Grammatica voor graphics

Presentation: Plain 2015, Clearer language, greater efficiency and effectiveness, September 17-20, 2015 Dublin, Ireland.

Een vergelijking van de huidige borden voor verkeersregels (weg-, rail-, water-), way finding en public signs met de kennis van:

- de antropologie,
- de cognitieve psychologie,
- de taalpsychologie.

En een experimentele vergelijking van die huidige borden met borden ontworpen volgens de kennis van:

- de antropologie,- de cognitieve psychologie en
- de taalpsychologie.

Wat is het verschil in onduidelijkheden, misverstanden, leertijd en kijktijd en de omvang van (rij)examens.1 Graphic grammars for graphics

Een grammatica voor graphics beschrijven veelal hoe een grafiekde relaties tussen getallen moet tonen, bijvoorbeeld met een x-as en een y-as in een rechthoek of een cirkel.Ook beschrijft een grammatica wel hoe de ontwerper grafische elementen in een veld moet ordenen

In de vorige eeuw kwam de focus op design. Het streven werd: internationale standaarden voor borden die empirisch onderzocht waren op begrijpelijkheid Dit leidde onder andere tot goede bewegwijzering in het inter­nationale openbaar vervoer. Onduidelijk blijft echter waarom sommige borden onbegrijpelijk zijn. Het ontbreken van inzicht daarin is extra lastig nu de bood­schappen ingewikkelder worden.

Op deze pagina een grammatica voor graphics die uitgaat van de wijze waarop de taal­hersenen werken. Inzicht in dat proces geeft inzicht in de begrijpe­lijkheid van borden.


2 Tekst­grammatica

Grammatica heel vroeger

Is de grammatica nu een hobby van taalkundigen of zit er een soort grammatica in de hersenen? Daar lijkt het de laatste jaren steeds meer op. Dit komt door meer antropologische en fysiologische kennis. Ook zo’40 000 jaar geleden maakte de mens al fluiten waar je
Voor het maken en gebruiken van vuistbijlen en fluiten heb je een grammatica nodig: tijds- en plaatsbepalingen (Eerst splinters afhakken van de spitse kant.). Voor de hersenen is de stap van het aansturen van de fijne motoriek van de handen naar het aansturen van de fijne motoriek van de stembanden Mogelijk werd die motorische grammatica bij de overdracht van kennis ook verwoord. Trouwens, als je als Neanderthaler met een lengte van 1,70 m een mammoet van 6 ton wilt vangen doe je dat niet alleen en zijn gebaren of woorden waarschijnlijk een belangrijk wapen.

Recent hersen­onderzoek is dicht bij een koppeling tussen woord­grammatica, zoals Chomsky beschreef, en de fysiologische processen in de hersenen.
denken mensen prehistorie mammoet
Die speer moet niet in zijn kont maar in zijn hals, sukkel. Eén speer in zijn halsslagader en het is klaar.
bron: https://theoriginalrowanmccabe.files.wordpress.com/2011/12/the-man-who-ate-a-mammoth2.jpg

Grammatica nu

De woord­grammatica zit dus al lang en diep in de hersenen. Door het generieke karakter is die taal-motor daarom niet alleen bruikbaar voor Nederlands maar ook voor Chinees. Hij werkt niet alleen voor woord-talen maar natuurlijk ook voor bewegings-talen (gebarentaal, dans).
Zo diep zit de grammatica kennelijk ook dat zeer jonge kinderen die grammatica vanzelf toepassen. Twee, of zelfs drie, moedertalen tegelijk zijn voor de vierjarige geen probleem. Vreemd genoeg wordt het daarna steeds moeilijker. En ook vreemd genoeg begint het onderwijs dán pas met het onderwijzen van een vreemde taal. En de grammatica? Dat komt meestal nooit meer goed als je er niet op tijd bij bent Je zou er als taalkundige gek van worden. Chomsky loste het raadsel van de kritieke periode op door te zeggen dat taal aangeboren is.
Naar top.3 Tekst­grammatica voor graphics?

Als die grammatica zo diep en generiek is dan is de vraag:
Is de tekstgrammatica van toepassing op graphics?
Het antwoord is: Ja. De tekstgrammatica gaat zeer goed op voor graphics, bijvoorbeeld bij:
 • bepalingen ( , , , ) , • Icon designaandacht trekken met rood geel bewegwijzering icon pictogram infographics

  Icon designvoorgrond achtergrond pictrogram contrast bewegwijzering infographics

  Icon designgrammar for graphics icons pictograms signs infographics

  Icon designmensen kinderen ouderen afbeelden op afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

  Icon designmensen beelden icon pictogram bewegwijzering bord lift infographics

  Icon designverbod ontkennen doorstrepen bord icon pictogram bewegwijzering infographics road traffic

  Icon design

  Icon design perspectief 3-d 3-dimensionaal bewegwijzering bord icon pictogram bord infographics

  Icon designpijl richting icon pictogram bewegwijzering bord infographics

  Icon designvoorkant of zijkant afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

  Icon designwater afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

  Icon designconcreet of abstract afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

  Icon designboot aanleggen in haven afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

  Icon designverkeersbord spoorwegovergang pictrogram

  Icon designverzamelplaats calamiteiten bord icon pictogram

  Icon designspookrijden verkeersbord pictrogram  Dit geldt voor graphics in finance, public signs, road transport en ICT. Bovendien maakt tekstgrammatica duidelijk waarom gebruikelijke graphics onduidelijk zijn en hoe deze duidelijk gemaakt kunnen worden.
  Naar top.  4 Zijn graphics met correcte tekstgrammatica beter?

