GUI, webontwerp, psychologie en human efficiency,
boekEnglish version.
boek, cognitief, gui, webdesign, psychologie, gebruiksvriendelijkheid, ontwerp, usability

1 Welke aanpak?

De psychologie van de gebruiker is hier de leidraad voor interface design: harde en concrete specificatie voor interfaces, met eenvoudige psychologie van bewegen, kijken, taal, leren en denken. Even geen techniek, marketing, design, beleving, experience, intuïtief, look and feel, meningen en zo. Ook even geen high tech, laatste snufjes, hypes en hots. De boeken leggen de huidige gui en webpages naast keiharde psychologische kennis. Begrippen als advanced, bar, button, desktop, grafisch, help, menu, OK, personal assistant, tabs, tip van de dag, window en wizard gaan op de psychologische snijtafel. Begrippen die in de huidige praktijk ongebruikelijk zijn maar die psychologisch gezien noodzakelijk zijn voor een psychologische pasvorm worden geïntroduceerd. Deze geïntegreerde behandeling van de vormgeving voor de handen, de ogen, de woorden, de help en het denken, garandeert dat de ontwerper wat de gebruiker betreft niets over het hoofd. De begrippen structureren eventuele discussie.


Boek 1 richt zich op het how to van invoer, het beeldscherm en de teksten.

Boek 2 richt zich op het conceptuele ontwerp voor help, beginners/experts, normen/guidelines, menu/navigatie en heeft tevens een why this way karakter. Het geeft inzicht in deze concepten en de praktische consequenties voor het ontwerpen. Velen voelen wel dat er iets mis is met de huidige interfaces. Psychologisch inzicht laat zien waarom het niet klopt en hoe de ontwerper het kloppend krijgt. Elk deel besluit met een toekomstschets.
De aanpak blijkt wat onwennig: de computer is de slave en de gebruiker is de master. Ook onwennig is dat er door meer kennis minder discussie is. Verder is onwennig een psychologie die niet slaafs de vragen van de techniek beantwoordt maar dicteert wat de techniek moet doen. Duidelijkheid is er door ondubbelzinnige woorden, sprekende vergelijkingen en meer dan 400 concrete voorbeelden. Een terugkerend voorbeeld omvat ook psychologische verantwoordingen. De voorbeelden maken de boeken goed bruikbaar in het onderwijs. Met 1300 termen in de index is een goede psychologische naslag eenvoudig. De hedendaagse interfaces zijn een zeepkist om de motor van een Ferrari. Die zeepkist kan veel beter. Met high psy wordt invoeren zorgeloos en wat op het scherm staat onmiddellijk duidelijk. Aandacht van de gebruiker komt vanzelf daar waar dat nodig is. Het betekent ongemerkt een expert worden, niet alleen met de interface maar ook in het werk dat de gebruiker doet. De gebruiker is de baas, heeft overzicht, heeft alles onder controle, stuurt waar nodig wat bij en voert zijn taak steeds efficiënter uit. Gebruiksvriendelijkheid is geen probleem meer, maar een vanzelfsprekendheid.2 Theoretische basis

De psychologie dus als basis in deze boeken. Maar wat voor psychologie? Niet de psychologie die je nodig hebt wanneer je problemen hebt met je partner, je kinderen of jezelf. Wel de wat onbekende functie­psychologie: het bewegen, waarnemen, taalgebruik, leren en denken. Wat is een gebruiker immers anders dan iets dat beweegt (met vingers, toetsen of muis), kijkt (naar een beeldscherm), woordjes leest in intypt, probeer te begrijpen hoe die computer werkt en dat probeert te onthouden hoe de computer werkt.

Boek 2 geeft aan welke oplossingen de psychologie biedt en waarom deze boeken kiezen voor Deze aanpak is concreet omdat de gebruiker de handelingen uitvoert met elementen van de interface (toets/muis, visuele presentatie, tekst, help en conceptuele structuur). Bovendien is de aanpak niet constaterend. Dat wil zeggen menselijk gedrag constateren en met statistiek wetenschappelijk verantwoord beschrijven. 50% van de proefpersonen kan de optie in het menu niet vinden. De aanpak is een De uitspraak is dan bijvoorbeeld: Als u geen menu gebruikt maar een werkwoord - zelfstandignaamwoord zin dan kan vermoedelijk iedereen de optie vinden.

