Grammatica voor graphics:

Hoe ’verbod’ en ’niet’ tekenen. Gebruik van rood en groen.

Verbod: tekenen of verwoorden, hoe tekenen (streep, kruis, rood)? Wat en wanneer wel/niet rood/groen/geel? Hoe extra duidelijk maken, met woorden of teken je strepen, kruisen en rood? Een expliciete, eenvoudige en consequente grafische presentatie van het verbod maakt icons en pictogrammen begrijpelijk en het gevaar duidelijk.

  
 


Teken het verbodene expliciet Als het verbodene niet te zien is dan ontgaat de lezer wat niet mag.
verbod Cevni water verkeersbord Wat mag de schipper niet aan deze wal? verbod water verkeersbordZelfde verbod als links.
Bron: Verhoef demo-ontwerp.
verbod geen golven Cevni water verkeersbordWat mag de schipper niet bij deze opstapplaats voor waterfietsen?Cevni waterverkeersbord Zelfde verbod als links.


Het verbod tekenen of verwoorden?
Praktijk

Teksten zijn eenvoudig te ontwerpen. In de VS ziet men vaak tekst op borden.


Beelden zijn moeilijker te ontwerpen maar beelden kan de lezer van grotere afstand, sneller en foutlozer opmerken en herkennen. Net als bij tekst blijft het begrijpen een aandachtspunt voor de ontwerper. In Europa ziet men vaker beelden op borden dan in de VS.
verkeersbrod usa eenrichtingsverkeer  
  honden uitlaat plaats Soms zegt een woord meer dan duizend plaatjes zoals hier te zien is. Het plaatje zegt overigens iets anders dan de woorden.

Naar top.
Hoe het verbod tekenen?
Praktijk

Gebruik voor het verbodene/niet/fout altijd hetzelfde grafische element, zoals een streep, een kruis door de tekening of rood. Ookeen rode rand om de tekening kan altijd en is ook gebruikelijk.
Grammatica

In de woordtaal is een verbod een woord met een ontkenning erbij, zoals niet en on-. Als de lezer weet wat niet betekent en wat parkeren en inrijden betekent dan weet hij ook wat niet parkeren en niet inrijden betekent, zelfs wanneer hij nog nooit die combinaties gezien heeft.
.. één streep er door
Praktijk

Een streep er door is even duidelijk als een kruis en bedekt minder details. Een streep is ook duidelijk voor lezers met een kleurendefect en wanneer het rood door verkleuring verdwijnt.
Kleurenpsychologie

4% van de mannen ziet niet het verschil tussen rood en groen.
verbod wc staan

Bij een kruis is er kans dat het kruis essentiële details verbergt.De streep de andere kant op, zou bij dit bed het essentiële detail minder verbergen.
Human performance

55% goed, fouten: Dit is geen wc. n=11.

70% goed, fouten bij dit scheefgeplakte bord: er is geen bed, bed met hoge leuning, niet rijden met bed, niet slapen in bed, pas op voor aardschokken.
verbod in metro
... rood voor verbod
Rood is een goede kleur voor verbod omdat rood voor veel lezers deze betekenis heeft. Bovendien geldt dat internationaal.
Een rode band om 80 km is grafisch gezien duidelijk: 80 km/h mag niet.

Overigens is dat onjuist. In de wet staat: Wel 80 km maar niet harder. Consistent zou zijn: 81 op het bord of 79 in de wet.
verkeersbord woonerf Wenen Grafisch geen verbod voor auto's.

Tekstueel wel een verbod voor auto‘s.

verkeersbord verboden linksaf te slaan Mag een lijnbus hier niet (rood) of wel naar links?
 
... maar één maal niet
In de woordtaal betekent een oneven aantal nieten ’niet’ en een even aantal nieten ’wel’. Een niet-onaardig meisje is dus een aardig meisje.Het bord rechts heeft drie ontkenningen. Volgens de woordgrammatica mag iedereen daar dus parkeren (rode rand, streep door P en de streep is rood). verkeersbord parkerenMogen vrachtauto’s en bussen hier wel of niet parkeren? Bron: Nederlands verkeersbord.Rechts ook een meervoudige ontkenning. Alleen een rode hond zou voldoende zijn.verkeersbord parkeren

(Luidruchtig) herhalen kan een teken zijn van emotie die opgewekt wordt door onkunde. Gewenst is ratio gebaseerd op professionaliteit.


