhoef, L.W.M. (1992). Felua, een ster als een lijst Uitgangspunten voor de bewegwijzering op het Felua terrein. Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1992). Paneelwand maakt plaats voor beeldschermen Presentatie van procesvoorstellingen, hoe moet dat? PolyTechnisch tijdschrift. Vol. 47, no 4 pag. iA2-iA5.

Verhoef, L.W.M. (1992). The ultimate drink vending machine Ergonomic requirements. Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1993). A new conceptual structure for travel information Applied Ergonomics. Vol. 24, no 4 pag. 263-269. www.humanefficiency.nl/public/new_conceptual_structure_passenger_ information.php

Verhoef, L.W.M. (1993). Afleveringsbon Ergonomische opmerkingen. Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1993). Centrale Verkeersinformatie HVL Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1993). Characteristics of a tool for a securities trader The future of Bloomberg like systems from a human factors point of view. Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1993). Computertelefoondialoog voor het bestellen van formulieren Enkele ergonomische opmerkingen. Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1993). De voor- en nadelen van het pictogram PC+: 36546. pag. 26-27.

Verhoef, L.W.M. (1993). Een kort ergonomisch onderzoek in het kader van de Veldtest Amsterdam CS van de Kaartjesautomaat Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1993). Het perspectief van de Duitse Reisplanner (Hafas) Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1993). Telematica staat ver van de gebruiker Utrecht: NVI. Elektronische informatie: Van medium naar Markt, Grand Hotel Huis ter Duin, Noordwijk aan Zee, 9 juni 1993.

Verhoef, L.W.M. (1994). Kleurstelling sorteerinstallatie Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1994). Teksten kredietklanten Nederland Ergonomische opmerkingen. Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1994). Wat vindt het oog er zelf allemaal van Lezing voor de Hoge School Groningen. Groningen: Vol. Vrijdag 25 november.

Verhoef, L.W.M. (1994). Zoeken en lezen bij pikken en pakken Verminderen van fouten bij het sorteren van pakjes bestemd voor Wehkampklanten. Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1995). De brieven van Transconto ergonomische opmerkingen. Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1995). Een ergonoom in Maurik Opmerkingen naar aanleiding van een dag observeren in Maurik. Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1995). Met Marco Polo gebruikersvriendelijk door Nederland Utrecht: Se Arbo/ Ergonomie.

Verhoef, L.W.M. (1995). Met Marco Polo gebruikersvriendelijk van A naar B Utrecht: Se Arbo/ Ergonomie.

Verhoef, L.W.M. (1995). Poolen met lijnen Funkties voor het metro beheerssysteem vanuit een ergonomisch perspectief. Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1995). Software ergonomie Eindhoven: Euroforum.

Verhoef, L.W.M. (1995). Stap 1, Wie, wat, waar Specificatie Reizigersinformatiesysteem Busstation Amersfoort. Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1995). Stap 2, Wat de busreizigers moeten weten Specificatie Reizigersinformatiesysteem Busstation Amersfoort. Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1995). Stap 3, Welke media zijn nodig Specificatie Reizigersinformatiesysteem Busstation Amersfoort. Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1996). 150 Ergonomische tips voor Mobi Disk reisplannermakers Utrecht: Se Arbo \Ergonomie.

Verhoef, L.W.M. (1996). Aanwijzingen plaatsing Looprouteschermen Amersfoort CS Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1996). Capaciteitsoverzicht metro GVB Amsterdam Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1996). Een reisplanner die de treinreis met 30 minuten verkort Lezing Workshop MRI, 27 nov 96: Den Haag. ANWB.

Verhoef, L.W.M. (1996). MRI-reisplanner ergonomische evaluatie. Utrecht: Se Arbo/ Ergonomie.

Verhoef, L.W.M. (1996). Proposal for the development of the ultimate travelplanner Utrecht: Se Arbo/ Ergonomie.

Verhoef, L.W.M. (1996). Travel Center Tussenrapport ergonomische evaluatie. Utrecht: Se Arbo/ Ergonomie.

Verhoef, L.W.M. (1996). Verkeersleiden bij het GVB Amsterdam van gisteren naar morgen. Almere: Human Efficiency. Lezing 7 november 1996.

