Grammatica voor graphics:

Aangeven van beperkingen voorkomt vergissingen Teken bijvoegelijk naamwoorden en bijwoorden ook.

Juni 2014.

Contact

Zelfstandig naamwoord ontbreekt

Grammatica

Alle talen kennen zelfstandignaamwoorden (Clark & Clark, 1977). Wanneer het zelfstandig naamwoord ontbreekt dan moet de lezer bedenken welk zelfstandig naamwoord bedoeld kan zijn. Daarbij kan hij de verkeerde bedoeling kiezen.
 Parkeerplaats of tankplaats voor elektrische auto‘s?


Het zelfstandig naamwoord (pomp) en het bijvoegelijk naamwoord (elektrisch) zijn beide grafisch aanwezig.
Grammatica

De woordgrammatica kent bijvoegelijk naamwoorden en bijwoorden. Deze geven een beperking aan zoals in benzinepomp. Dus geen diesel, lpg, waterstof, elektriciteit of aardgas. Duidelijker is te spreken van Het woord beperkingen is in een ontwerpcontext duidelijker dan het woord bijvoegelijk of bijwoordelijk.Beperking ontbreekt

Ook niet is een beperking. Als onduidelijk is waar het grafische niet bij hoort, dan is onduidelijk wat verboden is.

Overigens is onduidelijk dat het hier om een zin gaat. Daardoor kan het onduidelijk zijn dat het tanken bedoeld is voor de fiets. Temeer daar moeilijk te zien is dat het hier gaat om een elektrische fiets.

Beperking onbepaald

Grammatica

Onbepaalde voornaamwoorden verwijzen niet naar specifieke personen of zaken zoals: alles, andere(n), elk, ieder, iedereen, iemand, iets.
Psychologie

De spreker kiest voor onduidelijkheid omdat hij niet weet om wat of wie het gaat of omdat hij niemand voor het hoofd wil stoten.

 

Wat betekent de groene pomp?


En het tweede bord? Milieu-vriendelijk LPG of LPG en nog iets anders?


41%
18%
9%
14%
5%
5%
9%
n
Human performance

zegt: tanken.
zegt: groen/milieu.
zegt: elektrisch (tanken).
zegt: biofuel tanken.
zegt: LPG.
zegt: ongelood.
zegt: weet ik niet.
22
Naar top.


Nieuwe taal met correcte grammatica.


Op het eerste gezicht zijn dit vreemde borden. Toch is de betekenis goed te bedenken. Wel zijn praatpalen langs de snelweg inmiddels verdrongen door mobiele telefoons.


Hier staat grafisch grammaticaal correct: Dit is wel een (ondergrondse) parkeerplaats maar niet voor auto's met gasbrandstof.
Praktijk

Een correcte grammatica met zelfstandig naamwoorden en bijvoegelijk naamwoorden stelt ontwerpers in staat met knippen en plakken nieuwe borden te maken. Grammaticaal correcte borden kunnen lezers goed begrijpen. Zelfs wanneer de lezers de combinatie nooit eerder gezien hebben.
Naar top.


Grammar for graphics

Behalve psychologie voor GUI en web ook psychologie voor:

Naar top.
Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.