Maak alleen het verbodene rood

Niet parkeren is een eenvoudige boodschap.

Een complexere boodschap is: Niet parkeren voor vrachtwagens.
verkeersbord verboden parkeren bus vrachtwagen

Gebruikelijk is een algemeen grafisch niet: een rode cirkel om alles of een streep door alles. Maar de huidige borden zijn beeldzinnen geworden met meer woorden. Echter, de volgorde is onduidelijk. Daardoor is niet duidelijk voor welk grafisch element niet geldt.

Grammatica

Een eenvoudige woordzin is: Kom niet.

Een complexere woordzin is: Kom niet direct. Door de volgorde is duidelijk dat niet betrekking heeft op direct en niet op komen. Beeldzinnen hebben niet een eenduidige volgorde. Onduidelijk kan daardoor zijn waar niet bij hoort.

Human performance

Het Duitse Bussen en vrachtauto’s mogen niet inhalen bord hieronder en het Nederlandse Bussen en vrachtauto’s mogen niet afslaan. bord, scoorden gemiddeld 20.5%. De experimentele borden met een correcte grammatica scoorden gemiddeld 73.5% (10 observaties). verkeersbord inhalen snelweg   verkeersbord voorsorteren
verbod spelen sanitair
Wat mag hier niet?
Human performance

13% weet wat dit bord betekent. Foute antwoorden zijn:niet douchen, pas op voor overstekende kinderen, verboden voor kinderen, geen sanitair, (n=24).
water verkeersbord cevni oplopenBron: Europese standaard (Cevni). Verboden in te halen. Wat betekent dit bord voor schippers?
Human performance

21% weet wat dit bord betekent. Foute antwoorden zijn: verboden richting, er mag in twee banen gevaren worden, tegenliggers, brug alleen rechts passeren (n=24).
water verkeersbord oplopen inhalen
 verkeersbord verbod parkeren vrachtwagens bus Mogen bussen en vrachtwagens hier parkeren?
Human performance

verkeersbord duitsland verboden inhalen
0% (10 observaties) begrijpt wat dit bord betekent. Bron: Duitse snelwegen.
  Wanneer een algemeen niet als een streep door alles of een rode ronde cirkel om alles, één specifiek niet betekent, dan kan dat leiden tot fouten. Volgens de graphics is op dit bord ook de ingehaalde auto in overtreding.
De plaats van niet bepaalt wat verboden is. Ook in de linear geordende woordtaalzinnen. Acht gelijke zinnen. Het woord alleen steeds een positie verschoven. De zin verandert dan gelijk van betekenis.

Alleen hij zei dat hij van haar hield.
Hij alleen zei dat hij van haar hield.
Hij zei alleen dat hij van haar hield.
Hij zei dat alleen hij van haar hield.
Hij zei dat hij alleen van haar hield.
Hij zei dat hij van alleen haar hield.
Hij zei dat hij van haar alleen hield.
Hij zei dat hij van haar hield, alleen. . .

In beeldtaal is de plaats lastiger omdat beeldtaal niet lineair is maar twee- of soms zelfs drie-dimensionaal. De rode rand om een verkeersbord betekent: Er is iets verboden. Je kunt beter zeggen: Dít is verboden. Dus niet het hele bord rood maken maar het element dat niet mag of het fout doet. Als het detail dat verboden is, de kleur rood heeft, dan is er geen misverstand over waar niet bijhoort.

verkeersbord verboden inhalen  
Naar top.


Gebruik rood alleen voor verbod
Taalpsychologie

Als een kleur twee betekenissen heeft dan is er een synoniem. Synoniemen kunnen verwarren. Dezelfde kleur gebruiken voor twee betekenissen is dus ook verwarrend. Gebruik rood dus niet voor verbod en ook voor gevaar.
Praktijk

Toen in 1977 een luchtverkeersleider in Tenerife OK zei tegen een piloot, toen bedoelde hij OK voor route clearance. De piloot dacht OK voor take off. Het synoniem OK leidde met 583 doden mede tot de nog steeds de grootste vliegramp ooit.
  Word close file Het Windows sluitvenstericon (wit kruis op rood vierkant). Het rood is geen verbod voor de gebruiker. Het is een niet voor Windows: Windows, toon het venster niet.

