Leonard Verhoef,

Leonard Verhoef: van onderzoeker van het denken naar ontwerper voor het denken in het dagelijks leven nu én in de toekomst. Ontwerpen voor computer- en webgebruikers, voor rekenmeesters en betalers, voor reizigers, vluchters en professionals op land-, spoor-, weg- en waterwegen.

Blijven onze superhersenen een limbische regelsslaaf in dienst van de cultuur (techniek, onderwijs en overheid)? Of gaat de prefrontale cortex heersen en maakt zijn supervermogen de dienst uit?


Leonard Verhoef
  
 

1 Zeven jaar kijken

naar wiskundig denken bij optellen en aftrekken tot 100
Leonard Verhoef begon met onderzoek naar het leren optellen en aftrekken (Kwantiwijzer). De Schiedamse Rekentest gaf in de zeventiger jaren van de vorige eeuw als uitslag: het aantal goed en de tijd die nodig was om de sommen op te lossen. Gebouwd werd die niet vertelde hoe goed het kind rekent maar hoe het rekent. Waar zit het kind in het rekenleerproces en wat moet zijn volgende leerstap zijn. Jong/oud, wel/niet discalculie, goede/slechte rekenmethode, het deed er allemaal niet toe.Gaf Jantje op de vraag Hoeveel is 12+3? het antwoord zes dan was de uitslag van de Kwantiwijzer: Vertel Jantje even dat het cijfer 1 staat voor tien en gebruik daarbij eventueel een hulpmiddel dat het tientallig positiestelsel in zich heeft, bijvoorbeeld de lusabacus rechts.
 
Kijken naar hoe onthulde onder andere een viertal methoden om 7+5 met de vingers góéd uit te rekenen aan het licht. Rechts een daarvan
De Kwantiwijzer vertelde de leerlingen noch de leerkrachten zelfs of de uitkomst goed of fout was. Kwam er geen antwoord dan werd niet de stopwatch ingedrukt maar volgde een bemoedigende vraag (Lastig he.) . Verder werd er vrijwel altijd gevraagd: Hoe heb je dat gedaan? Doordat de onderzoekers het optellen en aftrekken tot 100 zelf goed beheersten, konden ze zich goed concentreren op de denkprocessen van het kind. Daar kwam nog bij dat de begeleiders van het project (leerpsycholoog Prof. C. van Parreren en wiskundige Prof. H. Freudenthal, beiden universiteit van Utrecht.) voorstonden. Door deze ondersteuning kon Utrecht een onconventionele kwalitatieve testontwerproute volgen.Dit alles was wennen voor kinderen, reken­meesters en test­psychologen.
Onderwijssociologie van de Erasmus Universiteit richtte zich op de implementatie van de Kwantiwijzer. Daarbij koos men voor een toen gebruikelijke papieren versie van enkele honderden pagina’s. was toen overigens ook mogelijk.
Naar top.2 Zeven jaar kijken

naar duizenden treinkaarkopers
Na zeven jaar optellen en aftrekken tot 100 richtte Leonard Verhoef zich in de tachtiger jaren op het denken van reizigers die een treinkaartje kopen. Tot dan toe waren verkoop­automaten apparaten waar je munten in deed en waar vervolgens niets uit kwam. De NS schafte bij Autelca trein­automaten (B100) aan die wel een product gaven na betaling. Bovendien waren de automaten onder andere door vandalen vrijwel niet kapot te krijgen. De Zwitserse spoorwegen waren tevreden over de automaten. De bedrijfsarts had gemeten hoe groot de letters waren en concludeerde dat de automaten gebruiksvriendelijk waren.
 
Voor de Nederlandse Spoorwegen onderzocht Leonard Verhoef de gebruiksvriendelijkheid van de B100 automaat. Met een verborgen camera keek hij naar meer dan 400 treinkaartkopers en Het was voor de NS even wennen dat behalve de afmeting van tekens ook de plaats, formulering, kleur en de ordening van informatie bepalen of het lukt een kaartje met een automaat te kopen. Maar NS begreep dat ze niet om de psychologie van de reiziger heen konden.Er werd een automaat (B8060) ontworpen waarbij de psychologie de vormgeving bepaalde. Deze automaat werd door zo’n 200 000 reizigers per dag gebruikt.
 