Why designers can“t understand their users, developing a systematic approach using cognitive psychology, usability
Naar top.5" height="0">

3 Praktische basis

Kan een boek met zo’n theoretische achtergrond wel praktisch zijn? Ja dat kan. Eeen goede theorie moet operationaliseerbaar en testbaar zijn. Meestal betekent dit dat de psycholoog een theorie vertaalt in onderzoeksitems. Maar een psycholoog kan natuurlijk ook concretiseren in requirements. Dat is één.Ten tweede toont het boek honderden ontwerpen waarvan ondubbelzinnig gezegd kan worden dat ze wel of niet in over­een­stemming zijn met de theorie. Rechts staan wat van die voorbeelden.
 • Veel voorbeelden komen uit een twintigjarige

 • Het bekendste voorbeeld is de NS treinkaart automaat van voor de OV-chipkaart. De interface daarvan is vrijwel geheel in over­een­stemming met human efficiency.

 • Ook Windows en Office leveren vele voorbeelden. Er zijn geen voorbeelden van de Mac. Dit is niet omdat de bediening van de Mac wel in overeenstemming is met de psychologie. Ook de Mac gebruikt een bureaublad, menu’s en tabbladen om maar eens wat te noemen.
 • Er zijn speciaal voor het boek ontwerpen gemaakt. Deze voorbeelden zijn zuiver; ze tonen het psychologische punt zonder mitsen en maren en de inhoud is in vijf seconden te begrijpen. Ook in deze site zitten wat voorbeelden. Deze zijn echter niet zuiver; html en de browser hebben hier het laatste woord.
 • Naar top.  4 Inhoudsopgave

  0.
  0.1
  0.2
  0.3

  Boek 1

  Deel I:

  1
  1.1
  1.2

  2
  2.1
  2.2

  2.2.1
  2.2.2
  2.2.3
  2.2.4

  3
  3.1
  3.2

  3.2.1
  3.2.2
  3.2.3
  3.2.4

  4
  4.1
  4.2

  4.2.1
  4.2.2
  4.2.3
  4.2.4

  5.
  5.1
  5.2
  5.3


  Inleiding, wat bieden de boeken?
  Kennis voor professionals
  Voor wie zijn de boeken bedoeld?


  Ontwerp voor bewegen

  Afmeting
  Wat is afmeting?
  Welke motorische afmeting?

  Weinig invoer
  Wat is weinig invoer?
  Welke invoer hoeveelheden
  ?
  Weinig invoer met selection
  Weinig invoer met entry
  Weinig invoer met functionaliteit
  Weinig invoer met voice input

  Plaats van invoer
  Wat is motorische afstand?
  Welke motorische afstanden?

  Geen afstand voor de vingers
  Minimale afstand voor de vingers
  Weinig afstand voor de pols
  Weinig afstand voor de arm

  Buttons indelen
  Wat is motorische structuur?
  Welke motorische structuren?

  Cijfertoetsen
  Qwerty toetsen
  Lettertoetsen op het scherm
  Eén-handige invoermiddelen

  Ontwerp voor bewegen van morgen
  Naar vrije invoer
  Naar meer invoertechnieken tegelijk
  Naar invoeren in het overzicht


  Deel II:

  6
  6.1
  6.2

  7.
  7.1
  7.2

  7.2.1
  7.2.2
  7.2.3


  7.2.4  8
  8.1
  8.2

  9
  9.1

  9.1.1
  9.1.2
  9.1.3
  9.1.4
  9.1.5
  9.2
  9.2.1
  9.2.2
  9.2.3
  9.2.4
  9.2.5
  9.2.6
  9.2.7

  10
  10.1
  10.2

  10.2.1
  10.2.2

  11
  11.1
  11.2

  11.2.1
  11.2.2
  11.2.3

  12
  12.1
  12.2

  12.2.1
  12.2.2

  13
  13.1

  13.2
  13.2.1
  13.2.2
  13.2.3

  14
  14.1
  14.2

  14.2.1
  14.2.2
  14.2.3
  15
  15.1

  15.1.1
  15.1.2  15.2
  15.2.1
  15.2.2
  15.2.3
  15.2.4

  16
  16.1
  16.2
  16.3
  16.4

  Ontwerp voor waarnemen

  Afmeting
  Wat is visuele afmeting?
  Welke afmetingen?

  Vorm
  Wat is vorm?
  Welke vormen?

