Grammatica voor graphics:

Aandachttrekken met kleur, wat is beter rood of geel?

Rood is geen handige aandacht­trekker en wel een levens­gevaarlijk homoniem. Aandacht sturen is handiger dan aandacht trekken.

September 2013, laatste verandering februari 2014Contact


  
 


Aandachttrekken niet met tekst
Waarnemingspsychologie

Vormen kunnen de ogen slecht naar zich toe trekken. Geschreven tekst is een vorm-taal en dus onopvallend.
Praktijk

De tekst Let op en een uitroepteken betekenen wel Kijk goed hier. maar zeggen dat visueel fluisterend in een veelal lawaaierige omgeving.
Denkpsychologie

Als de ogen de tekst als Let op. en een uitroepteken opmerken dan weet het verstand nog niet wát aandacht nodig heeft.
De zwakke aandachttrekkende kracht van vorm en tekst heeft de ontwerper gecompenseerd met een uitroepteken van grote afmeting en een andere kleur. De fiets verdwijnt daardoor.Aandachttrekken niet met rood
Waarnemingspsychologie

Deze grafiek toont de gevoeligheid van het oog voor kleuren bij daglicht. Het oog is voor rood aanzienlijk minder gevoelig dan voor groen en geel, met name in de periferie (ooghoeken). Rood kan niet goed in de aandacht dringen.Aandachttrekken met geel
Kleurpsychologie

Het oog is voor geel aanzienlijk gevoeliger dan voor rood.
Praktijk

Lastig is wel dat geel op een lichte achtergrond weinig contrast heeft en daardoor minder opvalt.

Dit is op te lossen door het gele oppervlak te vergroten, bijvoorbeeld door de achtergrond geel te maken. Hoe vaker ontwerpers voor Kijk hier! de kleur geel kiezen, hoe ook het geheugen de ogen naar het geel zullen sturen.
spookrijder bord Nederland   


Geel, rood en oranje naast elkaar

Task, control of attention and colour

Levels of attention

No disturbances,
all is as usual and required
  Some disturbance Serious disturbance,
look here NOW and decide what to do NOW.
No corrective action performed or too late,
disaster occurred, game over, try other solution

Colour


Standard colour,
e.g. black characters (on white background).

 
Yellow
Conspicuous, no strong alerting value. Aide de memoire.
Yellow characters
Yellow characters on a light background might have a too low luminance contrast to be readable and conspicuous. In that case a yellow background might be chosen.

Orange Orange has alerting value: decide now (as orange for traffic lights: decide now: brake or increase speed.)

Red
Red is unconspicuous for the human eye, so high luminance contrast (on light background dark red characters, on dark background light red characters).


Action of the user


No action.
 

Action required shortly,
prepare.


Action NOW!Action too late,
game over.

OV-verstoringsinformatie kan niet (beter) want de OV-denk- en computersystemen gaan uit van een papieren jaardienstregeling. Dat spoorboekje kent geen verstoringen. Dit uitgangspunt is goed te zien op de huidige borden.

More, click and go to: OV kan reizigers geen verstorings’informatie geven, volgens de psychologie

Train passenger

No delays, platform changes. Departure in 15 min, sufficient time for coffee.
  Train passenger

Delay, change of platform. More/less stops than ususal.
Train passenger
Action: Train departing in 30 seconds (half decreasing circle), no time for coffee. RUN!
Train passenger
Train left without you. Find other train, go by car.
Teacher
Proceed to next subject to learn;
Teacher
Remedial action for the yellow subject.
Teacher
Call student; next time test in an earlier phase.
Teacher
Stop this course for this student.

Overview of several dimensions of learning goals and student’s performance (small colored squares).
 

De km-teller van de toekomst: Een technische teller van kilometers of informatie voor het denken van de bestuurder bij het uitvoeren van zijn speed control taak. Vooral bij de zelfrijdende auto is het in de gaten houden van de techniek van belang.

Klik voor meer daarover.
Train driver

Maintain speed.

Train driver

Prepare for braking, approaching red signal.
Train driver

Brake now!
Train driver

Safety system now applies the brakes.Naar top.Wat mag de lezer niet?
Grammatica

Woordtaal heeft een sterke structuur doordat de structuur lineair is en zinnen kent. Er zijn consistente afspraken voor interpunctie. Daardoor is duidelijk wat bij wat hoort: wát heeft aandacht nodig en wát is verboden.


Bij de tekst: De tien geboden zijn: 1. Gij zult niet doden, 2. etc.. staat er wel één maal niet maar die ene niet geldt tien maal blijkt uit de interpunctie. Met woorden als behalve, en, of, noch en met combinaties van die woorden zijn ingewikkelde wel/niet relaties duidelijk te maken.
Een algemeen verbod maakt niet duidelijk wat verboden is.
21% weet wat dit bord voor schippers betekent. (n=24).
Hetzelfde bord maar dan voor automobilisten.
Mogen vrachtwagens en bussen hier wel parkeren?
Human performance

67% weet het goede antwoord bij het linker bord. (n=24).
  Wat mag hier niet?
Human performance

13% weet wat verboden is. Foute antwoorden zijn:niet douchen, pas op voor overstekende kinderen, verboden voor kinderen, geen sanitair, (n=24).
Wat mag hier niet?
Human performance

 61% weet wat hier niet mag. (n=23). Foute antwoorden zijn:geen bedden met hoge leuning, niet rijden met bed, er zijn geen bedden, aardschokken, niet slapen in bed (2x)
  Een juist kleurgebruik maakt ingewikkelde boodschappen duidelijker.
Naar top.

Meer grammar for graphics


Icon designaandacht trekken met rood geel bewegwijzering icon pictogram infographics

Icon designvoorgrond achtergrond pictrogram contrast bewegwijzering infographics

Icon designgrammar for graphics icons pictograms signs infographics

Icon designmensen kinderen ouderen afbeelden op afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designmensen beelden icon pictogram bewegwijzering bord lift infographics

Icon designverbod ontkennen doorstrepen bord icon pictogram bewegwijzering infographics road traffic

Icon design

Icon design perspectief 3-d 3-dimensionaal bewegwijzering bord icon pictogram bord infographics

Icon designpijl richting icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designvoorkant of zijkant afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designwater afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designconcreet of abstract afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designboot aanleggen in haven afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designverkeersbord spoorwegovergang pictrogram

Icon designverzamelplaats calamiteiten bord icon pictogram

Icon designspookrijden verkeersbord pictrogramBehalve een grammar voor graphics ook psychologie voor:

ICTx Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic   Public design NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum Icon/sign design  3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde Psychologiehelderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel Toekomst volgens psychologie

          Leren rekenen

leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation Hogesnelheidstrein (ERMTS)

  ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist Wetenschappelijke verantwoording

 

Naar top.
Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.