9% (n= 34) of the readers have the same interpreation of this elevator sign as the designer has. Other interpretations are: do not hang out 9x, max number of people here 4x wait here 2x, do not enter 1x.
wc toilet vrouw
Verboden voor vrouwen, dus herentoilet?
wc toilet vrouw
Vrouw rood, dus verboden, dus herentoilet?
wc toilet
Rood, groen, wel, niet, ... tja.
Naar top.


Gebruik rood niet voor toegestaan
Psychologie

 • Rood voor: Hier moet je wél heen is niet in overeenstemming met de algemene verbodsbetekenis van rood.
 • Het gebruik van synoniemen leidt tot verwarring, bijvoorbeeld: rood en groen met dezelfde betekenis.
 • Uitersten (antoniemen) dezelfde grafische vorm geven leidt tot verwarring, bijvoorbeeld tussen verbod en toegestaan.
 • Inconsistentie tussen de grafische en de woordelijke betekenis leidt tot verwarring (Stroop-effect) bijvoorbeeld: rood en groen voor verbod.
 • verkeersbord inrijden toegestaan Belgie
 • In België betekent dit bord: Auto‘s mogen wél in de straat maar ze mogen fietsers niet inhalen en mogen niet harder dan 30 km/h. Een rode auto naast een fietser zou duidelijker zijn.

 • In Nederlands is de betekenis afhankelijk van de wegbeheerder.

 • Grafisch staat hier: Auto‘s niet (rood).
 • Human performance

  Volgens 50% van Nederlandse weggebruikers staat hier: Auto‘s niet.(n=24).
  nood uitgang onderzoek

  Het rode exit bordis gebruikelijk in de VS. Maar groen mag daar wettelijk ook.

  nooduitgang uitgang teken onderzoek

  Groen voor: Hier mag/moet je heen. is in overeenstemming met de algemene betekenis van groen: dit mag wel. Het groene bord is de standaard in Europa.

  When the building is on fire, would you flight using a door with this sign?
  Red emergency exit signs
  red emergency exit sign safety psychology  red emergency exit sign
  Green emergency exit signs
  green emergency exit signgreen emergency exit sign safety psychology
   60%
  9 s
  108


  n
  98%
  6 s
  87

  nooduitgang exit metro lissabon Een uitgangspoortje metro Lissabon. Vluchtroutebord en rood kruis. Kun je het poortje wel of niet passeren bij brand?
  Naar top.


  Toon niet en ook wel voor meer duidelijkheidverbod wc toilet niet op zitten verbod badpak
  Naar top.


  Uitgezonderd Niet is lastig. Niet niet is nog lastiger zoals dit inrijdbord toont. Geldt dit bord niet voor fietsers en kunnen er dus fietsers van de andere kant komen?
  Of betekent dit bord:
  Mogen fietsers deze straat niet inrijden.
  Misschien is gebruik van groen en alleen beeld duidelijker? Het bord is wel kleiner, op grotere afstand leesbaar en in een oogfixatie waar te nemen. verboden in te rijden uitgezonderd fietsers

  verboden in te rijden uitgezonderd fietsers
  Naar top.


  Gebruik groen voor toegestaan
  Taalpsychologie

  Antoniemen zijn woordparen die een tegenovergestelde betekenis hebben. Bij antoniemen combineert de lezer beide woorden vanzelf, ook wanneer maar een woord gebruikt wordt.5% van de lezers associeert rood uit zich zelf met groen. Als rood betekent verbod dan zal de lezer automatisch groen interpreteren als toegestaan. Groen voor toegestaan is grammaticaal psychologisch correct.
  Waarnemingspsychologie

  Bij het Stroop-effect is er inconsistentie tussen de grafische presentatie van een woord en de betekenis van het woord. Dit leidt tot verwarring.De rode kat. wordt dan gelezen als: De groene kat.
  Denkpsychologie

  In de beeldtaal liggen betekenissen minder vast dan in een woordtaal maar de lezer legt wel antoniemen en consistenties in de taal. Dit leidt tot verwarringen die dodelijk kunnen zijn.