  Cijfers, getallen, letters en codes
  Tekstpresentatie 
  Analoge presentaties
  Commands: tekst of pictogram
  Keuze: digitaal of analoog
  Taalkeuze: woord of vlag
  interfaces: tekst of grafisch
  Complexe grafische presentatie

  Vet
  Wat is helderheid?
  Welke helderheden?

  Kleur 
  Wat is kleur?

  Gevoeligheid voor kleuren
  Verzadigde kleuren
  Breking van kleuren
  Kleurendefecten 
  Chromatische inductie
  Welke kleuren?
  Kleuren niet voor hoeveelheidsverschil
  Kleuren niet voor realistisch beeld
  Kleuren niet voor achtergrond
  Kleur niet te veel
  Kleuren wel voor interpretatie van informatie
  Kleur wel voor sturing aandacht
  Kleur ook voor design

  Helderheidscontrast
  Wat is helderheidscontrast?
  Welke contrasten?

  Leesbaar helderheidscontrast
  Opvallend helderheidscontrast

  Dynamiek
  Wat is dynamiek?
  Welke dynamische effecten?

  Verandering van helderheid
  Verandering van helderheidscontrastrichting
  Verandering van plaats

  Rustige schermen
  Wat is een visuele hoeveelheid?
  Welke visuele hoeveelheden?

  Weinig visuele elementen
  Veel visuele elementen

  Plaats van informatie
  Wat is visuele afstand?

  Welke visuele afstanden?
  Twee elementen, samenhorend
  Meer elementen, samenhorend
  Visuele elementen buiten het fixatiegebied

  Scherm indelen
  Wat is visuele structuur?
  Welke visuele structuren?

  Lijsten, ééndimensionaal
  Kaders
  Tabellen, tweedimensionaal
  De horizontale indeling
  De verticale indeling
  Portret of landschap

  Ontwerp van geluid
  Wat is geluid?
  Geluid voor (on)verwachte informatie
  Geluid voor aandacht
  De gebruiker zit zeker achter de computer
  De gebruiker zit misschien achter de computer
  De gebruiker reageert niet
  Welke geluiden?
  Pieptonen
  Ringtonen, muziek
  Natuurlijke geluiden
  Kunstmatig geluid

  Ontwerp voor waarneming van morgen
  Naar eenvoudig waarnemen
  Naar minder rechthoekige vormen
  Naar meer dynamica
  Naar transformeren en interpreteren


  Deel III:

  17
  17.1
  17.2

  17.2.1
  17.2.2
  17.2.3

  18
  18.1
  18.2

  18.2.1
  18.2.2
  18.2.3
  18.2.4
  18.2.5
  18.2.6
  18.2.7

  19
  19.1
  19.2

  19.2.1
  19.2.2
  19.2.3
  19.2.4

  20
  20.1
  20.2
  20.3

  Ontwerp voor taal

  Weinig woorden
  Wat is weinig woorden?
  Welke hoeveelheden woorden?

  Synoniemen
  Meervoudsvorm 
  Homogene termen 

  Duidelijk taalgebruik
  Wat is een duidelijk woord?
  Welke onduidelijke woorden?

  Onjuiste termen 
  Homoniemen
  Jargon
  Geen vorm maar inhoud
  Bevestigend formuleren
  Specifieke termen
  Nederlandse termen

  Woorden indelen
  Wat is een verbale structuur?
  Welke verbale structuren?

  Werkwoord en zelfstandig naamwoord
  Woordvolgorde
  Interpunctie
  Structuren in beeldtalen

  Ontwerp voor taal van morgen
  Naar restricted artificial language
  Naar applicatie onafhankelijke interfaces
  Naar beeldtaaltoolkits
  Boek 2
  Deel IV:

  21.1
  21.2

  21.2.1
  21.2.2
  21.2.3
  21.2.4  21.2.5


  22
  22.1

  22.1.1
  22.1.2
  22.1.3
  22.1.4
  22.1.5
  22.2
  22.2.1
  22.2.2
  22.2.3

  23
  23.1
  23.2

  23.2.1
  23.2.2
  23.2.3
  23.2.4

  24
  24.1
  24.2
  24.3  Ontwerp voor leren en tegen vergeten

  Wat is leren en vergeten?
  Welke geheugenhoeveelheden?

  Hoeveelheid bij invoer
  Hoeveelheid bij waarnemen
  Hoeveelheid bij taal
  Hoeveelheid bij leren
  Passwords
  Wachttijden en voortgangsbeheersing
  Stopbeheersing
  Are you sure?
  Hoeveelheid bij denken

  Duidelijk uitleggen
  Wat is geheugen afstand?