Verhoef, L.W.M. (1997). Beter Er-op-uit met de NS-Reisplanner 250 tips voor NS- Reisplannermakers. Utrecht: SeArbo.

Verhoef, L.W.M. (1997). Een desk voor een Image+ operator Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1997). EIRENE MMI project: ergonomic issues Workshop The European Man Machine Interface; background, choices and technology, Jan. 9th 1997. Paris: UIC.

Verhoef, L.W.M. (1998). A psychological approach to sustainability (im)Material: Explorations Toward Sustainability, 2nd & 3rd October. Eindhoven: Design Academy. (im)Material, explorations Towards Sustainability, 2nd & 3rd October, 1998.

Verhoef, L.W.M. (1999). De MiniAutomaat Frame Button of Touch Screen? Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1999). Detailontwerp MiniAutomaat Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1999). Dolen met bordjes of thuis in elk pakhuis Seminar Routing 19 maart 1999. Utrecht: Dutch Design Center Initiative. www.ddc-i.nl/seminars/view/21/routing-schiphol-routing-villa-vpro- naturalis-leiden-habitats

Verhoef, L.W.M. (1999). Het centrum uit het museum en het museum in het centrum Hoe maak je bezoekers duidelijk dat het AHM meer is dan een museum. Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1999). Improving Software Quality for Users San Francisco: Software Research Institute. Quality Week 1999 Tutorial Notes, 24-25 May, 12th International Software Quality Week.

Verhoef, L.W.M. (1999). Intensieve bebouwing psychologisch meten Vrom.

Verhoef, L.W.M. (1999). Interfaces voor complexe systemen Den Haag: Air. PierView‘99, 1 april 1999.

Verhoef, L.W.M. (1999). Met één knop naar de bushalte van de volgende eeuw Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1999). Minder alarmen door betere bediening Workshop T&S Criminaliteitspreventie, Vermindering onnodige alarmeringen en intelligente sensoren, Woerden 8 november 1999. Den Haag: Senter.

Verhoef, L.W.M. (1999). Nu komt nog Symposium Communicatie in de 21ste eeuw, 15 juni 1999. Utrecht: Tappan.

Verhoef, L.W.M. (1999). Specificatie Burenbel interface Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (1999). Virtuele realiteit met een computer of cognitieve realiteit met een ganzeveer Den Haag: Senter. Congres technologie criminaliteitspreventie, 6 april 1999.

Verhoef, L.W.M. (2000). Aantrekkelijke en interactieve websites bouwen Vlaamse Ingenieurskamer.

Verhoef, L.W.M. (2000). Dialoogtesten MiniAutomaat maart 2000 Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2000). Gebruiksvriendelijk Webdesign Seminar. Eindhoven: Euroforum.

Verhoef, L.W.M. (2000). Hoe gebruiksvriendelijke interfaces bouwen Vlaamse Ingenieurskamer.

Verhoef, L.W.M. (2000). Kruip eens in de huid van de Internetgebruiker.

Verhoef, L.W.M. (2000). Precision Measurement & the user 4th networking event for LabVIEW users, April 26th, Carlton Beach Hotel Scheveningen. Den Haag: AIR Technical automation.

Verhoef, L.W.M. (2000). Software ergonomie en Windows Seminar. Eindhoven: Euroforum.

Verhoef, L.W.M. (2000). Van Windows via psychologisch verantwoorde interfaces naar …, ja waar gaan we heen? Lezing 8 maart 2000. Nieuwegein: Centric.

Verhoef, L.W.M. (2000). Vermindering valse alarmen beveiligingsapparatuur Onderzoeksverslag. Almere: Human Efficiency. Senter, project nummerTSC98004.

Verhoef, L.W.M. (2000). Website 2000, Workshop Gebruiksvriendelijk Webdesign Seminar. Eindhoven: Euroforum.

