Desktop, top of flop?

De desktop bestaat al jaren. Lijken handen zoveel op hersenen dat met spieren slepen van fysieke objecten op een houten plank hetzelfde is, als hersen­cellen die goochelen met abstracte objecten? Een psycho­logische analyse.
desktop windows xp
Een 'desktop' maar dan anders.
  
 

Desktop als opbergplaats

Microsoft omschrijft de desktop als: het primaire werkgebied van de gebruiker; het vormt de vulling van het scherm en vormt de visuele achtergrond voor alle handelingen. Echter, de desktop is meer dan alleen een achtergrond. Het kan ook een plaats zijn voor objecten uit het systeem met bestanden. Deze omschrijving geeft aan wáár de gebruiker de taak uitvoert maar zegt niets over de taak zelf. De guide spreekt van een opbergplaats en er moet dus sprake zijn van een zoektaak. Hoe goed kun je met de desktop zoeken?Een fysiek bureaublad bevat elementen die visueel sterk van elkaar verschillen, het blad omvat een groot deel van het blikveld. Een pennenbakje is bijvoorbeeld anders dan een telefoon en gemakkelijk te vinden. Een computerdesktop omvat maar een beperkt deel van het blikveld. De elementen op een computerdesktop verschillen visueel weinig van elkaar: zo hebben ze dezelfde afmeting en het kan voorkomen dat elementen die verschillend zijn er toch gelijk uitzien. Neemt het aantal elementen toe, dan neemt de bruikbaarheid van visuele zoekmethoden af en neemt de bruikbaarheid van cognitieve zoekmethoden toe.
Met een alfabetische lijst kan het verstand meezoeken en schatten waar een element ongeveer moet staan. De computer­desktop legt geen cognitieve structuur op en daardoor kan het verstand niet helpen zoeken. De x-as en de y-as zijn niet gedefinieerd. Het is een soort landkaart met de structuur van een grabbelton.Zelfs als de desktop niets anders is dan een opbergplaats dan zou gewoon een alfabetische lijst met woorden eenvoudiger zijn dan een veld met willekeurig gerangschikte iconen. Dit geldt meer naar mate het aantal elementen groter is. Het aantal elementen op een fysieke desktop loopt in de tientallen. Het aantal elementen (files, windows en programma's) in een computer kan in de tienduizenden lopen.

Waarom een fysieke desktop

Bureaublad is een opbergplaats van fysieke elementen die de gebruiker met zijn spieren verplaatst. Het werken met een computer is het uitvoeren van cognitieve handelingen met abstracte objecten. Daarbij gaat het niet alleen om verplaatsen.De fysieke desktop is dus een hulpmiddel voor de spieren. Lijken de spieren zoveel op de hersenen dat eenzelfde hulpmiddel beide past? desktop windows xp
Op deze desktop is het lastig zoeken
 • De leesrichting voor dit lijstje is onduidelijk: regel na regel of kolom na kolom?
 • De volgorde is onduidelijk: alfabetisch, chronologisch, gebruiksfrequentie of nog anders?
 • Door de grote afstand tussen de namen van de icons kan de gebruiker per oogopslag maar één naam tegelijk lezen.
 • Nieuwe elementen worden niet op hun plaats in de volgorde gezet maar op een willekeurige plaats, zoals de prullenbak op het midden van het scherm op deze afbeelding.

 • Bron: Desktop Windows.
  Naar top.  Andere taken

  Er zijn meer taken dan alleen zoeken, bijvoorbeeld: aanpassen van het programma en de interface, het onderhoud, installeren en verwijderen van soft- en hardware en niet te vergeten het oplossen van problemen daarmee. Deze taken zijn minstens zo belangrijk als het zoeken van files maar zijn lastiger te analyseren en moeilijker vorm te geven. De desktop­ geeft niet aan hoe de ontwerper daar een interface voor moet bouwen.
  Naar top.  Wat is een desktop?