  Overbruggen met Tip of the day
  Overbruggen met Frequently asked questions
  Overbruggen met Wizard
  Overbruggen met Helpdesk
  Overbruggen met Personal Assistant
  Welke afstanden voor het geheugen?
  Overbruggen met psychologische interactie
  Overbruggen met verticaal ontwerp
  Overbruggen met verkorten

  Indelen van te leren kennis
  Wat zijn geheugenstructuren?
  Welke geheugenstructuren?

  Structuur door normen voor de techniek
  Structuur door normen voor het design
  Structuur door consistentie voor gebruikers
  Aansluiten bij psychologische structuren
  Consistent voor motoriek
  Consistent voor waarneming
  Consistent voor taal
  Consistent voor leren

  Ontwerp voor leren van morgen
  Naar minder vergissen en vergeten
  Naar helploze interfaces
  Naar beheersing van content learning

  Deel V:

  25
  25.1
  25.2

  25.2.1
  25.2.2
  25.2.3
  25.2.4  26
  26.1
  26.2

  26.2.1
  26.2.2
  26.2.3

  27
  27.1
  27.1.1
  27.1.2

  27.2
  27.2.1
  27.2.2
  27.3
  27.3.1
  27.3.2

  28
  28.1
  28.2
  28.3

  Ontwerp voor denken

  Minder mentale belasting
  Wat is hoeveelheid voor begrijppen?
  Welke hoeveelheidsbegrippen?
  Minder met uitrekenen door interface
  Rekenen voor de gebruiker
  Rekenen vanaf de gebruiker
  Rekenen in eenheden van de gebruiker
  Rekenen vanuit het doel
  Minder met betrouwbaarheid
  Wat is 'betrouwbaarheid'?
  Welke 'betrouwbaarheden'?
  Minder met aanpassen
  Minder met abstraheren

  Duidelijke begrippen
  Wat is een duidelijk begrip?
  Welke onduidelijke begrippen
  Onduidelijke inhoudelijke begrippen
  Onduidelijke pictogrammen
  Onduidelijkheid door metaforen

  Indelen en navigatie
  Een dimensie, lijsten
  Wat is een lijst?
  Welke lijsten?
  Uitsluitende elementen
  Oplopende elementen
  Gelijke afstanden
  Met een nulpunt

  Twee dimensies
  Wat is een tweedimensionale structuur?
  Welke tweedimensionale structuren?
  Geografisch en topografisch
  Hierarchieën, menu
  Tabellen

  Meer dimensies

  Wat is meerdimensionaal?
  Welke meerdimensionale structuren?
  Meer dimensies met de werkelijkheid
  Meer dimensies met plaats
  Meer dimensies met visuele eigenschappen
  Meer dimensies met lijsten

  Ontwerp voor denken van morgen
  Naar datamanagement
  Naar samenwerking
  Naar wanorde

  Deel VI


  29
  30
  31
  32
  33
  34
  34.1
  34.2
  34.3
  34.4
  34.5
  34.6
  34.7
  34.8
  34.9

  35
  35.1
  35.2
  35.3
  35.4
  35.5
  35.6

  Uitgangspunten

  Techniek
  Gebruikersmening
  Marketing
  Design
  Ergonomie
  Usability
  Usability als wetenschap
  Theorie als uitgangspunt
  Inhoudelijke testmethodologie
  Interdisciplinair
  Usability engineer is de baas
  Generalisten als probleemoplosser
  Conformeren aan de techniek
  Verantwoordelijkheid
  Usability als beroep

  Psychologie
  Productaanpak
  Procesaanpak
  Elementeigenschappenaanpak
  Constaterende aanpak
  Construerende procesaanpak
  Guerrilla aanpak

  Literatuur

  Index

  Naar top.  5 Voorwoord

  Sommigen zeiden na lezing van het boek: Wat een veldslag. Hier is een psychologenridder aan het werk geweest die de ene na de andere interfaceconventie en redenering een kopje kleiner maakt. Er is meer commentaar.Sommige voorbeelden zijn oud. Maar het gaat om een illustratie van een psychologisch principe. Een recent voorbeeld geeft wel een recent Design maar in de meeste gevallen nog steeds dezelfde goede of foute toepassing.De plaatjes zijn geen grafische hoogstandjes maar vaak gewoon voorbeelden uit het wild. De boeken zijn geen Design kijkboeken maar ontwerpdenkboeken.
  De tekst is is ook geen hapklare brok. Dit maal liever meer maal proeven dan één maal schrokken.