Rond 2000 kwam beeldscherm­technologie voor verkoopautomaten beschikbaar. Europese spoorwegmaatschappijen en banken kozen voor frame button automaten (harde knoppen op het kader van het scherm). Mede op basis van psychologisch advies koos NS voor touch screen automaten. Dit zou de eerste complexe computer interface worden dat door alle Nederlanders begrepen moest worden. Het onderzoek bij de voorgaande knoppen­automaten had duidelijk gemaakt dat de gebruiksvriendelijk bepalen.Deze begrippen bepaalden de NS-touch-screen treinkaartautomaat die rond 2000 gespecificeerd werd. Met name de cognitieve structuur was anders. De interface leek een menu maar de structuur was multidimensionaal en orthogonaal. Verdwalen was daardoor onmogelijk en de reiziger kon elk moment terug naar zijn keuze bij een vorige stap.Die andere structuur was wel erg wennen voor met name ’ers die, onder andere bij een fout, de cancel button zochten en opnieuw begonnen. Ouderen die nog nooit een computer bediend hadden, drukte gewoon op 2de klas wanneer er door een vergissing (zogenaamd van de proefleider) op 1ste klas gedrukt was. Ouderen haalden treinen die ICT’ers misten. Voor de ervaren treinreizigers was er geen wentijd. Hun eerste kaartje uit de touchscreen automaat kwam sneller dan het gemiddelde kaartje uit de bekende knoppenautomaat (B6080).
 
Tijdens het testen is gebleken dat ook negentigjarigen deze automaat zonder uitleg, hulp etc. goed kunnen bedienen.
Naar top.3 Zeven jaar kijken

naar duizenden treinzoekers
Min of meer hetzelfde verhaal kan nu geschreven worden voor treinzoekers. Centrale borden met vertrektijden van treinen waren in de tachtiger jaren van de vorig eeuw zeer gebruikelijk. Toen was het bij NS ook gebruikelijk dergelijke innovaties grondig te evalueren. De aanvankelijke psychologische conclusie was dat reisinformatie beter niet op één groot centraal bord kon staan. Op Amsterdam CS zou 24% van de reizigers de borden niet zien omdat ze niet via de centrale hal naar hun trein gaan. Bovendien wat het toen al duidelijk dat het klassieke station met één ingang en één centrale hal aan het veranderen was in soort winkelcentrum met vele routes naar vele vormen van vervoer.Voor de reizigers die het grote centrale bord wel kunnen zien ishoog en daarmee de performance laag.
 
Voor de toen te bouwen hal in Utrecht CS is rond 1985
  Zoals bij NS toen gebruikelijk werden de nieuwe centrale vertrektijden borden ook psychologisch geëvalueerd. Bij die evaluatie is ook De derde psychologische conclusie was: op centrale borden kan men beter bestemmingen alfabetisch tonen dan treinen chronologisch. Die borden zijn 30% goedkoper en passen beter bij de ingewikkelde hersenen, ingewikkelde gebouwen en ingewikkelde dienstregelingen. (bv. overstappen, stop wel/niet in en omwegen).
 
dynamisch informatie paneel openbaar vervoer
Kenmerken van het huidige vertrekbord zijn:
Kenmerken van een vertrekbord dat uitgaat van de reizigers zijn:
 
Performance of passengers on two indicators, structured by train times or alphabetically by destination
  Destinations
 Trainsordered by
Performance by timesalphabetically
Correct, even when taking 81%94%
another train and changing trains would decrease travel time.

  
Sub optimally correct
14%3%
correct, but there was a train that left before and arrived before.

  
Incorrect mentioned a train that did not go to the named destination, even with a change of trains.

