Grammatica voor graphics:

Plaatsbepaling,
hoe teken je op, in en onder water?

Zonder water op borden verdrinkt de lezer in de betekenis.

  
 


Water niet tekenen

Praktijk

Water niet tekenen geeft onbegrijpelijke waterborden, ook voor eenvoudige situaties.

water verkeer veiligheid water verkeer veiligheid Beide linker borden betekenen hetzelfde.
Wat één meter? Eén meter hoog, ver of ...? Dit bord voor toeristen zegt hetzelfde als het linker bord maar gaat nog een stap verder. Bovendien probeert het bord een veel voorkomende gevaarlijke situatie te voorkomen door de amateurschipper uit te leggen hoe te handelen.

Niet grafisch maar tekst

water verkeer veiligheid overstroming Onleesbare tekst voor het moeilijk te begrijpen sluisdrempelprobleem. Meer.

Dit bord bedoelt hetzelfde als de twee sluisborden hierboven maar gaat nog een stap verder. Het geeft in tekst aan hoe de schipper rekening moet houden met de stroom die ontstaat door het hoogteverschil. Veel amateurschippers begrijpen dat niet en worden in de sluis door de stroom omgedraaid.

(Cevni) Beide linker borden betekenen hetzelfde.

Een waterblok tekenen

Praktijk

Meestal is een rechthoek met golfjes voldoende voor water.
Door water wél te tekenen kunnen complexe situatie begrijpelijk zijn.
              
 Maar alleen water is niet genoeg. Wat betekent dit bord?
Alleen water en verboden is niet genoeg. Wat mag hier niet?
  Bron: Europese Cevni standaard, Amsterdam nabij CS. Beide linker borden betekenen hetzelfde.
Synoniemen kunnen tot verwarring leiden. Wat betekent dit Parijse bord voor fietsers?
Naar top.

Het sluisdrempelgevaar:

Bij de linker lege Franse sluis uit 1600 is de drempel te zien. Een witte stippellijn geeft aan tot waar de schepen kunnen liggen zonder met de achterzijde op de drempel te eindigen wanneer het water valt. Als het water hoog staat is de drempel niet te zien en dit het resultaat wanneer de schipper geen rekening houdt met de drempel.

Een Franse oplossing voor het sluisdrempelgevaar vraagt wat meer toelichting.
Hier staat in het Frans en in het Engels: Let op, drempel van 2 meter. Je kunt het onderwater gevaar met woorden communiceren. De schipper moet de tekst wel kunnen lezen. Deze tekst is geschreven:
• In hoofdletters (slechter leesbaar dan kleine letters).
• In rood (de slechts leesbare kleur).
• In licht rood op licht geel (weinig contrast dus slecht leesbaar).

Verder geldt bij deze sluis die ligt naast de getijde centrale van St Malo:
• Vaak is er mist.
• Het woord voor drempel (cill) is niet bij alle (niet native English) schippers bekend. De sluis is een port of entry (grens haven).
• Er is stress bij de schipper door: hoge sluiswand, kans op overwachte en veranderlijke stroming en wind.


Bij deze gevulde Duitse sluis is de drempel niet te zien. Een gele streep op de sluiswand (in het midden rechts) toont de positie van de drempel.

Deze Britse oplossing toont het resultaat van het gevaar. Dit experimentele bord toont het resultaat en de oorzaak.
Naar top.


Meer grammar for graphics


Icon designaandacht trekken met rood geel bewegwijzering icon pictogram infographics

Icon designvoorgrond achtergrond pictrogram contrast bewegwijzering infographics

Icon designgrammar for graphics icons pictograms signs infographics

Icon designmensen kinderen ouderen afbeelden op afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designmensen beelden icon pictogram bewegwijzering bord lift infographics

Icon designverbod ontkennen doorstrepen bord icon pictogram bewegwijzering infographics road traffic

Icon design

Icon design perspectief 3-d 3-dimensionaal bewegwijzering bord icon pictogram bord infographics

Icon designpijl richting icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designvoorkant of zijkant afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designwater afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designconcreet of abstract afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designboot aanleggen in haven afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designverkeersbord spoorwegovergang pictrogram

Icon designverzamelplaats calamiteiten bord icon pictogram

Icon designspookrijden verkeersbord pictrogramBehalve een grammar voor graphics ook psychologie voor:

ICTx Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic   Public design NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum Icon/sign design  3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde Psychologiehelderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel Toekomst volgens psychologie

          Leren rekenen

leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation Hogesnelheidstrein (ERMTS)

  ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist Wetenschappelijke verantwoording

 

Naar top.
Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.