  Gebruikers vertelden dat ze na lezing begrepen dat niet ze de domme of de een of andere -beet zijn. Ze voelden zich verlost van schuldgevoelens en twijfels aan de eigen intelligentie. Zij zijn niet de domme of de een of andere -beet. Ontwerpers zijn psychobeten.Ontwerpers houden van plaatjes en niet van lezen; zeker niet wanneer de plaatjes geen Design zijn. De ontwerpers die zich vermanden bleken zich met de boeken te kunnen verlossen van vage dooddoeners als intuïtieve, look and feel, usability, user centered design, user experience, userfriendly, etc. Ook bleek dat zij ontwerpkeuzen met psychologische kennis rationeel konden vergelijken. Hun werk wordt daardoor intelligenter en professioneler.De mens is zoals hij is. Het boek is zoals het is en, last but not least, de auteur is zoals hij is. Een taalridder zei me dat ik beschikte over glanzende wapens waarmee de strijd voor gebruiksvriendelijkheid gewonnen kan worden. Dat is waarschijnlijk al wat het is; niet meer en niet minder. Discussie over de toepassing van de psychologische inhoud kan. Discussie over de vorm is voor mij niet interessant.

  Druk twee, drie en vier
  De inhoud van alle drukken is gelijk. In druk vier is een hoofdstuk over geluid toegevoegd. Geleidelijk aan is de tekst verbeterd.

  Naar top.  6 Inleiding

  Wat bieden de boeken?

  Het weer: iedereen klaagt erover, maar niemand doet er wat aan. Iedereen vindt ook dat computers gebruikersvriendelijker moeten worden, maar wie doet er echt wat aan? De boeken GUI, webontwerp, psychologie en human efficiency 1 en 2’ doen er wat aan. Ze bieden wat vaak links blijft liggen, namelijk psychologie die nodig is om gebruiksvriendelijke computerprogramma's te ontwerpen.

 • Het eerste boek staat dicht bij de materie en geeft How to . . . voor invoer, waarnemen en tekst (hoofdstuk 1 tot en met 20).

 • Het tweede boek staat losser van de materie en geeft How to . . . voor het leren, help, begrijpen en navigeren (hoofdstuk 21 tot en met 35). Bovendien geeft dit boek ook een How come . . . van gebruiksonvriendelijk­heid. Het ontzet de intellectuele vrijbuiter uit de vanzelf­sprekend­heden van het hedendaagse interface design.

 • Deel VI in het tweede boek geeft de invalshoeken die er bij interface design zijn en werkt de psychologie als invalshoek verder uit. • De boeken bieden psychologische theorie en de praktische toepassing.

 • Elk hoofdstuk begint met de psychologie die voor interface ontwerp van belang is.

 • De theorie wordt geformuleerd in psychologische wensen die men technisch kan realiseren.

 • Onderzoeks­resultaten laten zien hoeveel de prestatie verbetert wanneer de interface aan de psychologische wens voldoet.

 • Zo’n 490 voorbeelden van concrete toepassingen verduidelijken de psychologie.
 • Naar top.  8 Voor wie zijn de boeken bedoeld?

  De kennis is bruikbaar voor de volgende groepen.

  a) Ontwerpers van interfaces

  De belangrijkste doelgroep vormen ontwerpers van interfaces. Na lezing van deze boeken vragen ontwerpers vaak: "En waar moet ik nu beginnen met het ontwerpen?"

  Het antwoord is eenvoudig: "Achteraan; Deel VI, uitgangspunten." Als je de uitgangspunten niet expliciet maakt dan kun je bij elke ontwerpbeslissing discussie krijgen. Het hoofdstuk staat achteraan omdat mij verzekerd is dat een dergelijk hoofdstuk aan het begin voor velen een onneembare horde is. Het eerste boek begint simpel: "Hoofdstuk 1: Hoe groot moet een button zijn?"
  Hebben de uitgangspunten een gewicht gekregen dan werk je het conceptuele model uit (systeemanalyse), vervolgens wat de gebruiker moet denken (Deel V Ontwerp voor denken) en daarna de visuele en verbale vormgeving die daar bij hoort. Oh, ja, ergens aan het eind ook nog de invoer; Deel I Ontwerp voor bewegen dus.

