Grammatica voor graphics:

Improving graphic sign language using a word grammar

Plain 2015, Clearer language, greater efficiency and effectiveness, September 17-20, 2015 Dublin, Ireland.Ontwerpers hebben de neiging de visuele zichtbare werkelijkheid af te beelden. Een car navigation scherm toont bomen, wolken en lantaarnpalen. De eerste denkstap voor de ontwerper is dat hij de noodzakelijke mentale onzichtbare werkelijkheid toont. Een car navigation scherm moet laten zien dat er achter de horizon een benzinestation, restaurant en een afslag is. De tweede denkstap voor de ontwerper gaat verder. Wanneer een cognitief psychologisch verantwoord interface niet leidt tot de gewenste performance van de gebruiker dan kan de ontwerper gewenst gedrag krijgen Het resultaat is betere performance van de gebruiker.

Hier alleen de eerste stap.


De zichtbare werkelijkheid voor voetverkeerverzamelplaats bij calamiteiten zeeschepen Muster station: Hier verzamelen als de ferry zinkt. In werkelijkheid komen vluchters van alle kanten maar de vluchter die dit bord ziet, komt van één kant. De betekenis zou duidelijker zijn zonder de vier pijlen. verzamelplaats bij calamiteiten assembly areaHet assembly area bord toont geen realistische verzameling mensen of richtingen waar vluchters vandaan kunnen komen maar duidelijke abstracte woorden (assembly) en een duidelijke abstracte specificatie (nummer 1).Bovendien kan de vluchtleiding via de omroep goed communiceren met vluchters: Passengers at Assembly Area 1, please proceed to Assembly Area 2 for disembarkment.
 
bewegwijzering hoog catharijne utrecht
• De motormonteur moet weten: een snelle trammotor, geen langzame.
• De bordjesophanger moet weten: ophangen aan de centrumzijde, niet aan de Jaarbeurszijde
• De aannemer moet weten: daar moet een uitgang komen.
De termen snel en zijde zijn niet van belang voor de gebruiker. De voetganger wil naar Centrum of Hoog Catharijne en vraagt zich niet af of daar een uitgang of een zijde zal zijn.

Dit zijn voorbeelden van het tonen van de technische werkelijkheid.
     bewegwijzering hoog catharijne utrechtZelfde locatie als links enkele jaren later.
Zelfde situatie als boven, 24 jaar later. Minder informatie voor voetgangers op statische borden wel meer dynamische techniek (links boven) overigens zonder route-informatie.
icon pictogram lift pijlen Deze deur leidt niet naar een herentoilet. De enkele pijl geeft de werkelijkheid weer: Dit is de bovenste verdieping. Deze lift gaat alleen naar beneden.
icon pictogram lift pijlen Deze deur leidt nog steeds niet naar een herentoilet. Zelfde deur als boven, 20 jaar later.

Afvalscheiding voor een asielzoekers centrum (Bron: Holslag Verhoef).
Er is gekozen voor een doorzichtige mand en niet voor de gebruikelijke bak zodat beter de inhoud en een diverse inhoud afgebeeld kan worden.
Naar top.


De zichtbare werkelijkheid voor wegverkeer Zo precies mogelijk de werkelijkheid tonen is gemakkelijk voor de ontwerper. De lezer moet de onderliggende, niet direct zichtbare betekenis begrijpen. Deze moet de ontwerper dan natuurlijk ook begrijpen.
Realisme met perspectief. Relevante informatie verdwijnt in het verdwijnpunt. ringweg, bermdrip, alternatief design
ringweg bermdrip a10 Geografische werkelijkheid toont verkeerssituatie op rondweg. Om te weten of linksom of rechtsom het beste is moet de automobilist veel ervaring hebben, flink rekenen en geluk hebben. ringweg, bermdrip, alternatief design Links naar bestemmingen linksom op de rondweg. Rechts naar bestemmingen rechtsom op de rondweg.
ringweg, bermdrip, verkeersstroom, shanghai bermdrip, files Als boven maar dan in een verstoorde situatie. De afwijkende bestemmingen zijn opvallend getoond. De automobilist kan snel zien wat het advies is: linksom of rechtsom. van de verkeersleider is minder goed zichtbaar. (Wanneer er linksom een aantal ambulances met veel haast rijden dan kan de verkeersleider deze meer ruimte geven door wat meer verkeer rechtsom leiden.)
Subway geeft aan waar de route aangelegd is.   Metro (politain)geeft aan waar de routes en dus de reiziger heen gaan (stadsverkeer).
elektrische auto, oplaadpunt Een realistische gedetailleerde presentatie op basis van de oude techniek:
een benzine pompstation.
elektrische auto, oplaadpunt elektrische auto, oplaadpunt Een gestileerde, niet realistische presentatie die de essentie duidelijk toont.
complex car park sign Schiphol airport
parkeren dynamisch bord
Naar top.


De zichtbare werkelijkheid voor overig verkeer Veel details, kleur, schaduw en perspectief gebruikt voor een realistisch icon. etcs ermts hoge snelheidslijnen machinisten interface mmi icons
Naar top.


De technische werkelijkheid voor OV-verkeer De technische werkelijkheid     Het doel van de reiziger als basis voor informatie.

hochbahn hamburg Deze tram gaat niet naar station ‘Hochbahn’ maar moet de technicus hoog boven de weg aanleggen.
bewegwijzering, pictogrammen, ns, amsterdam centraal Klassieke stations­beweg­wijzer­ing Amsterdam CS. De pictogrammen geven het technische hoe aan: Onder de grond, met of zonder bovenleiding en over het water.
bewegwijzering, pictogrammen, ns, amsterdam centraal Klassieke treinenlijst uit de database van de treindienstleiding: elke regel een trein/record. bewegwijzering, pictogrammen, ns, amsterdam centraalTreinenlijst van treindienstleiding vertaald naar bestemmingen van reizigers.
Naar top.


Grammar for graphics

Behalve psychologie voor GUI en web ook psychologie voor:

Naar top.
Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.