Tijden op papier moeten uitgaan van een willekeurig nulpunt, bijvoorbeeld de gebroorte van Christus. De gebruiker moet dan uitrekenen hoever het geschreven tijdstip van het nu af ligt. Dat geeft het tijdstip van. Computers kunnen uitrekenen hoever het tijdstip van het nu verwijdert is van de gebruike. Dat geeft het tijdstip tot. Met de huidige techniek kan het kunstmatige papieren-jaar-denken vervangen worden door het natuurlijke nu-denken.

Abonnementen lopen dan niet meer per kalenderjaar maar vanaf het moment van aanmelding tot het moment van opzegging. Kalendermaandscherm voor een abonnement. De eerste week van de maand wordt wel getoond maar het abonnement kan niet in het verleden ingaan. Op de laatste dag van de maand toont het scherm vele onmogelijke dagen en weinig waarschijnlijke dagen zoals morgen, komende week, komende maand.
Voorbeelden van papieren-jaar-denken versus dynamisch-nu-denkenMeer psychologie voor design

Behalve psychologie voor GUI en web ook psychologie voor:Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.