Grammatica voor graphics:

Meervoud

Hoe teken en verwoord je meervoud (auto’s, mensen)?

  
 


Meervoudsregel en mensafbeeldingen
Grammatica

In de woord-grammatica is de regel: Meervoud is enkelvoud met een meervoudsvorm er achter:een mens, meer mensen.
Een andere oplossing voor meervoud heeft het Maleis. Meervoud krijgt men in het maleis door twee maal het enkelvoud te zeggen. Dus 1 orang (mens) en 10 orang orang.
Geen verschillen tussen de getekende mensen.
Geen verschillen tussen vier getekende schepen maakt de betekenis eenvoudiger te raden (Zie tooltip.)
 
Grammatica

Als er verschillende mensen getekend zijn terwijl verschillen irrelevant zijn dan is de meervoudsvorm onregelmatig als bij koe en koeien.
Psychologie

Onregelmatigheden moeten afzonderlijk geleerd worden en geven leerbelasting.
Praktijk

Wanneer de lezer de onregelmatigheid niet kent dan kunnen misverstanden ontstaan.
  Man en vrouw getekend maar mensen (ook kinderen) bedoeld. Dit bord verwijst niet naar een wc of een ruimte verboden voor kinderen, maar naar een lift. 43% (n=30) begrijpt dat het bord links aangeeft: voetgangersgebied. 7% (n=30) denkt dat je hier netjes gekleed moet gaan. In Nederland is niet gevonden de interpretatie: Alleen toegankelijk voor heteroparen. toeristisch wandelroute mensen avignon Eerste bord: wandelroute voor gezinnen en kinderen?
  9% (n=34) van de lezers begrijpt dat dit bord verwijst naar een lift. 41% denkt dat het gaat om een hangplek. touristisch wandelroute mensen avignon Tweede en derde bord: wandelroute voor mensen. musterstation, assembly point, icon, emergency, ferry, International Maritime Organization 21% (n=63) van de lezers begrijpt dat dit internationaal gestandaardiseerde bord op een ferry betekent: Hier verzamelen bij een calamiteit. Een van op dit bord is een meervoudsfout. Afgebeeld is een gezin, bedoeld wordt mensen/passagiers. 8% van de lezers verklaart dat dit bord bedoeld is voor gezinnen.

Psychologie:


Wanneer niet-relevante onregelmatigheden gebruikelijk zijn in een taal, dan kunnen misverstanden ontstaan wanneer de onregelmatigheid wel relevant is.
Naar top.
Meervoudsregel en autobeeldenGeen strakke rijen, de auto’ verspringen. Dat is grammaticaal niet correct en geeft ruimte voor andere interpretaties (bv. Rijdt versprongen zodat elke derde auto de remlichten van de derde auto voor hem kan zien.)
Strakke rijen auto‘s. Alle auto‘s zijn identiek. De boodschap zit in de ruimte tussen de auto's Geen verschil tussen auto‘s. Daardoor is de essentie van de boodschap duidelijk.

        
Naar top.
Meervoud en ICT-woorden
Taalpsychologie

Woordtalen maken meervoud door iets aan het enkelvoud toe te voegen. Met en achter boek wordt duidelijk dat het om meer boeken gaat.
Een andere mogelijkheid is meervoudswoord. Dat leidt tot meer leren en meer kans op onduidelijkheid. Meervoudswoorden (plurals) zijn gebruikelijk in de ICT. Hieronder wat voorbeelden.Naar top.


Meer grammar for graphics


Icon designaandacht trekken met rood geel bewegwijzering icon pictogram infographics

Icon designvoorgrond achtergrond pictrogram contrast bewegwijzering infographics

Icon designgrammar for graphics icons pictograms signs infographics

Icon designmensen kinderen ouderen afbeelden op afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designmensen beelden icon pictogram bewegwijzering bord lift infographics

Icon designverbod ontkennen doorstrepen bord icon pictogram bewegwijzering infographics road traffic

Icon design

Icon design perspectief 3-d 3-dimensionaal bewegwijzering bord icon pictogram bord infographics

Icon designpijl richting icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designvoorkant of zijkant afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designwater afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designconcreet of abstract afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designboot aanleggen in haven afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designverkeersbord spoorwegovergang pictrogram

Icon designverzamelplaats calamiteiten bord icon pictogram

Icon designspookrijden verkeersbord pictrogramBehalve een grammar voor graphics ook psychologie voor:

ICTx Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic   Public design NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum Icon/sign design  3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde Psychologiehelderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel Toekomst volgens psychologie

          Leren rekenen

leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation Hogesnelheidstrein (ERMTS)

  ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist Wetenschappelijke verantwoording

 

Naar top.
Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.