Verhoef, L.W.M. (2001). ‘Help‘ is ongelukkige aanduiding voor ‘uitleg‘ Automatisering Gids. no 39 pag. 21. www.huma nefficiency.nl/gui/help_psychologie2.php

Verhoef, L.W.M. (2001). Gebruik van metaforen is riskant Automatisering Gids. no 38 pag. 19. www.humaneff iciency.nl/gui/metaforen_gui.php

Verhoef, L.W.M. (2001). Het ‘menu‘ is combinatie van spraak- en taalstoornissen Automatisering Gids. no 37 pag. 17. www.humanef ficiency.nl/gui/menu_navigatie.php

Verhoef, L.W.M. (2001). Personaliseren en psychologie Kijken in de etalage van de klant. Informatie. Vol. 43, no mei pag. 38-41. w ww.humanefficiency.nl/gui/personaliseren_aanpassen.php

Verhoef, L.W.M. (2002). Psychologie achter de nieuwe touch screen treinkaart automaat van NS 6 feb 2002 SIGCHI Nederland. Utrecht.

Verhoef, L.W.M. (2002). Psychology and GUI which one is the beast, which one is the beauty? pag. 16-17. Synergy unlimited. www.humanefficiency .nl/gui/gui_psychologie.php

Verhoef, L.W.M. (2003). Huidige interfaces hebben geen toekomst Automatisering Gids. no 6 pag. 17. www.humanefficie ncy.nl/gui/personal_assistant.php

Verhoef, L.W.M. (2003). Knelpunten van knooppuntbewegwijzering Utrecht: Human Efficiency. no 8 pag. 15.

Verhoef, L.W.M. (2003). Psychologen moeten leiding nemen bij interfaceproblemen Automatisering Gids. no 40 pag. 17. www.humanefficien cy.nl/gui/guidelines_normen.php

Verhoef, L.W.M. (2003). Psycholoog moet technicus dialoogontwerpen dicteren Automatisering Gids. Vol. 37666, no 7 pag. 15. www.humanefficienc y.nl/gui/help_psychologie.php

Verhoef, L.W.M. (2003). Van een piepende leermeester word je niet wijzer Automatisering Gids. Vol. 37673, no 8 pag. 15.

Verhoef, L.W.M. (2004). Psychologie, reisinformatie en toekomst Delft: POA-TU Delft.

Verhoef, L.W.M. (2004). Psychologische evaluatie van de Vipas parkeerautomaat Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2004). SAP for users or users for SAP Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2004). Van vaste prijzen oplezen naar variabele prijzen beheersen Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2005). Beleef de psychologie ook eens.

Verhoef, L.W.M. (2005). Development of a strategy for the ergonomic design Paris: UIC. Vol. UIC ERTMS Regional CMI Workshop, 23rd November 2005.

Verhoef, L.W.M. (2005). Waarom ook nog psychologie erbij richtlijnen voor de luie interface designer. Sigchi avondlezing 8 september 2005.

Verhoef, L.W.M. (2006). De fiscus rekent meteen af De trend: de jaaraangifte wordt ‘nu‘- aangifte, op een belastbaar bedrag wordt direct belasting ingehouden. NRC-next. Vol. woensdag 29 maart, pag. 39. www.humaneff iciency.nl/toekomst/betalen_belasting.php

Verhoef, L.W.M. (2006). De trend: De bank wordt overbodig NRC- next. Vol. woensdag 10 mei, pag. 39.www.humaneffic iency.nl/toekomst/bankenoverbodig.php

Verhoef, L.W.M. (2006). Desktop, top of flop? Utrecht: Human Efficiency. www.humaneffici ency.nl/gui/desktop_psychologie.php

Verhoef, L.W.M. (2006). GUI, webontwerp, psychologie en human efficiency Deel 2: help, normen, belasting, navigatie en conceptueel ontwerp. Utrecht: Human Efficiency. www.humanefficiency.nl/gui.php< /p>

Verhoef, L.W.M. (2006). GUI, webontwerp, psychologie en human efficiency Deel 1: invoer, scherm en tekst. Utrecht: Human Efficiency. www.humanefficiency.nl/gui.php< /p>

Verhoef, L.W.M. (2006). Handelingspsychologie en interface design Utrecht: Human Efficiency. www.humaneffi ciency.nl/gui/handeling_psychologie.php

Verhoef, L.W.M. (2006). Help voor whizzkids Human Efficiency. www.humane fficiency.nl/toekomst/help_voor_whizzkids.php