5%3%
The mean delay caused by passengers who mentioned a sub optimally correct train (computed over all passengers)

3.6 min.0.9 min
   
Mean search time is7s4s
(sample size = 353)
Alfabetische bestemmingen borden zijn nooit gerealiseerd omdat de techniek het uitgangspunt is bij het ontwerp. Het bord toont de structuur van de treinendatabase en niet een structuur van bestemmingen voor reizigers.Na zo’n 20 jaar verdwenen de centrale borden. Overigens tonen dynamische schermen reisinformatie in 2018 nog steeds
  Toen het busvervoer ook dynamische vertrektijden en halte panelen installeerden is daar uitvoerig mee gediscussieerd. Die discussie ging toen overigens vooral over de vraag of, zoals gebruikelijk, tijd van of tijd tot vertrek getoond moest worden. Tijd tot vertrek heeft bij haltes de voorkeur. De beste oplossing was geen tijden tonen maar iets anders.Door deze discussie is toen de beste oplossing: niet voorgesteld. Rechts twee experimentele demo’s van halte/perron aanwijzers.

OV-verstoringsinformatie kan niet (beter) want de OV-denk- en computersystemen gaan uit van een papieren jaardienstregeling. Dat spoorboekje kent geen verstoringen. Dit uitgangspunt is goed te zien op de huidige borden.

More, click and go to: OV kan reizigers geen verstorings’informatie geven, volgens de psychologie

De verschillen tussen vertrektijdenborden in de praktijk en vertrektijdenborden zoals de hersenen die wensen is kennelijk nogal groot. Dat maakt nieuwsgierig hoe het zit in situaties die wat ingewikkelder zijn dan het vinden van de vertrektijd van een trein.4 Zeven jaar kijken

naar 180 Europese racende machinisten
De kans om de toegepaste cognitieve psychologie in actie te zien in situaties die wat ingewikkelder zijn dan het vinden van een trein deed zich voor rond 1990. De EU besloot dat het treinverkeer in de EU beter moest. Dus bij de grens niet meer wisselen van locomotief en machinist maar gewoon met dezelfde machinist met 400 km/h in een keer door van Manchester naar Rome. Technisch kon het. Maar hoe een machinist al die curieuze seinbeelden van de verschillende Europese spoorwegen uit elkaar zou moeten houden werd gezien als een onoplosbaar probleem. Bovendien zouden Fransen een Duitse oplossing moeten accepteren of omgekeerd. Ook dat leek onoverkomelijk. De Europese spoorwegen vroegen de afdeling ergonomie van de NS dit interface probleem op te lossen. Onzichtbaar voor reizigers en media werkte de afdeling ergonomie van de NS zeven jaar aan een oplossing. Nu (2018) kijken honderden Europese machinisten naar
 5 Zeven jaar kijken

hoe automobilisten kijken
car navigation
De automobilist kan verder naast zich dan vóór zich kijken, ziet vooral realiteiten die hij niet nodig heeft (weilanden, wolken, lantaarnpalen, gebouwen) en wat hij door het raam ook ziet (de situatie tót de horizon).Machinisten zien in hun ’planning area’ parameters die buiten niet zichtbaar zijn (snelheids­veranderingen, gevaarlijke situaties, zo stroomafnemer neer) en vooral ook wat er áchter de horizon aankomt. Door de portretoriëntatie kan de machinist verder voor zich kijken dan naast zich.
verkeersborden­kennis Raadselachtig. Oefening baart toch kunst?Leonard Verhoef analyseerde de verkeersbordenkennis en concludeerde dat Zonder te weten waarom oefening bij verkeersborden niet baat, geeft onder andere de ANWB wel een oplossing: opfrissingscursussen. Je zou ook kunnen zeggen dat het ANWB onderzoek juist laat zien dat cursussen níét helpen. Waar hadden we dat eerder gezien? Kinderen met rekenproblemen werden en worden nog steeds ’geholpen’ volgens Goed oefenen Jantje, je kunt het wel. Uit het onderzoek blijkt er nog een raadsel te zijn. Automobilisten begrijpen grammaticaal correcte borden sléchter (58% (111 observaties)dan lezers zonder rijbewijs(67% (196 observaties) . Dus mét grammaticaal correcte borden geen bordencursus nodig, geen bordenexamen nodig en bovendien minder ongelukken. En ... wat doen de huidige borden met de hersenen van de automobilisten?   
Conven-
tional
signs
%
correct
%
correct
Experi-
mental
signs
74%
n:38
77%
n:48
verkeersborden toekomst veiligheid psychologie
28%
n:54
68%
n:28
verkeersbord toekomst veiligheid psychologie
22%
n:67
78%
n:49
verkeersbord veiligheid toekomst psychologie
41%
n: 159
74%
n: 125
Zelfrijdende auto Eén van de argumenten om de borden niet te veranderen is de zelfrijdende auto. Een feest zonder De huidige kilometertellers zijn sinds hun eerste introductie 119 jaar geleden niet veranderd.Om de cognitieve psychologie concreet te maken heeft hij op basis van het ERMTS onderzoek de demo rechts gemaakt.Velen vinden het vreemd dat deze ’kilometerteller’ geen enkel getal toont, zelfs geen kilometers. Deze automobilisten vinden het belangrijk te zien hoe hard ze nú rijden.De huidige snelheid is dan wel in beeld maar niet de conclusie: liever het kanaal naast de weg in dan hard tegen die stilstaande betonmolen op wielen aan.
De km-teller van de toekomst: Een technische teller van kilometers of informatie voor het denken van de bestuurder bij het uitvoeren van zijn speed control taak. Vooral bij de zelfrijdende auto is het in de gaten houden van de techniek van belang.

