1 De metafoor is bekend

Natuurlijk dreef de eerste stoomboot roeispanen aan. De uitvinder had zijn handen vol aan de nieuwe techniek. Maar vrij snel kwam de radarboot en de scheeps­schroef.
De roei-stoomboot van John Fitch (1743-1798).
Terugvallen naar de oude techniek is heel begrijpelijk. De oude techniek is vaak fysieker en concreter. Filosofen noemen deze manier van ontwerpen een ziekte: het horseless carriage syndrome Je vindt een auto uit door voor een koets een mechanisch paard te plaatsen.Ruim honderd jaar na de uitvinding van de vervanger van de postkoets hebben auto’s aan de achterkant nog steeds de vorm van een postkoets. Die vorm heet ook nog steeds ’kofferbak’.
 
De ontwerper van ICT-apparatuur maakt ook gebruik van de oude-techniek-metafoor. Duidelijk is dan hoe hij de interface conceptueel, visueel en taalkundig moet vormgeven. Dit voordeel verkort de eerste en moeilijkste fase van de interface ontwerp aanzienlijk.Een bijkomend voordeel is dat de gebruiker iets bekends ziet en denkt Ah, gelukkig niet weer zo’n onbegrijpelijk ICT ding maar iets dat ken ik, niets aan de hand.Leerpsychologisch zijn metaforen te verantwoorden doordat het leren van nieuwe kennis verloopt door de nieuwe kennis te koppelen aan de bestaande kennis. Maar een reiziger die een treinen-bord gewend is, die begrijpt een bestemmingen-bord ook wel.
 
Hieronder een man-operated treinenbord en meer computer-operated borden. Het man-operated bord is landschap opgezet zodat het bord niet te hoog wordt en de stationschef er eenvoudiger bij kan.

Dezelfde informatie maar dan op een Dit bord maakt gebruik van de nieuwe mogelijkheden van een computer-operated bord.

Een van de vele verschillen is dat de informatie portret opgezet is zodat de reiziger eenvoudig langs alle bestemmingen kan zoeken.
ov trein vertrek staten aanwijzer


2 Metaforen om computers te begrijpen

Een oude-techniek-metafoor kan de gebruiker echter goed op het verkeerde been zetten. De taak van de computergebruiker is niet: kijken naar een zandloper maar De taak van de computergebruiker is niet: iets gooien in een prullenbak maar Een computer bedienen is niet een keuze maken uit een menu (dat doe je in een restaurant) door vegen over (dat doet de schoonmaakster) en tikken op (dat doet de timmerman)
Een computer bedienen is wel een slaaf (de computer) met woorden opdrachten geven.
Ook zijn er psychologische vraagtekens te zetten bij metaforen als: bar, folder, gallery (een vertaalfout, het is geen overdekte gang om gebouw en geen rij van gallers maar een rij), mouse, tab, tablet, wastebasket, window,
 
Voorbeelden van misverstanden die ontstonden toen ICT-ers sekretaresses geruststelden door te zeggen dat die tekstverwerker helemaal niet eng is omdat het eigenlijk een gewone typemachine is.
Key errors:
• typing accented characters using destructive backspace
• confusion how to use: cursor keys, space bar, backspace
• confusion between cursor down and return
• deleting by overwriting with white space
• understanding difference between hard and soft return
• type spaces at the end of a line to justify right
• trying to use carbon paper in printer to obtain multiple identical copies (several prints of one file are identical).

Screen errors:
• scrolled text is lost
• how to get to the next page when the page is full
• trying to type in margins and after end of file mark

Strategy errors
• Complete task now (e.g. insert yet unknown address later)


3 De mens als metafoor om de techniek te vormen

Kinderen denken antropomorf

Antropomorf denken is menselijk. Vijfjarigen begrijpen de wereld door deze te vermenselijken schreef in The Child's Conception of the World.
Volwassenen denken niet antropomorf en weten wel beter, beesten kunnen niet praten als mensen.

Middeleeuwers denken antropomorf

In de middeleeuwen was antropomorf denken populair. De psychologen onderzochten die wijze van denken grondig in De mens als metafoor. Dit boek geeft een groot aantal voorbeelden waarbij mens en techniek begrijpelijk moeten worden door de een als metafoor voor de ander te gebruiken.
Zij laten zien dat een klok, een stoommachine, een telefoon­centrale, een radio en een rekenmachine gebruikt werden als metafoor om de mens te begrijpen. Wetenschappers meenden ooit in hun microscopen te zien dat in de zaadcel gewoon een klein mensje zat dat in de baarmoeder verder zou uitgroeien tot een baby. De huidige genetica weet wel beter: het is DNA.Een Homunculis
De zaadcel begrepen wetenschappers aanvankelijk doordat zij ’zagen’ dat de cel gewoon een klein mensje was. Met microscopen van nu weten we dat een zaadcel er zo niet uitziet en dat je naar DNA(techniek) moet kijken.

Dierenonderzoekers dachten antropomorf

De mens als metafoor heeft het onderzoek naar de intelligentie van dieren de vorige eeuw tientallen jaren in een wurggreep gehad.

Dat antropomorfe denken leidde tot conclusies over de (inferieure) intelligentie van dieren en de (uiteraard superieure) intelligentie van mensen

ICT en de mens als metafoor

De mens is een gebruikelijke metafoor in ICT-interfaces. Dat blijkt niet altijd een gelukkige keuze te zijn, zoals bij de termen
De mening van Cooper, de geestelijke vader van Visual Basic, over het gebruik van metaforen is duidelijk  Searching for that magic metaphor is one of the biggest mistakes you can make in using interface design. (Cooper, 1995, p. 53).


Naar top.4 Metaforen: valkuilen die niet opvallen

Metaforen geven een prettig snap-gevoel in het maar zetten de in de prefontale cortex op het verkeerde been. Metaforen zijn een poor man’s tool voor denken, onderwijzen en wetenschap.
Naar top.


Meer psychologie voor design

Behalve psychologie voor GUI en web ook psychologie voor:Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.