Verhoef, L.W.M. (2006). Het gevaar van RSI De trend: om muisarmen te voorkomen, worden oplossingen bedacht. Die leiden tot nieuwe klachten. NRC-next. Vol. dinsdag 4 april, pag. 31. www.humanefficie ncy.nl/toekomst/rsi_voorkomen.php

Verhoef, L.W.M. (2006). Ideaal betalen Utrecht: Human Efficiency. www.humaneffi ciency.nl/toekomst/betalen_internet.php

Verhoef, L.W.M. (2006). Leren lezen en therapie bij de kassa Utrecht: Human Efficiency. www.humanefficienc y.nl/toekomst/leren_lezen.php

Verhoef, L.W.M. (2006). Met de trein naar de hypotheek van de toekomst Branches die je vóór zijn tonen je toekomst. Utrecht: Human Efficiency. ING, hotel mortgages, 28 september 2006.

Verhoef, L.W.M. (2006). Waarom kijkt een bankdirecteur naar de zon als hij rente uitbetaalt? Utrecht: Human Efficiency. www.humanefficie ncy.nl/toekomst/betalen_rente.php

Verhoef, L.W.M. (2007). Bediening op afstand Hoe en een beetje waarom. Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2007). De homepage van morgen Usabilityweb Magazine. no 3 pag. 13-16. www.humaneff iciency.nl/toekomst/homepage_toekomst.php

Verhoef, L.W.M. (2007). Een albatros in de ET2000 of een kortere reistijd Een albatros in de ET2000 of een kortere reistijd. Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2007). Gebruiksvriendelijkheid en complexiteit van de ET2000 Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2007). Hoe ‘Geen electronische tickets‘? Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2007). Skimmen Verdediging èn aanval vanuit de cognitieve psychologie. Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2007). Ticket vending machines, from buttons for fingers towards graphics for brains IIID, International Institute for Information Design. Vol. Vienna, 2-3 okt 2007, Simlinger, Barrierfree information for public transport. www.iiid- expertforum.net/2007/Programme07.aspx

Verhoef, L.W.M. (2007). Why designers can‘t understand their users Developing a systematic approach using cognitive psychology. Utrecht: Human Efficiency. www.humaneffici ency.nl/designers_understanding.php

Verhoef, L.W.M. ( 2008). Aanvullingen PvE RegioNet Cognitief psychologische detaillering, met name van de dynamische informatie. Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. ( 2008). Cognitieve psychologie in het openbaar vervoer reisinformatie duidelijker en goedkoper. Utrecht: KPVV: Begrijpelijk Openbaar Vervoer. no 9 maart 2008. www.humanefficiency.nl/public/cognitieve_psychologie_openbaar_vervoer.ph p

Verhoef, L.W.M. ( 2008). De effecten van een vooroverhellende pasinvoer op de treinkaartautomaat Utrecht: Human Efficiency. Voor NS-reizigers.

Verhoef, L.W.M. ( 2008). Gevolgen van het veranderen van de hoek van het beeldscherm van de treinkaartautomaat Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. ( 2008). Hoe onderzoek je het denken van reizigers Verkeerskunde. no 7 pag. 63. www.h umanefficiency.nl/public/onderzoek_denken_reizigers.php

Verhoef, L.W.M. ( 2008). Making selecting a colour complex Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. ( 2008). Presenting numbers to teachers, train drivers and travelers IIID, International Institute for Information Design. Vol. Eskilstuna, June 25-28. In: Porathe Applications of Information Design 2008. www.hum anefficiency.nl/gui/teachers_drivers_travellers.php

Verhoef, L.W.M. ( 2008). Tag clouds zijn te mistig Human Efficiency. www.humanefficiency.nl/g ui/tag_clouds.php

Verhoef, L.W.M. ( 2008). Transformatie ok, maar voor de interface nee class="m" href="http://www.humanefficiency.nl/gui/transformatica_ok.php">www.humanefficien cy.nl/gui/transformatica_ok.php

