Grammatica voor graphics:

Contrast

Ontwerpen: lichte tekening op donkere achtergrond, omgekeerd of beide? Voorkomen van onzichtbaarheid en onbegrijpelijkheid.

  
 


Alle figuren zien voorgrond, achtergrond Dit zijn niet twee zwarte monsters maar dit is een deel van de wereld, het land is wit en noord is beneden.
Waarnemingspsychologie

Het oog stelt zich in op een bepaalde helderheidsrichting. Voor deze tekst is het oog ingesteld op het lezen van donkere figuren. De achtergrond is licht en licht is dus niet relevant. Daarom zullen de meeste lezers rechts een vaas zien en niet de andere interpretatie.
voorgrond, achtergrond
  Bij onderstaande beelden is de helderheid van de voorgrond en de achtergrond omgedraaid. Eén van de twee figuren kan dan niet opmerkt worden.
logo dolfinarium hardewijk De twee om elkaar buitelende zoogdieren zijn moeilijk te zien omdat zij elkaars achtergrond zijn.

  bewegwijzering, pijlen Het wit is niet alleen achtergrond maar ook nodig om de richting te bepalen.

bewegwijzering, snelweg, restaurant Het kan de 120 km per uur rijdende automobilist ontgaan wat dat dede witte cirkel geen figuur op het kopje is maar een achtergrond van een mes en vork. Bovendien kunnen de mes en vork te klein zijn om waar te kunnen nemen.Letterlijk staat er verder dat er grote dranken maar kleine hapjes te krijgen zijn.

  Waar staat de pijl in dit letterlogo?

brugtijden friesland Het is lastig te begrijpen wanneer de brug ge-opend wordt.

  veiligheid verzamelplaats pictogram

  logo, slagerij, maastricht Deze slagerij verkoopt twee soorten vlees.Het bord begrijpen
Denkpsychologie

Als de lezer de voorgrond- en de achtergrondfiguur opmerken, dan kan het helderheidsverschil het combineren van informatie toch verhinderen. De lezer begrijpt de informatie dan niet.
elektrische auto oplaadpunt bord De figuur linksboven op dit bord heeft als voorgrond een witte bliksemschicht en daarboven een witte achtergrond voor de cijfers (die overigens ontbreken). Daardoor zullen sommige lezers niet zien wat deze figuur voorstelt.

What is the meaning of this sign?

Pump
Wire
92%
7 s.
24


n
92%
5 s.
24
Wat is de voorgrond op dit Italiaanse verkeersbord, het wit of het zwart? Aan de Zwitserse kant van de berg staat dit verkeersbord.
 

What is the meaning of this sign?

with:3-d
2-d
83%
5 s.
23


n
100%
5 s.
23
openingstijden winkel Het is lastig te zien wanneer de winkel open is omdat de week­dagen een omgekeerd helderheids­contrast hebben dan de uren dat de winkel open is.
openingstijden winkel Weekdagen en open uren hebben hetzelfde helderheidscontrast.
zwemvest logo Wat stelt dit logo op een zwemvest voor?
Naar top.


Meer grammar for graphics


Icon designaandacht trekken met rood geel bewegwijzering icon pictogram infographics

Icon designvoorgrond achtergrond pictrogram contrast bewegwijzering infographics

Icon designgrammar for graphics icons pictograms signs infographics

Icon designmensen kinderen ouderen afbeelden op afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designmensen beelden icon pictogram bewegwijzering bord lift infographics

Icon designverbod ontkennen doorstrepen bord icon pictogram bewegwijzering infographics road traffic

Icon design

Icon design perspectief 3-d 3-dimensionaal bewegwijzering bord icon pictogram bord infographics

Icon designpijl richting icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designvoorkant of zijkant afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designwater afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designconcreet of abstract afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designboot aanleggen in haven afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designverkeersbord spoorwegovergang pictrogram

Icon designverzamelplaats calamiteiten bord icon pictogram

Icon designspookrijden verkeersbord pictrogramBehalve een grammar voor graphics ook psychologie voor:

ICTx Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic   Public design NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum Icon/sign design  3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde Psychologiehelderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel Toekomst volgens psychologie

          Leren rekenen

leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation Hogesnelheidstrein (ERMTS)

  ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist Wetenschappelijke verantwoording

 

Naar top.
Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.