Grammatica voor graphics:

bijvoegelijk naamwoorden en bijwoorden

Aangeven van beperkingen voorkomt vergissingen.

  
 

Zelfstandig naamwoord ontbreekt

Grammatica

Alle talen kennen zelfstandignaamwoorden (Clark & Clark, 1977). Wanneer het zelfstandig naamwoord ontbreekt dan moet de lezer bedenken welk zelfstandig naamwoord bedoeld kan zijn. Daarbij kan hij de verkeerde bedoeling kiezen.
 Parkeerplaats of tankplaats voor elektrische auto‘s?


Het zelfstandig naamwoord (pomp) en het bijvoegelijk naamwoord (elektrisch) zijn beide grafisch aanwezig.
Grammatica

De woordgrammatica kent bijvoegelijk naamwoorden en bijwoorden. Deze geven een beperking aan zoals in benzinepomp. Dus geen diesel, lpg, waterstof, elektriciteit of aardgas. Duidelijker is te spreken van Het woord beperkingen is in een ontwerpcontext duidelijker dan het woord bijvoegelijk of bijwoordelijk.Beperking ontbreekt

Ook niet is een beperking. Als onduidelijk is waar het grafische niet bij hoort, dan is onduidelijk wat verboden is.

Overigens is onduidelijk dat het hier om een zin gaat. Daardoor kan het onduidelijk zijn dat het tanken bedoeld is voor de fiets. Temeer daar moeilijk te zien is dat het hier gaat om een elektrische fiets.

Beperking onbepaald

Grammatica

Onbepaalde voornaamwoorden verwijzen niet naar specifieke personen of zaken zoals: alles, andere(n), elk, ieder, iedereen, iemand, iets.
Psychologie

De spreker kiest voor onduidelijkheid omdat hij niet weet om wat of wie het gaat of omdat hij niemand voor het hoofd wil stoten.

 

Wat betekent de groene pomp?


En het tweede bord? Milieu-vriendelijk LPG of LPG en nog iets anders?


41%
18%
9%
14%
5%
5%
9%
n
Human performance

zegt: tanken.
zegt: groen/milieu.
zegt: elektrisch (tanken).
zegt: biofuel tanken.
zegt: LPG.
zegt: ongelood.
zegt: weet ik niet.
22
Naar top.


Nieuwe taal met correcte grammatica.


Op het eerste gezicht zijn dit vreemde borden. Toch is de betekenis goed te bedenken. Wel zijn praatpalen langs de snelweg inmiddels verdrongen door mobiele telefoons.


Hier staat grafisch grammaticaal correct: Dit is wel een (ondergrondse) parkeerplaats maar niet voor auto's met gasbrandstof.
Praktijk

Een correcte grammatica met zelfstandig naamwoorden en bijvoegelijk naamwoorden stelt ontwerpers in staat met knippen en plakken nieuwe borden te maken. Grammaticaal correcte borden kunnen lezers goed begrijpen. Zelfs wanneer de lezers de combinatie nooit eerder gezien hebben.
Naar top.


Meer grammar for graphics


Icon designaandacht trekken met rood geel bewegwijzering icon pictogram infographics

Icon designvoorgrond achtergrond pictrogram contrast bewegwijzering infographics

Icon designgrammar for graphics icons pictograms signs infographics

Icon designmensen kinderen ouderen afbeelden op afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designmensen beelden icon pictogram bewegwijzering bord lift infographics

Icon designverbod ontkennen doorstrepen bord icon pictogram bewegwijzering infographics road traffic

Icon design

Icon design perspectief 3-d 3-dimensionaal bewegwijzering bord icon pictogram bord infographics

Icon designpijl richting icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designvoorkant of zijkant afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designwater afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designconcreet of abstract afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designboot aanleggen in haven afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designverkeersbord spoorwegovergang pictrogram

Icon designverzamelplaats calamiteiten bord icon pictogram

Icon designspookrijden verkeersbord pictrogramBehalve een grammar voor graphics ook psychologie voor:

ICTx Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic   Public design NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum Icon/sign design  3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde Psychologiehelderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel Toekomst volgens psychologie

          Leren rekenen

leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation Hogesnelheidstrein (ERMTS)

  ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist Wetenschappelijke verantwoording

 

Naar top.
Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.