Grammatica voor graphics:

Perspectief,
mooi met perspectief
of een leesbaar en begrijpelijk met 2-d?

Mooier met perspectief of beter leesbaar en begrijpelijker met 2-d.

  
 


Perspectief ontneemt het zicht op de essentie
Waarnemingspsychologie

3-d perspectief is complexer dan 2-d en kan verwarren, vooral in 2-d.
Taalpsychologie

Een tekstverhaal heeft een perspectief. Een tekst is geschreven in verleden of tegenwoordige tijd. Het perspectief van een tekst kan zijn een verteller of een ‘ik’ figuur.
De bovenste sport, getekend in 2-d is duidelijk.
Human performance
voor de onderste activiteit getoond in 3-d:
0% goed.
25%weet niet.
75% fout. Bv. eettent (2x), kade (2x), molen, tovenaarshoed, kookpot (2x), hockyterrein, telefoon (n=17).
Wat betekent dit Italiaanse verkeersbord? Dezelfde betekenis maar dan het Zwitserse bord.
 

What is the meaning of this sign?

with:3-d
2-d
83%
5 s.
23


n
100%
5 s.
23


De afbeeldingen (treinen) geven de vorm van de treinen. De afbeelding (landkaart) geeft het doel van de reiziger en de pijl geeft aan waar de kaartjes naar het doel te koop zijn.

Waar kan de automobilist het best tanken, een hapje eten en de kinderen uitlaten? auto route reisplanner de reis Als je nog voor 60 km benzine hebt, bij het hoeveelste station moet je dan tanken?
 
Human performance (n=9/11):
0%
0%

77%
22%


81% goed, 3de station.
18% goed, half, 1 of2 stations

0% weet niet.
0% fout.

weg verkeer veiligheid
Het perspectief van deze tekening klopt wel, min of meer.
Maar wat betekent het bord voor de automobilist?
Het is duidelijk wat de lezer van dit bord moet doen.
 
Automobilisten zullen dit bord wel begrijpen. Letterlijk staat er dat hij hier alleen gas kan tanken.


Wat verboden is in deze hotelkamer, dat is misschien onduidelijk maar duidelijk is dat het om een bed gaat.
Ondanks de beschadigingen en ondanks de extra informatie is nog wel duidelijk dat Lybeer een hotel is met één ster.
Naar top.


Meer grammar for graphics


Icon designaandacht trekken met rood geel bewegwijzering icon pictogram infographics

Icon designvoorgrond achtergrond pictrogram contrast bewegwijzering infographics

Icon designgrammar for graphics icons pictograms signs infographics

Icon designmensen kinderen ouderen afbeelden op afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designmensen beelden icon pictogram bewegwijzering bord lift infographics

Icon designverbod ontkennen doorstrepen bord icon pictogram bewegwijzering infographics road traffic

Icon design

Icon design perspectief 3-d 3-dimensionaal bewegwijzering bord icon pictogram bord infographics

Icon designpijl richting icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designvoorkant of zijkant afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designwater afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designconcreet of abstract afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designboot aanleggen in haven afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designverkeersbord spoorwegovergang pictrogram

Icon designverzamelplaats calamiteiten bord icon pictogram

Icon designspookrijden verkeersbord pictrogramBehalve een grammar voor graphics ook psychologie voor:

ICTx Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic   Public design NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum Icon/sign design  3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde Psychologiehelderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel Toekomst volgens psychologie

          Leren rekenen

leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation Hogesnelheidstrein (ERMTS)

  ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist Wetenschappelijke verantwoording

 

Naar top.
Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.