Vingervriendelijke toetsen

Hoe de langzame vingerspieren met goede toetsen de snelle hersencellen beter kunnen volgen. Vingervriendelijke toetsen

gebruiksvriendelijk toetsenbord ibm
Een toetsenbord van IBM
uit de tachtiger jaren; een perfecte vingerligging.
Kenniswijzer toepassen
bewegings­psychologie

Vriendelijke toetsen

Hoe beter een schoen past hoe beter een mens kan lopen. Beter wil zeggen: harder, lekkerder en zonder blaren. Hoe beter een toets de vinger past hoe beter een mens kan typen. Beter wil ook hier zeggen: sneller, met minder fouten en lekkerder.Een mens heeft meer vingers dan polsen. Invoer met vinger­technieken is daardoor grofweg 10 maal sneller dan invoer met aanwijs­technieken zoals de muis en het touch screen. Met een goed toetsenbord kan een goede blindtyper 600 aanslagen per minuut halen. Dat is 2/3 van de normale normale spreek­snelheid maar minstens tien maal sneller dan een goede muizer.

Vingervriendelijke toetsen

Een goede afmeting voor de vingers
Een toets moet minstens 12 X 12 mm zijn. Een grotere afmeting is gewenst voor toetsen die veel in gedrukt worden en toetsen die uit het midden liggen, zoals enter en shift. Blindtypers bedienen excentrische toetsen namelijk met de korte en wat onhandige pink. Opmerkelijk is dat sommige toetsenbordfabrikanten alle toetsen even groot maken. Zelfs wanneer er voldoende ruimte beschikbaar is. Mooi krijgt meer gewicht dan snel en foutloos.
Een goede pasvorm voor de vingers
Het topje van de vinger drukt een toets in. Het vinger­topje heeft een bolle vorm. De toets moet dus hol zijn. Als de vinger door een hoge snelheid enigszins uit koers raak dan leidt een holle toets de vinger beter naar zijn midden. De holle vorm leert de typist beter mikken.
gebruiksvriendelijk toetsenbord apple
Een toetsenbord met vlakke toetsen en een slechte vingerligging.

Bron: Apple omstreeks 2009
Een goede grip voor de vingers
Banden met een ruw oppervlak geven een betere wegligging. Ook de vingers vliegen minder gemakkelijk uit de bocht met ruwe toetsen.

Handvriendelijke toetsenborden

De indeling van de toetsen
Bij de qwerty indeling is de kans dat de letterhamertjes bij het typen van Engelse teksten in elkaar verwarren het kleinst is. Inmiddels hebben typemachines geen letterhamertjes meer en zou de indeling geoptimaliseerd kunnen worden voor de handen. De Velotype heeft een toetsenbord dat de handen perfect past. Typen op spreeksnelheid is daardoor mogelijk.
gebruiksvriendelijk toetsenbord velothype
Met de knoppen linksonder en rechtsonder kan zelfs de handpalm meewerken. De toets voor de korte en onhandige pink is groter uitgevoerd.
 Een hol bord
De toetsen moeten hol geplaatst zijn (concave vorm). De vinger landt dan rechter op de toets. Dat verkleint de kans op doorschieten.

gebruiksvriendelijk toetsenbord ibmConcaaf gemonteerde toetsen
Links is te zien dat de toetsen hol gemonteerd zijn.
Een geknikt bord
Een toetsenbord moet loodrecht op de handen staan zodat de pols niet voortdurend gebogen is. Een mens heeft twee handen die aan de zijkant van het lichaam vast zitten. De toetsen voor de linkerhand moeten dus een andere hoek tot het lichaam hebben dan de toetsen voor de rechterhand.

geknikt toetsenbord geeft minder polsbelastingHet toetsenbord is geknikt tijdens het typen, niet de polsen.
Naar top.Oogvriendelijke toetsen

Aanslag gelukt
De typist moet weten dat een toets succesvol geraakt is; er moet terugkoppeling zijn. Dit kan het best met een klik op het juiste moment. De klik vertelt de vingers dat de aanslag een succes wordt, de vinger kan afremmen en kan zich voorbereiden op de terugtocht. Zonder goede klik gaan vingers te hard slaan en gaan ogen controleren of de aanslag gelukt is. Meestal kunnen ogen elders nuttig zijn, bijvoorbeeld om te kijken wat nog meer ingevoerd moet worden of om de klant achter de balie aan te kijken.