Verhoef, L.W.M. ( 2008). Vertrektijd is passé, leve de afteltijd Vertrektijd laat zien in welke eeuw de bordenmaker leeft. OV-magazine. Vol. 3 jul, pag. 26-27. www .humanefficiency.nl/public/vertrektijd_openbaar_vervoer.php

Verhoef, L.W.M. (2009). Amber Alert op DRIPS boven snelwegen Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2009). Betalen, lenen, sparen nu en morgen. Utrecht: Human Efficiency. www.human efficiency.nl/toekomst/betalen_lenen_sparen.php

Verhoef, L.W.M. (2009). Data in statistics or statistics in data understanding complex numerical relations with your eyes only. IIID and OECD conference: DD4D, Data designed for decisions, Enhancing Social, economic and environmental progress. June 2009. no 18-20 June. www.humanefficie ncy.nl/gui/data_in_statistics.php

Verhoef, L.W.M. (2009). De ontsnapping uit de gui Avondlezing CHI. 30 okt 2009. www.hu manefficiency.nl/gui/multi_dimensional_interfaces.php

Verhoef, L.W.M. (2009). Ergonomische evaluatie betaalterminal vx810 Utrecht: Human Efficiency. Voor NS- reizigers.

Verhoef, L.W.M. (2009). From buttons for fingers towards graphics for brains: history and future of ticket vending machines. Third International Conference on Rail Human Factors, 3rd to 5th March, Lille, France. www.hum anefficiency.nl/public/history_vending_machines.php

Verhoef, L.W.M. (2009). Human factors in technical design history and future of presenting complex quantitative data. Grongingen: Vol. Lecture Fac. Of Economics and Business.

Verhoef, L.W.M. (2009). Is cognitive psychology dead? Utrecht: Human Efficiency. www.human efficiency.nl/gui/cognitive_psychology_dead.php

Verhoef, L.W.M. (2009). Met KISS heb je het mis Utrecht: Human Efficiency. www.humanefficiency.nl/ gui/kiss_simpel.php

Verhoef, L.W.M. (2009). Moet je voor smart bij design zijn? Utrecht: Human Efficiency. www.humanefficiency.nl /gui/smart_design.php

Verhoef, L.W.M. (2009). Observaties pasgeleider Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2009). Reizigersgebruik van het NS- antiskim voorzet model Observatie en interpretatie van invoergedrag. Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2009). Ring roads - what should we call them? Applying cognitive psychology to road signs. Traffic Engineering & Control. no September. www.humaneffic iency.nl/public/naming_ring_roads.php

Verhoef, L.W.M. (2009). Van knoppen drukken naar proces beheersen Een psychologisch verlanglijstje voor machinisten en treindienstleiders van morgen. Utrecht: Human Efficiency. Voor ProRail.

Verhoef, L.W.M. (2009). Why car park signs should lie Traffic Engineering & Control. Vol. 50, no 7 pag. 2-3.

Verhoef, L.W.M. (2009). Zeker met C-Zam of langzamer met de ‘snelle‘ CCV Ergonomische vergelijking van twee betaalterminals. Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2010). Aandacht trekken of aandacht sturen? De ontwerper als bestuurder van de ogen van de gebruiker. Tilburg: Eindhovense school. Lezing 9 februari 2010.

Verhoef, L.W.M. (2010). Bewegwijzeraars moeten meer egocentrisch werken Verkeer in beeld. Vol. 5 okt. no 5 pag. 34-36. www.humanefficiency.nl/public/bewegwijzering_verdwalen_pictogram.php

< p class="norlit">Verhoef, L.W.M. (2010). De doorstroomtoner voor aandachtsturing Hoe gebruik je voorspelde aankomsttijden voor treindienstleiders. Human Efficiency. Voor ProRail.

Verhoef, L.W.M. (2010). Hoe beleeft een cognitief psycholoog belevingsonderzoek? Beleving en ontwerp. Groningen: Faculty of Economics and Business. Lezing 8 juni 2010.