  Praktijk

  Verkeersborden hebben een juridische achtergrond: Gij zult niet .... De wet legt ook vast welke grafische elementen staan voor niet (rood, streep erdoor). Wat toegestaan is, dat is voor de wet niet interessant en daar geeft de wet ook geen grafische elementen voor. Groen komt niet voor op verkeersborden.

  cevni water verkeersbord aanleggen toegestaan cevni aanleggen verboden water signAls de schipper het linker blauwe bord voor aanleggen toegestaan weet, dan kan hij uit die kennis niet afleiden wat het tweede bord met de zwarte P betekent. Aangenomen dat de lezer snapt dat het bord: Aanleggen toegestaan en niet als Hier is een bolder beschikbaar.
   P  
   P   Als de schipper of automobilist weet dat de groene P staat voor parkeren toegestaan, dan weet hij ook wat de rode P betekent.
    De grafische verkeerstaal kent geen element voor toegestaan. Daarom staat Wel toegestaan in tekst bij verkeersborden. De tekst maakt de leesafstand korter en de leestijd langer, onder andere doordat er meer oogfixaties nodig zijn. Bovendien is tegelijk communiceren in twee verschillende systemen lastig, gaat langzaam en is foutgevoelig. Probeer maar een zin te zeggen waarbij de even woorden Nederlands zijn en de oneven woorden Engels. De beperkingen va een verkeersbord (geldt niet voor ...) zijn óók grafisch te communiceren. De lezer blijft dan in één taal-systeem. Ook is zo'n bord in 233 milliseconden te lezen. verbod verkeersbord maximale snelheid tijdsperiode experimenteel
  Naar top.


  Gebruik groen niet voor milieuvriendelijk
  Denkpsychologie

  Twee betekenissen voor een kleur kan verwarring geven.

  Groen gebruiken voor iets anders dan goed vermindert de duidelijkheid van groen voor goed/toegestaan. Daarmee vermindert ook de kracht van rood voor niet/verbod.
  Groen voor milieuvriendelijk en voor toegestaan kan tot verwarring leiden. Bovendien is de boodschap dan niet alleen zakelijk voor veiligheid en efficiëntie maar ook promotioneel. Kijk eens hoe milieuvriendelijk wij wel niet zijn. Bij een dubbele bodem kan er een bodem ontgaan.


  Grafisch kan de lezer begrijpen:
  Rookwolken maken is goed (groen).
  De motor mag dus blijven draaien.
  De lichten van de auto moeten wel uit want die zijn rood.


  Wat betekent groen hier?
  fietspad groen frankrijk

  In Frankrijk heeft veel wat met fietsen te maken de kleur groen.
  Meer grammar for graphics


  Icon designaandacht trekken met rood geel bewegwijzering icon pictogram infographics

  Icon designvoorgrond achtergrond pictrogram contrast bewegwijzering infographics

  Icon designgrammar for graphics icons pictograms signs infographics

  Icon designmensen kinderen ouderen afbeelden op afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

  Icon designmensen beelden icon pictogram bewegwijzering bord lift infographics

  Icon designverbod ontkennen doorstrepen bord icon pictogram bewegwijzering infographics road traffic

  Icon design

  Icon design perspectief 3-d 3-dimensionaal bewegwijzering bord icon pictogram bord infographics

  Icon designpijl richting icon pictogram bewegwijzering bord infographics

  Icon designvoorkant of zijkant afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

  Icon designwater afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

  Icon designconcreet of abstract afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

  Icon designboot aanleggen in haven afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

  Icon designverkeersbord spoorwegovergang pictrogram

  Icon designverzamelplaats calamiteiten bord icon pictogram

  Icon designspookrijden verkeersbord pictrogram  Behalve een grammar voor graphics ook psychologie voor:

  ICT  x Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic     Public design   NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum   Icon/sign design    3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde   Psychologie  helderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel   Toekomst volgens psychologie

              Leren rekenen

  leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation   Hogesnelheidstrein (ERMTS)

    ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist   Wetenschappelijke verantwoording

   

  Naar top.
  Contact


  +31 (653) 739 750
  Parkstraat 19
  3581 PB Utrecht
  Nederland

  leonardverhoef@gmail.com
  Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
  Naar top.