  Er is dus theoretisch wat voor te zeggen om bij het ontwerpen van graphics te letten op de tekstgrammatica. Ook experimenteel trouwens. Graphics met een correcte tekstgrammatica worden beter begrepen dan graphics met tekst­grammaticale fouten.
  Complexe graphics De woord-taal staat tamelijk complexe constructies toe als zinnen, woordcombinaties en vervoegingen. Wat de hersenen betreft kunnen graphics ook ingewikkelder. Dat komt goed uit want de communicatie wordt ook steeds ingewikkelder.In het verkeer worden ingewikkelde regels uitgelegd met traditionele eenvoudige graphics en aanvullende tekst.
   
   
  Door alle informatie gráfisch te tonen kunnen de hersenen in de grafische modus blijven, kan soms de begrijpelijkheid hoger zijn, kan er meer informatie per oogopslag verwerkt worden en kan de informatie sneller waargenomen worden.
  verkeersborden toekomst psychologie verkeersborden toekomst psychologie
   
  5.1 De technische toekomst Tot zover graphics voor enkelvoudige concrete begrippen als max. 50 kmh en mannen mogen hier niet parkeren. Een volgende stap is de visualisering van meervoudige, abstracte interacterende veelal kwantitatieve begrippen. Een eenvoudig voorbeeld is een teller die aangeeft hoeveel kilometers er per uur afgelegd worden. Een grafische presentatie van zo’n kmh teller is de klok. De eerste kilometerteller (Schulze, 1902).
   
  Tegenwoordig en in de toekomst hebben auto-ontwerpers een voorkeur voor een tekst of wel digitale vorm. Min of meer dezelfde vorm als de cijfers zoals die ruim 2 000 jaar geleden geschreven werden, eerst in India, toen de Arabische wereld en rond 1200 in de Westerse wereld.
  De kmh-teller in de Italdesign davinci 2019.

  De kmh-teller in de Lamborghini huracan evo spyder 2019.

  Alleen digitaal.

  De kmh-teller in de Honda e prototype 2019.
  Alleen digitaal.

  De hersenen hebben die in oudere auto’s nog te zien is.

  5.2 De psychologische toekomst

  De woord-taal-hersenen draaien hun hand niet om voor een zeer complexe woord-taal-grammatica. De hersenen hebben dus ook geen moeite met een zeer complexe grafische-taal-grammatica. Bovendien kan zo’n grammatica eenvoudiger oog-vriendelijk gemaakt worden dan de geschreven woordvormen. Het latijnse schrift is vooral ontworpen om eenvoudig is steen te kunnen hakken. Dat komt goed uid want de informatie die gecommuniceerd moet worden, die wordt steeds complexer:
 • De burger of de politicus in een epidemie die moet bepalen of een mondkapje zin heeft op basis van: de constructie van het kapje, het juiste gebruik door de drager, de (ventilatie) windstromen, het aantal medemensen in de ruimte, de afstand en de positie van die medemensen en de kans dat die medemensen besmettelijk zijn.


 • In al die gevallen gaat het om meer, vaak onzichtbare interacterende variabelen die de uitkomst bepalen.
 • De automobilist die moet remmen of gasgeven op basis van: de eigen snelheid, remvermogens (eigen remvermogen en dat van de voorligger) en afstand tot het doel (voorligger, stoplicht, staart van de file).

 • De huizenkoper die moet bepalen of hij een huis kan kopen op basis van: de rentestand, zijn inkomen, de inkomstenbelasting en de hoogte van de hypotheek.

 • De hersenen hebben niet zozeer behoefte aan virtual realilty mmaar aan de hidden reality: Wat is het resultaat van een menselijke handeling wanneer meer kwantitatieve, onzichtbare variabelen met elkaar interacteren. Maar met grafische en dynamische e-technieken geven meer mogelijkheden Neem nu de psychologische kilometer teller rechts.
   
  Het worden spannende tijden: hoe gaat Sign Design verantwoorden dat er zoveel discrepantie is tussen de huidige verkeers- en veiligheidsborden aan de ene kant en de (woord)grammatica en de werking van de hersenen aan de andere kant?


  Grammar for graphics

  Behalve psychologie voor GUI en web ook psychologie voor:

  Naar top.
  Contact


  +31 (653) 739 750
  Parkstraat 19
  3581 PB Utrecht
  Nederland

  leonardverhoef@gmail.com
  Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
  Naar top.