Klik voor meer daarover.
Naar top.6 Zeven jaar wijzers bouwen

De papieren diagnostische rekentest Kwantiwijzer van enkele decennia geleden wordt niet meer gebruikt. De papieren uitwerking op zo’n 1000 pagina’s was niet te doen voor leerkrachten. Rond 2015 kreeg Leonard Verhoef de kans interactieve diagnostische e-wijzers te bouwen die een psychologisch (leer)proces én grafisch tonen én direct bijsturen.
 
waarmee mensen hun eigen leren en denken kunnen zien en sturen. Wat is zijn kennis van de bewegings-, de waarneem-, de taal-, de geheugen- en de denkpsychologie. 
Naar top.7 Zeven jaar bedenken

hoe mensen dachten, denken en gaan denken
De geschiedenis herhaalt zich. Leermiddelen en apparaten zijn gebaseerd op amateur-psychologie () en gebaseerd op vage begrippen die ieder naar eigen inzicht in kan vullen maar die niet gerelateerd kunnen worden aan fysiologische processen (, gebruiks­vriendelijkheid, intuïtief, behavioral design, , mensgericht ontwerpen, persuasive design, intuïtief, look and feel, social interfaces, software ergonomie, toeganke­lijkheid, usability, user centered design, en verplaatsen in de gebruiker.).

Het is knap maar ook wonderlijk dat de hersenen de (Westerse) cultuur kunnen en maar blijven verteren.
Het goede nieuws is dat er omstreeks 2015 veel belangstelling voor de hersenen blijkt te zijn. Ook goed nieuws is dat onderzoeksresultaten die onder andere op deze site staan, consistent suggereren dat bij een ’gezonder’ diëet de hersenen minder leren en meer kunnen, dat ze minder doden op de weg veroorzaken en minder dolen op stations. Met meer cognitieve psychologie heb je ook minder discussie is over (gebruiksvriendelijk)ontwerp en een aantal politieke problemen. Waarom laat de Westerse democratische cultuur de cognitieve psychologie toch links liggen?
 
Het antwoord ligt natuurlijk in de hersenen. Het gedrag van mensen wordt bepaald door het 6 000 000 miljoen jaar oude limbische deel van de hersenen. Dat deel stuurt emotie (overleven, eten, voortplanten, vluchten).Beslissers (politici, het democratische volk, de media) luisteren naar en bespelen het limbische systeem. Vreemd eigenlijk. De Westerse verzorgingsstaat heeft immers veel zorgen van het limbische systeem weggenomen.Ruimte genoeg voor dat andere deel van de hersenen, de prefrontale cortex. Daar huist grofweg de ratio. Wat gaan onze hersenen in de toekomst doen?

Het worden spannende tijden, de komende 100 000 jaar.