Bij mechanische toetsen heeft een voelbare klik de voorkeur. Niet alleen omdat een klikkend toetsenbord goedkoop klinkt maar ook omdat de omgeving dan geen last heeft van het geklik. Aanraakschermen met een trilfunctie zouden een tril kunnen geven bij een succesvolle aanslag. Is trillen niet mogelijk dan is een bescheiden piep gewenst. Een nadeel van touch screen buttons is wel dat ze pas weten dat de klik gelukt is nadat de vinger het scherm aangeraakt heeft of zelfs pas wanneer de vinger het scherm los laat. Een mechanische toets kan dat al laten weten voordat de aanslag gelukt is.
 Oriëntatie
De vingers kunnen zonder ogen de weg op het toetsenbord vinden wanneer enkele toetsen tactiele gemarkeerd zijn. Met een voelbare punt op de f-toets en de j-toets kunnen blindtypers zonder kijken hun handen in de juiste positie zetten. Met de voelbare punt zullen de handen steeds meer zonder de ogen zich juist positioneren. Zoals een musicus een absoluut gevoel ontwikkelt voor de hoogte van een toon, ontwikkelt de typist een absoluut gevoel voor de positie van zijn handen boven het toetsenbord. Met een goede tactiele vormgeving kan het gevoel waarneemwerk doen en zo de ogen ontlasten.

Een goede visuele indeling vereenvoudigt het visuele zoeken. Wanneer de kleur van cursortoetsen iets afwijkt dan kan het oog van uit zijn hoek beter inschatten waar de cursortoetsen zitten. De nauwkeurigheid van de handsprong naar die toetsen neemt dan toe.
gebruiksvriendelijk toetsenbord ibmEen goede visuele indeling vereenvoudigt het visuele zoeken.
 Blindtypen
Blindtypen is per definitie oogvriendelijk. De ogen zijn dan immers niet nodig voor invoer en beschikbaar voor andere taken.
Naar top.Geheugenvriendelijke toetsen

Standaard indeling
De qwerty-indeling geeft de letters op een toetsenbord een standaard plaats. Voor de overige toetsen geldt dat minder.
Dat is erg onhandig. Het indrukken van die toetsen kan daardoor niet geautomatiseerd worden en reflexmatig verlopen. Het verstand moet meetypen om te zien of de typist toetsindelingen door elkaar gehaald.
Naar top.Toetsen versus aanwijzen

Toetsen of aanwijzen en de vingers
Een mens heeft meer vingers dan polsen. Invoer met vinger­technieken is daardoor grofweg 10 maal sneller dan invoer met aanwijs­technieken zoals de muis en het touch screen.
Toetsen of aanwijzen en de ogen
Voor aanwijzen van een knop op een beeldscherm altijd intensieve visuele en cognitieve aandacht nodig. Blind aanwijzen is niet mogelijk. De invoer­handeling kan niet gereduceerd worden tot een taak die de vingers alleen zonder ogen en verstand uit kunnen voeren. Dit geeft een mentale belasting die ten kosten gaat van het denkwerk dat voor de taak verzet moet worden. De aanwijzende computergebruiker lijkt daardoor meer op een drie-jarige die wijzend roept:  Tie tie tie, ik hebben. dan op een abstract denkende volwassene wiens invoerwijze en invoersnelheid dicht staat bij zijn denkwijze en denksnelheid.
Toetsen of aanwijzen en het leren
Een ervaren typer met een goed toetsenbord zal op den duur typen op spreeksnelheid. Bij aanwijzen is dat fysiek niet mogelijk.
Toetsen of aanwijzen het het denken
Een mens kan sneller praten en nog sneller denken dan een toetsenbord letters kan verwerken. Een hoofd met een toetsenbord als blok aan het been denkt niet snel. Een hoofd dat zich bezig moet houden met het aanwijzen van buttons denkt minder goed.
 
Naar top.

Meer toepassingen van de psychologie bij GUI en webGUI and webgrammar graphics statistics futur next generation infographics

GUI and webaandacht sturing trekken kleurgebruik geel rood oranje infographics

GUI and webgrammar for graphics icons pictograms signs infographics

GUI and webdesktop bureaublad

GUI and webantropometrie handen hand vriendelijk in de hand houden

GUI and webGUI graphical user interface command user commandline prompt MS-DOS

GUI and webguidelines normen richtlijnen standaarden design usability

GUI and webhandelingspsychologie Parreren leerpsychologie kwalitatief

GUI and webpieptonen help leerpsychologie dimmen van opties

GUI and webkeep is stupid simple kiss eenvoudig simpel

GUI and webnavigatie met menu of tabel startpagina desktop

GUI and web

GUI and webvisuele auditieve tactiele communicatie sociale media ringtones trillen

GUI and webopenbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

GUI and webtag clould psychologie gebruiksvriendelijkheid

GUI and websturing trekken aandacht

GUI and webskimmen pasfraude NS automaat beleving openbaar vervoer

GUI and webtoetsen toetsenborden typen ergonomie

GUI and websmartphone

GUI and webmetaforen antropomorf denken begrijpen

GUI and webduidelijk onduidelijk woorden termen jargon

GUI and webhomepage startpageweb map structuur

GUI and webtest kennis psychologie

Naar top.Behalve psychologie voor GUI en web ook psychologie voor:

ICTx Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic   Public design NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum Icon/sign design  3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde Psychologiehelderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel Toekomst volgens psychologie

          Leren rekenen

leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation Hogesnelheidstrein (ERMTS)

  ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist Wetenschappelijke verantwoording

 

Naar top.


Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.