Tag clouds
zijn te mistig

$tag_clouds_title="De mening van vingers, ogen en het denken daarover.

Wat zijn tag clouds?

Clouds zijn wolken en wolken zijn een chaotische verzameling regendruppels. We spreken daarom ook wel van een wolkenbrij. Zijn chaos en brij wel verstandige concepten wanneer men wil voorkomen dat gebruikers op een site verdwalen?

De term tag cloud zegt iets over de vorm. Dat roept de vraag op of de gebruiker van het woord cloud wel weet om welke inhoud het gaat. Een vierkante buis met ramen en wielen is een uitstekende vormdefinitie. Maar welke middeleeuwer weet dat de spreker een autobus bedoelt?
Wikipedia zegt:
A tag cloud or word cloud (or weighted list in visual design) is a visual depiction of user-generated tags, or simply the word content of a site, used typically to describe the content of web sites. Tags are usually single words and are typically listed alphabetically, and the importance of a tag is shown with font size or color.

Een tag cloud is dus gewoon een lijstje met woorden, een inhoudsopgave of in computerjargon: een menu.
tag cloud psychologie usability
Een tag cloud
Wat vinden de vingers van tag clouds? Om een keuze te maken uit een lijst met woorden op een computerscherm moet de gebruiker aanwijzen met pols, hand en vinger­spieren. Spieren houden niet van aanwijzen maar typen liever. Ten eerste heeft de gebruiker daarbij minder spieren en minder kracht nodig. Ten tweede is dat vingertipje op een toets, zo’n tien keer sneller dan aanwijzen met de pols. Ten derde geeft een vingertipje minder kans op RSI. Dit komt onder andere omdat niet één spiergroep alle tipjes doet maar tien spiergroepen. Tot slot kunnen de vingers op een toetsenbord de toetsen zonder hulp van de ogen indrukken. Als de gebruiker gewoon de eerste letter van een woord uit een lijst kan intypen, dan kunnen zijn vingers het zonder de ogen af en vinden de vinger tag clouds prima. Probleem is wel dat de gebruiker moet weten welke woorden er in de cloud zitten.
Wat vinden de ogen van tag clouds? Post bezorgen in de hal van een flat gaat snel. Zonder één stap te verzetten kan de postbode 20 bussen vullen. Terwijl hij naar bus één kijkt kan hij de gleuf van bus twee al zien. In een bungalow­park staan de bussen niet netjes op een rij en niet dicht bijelkaar. De postbode moet dan niet alleen flink stappen met zijn beenspieren maar ook flink stappen met zijn oogspieren. De ogen hebben daarom liever een ordinair vertikaal lijstje zoals bij een flatgebouw dan een cloud zoals in een bungalowpark.de zes spieren van een oog
De zes spieren van een oog
Verder vinden de ogen het prettig wanneer alle stappen gelijk zijn. En trap met ongelijke treden kun je niet snel afstormen omdat je beenspieren niet weten hoe groot de klap is die ze op moeten vangen. Er is communicatie tussen ogen en spieren nodig. Tag clouds geven een onregelmatig en dus inefficiënt oogspierritme. De sitebezoeker kan niet ’met zijn ogen dicht’ het lijstje woorden afstormen.
Verder hebben die ogen niet alleen graag treden van gelijke hoogte maar ook treden van gelijke breedte, tenminste treden die aan één zijde uitgelijnd zijn. Met de hand bij een rechte leuning kan de traploper meer risico nemen: hij kan nog harder en onoplettender de trap afstormen. Bij een misstap kunnen zijn handen hem blindelings redden.Bij tag clouds zijn de treden (de woorden) niet allemaal even breed en niet gelijk uitgelijnd. Verschillende treden zitten zelfs op gelijke hoogte (meer woorden op één regel). De ogen moeten tweedimensionaal zwabberen: in de hoogte en in de breedte. Het nieuwste is de tag cloud waarin de woorden drie-­dimensionaal bewegen, net als druppels in een wolk. Net als bij een cake walk op de kermis is het probleem niet meer: “Hoe kom ik op deze site bij wat ik zoek?” maar: “Hoe houd ik me staande en hoe word ik niet misselijk?”

