Anticiperen is het echte denken

Anticiperen is een vorm van denken. Hoe kunnen (ICT)hulpmiddelen vooruitzien verbeteren?
Plannen is vooruit kijken dus geen lucht en wolken boven de horizon maar tankstations en restaurants achter de horizon.
Kenniswijzer toepassen
denkpsychologie
  
 


De hersenen anticiperen om vluchttijdwinst en energiebesparing. Je hoeft maar met een half oor te luisteren en met een half oog te kijken. Human Error specialisten ontdekten Partial identification als oorzaak van ongelukken: Om de herinnering sneller en efficiënter te maken koppelen de hersencellen delen van de herinnering af. Soms gaat dat mis zoals bij ambigue figuren, jumping to conclusions en bij vooroordelen. Bij de vraag: Welke kleur heeft deze vaas? ziet het oog een vaas. Is de vraag: Hoeveel gezichten zijn er? Ziet het oog twee gezichten. De geschapen verwachting bepaalt wat het oog ziet.
 
Dieren en planten anticiperen onbewust, zo gaan zij in winterslaap. Werktuigen gebruiken was een van de eerste vormen van anticipatie: Op een gegeven moment ’dacht’ een slimmerik Als ik dat stokje in een mierenhoop steek dan kuipen de mieren op het stokje en kan ik ze er gemakkelijk aflikken.Op een gegeven moment ’dacht’ een andere slimmerik: Als ik hier mijn hut bouw dan kan ik de kudde mammoets lang van te voren aan zien komen en heb ik voldoende tijd in een hinderlaag te gaan liggen. Hieronder geen stokjes en hutten maar heden­daagse middelen om te anticiperen.
Anticiperen in het hedendaagse dagelijks leven


Meer psychologie voor design
Naar top.Toepassing van denk­psychologie:

ICTx Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic   Public design NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum Icon/sign design  3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde Psychologiehelderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel Toekomst volgens psychologie

          Leren rekenen

leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation Hogesnelheidstrein (ERMTS)

  ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist Wetenschappelijke verantwoording

 Naar top.