  Vraag gebruikers of interface deskundigen eens wat een desktop is en hoe deze in elkaar zit. De antwoorden zullen sterk verschillen. Dat is verdacht. Vraag ook eens:

 • Wat is het ordeningscriterium voor de rijen en wat voor de kolommen? Er is geen criterium. Een desktop is een schaakbord zonder vierkanten.

 • Is de desktop niet gewoon een map met frequently used items? Zo ja, waarom dan niet gewoon als een map gepresenteerd?

 • Hoe zit het dan met Deze computer? Zit de desktop in de computer of de computer in de desktop. Dit lijkt op een onmogelijke incestueuze structuur.

 • Naast de desktop zijn er een start knop, de taakbalk en onder de rechter muisknop zitten de eigenschappen van de computerdesktop. Wat is hun relatie van deze elementen tot de desktop?

 • Welk bedieningsprobleem lost de desktop op?
 • Van een autoverkoper accepteren we niet dat hij alle onderdelen van een auto los levert in een doos. Zelfs niet als hij zegt: Ja maar meneer, u kunt de auto geheel personaliseren. U kunt nu zelf bepalen waar u de wielen plaatst. Bij de aanschaf van een computer accepteren we wel dat we zelf de desktop moeten vormgeven.

 • Waarom nemen ontwerpers van de desktop niet de moeite enige structuur aan te brengen? Links op de desktop de programma's bijvoorbeeld en rechts meest of recent gebruikte bestanden?

 • Waarom de programma’s niet alfabetisch ordenen?

 • Waarom niet de meest gebruikte icons bovenaan?
 •  
  Hier is zo'n desktop te zien. De ogen kunnen bijna blind en zonder veel oefening naar het juiste bestand springen. Maar ook de handen kunnen zonder de ogen RSI-onvriendelijk aangeven wat de gebruiker wil. Om de denkstap niet te groot te maken is dit nog steeds een soort menu, overigens niet zo zeer hiërarchisch maar min of meer orthogonaal (matrix). Net als bij de desktop zijn er ook desktop windows xp
  Naar top.


  Meer toepassingen van de psychologie bij GUI en web  GUI and webgrammar graphics statistics futur next generation infographics

  GUI and webaandacht sturing trekken kleurgebruik geel rood oranje infographics

  GUI and webgrammar for graphics icons pictograms signs infographics

  GUI and webdesktop bureaublad

  GUI and webantropometrie handen hand vriendelijk in de hand houden

  GUI and webGUI graphical user interface command user commandline prompt MS-DOS

  GUI and webguidelines normen richtlijnen standaarden design usability

  GUI and webhandelingspsychologie Parreren leerpsychologie kwalitatief

  GUI and webpieptonen help leerpsychologie dimmen van opties

  GUI and webkeep is stupid simple kiss eenvoudig simpel

  GUI and webnavigatie met menu of tabel startpagina desktop

  GUI and web

  GUI and webvisuele auditieve tactiele communicatie sociale media ringtones trillen

  GUI and webopenbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

  GUI and webtag clould psychologie gebruiksvriendelijkheid

  GUI and websturing trekken aandacht

  GUI and webskimmen pasfraude NS automaat beleving openbaar vervoer

  GUI and webtoetsen toetsenborden typen ergonomie

  GUI and websmartphone

  GUI and webmetaforen antropomorf denken begrijpen

  GUI and webduidelijk onduidelijk woorden termen jargon

  GUI and webhomepage startpageweb map structuur

  GUI and webtest kennis psychologie

  Naar top.  Behalve psychologie voor GUI en web ook psychologie voor:

  ICT  x Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic     Public design   NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum   Icon/sign design    3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde   Psychologie  helderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel   Toekomst volgens psychologie

              Leren rekenen

  leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation   Hogesnelheidstrein (ERMTS)

    ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist   Wetenschappelijke verantwoording

   

  Naar top.


  Contact


  +31 (653) 739 750
  Parkstraat 19
  3581 PB Utrecht
  Nederland

  leonardverhoef@gmail.com
  Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
  Naar top.