Verhoef, L.W.M. (2010). Kijken achter de horizon Landschap- versus portretoriëntatie bij in-car navigatie. Verkeer in beeld. pag. 38-39.
www.humanefficiency.nl/public/auto_navigatie_scherm_orientatie.php

Verhoef, L.W.M. (2010). Met het OV naar het ‘Oog van de reiziger‘ Klanttevredenheid zonder onderzoek. KPVV: Oog voor de klant, 10 september 2010 in Oog van de reizigerAntropia te Driebergen. www.hu manefficiency.nl/public/beleving_openbaar_vervoer.php

Verhoef, L.W.M. (2010). Psychologische en gebruikerseisen voor lokalisatie verificatie BD-werkplekken Utrecht: Human Efficiency. Voor ProRail.

Verhoef, L.W.M. (2010). Reishistorie en productenlijst op de automaat Ergonomisch advies. Utrecht: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. (2010). Turn right please Why navigation screens should obey the rules of perception. Traffic Engineering & Control. no November. www.humanefficiency.nl/public/car_navigation_screen_orientation.php

Verhoef, L.W.M. (2010). User experience, ervaringen in het openbaar vervoer Beleving meten of handelingen construeren? Tijdschrift voor Ergonomie. Vol. 35, no 5 pag. 5- 11. www.humane fficiency.nl/gui/user_experience_beleving.php

Verhoef, L.W.M. (2010). Van ‘Oog voor de reiziger‘ naar het ‘‘Oog van de reiziger‘ KPVV Colloquium “Oog voor de klant”, 10 sep. 2010. www.hu manefficiency.nl/public/beleving_openbaar_vervoer.php

Verhoef, L.W.M. (2010). Van túnnelvisie naar tunnel vísie Een eerste stap naar de volgende generatie bedieninterface voor wegverkeersleiders. Utrecht: Human Efficiency. Voor RWS.

Verhoef, L.W.M. (2011). Less ‘other train’‘ accidents on level crossings Hide technology, hide the real situation and lie. Traffic Engineering & Control. Vol. In press.www.humanefficien cy.nl/public/level_crossing.php

Verhoef, L.W.M. (2011). Moderne mens: meester of slaaf? waarom de slaaf maar geen meester wordt. Leiden: Labyrint. Congres 2011, De Moderne Mens. www.humanefficien cy.nl/toekomst/moderne_mens.php

Verhoef, L.W.M. (2011). OV kán reizigers helemaal geen verstorings­informatie geven dit blijkt uit psychologische analyses van dynamische OV- informatie-borden. Human Efficiency. www.humanefficiency.nl/public/openbaar_vervoer_verstoring_vertraging.php< /a>

Verhoef, L.W.M. (2011). Passengers reactions or passengers actions How to improve public transport. Vienna: International Expert Forum Traffic & Transport Information Systems, Traffic, Transport and Social Media. September 2011.Submitted.

Verhoef, L.W.M. (2011). Reishistorie en productenlijst op de automaat Utrecht: Human Efficiency. Voor NS- reizigers.

Verhoef, L.W.M. (2011). The right way for wrong driving way signs Complex signs increase wrong way driving, simple signs decrease wrong way driving. Traffic Engineering & Control. Vol. In press. www.huma nefficiency.nl/public/wrong_way_driving_signs.php

Verhoef, L.W.M. (submitted). Multidimensional interfaces. www.h umanefficiency.nl/multidimensional_interface_design.php

Verhoef, L.W.M. & Kassenberg, M. (2011). Reizigersperspectief CICO met de OV-chipkaart in de railketen Den Haag: Van Brienen.

Verhoef, L.W.M. & Vorderegger, J.R. (1995). MMI Man Machine Interface. Utrecht: Erri.

Verhoef, L.W.M. & Weitenberg, A.I.M. (1997). Bedieningsonderzoek AVP op de B8060-NS Utrecht: AMG\Ergonomie.

Verhoef, L.W.M. & Weitenberg, A.I.M. (1998). Plan van aanpak Vermindering valse alarmen beveiligingsapparatuur. Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. & Weitenberg, N. (1998). Bewegwijzering Nederlands Filmmuseum Almere: Human Efficiency.

Verhoef, L.W.M. Zwaga, H.J.G. & Koelega, H.S. (1983). Training operators for complex supervision and control systems. A literature review from a training point of view. Utrecht: Psychological Laboratory, University of Utrecht, Report no 33.Bijgewerkt tot 2012

Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.