  Deze methodologie is impliciet omdat het presenteren van psychologische kennis prioriteit heeft; dus bij het eenvoudige bewegen beginnen. Bovendien is ontwerpmethodologie een zaak van ontwerpers en niet van psychologen. Je kunt de boeken van voor naar achter lezen maar ook als naslagwerk vanuit de index

  b) Gebruikers

  De boeken zijn bruikbaar voor professionals die zijdelings betrokken zijn bij de ontwikkeling van interfaces, bijvoorbeeld gebruikers die specificaties moeten leveren en die geleverde interfaces moeten beoordelen. Ze kunnen met deze boeken nauwkeurig omschrijven wat ze nodig hebben en beoordelen of de geleverde interface voldoet. Gebruikers zijn daarmee minder afhankelijk van wat technici, designers en toevallige ervaringen met oude systemen.
  c) Managers en projectleiders

  Managers van interface projecten kunnen met deze boeken beoordelen of de ontwerpers van hun projecten professioneel te werk gaan. Honderden voorbeelden maken duidelijk wat wel psychologisch doordacht is en wat niet.
  d) Psychologen

  Psychologen kunnen met deze boeken de kloof overbruggen die er is tussen de theoretische functiepsychologische kennis en de toepassing ervan bij het ontwerp van interfaces. Er is altijd een duidelijke link tussen psychologie en de voorbeelden in de boeken. Verder geven deze boeken aan welke variabelen men bij het doen van onderzoek onder controle moet houden en welke variabelen men moet onderzoeken.
  Naar top.  9 De achtergrond van de auteur

  Ik heb vijfentwintig jaar gewerkt aan interfaces en geprobeerd geen concessies te doen aan de psychologie. Aanvankelijk ging het daarbij vooral om industriële toepass­ingen waarbij snel en foutloos menselijk handelen van groot belang is. Dit geldt voor operators die een chemische fabriek besturen, voor machinisten van hogesnelheidstreinen en voor treindienstleiders. Ook was ik betrokken bij interfaces waarbij het gaat om grote aantallen mensen die de interfaces gebruiken en waarbij de diversiteit in gebruikers groot is. Dit geldt voor treinkaartautomaten en reisinformatie.Een geluk in mijn werk was de samenwerking met opdrachtgevers, technici en ontwerpers die de waarde van de psychologie voor interface ontwerp inzien. Zij durfden psychologische wensen te vertalen in techniek en ontwerp. Mede daardoor was het voor mij mogelijk deze ontwerppsychologie te ontwikkelen.Enkele van de hieruit voortgekomen interfaces staan in dit boek. Dat de interfaces vaak gerelateerd zijn aan vervoer komt niet doordat ik geen ervaring met andere interfaces heb maar doordat deze systemen gemakkelijk te begrijpen zijn en deze opdrachtgevers de psychologie veel ruimte gaven. Er zijn ook (her)ontwerpen van bekende Windows en Office vensters.


  ontwikkelde zich van een psycholoog die het menselijk denken onderzoekt
  naar ontwerper van ultimate psychologisch verantwoorde interfaces;
  apparaten voor nu en voor in de toekomst.
  Leonard Verhoef
  Naar top.  10 Statistieken

  Deel 1 heeft 245 pagina’s, 257 voorbeelden, meestal met een kleurenafbeelding van een scherm.
  Deel 2 heeft 250 pagina’s, 230 voorbeelden, ook met een kleurenafbeelding.
  De index van boek 1 en 2 omvat meer dan 1300 verwijzingen.
  Inmiddels zijn er meer dan 400+400 exemplaren verkocht.

  Naar top.  11 Bestellen

  Boek 1 kost € 37 en boek 2 kost € 40 (inclusief 6% btw).
  De verzendkosten zijn € 3,50 per zending.
  Bestellen per mail, leonardverhoef@gmail.com
  Naar top.  Interfaces waaraan
  de trainer substantieel
  bijdroeg en ontwerpen
  die besproken kunnen
  worden.

  Public transport
  Road traffic
  Road traffic signs Public transport signs
  Design of train indicators

  Departure in 30 min.

  ov reis info bord trein
  Grey half circle:
  Go shoping.
  Departure in 30 min.

  Departure in 15 min..
  ov reism info bord treinYellow 1/4 circle:
  Go to train.
  Departure in 15 min.


  Departure in 30 sec.

  Source: Amersfoort, The Netherlands, 2008.

  ov reis info bord trein
  Orange half circle:
  Hurry up!
  Departure in 30 sec.

  Source: Experimental
  designs, Verhoef 2010.