GUI en psychologie, welke is de beauty en welke is the beast?

Cognitieve psychologie toetst de GUI: is control over de computer gewoon wat icoontjes aanwijzen?

  
 Interfaces zijn tegenwoordig grafische interfaces, andere interfaces zijn er nauwelijks. Ouderen herinneren zich nog de taalinterface MS-DOS: niet een printericoon aanwijzen maar print typen. Dit was een gebruiksonvriendelijke interface, dus taalinterfaces zijn slecht. Zo is de redenering.Hier wat nuanceringen vanuit de psychologie.
Een wat complex copy command in MS-DOS.
Wat is sneller: dit DOS command intypen of dit command met aanwijzen invoeren.
Hoe zou dit command met aanwijzen ingevoerd moeten worden?

GUI is niet grafisch

Verwarrend is dat GUI's niet altijd grafisch zijn. Het gebruik van beelden in GUI's is erg beperkt.

 • Eigenlijk zijn de pictogrammen de enige beeldelementen en toont men vooral tekst. Ook wanneer een grafische presentatie efficiënter zou zijn. Zo tonen GUI's voor electronic banking informatie alleen alfanumeriek. Juist kwantitatieve gegevens lenen zich goed voor een grafische presentatie. Waarnemingspsychologisch gezien zijn deze interfaces voor electronic banking geen GUI's maar TUIs (tekst user interfaces). • De windows in GUI's zijn niet echt grafisch. De windows zijn rechthoekig, net als teksten. Ook de onderdelen van de velden zoals invulvelden en balken zijn rechthoekig. • Techniek afhankelijkVerder zijn GUI's sterk afhankelijk van de interfacetechniek. Zodra een andere techniek wordt toegepast moet men een andere interface ontwerpen.Een CUI (command user interface) blijft vrijwel onveranderd bruikbaar als de techniek honderd procent verandert. (bijvoorbeeld voice-input). Een woord-command kan een gebruiker lezen of horen in een menu, inspreken met zijn stem en intypen met zijn vingers.Een pictogram kan een gebruiker alleen lezen, niet horen, niet inspreken en niet intypen. Deze techniek afhankelijkheid van de GUI staat in schril contrast met
  Naar top.  GUI is analfabetischEen grafische user interface zou psychologisch gezien een interface moeten zijn zonder woorden maar met uitsluitend beelden. Een psycholoog zou bij een GUI in eerste instantie denken aan een rebus-achtige interface voor analfabeten. De term GUI staat bij interface ontwerp tegenover de term CUI (command user interface) waarmee men een woord interface aanduidt zoals MS-DOS. Het is voor een psycholoog moeilijk te begrijpen waarom het command user interface zo achteloos losgelaten is. Wat is het bedienen van een computer anders dan het commanderen van een slaaf?
  Naar top.  Bewegen of waarnemen?Opmerkelijk is dat GUI's bedoeld waren om de gebruiksonvriendelijke MS-DOS commandotaal te vervangen. Men dacht dus een begrijpelijke interface te ontwerpen door een beroep te doen op een ander stel spieren, namelijk niet die van de vingers maar die van de pols. Bij een GUI is het vooral één pols die invoert (aanwijst). De term PUI (pointer user interface) zou de lading psychologisch gezien beter dekken. Voor de ogen is er weinig verschil; wat aangewezen moet worden kan een woord of een grafische voorstelling zijn.Voor de gebruiker is de essentie van een GUI niet visueel, zoals de term grafisch suggereert, maar motorisch. Een schaker gaat niet beter spelen met stukken die een handvat hebben. Evenzo gaat de ontwerper niet beter denken als je zijn handen en zijn ogen verwisselt. Een mens wijst aan met zijn handen en neemt grafische elementen waar met zijn ogen.
  Naar top.  Inferieure communicatieCommuniceren zonder veel woorden en met grove motoriek (aanwijzen) is gebruikelijk bij tweejarigen (Tie, tie, tie hebben), mensen die met handen en voeten praten omdat ze de taal niet beheersen en mensen die onder invloed van alcohol zijn.

  Naar top.  Geen cognitief perspectief

  GUI-handelingen laten zich moeilijk omzetten in macro's.

  Daarmee sluiten ze een belangrijke mogelijkheid tot vermindering van de mentale belasting en verhoging van de efficiëntie af.
  Naar top.

  Meer toepassingen van de psychologie bij GUI en web  GUI and webgrammar graphics statistics futur next generation infographics

  GUI and webaandacht sturing trekken kleurgebruik geel rood oranje infographics

  GUI and webgrammar for graphics icons pictograms signs infographics

  GUI and webdesktop bureaublad

  GUI and webantropometrie handen hand vriendelijk in de hand houden

  GUI and webGUI graphical user interface command user commandline prompt MS-DOS

  GUI and webguidelines normen richtlijnen standaarden design usability

  GUI and webhandelingspsychologie Parreren leerpsychologie kwalitatief

  GUI and webpieptonen help leerpsychologie dimmen van opties

  GUI and webkeep is stupid simple kiss eenvoudig simpel

  GUI and webnavigatie met menu of tabel startpagina desktop

  GUI and web

  GUI and webvisuele auditieve tactiele communicatie sociale media ringtones trillen

  GUI and webopenbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

  GUI and webtag clould psychologie gebruiksvriendelijkheid

  GUI and websturing trekken aandacht

  GUI and webskimmen pasfraude NS automaat beleving openbaar vervoer

  GUI and webtoetsen toetsenborden typen ergonomie

  GUI and websmartphone

  GUI and webmetaforen antropomorf denken begrijpen

  GUI and webduidelijk onduidelijk woorden termen jargon

  GUI and webhomepage startpageweb map structuur

  GUI and webtest kennis psychologie

  Naar top.  Behalve psychologie voor GUI en web ook psychologie voor:

  ICT  x Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic     Public design   NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum   Icon/sign design    3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde   Psychologie  helderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel   Toekomst volgens psychologie

              Leren rekenen

  leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation   Hogesnelheidstrein (ERMTS)

    ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist   Wetenschappelijke verantwoording

   

  Naar top.


  Contact


  +31 (653) 739 750
  Parkstraat 19
  3581 PB Utrecht
  Nederland

  leonardverhoef@gmail.com
  Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
  Naar top.