Online teksten

car park indicators

handelingspsychologie Parreren leerpsychologie kwalitatief

navigatie met menu of tabel startpagina desktop

toekomst visuele auditieve tactiele communicatie sociale media ringtones trillen

openbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

tunnelveiligheid met psychologie

skimmen pasfraude NS automaat beleving openbaar vervoer

concreet of abstract afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

leren onderwijzen opleiden handelingen verkorten instampen memoriseren

tom tom navigatie auto

company identity en marketing versus noodzakelijke reizigers informatie

bewegwijzering borden icons pictogrammen verdwalen

bushalte hulp alarmerenpublic transport dynamic indicators history future

leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

openbaarvervoer vertrektijden dynamische panelen vertraging verstoring

spookrijden verkeersbord

rekenonderwijs optellen aftrekken basisschool computer diagnostiek remedial teaching

rekenen basisschool nieuwe intelligentie algoritme

eurocheque betalen

geld

parkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat

rente sparen toekomst

internet elektronisch stemmen voor verkiezingen

mini touch screen treinkaart verkoop automaat NS

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

ERMTS-mmietcs ermts driver mmi ergonomics psychology distance to braking curve infographics

ERMTS-mmietcs ermts driver mmi ergonomics psychology distance to braking curve

GUI and webgrammar graphics statistics futur next generation infographics

GUI and webaandacht sturing trekken kleurgebruik geel rood oranje infographics

GUI and webgrammar for graphics icons pictograms signs infographics

GUI and webdesktop bureaublad

GUI and webantropometrie handen hand vriendelijk in de hand houden

GUI and webGUI graphical user interface command user commandline prompt MS-DOS

GUI and webguidelines normen richtlijnen standaarden design usability

GUI and webhandelingspsychologie Parreren leerpsychologie kwalitatief

GUI and webpieptonen help leerpsychologie dimmen van opties

GUI and webkeep is stupid simple kiss eenvoudig simpel

GUI and webnavigatie met menu of tabel startpagina desktop

GUI and web

GUI and webvisuele auditieve tactiele communicatie sociale media ringtones trillen

GUI and webopenbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

GUI and webtag clould psychologie gebruiksvriendelijkheid

GUI and websturing trekken aandacht

GUI and webskimmen pasfraude NS automaat beleving openbaar vervoer

GUI and webtoetsen toetsenborden typen ergonomie

GUI and websmartphone

GUI and webmetaforen antropomorf denken begrijpen

GUI and webduidelijk onduidelijk woorden termen jargon

GUI and webhomepage startpageweb map structuur

GUI and webtest kennis psychologie

Icon designverkeersbord spoorwegovergang pictrogram

Icon designaandacht trekken met rood geel bewegwijzering icon pictogram infographics

Icon designvoorgrond achtergrond pictrogram contrast bewegwijzering infographics

Icon designgrammar for graphics icons pictograms signs infographics

Icon designmensen kinderen ouderen afbeelden op afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designmensen beelden icon pictogram bewegwijzering bord lift infographics

Icon designverbod ontkennen doorstrepen bord icon pictogram bewegwijzering infographics road traffic

Icon design

Icon design perspectief 3-d 3-dimensionaal bewegwijzering bord icon pictogram bord infographics

Icon designpijl richting icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designvoorkant of zijkant afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designwater afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designconcreet of abstract afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designboot aanleggen in haven afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designverzamelplaats calamiteiten bord icon pictogram

Icon designspookrijden verkeersbord pictrogram

Leren rekenen

Leren rekenenrekenonderwijs optellen aftrekken basisschool computer diagnostiek remedial teaching

Leren rekenentoekomst onderwijs leren lezen rekenen supermarkt

Leren rekenen

Leren rekenen

Leren rekenen

Leren rekenenleren rekenen optellen aftrekken basisschool nieuwe intelligentie algoritme

Psychologiefutur and history of applied cognitive psychology

PsychologieWhy designers cant understand their users applied cognitive psychology

