Anticiperen is het echte denken

Plannen is vooruit kijken dus geen lucht en wolken boven de horizon maar tankstations en restaurants achter de horizon.
De hersenen anticiperen om vluchttijdwinst en energiebesparing. Je hoeft maar met een half oor te luisteren en met een half oog te kijken. Human Error specialisten ontdekten Partial identification als oorzaak van ongelukken: Om de herinnering sneller en efficiënter te maken koppelen de hersencellen delen van de herinnering af. Soms gaat dat mis zoals bij ambigue figuren, jumping to conclusions en bij vooroordelen. Bij de vraag: Welke kleur heeft deze vaas? ziet het oog een vaas. Is de vraag: Hoeveel gezichten zijn er? Ziet het oog twee gezichten. De geschapen verwachting bepaalt wat het oog ziet.
 
Dieren en planten anticiperen onbewust, zo gaan zij in winterslaap. Werktuigen gebruiken was een van de eerste vormen van anticipatie: Op een gegeven moment ’dacht’ een slimmerik Als ik dat stokje in een mierenhoop steek dan kuipen de mieren op het stokje en kan ik ze er gemakkelijk aflikken.Op een gegeven moment ’dacht’ een andere slimmerik: Als ik hier mijn hut bouw dan kan ik de kudde mammoets lang van te voren aan zien komen en heb ik voldoende tijd in een hinderlaag te gaan liggen. Hieronder geen stokjes en hutten maar heden­daagse middelen om te anticiperen.


Meer psychologie voor design

Behalve psychologie voor GUI en web ook psychologie voor:Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.