De ogen vinden tag clouds dus maar niets
Naar top.

Wat vindt het denken van tag clouds?

Als je brievenbussen nummert, bijvoor­beeld van 1 tot 20 en ze ook in die volgorde aan de muur hangt dan gaat postbestellen gemakkelijker dan wanneer je ze zomaar ergens op de muur vast maakt. Bovendien kan het denken dan meezoeken. Het denken zal zeggen: ’Ah, nummer 18, ogen ga niet naar het begin; spring maar gelijk naar het einde.’ Als de tag clouds een oplopende ordening hebben, dan vindt het denken het prima omdat het denken dan mee kan helpen zoeken. Het denken kan sneller en zekerder zoeken dan de ogen. In een dik telefoonboek kan dat een paar dagen schelen. Voorwaarde is wel dat de ordening zichtbaar en begrijpelijk is, anders tast het denken in het duister. In een vertikale, links uitgelijnde lijst is de alfabetische ordeningswijze gemakkelijker te zien dan in een wolk van woorden. Tag clouds zijn meestal een lijst met elementen die meerdimensionaal zijn, bijvoorbeeld een x-as, een y-as, een afmetingsas en een helderheidsas. Dat er vier dimensies zijn is wel duidelijk maar wat die dimensies zijn en hoe de elementen op die dimensie geordend zijn moet ook duidelijk zijn. Anders ben je toch echt een naaister die weet dat de speld in de hooiberg ligt maar of de speld links/rechts, voor/achter of hoog/laag weet zij niet.
  Tag clouds zijn in de IT nog geen vijf jaar oud, maar het denken kent ze al langer. In 1637 beschreef de grote denker Descartes het Cartiaanse stelsel in zijn ‘Discours de la methode’. Een statistische uitwerking daarvan is het scatter diagram en de relatie met de tag cloud wordt duidelijk in de Nederlandse term ‘puntenwolk’.Op de x-as van een scatterplot zet de ontwerper bijvoorbeeld de prijs (links goedkoop en rechts duur) en op de y-as de snelheid (onder langzaam en boven snel). De ogen kunnen dan in één slag zien dat linksboven de snelste en ook nog de goedkoopste oplossing staat. Het verstand kan rustig wat anders doen.

Het voordeel van de punt is dat de vorm van elke waarde visueel even sterk is; een punt. In de tag cloud zijn waarden met lange woorden in het voordeel; zij krijgen visueel meer ruimte dan gelijke waarden die staan voor iets waar een kort woord voor is.

Wat het denken betreft niks nieuws dus eigenlijk, die tag clouds. We kennen het al sinds 1637.

scatter diagram and tag clouds
Een puntenwolk of scatterdiagram

Naar top.

Wat vindt Verhoef van tag clouds?

Meerdimensionale presentatietechnieken zijn interessant. Het is iets waar we om zitten te springen. Die technieken kunnen het navigatieprobleem oplossen. Meerdimensionaal zijn tag clouds zeker. Maar vaak is de inhoud van een tag cloud slechts een eendimensionaal lijstje.

Naar top.
In dat geval is de gebruiker een treinmachinist die met zijn eendimensionale techniek (remmen en gasgeven) gaat vliegen in een vierdimensionale ruimte. Sterker nog, je gaat nog verder terug in de tijd. Navigeren met tag clouds op het scherm is weer gaan navigeren op zee als vóór 1637. Dat wordt niks volgens mij. Tag clouds onthullen het perspectief van de ontwerper. Dat perspectief is niet: “Ontwerp zo dat gebruikers niet verdwalen.” Het perspectief is: “Kijk eens, ik weet ook hoe je een tag cloud moet maken.”

Meer toepassingen van de psychologie bij GUI en webNaar top.Behalve psychologie voor GUI en web ook psychologie voor:

Naar top.


Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.