Psychologietesten, diagnosticeren gedrag

Psychologie

Psychologietoekomst van de toegepaste cognitievecognitief denkpsychologie

Psychologie denkenicon design pictogram bord bewegwijzering

Psychologie denkentoegepaste cognitief denkpsychologie

Psychologie denkenhoe denken mensen emotie toekomst psychologie

Psychologie denkentoegepaste cognitief denkpsychologie

Psychologie emotietoegepaste cognitief denkpsychologie

Psychologie kennistesttest kennis psychologie

Psychologie kijkenaandacht trekken sturen met kleur geel rood oranje en geluid

Psychologie leren onthoudenleren vergeten onthouden instampen

Psychologie leren verkortenleren onderwijzen tellen optellen aftrekken rekenen op de basisschool

Psychologie leren verkortenleren verkeersborden rijexamen toekomst

Psychologie leren verkortenleren onderwijzen tellen optellen aftrekken rekenen op de basisschool

Psychologie leren werkgeheugenwerkgeheugen vergeten onthouden stm

Psychologie taal grammar for graphics icons pictograms signs infographics

Psychologie taalgrammatica voor graphics icon pictrogram beelden infographics

Psychologie taaleen plaatje zegt meer dan 1000 woorden

Public infowayfinding signing

Public infohistory futur train and public transport ticket vending machines

Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

Public infodesign company logo icon pictogram

Public infodesign company logo aegon icon pictogram

Public infosignposting wayfinding signing arrows

Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

Public infowayfinding signposting signing

Public infobewegwijzering borden icons pictogrammen verdwalen

Public infocovid-19, corona

Public infoleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

Public info public transporttrain ticket vending machines

Public info public transportNaming public transport lines for passengers

Public info public transportpublic transport information on dynamic panels

Public info public transportcompany identity en marketing versus noodzakelijke reizigers informatie

Public info public transportmarketing company identity

Public info public transport

Public info public transportdelay announcement departure public transport dynamic indicator

Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

Public info public transporticonen pictogram beelden op verkoopautomaten

Public info public transportopenbaar vervoer vertrektijden dynamische panelen vertraging verstoring

Public info public transport ovchipuser experience questionaire research

Public info public transport ovchipov-chipkaart in-checken out-checken

Public info public transport ovchipov-chipkaart check-out check-in

Public info road trafficTom Tom infographics car navigation

Public info road trafficother train accidents level crossings

Public info road trafficNaming ring roads

Public info road trafficcar park indicators

Public info road trafficwrong way driving traffic signs

Public info road traffictom tom navigatie auto planning

Public info road trafficverkeer vrachtwagen tachograaf rijtijden

Public info road trafficleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

Public info waterwaypictogram muster station assemply point IMO ferry signing

Public info waterwayvaarweg verkeersborden aanleggen watersport

Rekenen en werkgeheugenwerkgeheugen vergeten onthouden stm

Toekomsthandheld gsm smartphone

Toekomsttom tom navigatie auto toekomst

Toekomstkilometerteller toekomst zelfrijdende auto snelheid beheersing

Toekomst

Toekomsthome page

Toekomstwerkgeheugen ouderen stm

Toekomstinternet elektronisch stemmen voor verkiezingen

Toekomst

Toekomst

Toekomstvroeger geen RSI in de typekamer

Toekomstbank papieren dagafschrift

Toekomsttoekomst voorspellen goeroes

Toekomst geldFrom buttons for fingers towards graphics for brains, past and future of ticket vending machines

Toekomst geldeurocheque betalen

Toekomst geld

Toekomst geldpinnen betalen elektronisch pinpas toekomst

Toekomst geld

Toekomst geldparkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat road traffic

Toekomst geldrente sparen toekomst

Toekomst geldpinnen betalen elektronisch pinpas toekomst

Toekomst onderwijsrekenen basisschool nieuwe intelligentie algoritme

Toekomst onderwijsleren lezen in de supermarkt

Toekomst psychologie

Toekomst psychologieleren lezen in de supermarkt

Toekomst psychologie

geldov-chipkaart check-out check-in

optéllen onder 10

optéllen onder 10

over 10 heen

over 10 heen
20 Inwisselen met dobbelstenen, onder 15, groep 3-4.

Deze sommen bereiden tientalligheid voor.

Die tientalligheid is zo vanzelfsprekend dat rekenmeesters gemakkelijk vergeten het systeem uit te leggen. Het systeem is niet vanzelfsprekend.

• 'Dictator' Napoleon was zo verstandig het tientallige/ metrieke maatstelsels in Europa in te voeren.

• Het Engelse geldsysteem was tot 1971 niet decimaal (1 pond= 20 shilling en 1 shilling=12 pence).

• Bovendien kun je sommen tot 20 en zelfs 30 prima tellend oplossen. Waarom zou je je dus druk maken zal de slimmerik denken. Voorlopig kan het kind nog tellend tienen halen.

• En voor de rekenmeester geldt misschien: Wat ingewikkeld allemaal, niet zeuren maar stampen.

De sommen tonen de wijze waarop hoeveelheden samengesteld zijn (met de dobbelsteenstippen). Sluw wordt het kind gevraagd te kijken en de bijhorende som uit te zoeken. Daardoor gaat het niet tellen maar ziet het al wel splitsingen rond tien. Je zou kunnen zeggen Visueel instampen. Verder kan het kind wennen aan deze type som. Dat is nodig bij de volgende stappen. Deze sommen gaat over de tien heen.

Eerst eenvoudig: een grote eerste term (7, 8 of 9) en een kleine tweede term (1, 2 of 3). De termen zijn klein zodat de mentale inwisselhandelingen visueel in een oogopslag (oogfixatie) te zien zijn. Daardoor zijn telhandelingen eigenlijk niet nodig. Door dit alles is het werkgeheugen niet belast en is er in het hoofd ruimte om de inwisselhandeling te zien. Het kind voert de inwisselhandelingen nog niet zelf uit.

Met klik meer.over 10 heen

over 10 heen

over 10 heen

over 20 heen

over 20 heen

over 20 heen

rékenen onder 10

rékenen onder 10

rékenen onder 10

rékenen onder 10

rékenen onder 10

rékenen onder 10

rékenen onder 10

rékenen onder 10

rékenen onder 10

rékenen onder 10

rékenen onder 10

rékenen onder 10

tafels

tafels

tafels

tafels

tafels

tafels

tafels

voorwaarden

voorwaarden

voorwaarden

voorwaarden

Naar top.


Pers

TVPapieren media

Beaten M. (1991). Koffieboon kan het woord koffie niet vervangen, Interview met L. Verhoef. Trouw, no. Zaterdag 16 februari 1991.

Berckel, F. van, (1990). Pictogram staat voor concessie en compromis, Interview met L. Verhoef. Design, vol. 4, no. 1, pag. 32-33.

Bie, R. de, (1997). Treincomputer dingt mee naar designprijs. Koppeling, no. 354.

Bowen, D.J. (1994). Dutch Eurodisplay may presage standard for HSR Cab Displays. High Speed Transport news, vol. 3, no. 4.

Commijs, H. (1988). 't Is niet eenvoudig geweest om het zover te krijgen, De Silhouette is simpel te bedienen. Rotterdam: Van NelleVan Nelle Grootverbruik Zakennieuws, vol. 3, no. 2, pag. 3.

Kwant, J., (2009). Snap je machine, Flow.

Noë, F. (1993). Software-ergonomie blijft missiewerk. Automatiserings Gids, no 23 juli.

Ordelman, T. (1989). Een mens heeft meer dan alleen handen en voeten, Interview met L. Verhoef. Siemens Interview, trends in computers en communicatie, no. 34.

Velden, A. van der, (1990). De Kaartenmaker wil te veel en durft te weinig, interview. Het Parool, no. Zaterdag 6 oktober 1990, pag. 31.

Verkaik-Smeets, (1991). Ergonomie van het gezonde verstand. PC+, no. 18 december, pag. 18-20.

Vrijenhoef, H. (1979). Rekenonderwijs de kwantiwijzer: een diagnostisch instrumentarium voor het rekenonderwijs O4, maandblad voor de verzorging van het onderwijs. Vol. 9, no 11. pag. 2-5.

Weststrate, P. (1988). Er moet nog veel veranderen, Interview met L. Verhoef. Haagse Courant, vol. Zaterdag 30 april.